KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


LicznikSŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW 1


SŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW 2

NIEZNANA, ZAKAZANA HISTORIA EUROPY

SPIS ROZDZIAŁÓW
Z numerem strony

I.   Wstęp 2
II.   Wprowadzenie 4
III.  Kim byli Prusowie 9
IV.  Potomkowie Prusów Kurpiowie 20
V.   Pruska archeologia,wyroby, handel 22
VI.   Prusów styl życia 44
VII.  W orężu na Bałtyku i na lądzie 49
VII.  Podbój Prus, bitwa o Rezję 60
IX.  Pierwsze Prusów Powstanie 65
X.   Rozwój podboju Prus 71
XI.  Drugie Prusów Powstanie 1260 - 1274 76
XII.   Podbój Prusów 1274 - 1283 82
XIII.   Dziedzictwo Rzymu 85
XIV.  III - cie Prusów Powstanie 87


SPIS ROZDZIAŁÓW

  Wstęp 01
  Kalendarium 04
  Prusowie w historii europejskiej kultury 21
  Historia biskupa Wojciecha 25
  Inna wersja ... 33
  Zanik Prusów 35
  Kurpiowie 42
  Czy prawda…..?
  Legenda założenia Kijowa….58
  Czy głuchych można….? 69
  Lepiej być krzywdzonym….73
  Kultura kontra…76
  Pruskie „Ojcze Nasz” 80
  Spis Prusów 83
  Kamienna broń 130
  Konfederacja Prusów 136
  Bibliografia 141


PUBLIKACJE

FILMYTEKST W ANGIELSKIM JĘZYKU

Siedemset lat temu Niemcy rozpoczęli eksterminację pruskiego ludu. Trwało to ponad pięćdziesiąt lat z udziałem wszystkich europejskich chrześcijańskich narodów. Wszystkie szczegóły na ten temat opisane są przez niemieckiego kronikarza XIV-wieku Peter von Dusburg. Filmy poniżej pokazują koniec II-gi wojny światowej. Na pewno filmy te będą odbierane z różnym odczuciem. Należy zadać sobie pytanie, czy Prusów ziemia pozostaje pod ciężarem przekleństwa za ludobójstwo dokonane przed wiekami?
FILMS IN ENGLISH

Seven hundred years ago, the Germans began the extermination of the Prusian people. It lasted more than fifty years with the participation of all European Christian nations. All the details on this subject are described by the German fourteenth-century chronicler Peter von Dusburg. Videos above show the end of the II-nd World War. For sure, these films will be received in varying atmosphere. The question arises, whether Prusian land remains under the weight of a curse for genocide before the ages?

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony