KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


LicznikSŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW 1
SŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW 2

NIEZNANA, ZAKAZANA HISTORIA EUROPY


SPIS ROZDZIAŁÓW
Z numerem strony

I.   Wstęp 2
II.   Wprowadzenie 4
III.  Kim byli Prusowie 9
IV.  Potomkowie Prusów Kurpiowie 20
V.   Pruska archeologia,wyroby, handel 22
VI.   Prusów styl życia 44
VII.  W orężu na Bałtyku i na lądzie 49
VII.  Podbój Prus, bitwa o Rezję 60
IX.  Pierwsze Prusów Powstanie 65
X.   Rozwój podboju Prus 71
XI.  Drugie Prusów Powstanie 1260 - 1274 76
XII.   Podbój Prusów 1274 - 1283 82
XIII.   Dziedzictwo Rzymu 85
XIV.  III - cie Prusów Powstanie 87


SPIS ROZDZIAŁÓW

  Wstęp 01
  Kalendarium 04
  Prusowie w historii europejskiej kultury 21
  Historia biskupa Wojciecha 25
  Inna wersja ... 33
  Zanik Prusów 35
  Kurpiowie 42
  Czy prawda…..?
  Legenda założenia Kijowa….58
  Czy głuchych można….? 69
  Lepiej być krzywdzonym….73
  Kultura kontra…76
  Pruskie „Ojcze Nasz” 80
  Spis Prusów 83
  Kamienna broń 130
  Konfederacja Prusów 136
  Bibliografia 141


PUBLIKACJE
<< O KURPIACH home

K  O  C  H  A  J  M  Y     K  U  R  P  I  E 


Symbolem działu „Kochajmy Kurpie” jest kurpiowska leluja – drzewo życia i jednocześnie symbol wspólnoty, której podstawami są lojalność, uczciwość, braterstwo i wolność.

Dla większości ludzi Kurpie to obszar tranzytowy w drodze do Mikołajek, Rucianego czy Augustowa. W Kadzidle, Myszyńcu, Łomży, Kolnie, Nowogrodzie czy Ostrołęce przejezdni spędzają kilka lub kilkadziesiąt godzin. Wielokrotnie nie zdając sobie sprawy, że znajdują się w odwiecznej krainie Kurpiów.Wójcicka Jadwiga, Wydawnictwo "Inżenieryi i Budownictwa" S.t. Szafarkiewicza, 1885 r.

W Polsce nie ma takiego drugiego wielkiego etnosu, który poświęcił tyle ofiarnego wysiłku w walce o wolność, niepodległość i Rzeczpospolitą. Kurpiów cechuje skromność i ich militarne zasługi, ich lojalność do Rzeczpospolitej nie zostały należycie docenione.
Historia Kurpi to historia ludzi niezłomnych i jedna z części pt. „Kurpie Niezłomni” będzie poświęcona walkom Kurpi o wolność i niepodległość, w tym walki z komunistycznym okupantem.„Kochajmy Kurpie” to dział historii i kultury, w którym będą publikowane materiały dotyczące myślistwa, bartnictwa, hutnictwa, bursztynu, gospodarki leśnej, żeglugi, podróży, handlu, tkactwa, rolnictwa, – czyli wszystkiego, czym na przestrzeni wieków zajmowali się Kurpie.Poznając Kurpie zobaczycie z innej perspektywy Mazury i historię Europy, a nawet historię odkrycia Ameryki.Kurpie to mieszanka wolności, miłości i prawdy. Jeżeli chcecie odkryć ten magiczny region, wspaniałych ludzi i nie boicie się przejść przez bramę Galindów, to zapraszam do poznania prastarej i ponadczasowej kultury zachowanej w kurpiowskim folklorze.„Kochajmy Kurpie” to dział (subdomena), który wziął się z potrzeby umożliwienia nawiązania relacji i jest formą spotkania z wspaniałą kulturą kurpiowską. Kurpiowie zadbali o swoją spuściznę i możemy ją zobaczyć w Skansenie w Nowogrodzie, jest to drugie najstarsze muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. Założone w 1927 roku przez Adama Chętnika.Innym miejscem jest w Wachu prywatne Muzeum Kurpiowskie założone przez rodzinę Bziukiewiczów. Rodzina ta ocaliła tradycyjną kurpiowską obróbką  bursztynu.Widoczna powyżej gotycka wieża dzwonna znajdująca się w Myszyńcu to spuścizna stuleci i pozostałość po wcześniejszych pokoleniach, które dokładały swoją pracę do gmachu dzwonnicy – bramy, która symbolizuje przejście do świata ludzi wolnych. Styl gotycki nawiązuje do historii ludzi, którzy zasiedlali te tereny, historii związanej z Gotami, Galindami i Słowianami.Kurpie to mieszanka wolności, miłości i prawdy. Zapraszam do poznania prastarej i ponadczasowej kultury zachowanej w architekturze i kurpiowskim folklorze, które są zjawiskami pierwotnymi i świadczą o pracy całego puszczańskiego ludu.Nie bez znaczenia są przepiękne krajobrazy kurpiowskiej ziemi.
W subdomenie „ Kochajmy Kurpie” w dziale „Forum Prusów, Kurpiów” będą publikowane przesyłane przez Państwa ogłoszenia, relacje i inne informacje dotyczące „Kurpiowskiej Cywilizacji”.

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony