KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Wybitni Prusowie home

Wybitni Prusowie

MIKOŁAJ KOPERNIK

Mikołaj Kopernik, wielki astronom który zmienił postrzeganie naszego świata i stworzył podwaliny do dzisiejszej nauki o kosmosie, urodził się na ziemi bałtyjskiego ludu - Prusów, Pomezanii 19-go lutego 1473 roku w Toruniu.


Rodzina jego pochodziła z toruńskiego mieszczańskiego stanu. Niemiecki nacjonalizm w minionej epoce starał się przypisać, że poza wszelką wątpliwością przynależność Mikołaja Kopernika jest do germańskiej rasy. Ale, z upadkiem niemieckiego faszyzmu, jak narazie Mikołaja Kopernika Niemcy zostawili w spokoju.
Jeśli chodzi o przynależność Kopernika, to po za wszelką wątpliwością jego orientacja jak również sympatia była zawsze po stronie polskiej.
Tak i też musiało być z jego rodzicami. Mikołaj Kopernik nigdy nie wykazywał i nie zostawił jakiegokolwiek dowodu o niemieckim pochodzeniu.
Potwierdzeniem powyższego niech będzie chociażby pobieranie pierwszych uniwerstyteckich nauk w Krakowie, jak również jego póżniejsze zaangażowanie się w Olsztynie, przy obronie zamku przed niemieckimi rycerzami.
Ale Mikołaj Kopernik nie był też i Polakiem. Według dzisiejszych standardów, skoro urodził się w Toruniu, działał w Prusach, żył wśród Prusów, więc automatycznie powinien być uznany jako Prus. Dzisiaj jeśli tego się nie uznaje, to, przez to samo nie uznaje się istnienia Prusów.
Korona Polska godnie uznała pro Polskość Kopernika, w roku 1537-go polski król wystawił jego kandydaturę do obięcia warmińskiego biskupstwa.
Dużo wcześniej na urząd kanonika, Prusowie wspierali Kopernika a wśród nich kanonik warmiński Andrzej Klec.


Zauważono, że już w tamtych czasach promocja na stanowiska do urzędów była wspierana bądż poprzez takie same pochodzenie stanu, pokrewieństwo krwi czy też narodowe.
Należy tu podkreślić, że najaktywniejszym do objęcia stanowiska na kanonika fromborskiego był nie kto inny jak Prus Andrzej Klec ze szlacheckim rodowodem. W rachubę nie wchodziło tu pokrewieństwo ani identyczne z Kopernikiem pochodzenie stanowe, a mogło być tylko taka sama tożsamość narodowa. Po za tym, obydwu ich łączyła głęboka przyjaźń.
Odkrycie krypty w katedrze we Fromborku ze szczątkami Mikołaja Kopernika i genetyczne ich badania z włosami znalezionymi na unierstytecie w Uppsali pozwoliły nie tylko na ustalenie prawdziwości szczątków ale również na ustalenie Mikołaja Kopernika genetycznego kodu. Według tych badań ustalono, że jego genetyczna haplogrupa to R1b1b2. W dotychczasowych genetycznych badaniach wśród Prusów, to ta haplogrupa została odkryta wśród potomków pradawnych mieszkańców ziemi Pomezanii.
Protoceltycka haplogrupa wywodzi się z gockiego związku ludów, dokładniej z Gepidów. To wszystko nie znaczy, że należy wykluczyć jego polskość. Wśród dzisiejszego polskiego społeczeństwa żyje skromnie licząc około czterech milionów potomków Prusów, którzy nigdy nie uznali niemieckiego zniewolenia i wybrali dobrowolnie polską orientację kultury.

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony