KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


LicznikSŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW


TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA

NIEZNANA, ZAKAZANA HISTORIA EUROPY


SPIS ROZDZIAŁÓW
Z numerem strony

I.   Wstęp 1
II.   Przedmowa 2
III.   Kim byli Prusowie 8
IV.   Potomkowie Prusów, Kurpie 19
V.   Pruska archeologia, handel i wyroby 21
VI.   Prawo i religijne wierzenia Prusów 41
VII.   Sposób życia Prusów 45
VII.   Kim byli Prusowie w historii europejskiej kultury 47
IX.   Niepokorni Prusowie-potęga na Bałtyku i na lądzie 52
X.   Bitwa o Resję-podbój Prus 62
XI.   Pierwsze Prusów powstanie 1242-1249 71
XII.   Sytuacja przed drugim Prusów powstaniem 76
XIII.   Drugie Prusów powstanie 1260-1274 83
XIV.   Kontynuacja Prus podboju 1274-1283 89
XV.   Europa handluje niewolnikami-Prusami 92
XVI.   III-cie Prusów powstanie 1397-1466 94
XVII.   Towarzystwo Jaszczurcze 96
XVIII.   Przygotowania do bitwy 99
XIX.   15 lipca 1410 Bitwa pod Grunwaldem. 102
XX.   Chorągiew Chełmińska 112
XXI.   Po bitwie 117
XXII.   Związek Pruski 120
XXIII.   Wojna Trzynastoletnia 1454-1466 123
XXIV.   Przymusowe wysiedlenia 132
XXV.   Pruscy “wypędzeni” 133
XXVI.   Prusowie-poddani Krzyżaccy i Prus Książęcych. 133
XXVII.   Zanik Prusów 138
XXVIII.   Spis Prusów-herbowych. 139
XXIX.   Herb Prus 140
XXX.   Herb Prus I, II, III 145
XXXI.   Herb Prus I 149
XXXII.   Herb Prus II 155
XXXIII.   Herb Prus III 157
XXXIV.   Nazwiska pruskich rodów o nieustalonych herbach 160
XXXV.   Prusowie z odmianami hrebów 164
XXXVI.   Herbarz 171
XXXVII.   Dodatkowa lista 185
XXXVIII.   Kurpiowie 186
XXXIV.   Kurpiowskie herby- znaki bartne Prusów 191
XL.   Kurpiowscy potomkowie Prusów 193
XLI.   Czy prawda przeciwko prawdzie ? 198
XLII.   Legenda założenia Kijowa i Rusi Kijowskiej 202
XLIII.   Czy głuchych można przekonać ? 212
XLIV.   Lepiej być krzywdzonym niż krzywdzącym. 216
XLV.   Kultura kontra cywilizacja 220
XLVI.   Pruskie “Ojcze Nasz” Tawa Nouson 224
XLVII.   Wybitni Prusowie 227
XLVIII.   Historia biskupa Wojciecha 230
XLIX.   Inne Towarzystwo Jaszczurcze i Bitwa podGrunwaldem 237
L.   Kalendarium 240
LI.   Riposta Prusa-Szlachcie Polskiej 259
LII.   Konfederacja Prusów 271
LIII.   Kamienie od neolitu do średniowiecza 280
LIV.   Kamienna broń Staropruskich wojów 284
LV.   Zakończenie 289

PUBLIKACJE
<< O KURPIACH home

K  O  C  H  A  J  M  Y     K  U  R  P  I  E 


Symbolem działu „Kochajmy Kurpie” jest kurpiowska leluja – drzewo życia i jednocześnie symbol wspólnoty, której podstawami są lojalność, uczciwość, braterstwo i wolność.

Dla większości ludzi Kurpie to obszar tranzytowy w drodze do Mikołajek, Rucianego czy Augustowa. W Kadzidle, Myszyńcu, Łomży, Kolnie, Nowogrodzie czy Ostrołęce przejezdni spędzają kilka lub kilkadziesiąt godzin. Wielokrotnie nie zdając sobie sprawy, że znajdują się w odwiecznej krainie Kurpiów.Wójcicka Jadwiga, Wydawnictwo "Inżenieryi i Budownictwa" S.t. Szafarkiewicza, 1885 r.

W Polsce nie ma takiego drugiego wielkiego etnosu, który poświęcił tyle ofiarnego wysiłku w walce o wolność, niepodległość i Rzeczpospolitą. Kurpiów cechuje skromność i ich militarne zasługi, ich lojalność do Rzeczpospolitej nie zostały należycie docenione.
Historia Kurpi to historia ludzi niezłomnych i jedna z części pt. „Kurpie Niezłomni” będzie poświęcona walkom Kurpi o wolność i niepodległość, w tym walki z komunistycznym okupantem.„Kochajmy Kurpie” to dział historii i kultury, w którym będą publikowane materiały dotyczące myślistwa, bartnictwa, hutnictwa, bursztynu, gospodarki leśnej, żeglugi, podróży, handlu, tkactwa, rolnictwa, – czyli wszystkiego, czym na przestrzeni wieków zajmowali się Kurpie.Poznając Kurpie zobaczycie z innej perspektywy Mazury i historię Europy, a nawet historię odkrycia Ameryki.Kurpie to mieszanka wolności, miłości i prawdy. Jeżeli chcecie odkryć ten magiczny region, wspaniałych ludzi i nie boicie się przejść przez bramę Galindów, to zapraszam do poznania prastarej i ponadczasowej kultury zachowanej w kurpiowskim folklorze.„Kochajmy Kurpie” to dział (subdomena), który wziął się z potrzeby umożliwienia nawiązania relacji i jest formą spotkania z wspaniałą kulturą kurpiowską. Kurpiowie zadbali o swoją spuściznę i możemy ją zobaczyć w Skansenie w Nowogrodzie, jest to drugie najstarsze muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. Założone w 1927 roku przez Adama Chętnika.Innym miejscem jest w Wachu prywatne Muzeum Kurpiowskie założone przez rodzinę Bziukiewiczów. Rodzina ta ocaliła tradycyjną kurpiowską obróbką  bursztynu.Widoczna powyżej gotycka wieża dzwonna znajdująca się w Myszyńcu to spuścizna stuleci i pozostałość po wcześniejszych pokoleniach, które dokładały swoją pracę do gmachu dzwonnicy – bramy, która symbolizuje przejście do świata ludzi wolnych. Styl gotycki nawiązuje do historii ludzi, którzy zasiedlali te tereny, historii związanej z Gotami, Galindami i Słowianami.Kurpie to mieszanka wolności, miłości i prawdy. Zapraszam do poznania prastarej i ponadczasowej kultury zachowanej w architekturze i kurpiowskim folklorze, które są zjawiskami pierwotnymi i świadczą o pracy całego puszczańskiego ludu.Nie bez znaczenia są przepiękne krajobrazy kurpiowskiej ziemi.
W subdomenie „ Kochajmy Kurpie” w dziale „Forum Prusów, Kurpiów” będą publikowane przesyłane przez Państwa ogłoszenia, relacje i inne informacje dotyczące „Kurpiowskiej Cywilizacji”.

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony