KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Wybitni Prusowie home

Piotr Skarga

Powęski herbu Prus nazwisko od wsi Powęski, w powiecie warszawskim, i brali przydomek Skarga, który podług dr. prof. Semkowicza, będąc spokrewnieni po kądzieli z rodziną Skargów. Piotr Skarga skarżał szlachtę o egoizm stanowy i warcholstwo. Swoje poglądy na zagadnienia państwa i sprawowania władzy przedstawił w Kazaniach sejmowych (wydane w 1597 w zbiorze Kazania na niedziele i święta). Czołowy przedstawiciel kontrreformacji. Występował przeciwko konfederacji warszawskiej (1573) oraz konstytucji uchwalonej przez szlachtę na zjeździe w Stężycy (1606).
Autor dzieł religijnych, m.in. Sacratissima Eucharistia contra haeresiam Zwinglianam (1576), O jedności Kościoła Bożego... (1577), Wzywania do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (1610) oraz dzieł o charakterze popularyzatorskim, m.in. Żywoty świętych (1579).

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony