KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


LicznikSŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW 1


SŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW 2

NIEZNANA, ZAKAZANA HISTORIA EUROPY

SPIS ROZDZIAŁÓW
Z numerem strony

I.   Wstęp 2
II.   Wprowadzenie 4
III.  Kim byli Prusowie 9
IV.  Potomkowie Prusów Kurpiowie 20
V.   Pruska archeologia,wyroby, handel 22
VI.   Prusów styl życia 44
VII.  W orężu na Bałtyku i na lądzie 49
VII.  Podbój Prus, bitwa o Rezję 60
IX.  Pierwsze Prusów Powstanie 65
X.   Rozwój podboju Prus 71
XI.  Drugie Prusów Powstanie 1260 - 1274 76
XII.   Podbój Prusów 1274 - 1283 82
XIII.   Dziedzictwo Rzymu 85
XIV.  III - cie Prusów Powstanie 87


SPIS ROZDZIAŁÓW

  Wstęp 01
  Kalendarium 04
  Prusowie w historii europejskiej kultury 21
  Historia biskupa Wojciecha 25
  Inna wersja ... 33
  Zanik Prusów 35
  Kurpiowie 42
  Czy prawda…..?
  Legenda założenia Kijowa….58
  Czy głuchych można….? 69
  Lepiej być krzywdzonym….73
  Kultura kontra…76
  Pruskie „Ojcze Nasz” 80
  Spis Prusów 83
  Kamienna broń 130
  Konfederacja Prusów 136
  Bibliografia 141


PUBLIKACJE
<< PRUSOWIE O KURPIACH home

Kurpie Adam Chętnik

“Wiemy, że wśród członków jednej rodziny, choćby czasowo oddalonej od siebie, a nawet poróżnionej - w razie czyjegoś nieszczęścia czy czyjejś krzywdy odezwie się swoja krew. I pożałowac znajdzie się komu, i pomóc w potrzebie, i bronić w niebezpieczeństwie, a nawet pomścić za doznane krzywdy. Nieszczęście jednego boli innych, choroba kogoś z krewnych obchodzi bliższych i dalszych, a bieda i upadek jednego dolega wszystim członkom rodu. Niekiedy nawet w skłóconej rodzinie nie rozmawiającej do siebie latami, w razie czyjegoś nieszczęścia czy krzywdy następują szlachetne odruchy, znajdzie się współczucie i pomoc. Jakieś niewidzialne więzy popychają nas wtedy ku sobie, każą zapominać o urazach i bronić swoich. Te więzy - to wspólna w żyłach krew, to wspólna ziemia - matka rodna, wspólny język i kultura, a niekiedy i wspólna wiara”.

Adam Chętnik “Mazurskim Szlakiem“ wstęp od autora.


Pobierz Książkę - Kurpie Adam Chętnik (PDF 3 MB)


MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony