KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


SŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW 1


SŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW 2

NIEZNANA, ZAKAZANA HISTORIA EUROPY

SPIS ROZDZIAŁÓW
Z numerem strony

I.   Wstęp 2
II.   Wprowadzenie 4
III.  Kim byli Prusowie 9
IV.  Potomkowie Prusów Kurpiowie 20
V.   Pruska archeologia,wyroby, handel 22
VI.   Prusów styl życia 44
VII.  W orężu na Bałtyku i na lądzie 49
VII.  Podbój Prus, bitwa o Rezję 60
IX.  Pierwsze Prusów Powstanie 65
X.   Rozwój podboju Prus 71
XI.  Drugie Prusów Powstanie 1260 - 1274 76
XII.   Podbój Prusów 1274 - 1283 82
XIII.   Dziedzictwo Rzymu 85
XIV.  III - cie Prusów Powstanie 87


SPIS ROZDZIAŁÓW

  Wstęp 01
  Kalendarium 04
  Prusowie w historii europejskiej kultury 21
  Historia biskupa Wojciecha 25
  Inna wersja ... 33
  Zanik Prusów 35
  Kurpiowie 42
  Czy prawda…..?
  Legenda założenia Kijowa….58
  Czy głuchych można….? 69
  Lepiej być krzywdzonym….73
  Kultura kontra…76
  Pruskie „Ojcze Nasz” 80
  Spis Prusów 83
  Kamienna broń 130
  Konfederacja Prusów 136
  Bibliografia 141


PUBLIKACJE

Szanowni Internauci,

Chcemy bardzo podziękować za tak liczne odwiedziny strony www.prusowie.pl.
Nasze podziękowanie kierujmy do całego świata. W tej chwili możemy powiedzieć, że nie ma zakątka na świecie z którego nie było odwiedzin.
Zakładając stronę nigdy nie spodziewaliśmy się tak licznego zainteresowania. Nasza inicjatywa, to przekazanie PRAWDY i jej udostępnienie zainteresowanym.
    Nadrzędnym celem, jest powstanie Muzeum Starożytnych Prusów, sfinansowanego przez Unię Europejską. Jest to równoznaczne z upowszechnieniem wiedzy o zaginionym ludzie w historii Europy. Cała Europa wraz z Chrześcijańską Stolicą uczestniczyła w unicestwieniu ostatnich w Europie wolnych ludzi, Prusów.

    Dlaczego ich unicestwiono?

    Powód był prosty - nie mogła istnieć grupa wolnych ludzi, w już zniewolonej, feudalnej Europie. Byłoby to precedensem dla zniewolonych. Cele były również polityczne.
Tamta sytuacja, przypomina obecną o Nowym Porządku Świata z globalizacją na czele, już tragiczna w skutkach.
Do tej pory działania nasze nie doprowadziły nawet do dialogu. Europa zasłania się paragrafami prawa i biurokracji.


THE APPEAL

On the initiative of the readers and their questions why the book "Ziemia Prusów, Terra Incognita, Ziemia Nieznana" did not appear in print, prompted the Prus Society to announce an appeal. Briefly speaking, it is about the cost of printing this item in the amount of one thousand copies. The cost by the printing house was calculated and amounts to PLN 27,450, which is about US $ 6,000. The money obtained from the sale would be used for reprinting or publishing the next book.
The Prus Association does not intend to set up an account. The offer is, if there will be donors, please declare the amount intended for this purpose and report the declared amount by e-mail to puszczaki@prusowie.pl. When the required amount of money is obtained in the declarations, we will announce the retention of the declaration and we will provide the donors with the address of the printing house and the account for sending money. There is also a suggestion that the names of the donors will be listed in the book. If you do not agree to this, please let us know.

SKP

October 2022

A   P   E   L

Z inicjatywy czytelników i ich pytań dlaczego nie ukazała się w druku książka “Ziemia Prusów, Terra Incognita, Ziemia Nieznana”, skłoniła Stowarzyszenie Prus do ogłoszenia apelu. Krótko pisząc, chodzi o zrzutkę na koszta druku tej pozycji w ilości tysiąca egzemplarzy. Koszt przez drukarnię został wyliczony i wynosi 27 450 złotych to jest około 6 000 US dolarów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży byłyby wykorzystane na dodruk lub wydanie następnej książki.
Stowarzyszenie Prus konta nie zamierza zakładać. Propozycja jest, jeśli będą darczyńcy to prosimy zadeklarować kwotę przeznaczoną na ten cel i zgłosić deklarowaną kwotę mailem na adres puszczaki@prusowie.pl W chwili uzyskania w deklaracjach wymaganej sumy pieniędzy ogłosimy zatrzymanie deklaracji a darczyńcom przekażemy adres drukarni i konta do wysłania pieniędzy. Również jest propozycja, nazwiska darczyńców będą wymienione w książce. Jeśli na to nie będzie zgody to prosimy dać nam znać.

SKP

Pażdziernik 2022

HISTORIA WARMII I MAZUR

Szanowni Państwo poniższa cykl dokumentalny jest podstawowym zbiorem informacji na temat Prusów i ich dziejów.
Więcej treści znajdziecie na stronach serwisu www.prusowie.pl . Celem naszego działania jest popularyzacja tematu jak i przyczynek do dalszych ciekawych poszukiwań. Historia jest nauką żywą i otwartą. To co dzisiaj może wydawać się fikcją jutro może okazać się prawdą. Taka dziejowa to przewrotność. W zasadzie od czasów komuny teren Warmii i Mazur, Prus był ignorowany i traktowany zdawkowo w badaniach. Twierdzono, że pieniądze, granty są potrzebne na badanie polskich terenów i polskiej historii a nie byłego terenu Niemiec. Nikt w szkołach nie uczył najdawniejszej historii tych ziem. Napływający Polacy, Ukraińcy czy Białorusini kultywowali własną kulturę. Po dzień dzisiejszy narosło wiele pytań i teorii, które budzą kontrowersje. Zgodnie z ideą warto rozmawiać a temat czynić żywym oddajemy Wam nasz cykl. Tematy w narracji są podane w wielkim skrócie i czasami mogą wymagać szerszych wyjaśnień.
Na wszelkie merytoryczne zapytania będą odpowiedzi. Produkcja oparta jest na nowych wątkach, dla wielu osób nie znanych i w związku z tym kontrowersyjnych.

Śladami PrusówWięcej fimów na stronie: HISTORIA WARMII I MAZUR


“ P R U S Y    C Z Y    N I E M C Y ? “

Zaproszenie do programu w TVP a w nim rozmowa na temat historii Prus, w tym Starożytnych Prusów była okazją do ciekawej dyskusji. Świadom jestem, że sposób kształcenia i przekaz historii w Polsce jest daleki od doskonałości. Od zakończenia wojny na obszarze Warmii i Mazur nie wykonywano badań archeologicznych i należycie nie zajmowano się historią tej ziemi. Dla wielu historyków pruska historia zaczyna się od państwa krzyżackiego a kończy się na III-ciej Rzeszy niemieckiej. Bez świadomości, że właścicielami tej ziemi od czasów epoki żelaza była kultura Starożytnych Prusów. To oni prowadzili handel wymienny bursztynem z Azją Mniejszą, Grecją, Starożytnym Rzymem jak również w basenie Bałtyckim, i co jest bardzo ciekawe charakteryzowała ich niesamowita waleczność. Zapraszam do obejrzenia programu.

https://vod.tvp.pl/video/tanie-dranie,prusy-czy-niemcy,52374293

Przedstawiony program jest dowodem , że Prusaków przedstawia się głównie jednostronnie jako żądnych krwi mających na celu jedynie podbijanie i niszczenia innych kultur. Historia tej ziemi Warmińsko Mazurskiej jest wyjątkowo ciekawa i fascynująca w swoich dziejach historycznych. Należy pamiętać, że zakon krzyżacki należał do trzech największych zakonów na świecie. Na terenie swojego państwa wybudował wiele zamków, katedr czy wiejskich kościołów. Najlepszym przykładem jest zamek w Malborku, jedyny taki na świecie. Państwo Prusackie na przestrzeni wieków doprowadziło sztukę wojenną do perfekcji. Co niestety dla nas Polaków, Polski skończyło się dramatycznie.
Post Scriptum. Bardzo denerwuje mnie to, że historycy zarzucają Prusom brak stworzenia państwowości i że nie mieli jednego wspólnego władcy. Jednak nikt z naszych szacownych badaczy nie wziął tego pod uwagę, że Prusowie nie chcieli tworzyć znanej nam tradycyjnej panstwowości ponieważ własną strukturę organizacyjną państwa wypracowali na przestrzeni lat. Na wypadek zagrożenia Prusowie tak jak póżniej Kurpiowie wspólnie organizowali się i przystępowali do obrony i wyparcia intruzów. Do dnia dzisiejszego naukowcy przy robieniu stopni naukowych stosują zasadę kopiuj i wklej. I stąd też w opracowaniach pojawia się wiele błędów, złych interpretacji, dlatego też dzisiaj, traktuje się Prusów i Kurpiów jako prymitywne, dzikie plemiona. Zauważmy to, że przez dwieście lat czternastu monarchów, od Bolesława Chrobrego do bezkrólewia, nie zdołało podbić tych ziem. Dla przypomnienia nauce, że pod koniec XVIII wieku Korona przestała istnieć na blisko 130 lat posiadając organizację państwową. Może najwyższy czas żeby przyznać się do fałszowania historii Starożytnych Prusów. Skończyć z takim postępowaniem a nie rewanżować się Starożytnym Prusom za prusackie twierdzenie o dzikości Polaków Słowian.

PROF. KUCHARCZYK
Antypolski etos PRUS!
Klub Polonia ChristianaGdzie jesteście, Prūsai?

ODA DO WOLNYCH PRUSÓW

HULA PO POLACH HISTORII WIATR
NIESIE MARNY KURZ I WIELKIE MARZENIA
TUMANY PYŁU I WOAL WIELU SNÓW
ROZPROSZONY DZIŚ ,A POTĘŻNY KIEDYŚ WIR
OPOWIADA O HISTORIACH CHWAŁY PEŁNYCH
O BOGACH PRZEGONIONYCH ZE ŚWIĘTYCH MIEJSC
ŚWIĘTE GAJE TO TERAZ TYLKO WSPOMNIENIE
WIELKOŚCI WIARY I WZNIOSŁOŚCI SŁÓW I SNÓW

HULA PO POLACH HISTORII WIATR A WRAZ Z NIM
PRZYBYLI CI ZAKUCI W LŚNIĄCYCH ZBROJACH
W RĘKACH MIECZ NA PIERSIACH KRZYŻ
SIŁA INNEJ WIARY PRZYWIODŁA ICH
PRAGNIENIE ZWYCIĘSTW I BITEWNEJ CHWAŁY
ZDOBYCIE SKARBÓW NOWEJ ZIEMI ,
A ZNIEWOLENI LUDZIE MIELI TERAZ NOWĄ WIARĘ
ORAZ MUSIELI NOWYCH BOGÓW CZCIĆ

HULA PO POLACH HISTORII WIATR NIESIE NOWĄ PIEŚŃ
NIE TYLKO MARZENIA I DAWNEJ CHWAŁY WSPOMNIENIA
TA PIEŚŃ NA NOWO WZYWA DO ŚWIĘTYCH MIEJSC
WIATR ODNOWY I NADZIEI NOWE WOŁANIE NIESIE
WOŁA I WZYWA STAŃCIE NA NOWO RAZEM
STARZY BOGOWIE I WOLNI PRUSOWIE
TEN NOWY WIATR HISTORII WOŁA I PYTA
GDZIE JESTEŚCIE PRUSAI

Czerwiec 2012 Wiesław KubiakMAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony