KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


PILEWSCY SAGA
Grzegorz Białuński
RÓD PRUSA KLECA
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
Aneks I

PUBLIKACJE
Aneks II

FILMYTEKST W ANGIELSKIM JĘZYKU

Siedemset lat temu Niemcy rozpoczęli eksterminację pruskiego ludu. Trwało to ponad pięćdziesiąt lat z udziałem wszystkich europejskich chrześcijańskich narodów. Wszystkie szczegóły na ten temat opisane są przez niemieckiego kronikarza XIV-wieku Peter von Dusburg. Filmy poniżej pokazują koniec II-gi wojny światowej. Na pewno filmy te będą odbierane z różnym odczuciem. Należy zadać sobie pytanie, czy Prusów ziemia pozostaje pod ciężarem przekleństwa za ludobójstwo dokonane przed wiekami?
FILMS IN ENGLISH

Seven hundred years ago, the Germans began the extermination of the Prusian people. It lasted more than fifty years with the participation of all European Christian nations. All the details on this subject are described by the German fourteenth-century chronicler Peter von Dusburg. Videos above show the end of the II-nd World War. For sure, these films will be received in varying atmosphere. The question arises, whether Prusian land remains under the weight of a curse for genocide before the ages?

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony