KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Wybitni Prusowie home

Wybitni Prusowie

WITOLD PILECKI     WITOLD URBANOWICZ


  WITOLD PILECKI       WITOLD URBANOWICZ

Ród Pileckich i Urbanowiczów obydwa herbu Łabędż. Pileccy używali przydomku Urbanowicz. Wszystko wskazuje na to, że nie tylko były ze sobą spokrewnione, ale od dawien dawna mieszkały w niedalekiej odległości. Ich przodkowie z pruskiej przesiedlili się na ziemę litewską. Ziemiański ród Pileckich odnotowany już został w roku 1530 na grodzieńszczyznie uważany był za ród litewski. Litwini nie przyjmowali polskich nazwisk. Istnieją dwie linie Pileckich. Druga pieczętuje się herbem Leliwa i nie jest możliwe udowodnienie jakiegokolwiek związku z pruskim rodem na Litwie i Suwalszczyżnie. Do dzisiaj w zakątku północno-wschodnim Rzeczpospolitej nazwisko Pileckich występuje najczęściej. Posiadanie spolszczonych nazwisk u Prusów było na równi z Polakami. Mogły być na równi pruskie czy polskie, a wśród Prusów używanie ich było normalnością. Do tej samej grupy rodowej należy również ród Nakowickich herbu Łabędź i ród Szpotów herbu Dunin. Obydwa rody Pileckich i Urbanowiczów z herbem Łabędź notowane są od 1500 roku. Rody związane są z ziemią w powiatach Lida, Nowogródek i Suwałki.
Dziadek Rotmistrza Witolda Pileckiego, Józef Pilecki za udział w Powstaniu Styczniowym zostaje zesłany w głąb Rosji. Majątki jego Jelno w powiecie Nowogrodzkim i Łowczyłowicze w powiecie Lidzkim zostają w skonfiskowane przez Moskali w roku 1865. Był to standard. Pisano wtedy, że przymusowo sprzedane. Utrata majątków osłabiła finanse Pileckich. Ojciec Rotmistrza po perypetiach wraca z rodziną z Karelii w roku 1910 i osiedla się w Wilnie.
Legenda polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz,w drugiej wojnie światowej generał brygady, dowódca Dywizjonu 303 urodził się w Olszance niedaleko Augustowa. W 2006 roku Szkoła Podstawowa w Olszance przyjęła imię generała. 15 października 2010 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach, tj. Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi oraz IV Liceum Ogólnokształcące przyjęły imię generała brygady pilota Witolda Urbanowicza.
Obydwa rody Pileckich i Urbanowiczów związane są ze sobą więzami krwi.
Do bohaterskich i tragicznych losów Rotmistrza Witolda Pileckiego, jak również dla poznania losów Witolda Urbanowicza herosa lotnictwa proponujemy Wikipedię.

Słowa godne Wielkiego Prusa gen. Witolda Urbanowicza, dowódcy słynnego Dywizjonu 303, który walczył z Niemcami w Wielkiej Brytanii:

          „Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy”.


MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony