KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Wybitni Prusowie home

PRUSCY HEROSI - GLAPPO
PRUSKI WÓDZ LUDU WARMÓW


Prusowie, warownie i swoje grody, zwykle wznosili na najwyższym wzgórzu w danej okolicy.
W niewielkim dystansie, na zewnątrz każdego grodu, gęsto obsadzali specjalnie wybranymi krzewami, które pozostawały pod ich ciągłą pielęgnacją. Powodem specjalnej troski było to, że przez te gęste zarośla nie tylko koń nie mógł przedrzeć się, ale i człowiek. Ciągle jednak pruskie grody nie mogły się równać z murowanymi twierdzami budowanymi przez krzyżaków.
Historia Prusów, do dnia dzisiejszego, jest pisana przez Niemców, z wielką pogardą dla tego ludu. Czas najwyższy, żeby historia tego ludu została napisana przez pryzmat mordowanych i póżniej ciemiężonych Prusów.

Podczas Wielkiego Powstania Prusów lud Warmów na swojego wodza wybrał dzielnego Glappo. Nadmienić należy, że Warmowie aczkolwiek niezbyt aktywnie ale uczestniczyli w powstaniu Pomezanów.
Lidzbark Warmiński starodawny gród Warmów, został w roku 1240, podbity, opanowany i przebudowany na krzyżacką fortecę. Pierwszym celem dla Glappo stało się odbicie Lidzbarka. Z pomocą dla Warmów przyszli Pogezanie pod dowódzctwem Auctume. W roku 1261 Lidzbark Warmiński został zdobyty z rąk krzyżackich i przez następne trzynaście lat pozostawał pod kontrolą Warmów.

Papież, widząc zagrożenie dla krzyżaków ze strony Prusów, wycofał ich udział w wyprawie przeciwko Tatarom i rozkazał pozostanie na ziemi pruskiej. Jest to dokument jak bliska była jego znajomość biegu wypadków na Prusach, pomimo , że na owe czasy odległość między Rzymem, a Prusami była znaczna.


Nie bacząc na nic, Glappo uderza na Braniewo. W zasadzce wybija czterdziestu z załogi, reszta nie czekając na dalszy bieg wypadków w pośpiechu opuszcza Braniewo. Glappo nie posiadając wystarczającej ilości wojów do obsadzenia Braniewa, doszczętnie niszczy krzyżacką twierdzę i bezpiecznie wycofuje się.

Z pomocą dla krzyżaków w roku 1266, przybywają do Prus bardzo liczne posiłki z Europy, szczególnie z Brandenburgi, na czele z jej władcami Ottonem III i Janem I. Na granicy ziemi Warmów i Natangii a pomiędzy twierdzami Królewca i Bałgi budują zamek Brandenburgia, dzisiaj Uszakowo (rejon kaliningradzki).
Glappo, wykorzystał moment wyjścia głównych sił załogi Brandenburgii przeciwko Prusom i uderza na zamek, opanowując jego. Siły krzyżackie wracając z wyprawy nie miały już do czego wracać, zamek był zniszczony.

Po roku Otto III wraca i odbudowuje Brandenburgię, którą w roku 1273 Glappo z Warmami zaatakował i rozpoczął jej oblężenie. Krzyżacy byli przygotowani na taki manewr Warmów. Z niezbyt odległego Królewca zorganizowali bardzo szybką odsiecz.
Glappo wzięty we dwa ognie przez przewyższające siły, nie miał już nawet szansy na wycofania się.

Pojmanego Glappo najpierw poddano torturom, następnie stracono na wzgórzu obrzeża Królewca. Dla krzyżaków jak duże miało to znaczenie niech świadczy fakt, nazwanie jego Glappenberg, czyli wzgórze Glappo.
Na takich fundamentach było budowane germańskie prusactwo, które po klęsce w Drugiej Wojnie Światowej, najtrafniej okreśił Churchill jako koniec germańsko prusackiej parszywej zarazy.

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL