KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

FILMYTEKST W ANGIELSKIM JĘZYKU

Siedemset lat temu Niemcy rozpoczęli eksterminację pruskiego ludu. Trwało to ponad pięćdziesiąt lat z udziałem wszystkich europejskich chrześcijańskich narodów. Wszystkie szczegóły na ten temat opisane są przez niemieckiego kronikarza XIV-wieku Peter von Dusburg. Filmy poniżej pokazują koniec II-gi wojny światowej. Na pewno filmy te będą odbierane z różnym odczuciem. Należy zadać sobie pytanie, czy Prusów ziemia pozostaje pod ciężarem przekleństwa za ludobójstwo dokonane przed wiekami?
FILMS IN ENGLISH

Seven hundred years ago, the Germans began the extermination of the Prusian people. It lasted more than fifty years with the participation of all European Christian nations. All the details on this subject are described by the German fourteenth-century chronicler Peter von Dusburg. Videos above show the end of the II-nd World War. For sure, these films will be received in varying atmosphere. The question arises, whether Prusian land remains under the weight of a curse for genocide before the ages?

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony