KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Fotografie

STOWARZYSZENIE PRUS

REWITALIZACJA HISTORII I ODRODZENIE KULTURY PRUSÓW

W Polsce żyje wielu potomków Prusów. Są nimi często ludzie, którzy o tym nawet nie wiedzą. Identyfikacja tożsamości jest trudna, a ze względu na koszty testu Y DNA – kłopotliwa.
Łatwiejsza jest sprawa w przypadku rodów herbowych. Aktywna działalność sympatyka dziejów Prusów, ich kultury wystarcza na jego uznanie za Prusa. Dla zwiększenia popularności tematu warto organizować zjazdy Prusów w różnych ciekawych miejscach, np. przy grodziskach, zamkach czy terenach historycznych Warmii i Mazur. Będzie to wsparciem dla lokalnej turystyki, rozwoju wiedzy o kulturze, promocji regionu czy historii tych ziem.
Odbywać się to by mogło przy wsparciu pozostałych wciąż przejawów kultury Prusów, zachowanych między innymi w folklorze wśród ich potomków - Kurpiów. 

Nikt nie ma monopolu na wiedzę o pradawnych Prusach. Temat ten będzie zawsze otwarty, jak otwarta jest nauka. Przyjęcie w archeologii formy badań interdyscyplinarnych w wykopaliskach było by krokiem milowym. Dlatego uważamy, że wiedza o Prusach powinna być dostępna dla każdego, kogo ten temat ciekawi, bez względu na wykształcenie. O wszystkim w całości powinien decydować wiec Pruski, tak jak to było u Prusów w zwyczaju. Działalność powinna być filantropijna i zawsze związana z promocją wiedzy i kultury Prusów. 

Informacje zawarte na stronie internetowej www.prusowie.pl są wstępem i  przyczynkiem do napisania poprawnej historii Starożytnych Prusów.  Nauka Pruslogii od XIII wieku obarczona jest wieloma powielanymi błędami,  a dzisiaj mamy XXI wiek z nowymi źródłami wiedzy. Prusowie formalnie od 1216 roku, kiedy to przyjęli chrzest z rąk samego papieża Innocentego III, byli chrześcijanami. Nieformalnie chrześcijaństwo było kultywowane przez pruską elitę znacznie, znacznie wcześniej. Papież Innocenty III włączył Prusów do struktur europejskich, bo taki wymiar w tamtym czasie miał chrzest, ale na nic się zdały zapewnienia, traktaty i obietnice. Zachodni sąsiedzi uznali, że tereny dzisiejszej północnej Polski będą stanowiły dla nich rezerwuar taniej niewolniczej siły roboczej. Najeźdźcy orzekli, że Prusowie nie są praworządni, a ponieważ w tamtym czasie niepraworządność oznaczała pogaństwo, więc pod pretekstem braku praworządności czyli pogaństwa dokonano rabunku i gwałtu na Prusach. W rzeczywistości Prusowie zajmowali strategiczny, również do dzisiaj, teren i byli skazani albo na wielkość i samodzielność, albo na unicestwienie. Żadnego innego wyjścia nie mieli, zresztą do dzisiaj Prusowie będąc Polakami, są w tej samej sytuacji, bo historia lubi się powtarzać. Dziedzictwo Prusów przynależy, tak samo jak ich ziemia do Polski, z którą związali swój los od czasu Bitwy pod Grunwaldem, a później króla Kazimierza Jagiellończyka. Zgodnie z prawem i stanem faktycznym na przestrzeni wieków od 1216 roku Prusowie byli chrześcijanami, a Pruskie elity z własnego wyboru stały się Polakami, co potwierdza historia pruskich rodów.  

Misją strony prusowie.pl jest odbudowa tożsamości, kultury i tradycji Prusów w Rzeczypospolitej, działanie na rzecz pasjonatów i badaczy historii Prusów, a także rewitalizacja kultury Prusów w oparciu o kurpiowską kulturę ludową. Naszym celem jest krzewienie wiedzy i kultury Prusów -  tych niezwykłych ludzi, którzy wśród sąsiadów w swojej epoce nie mieli sobie równych. Pamiętajmy, że historia ziemi Warmii i Mazur jest najstarszą w Polsce. 

Stowarzyszenie Prus 2022

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony