KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Wybitni Prusowie home

Wybitni Prusowie

MARIA SKŁODOWSKA - CURIE


Urodzona 7 listopada 1867
Warszawa, Polska
Zmarła 4 lipca 1934
Passy, Francja

DWUKROTNA NOBLISTKA

Bezsporne jest pochodzenie przodków Skłodowskich z Prus. Dowiodły tego badania genetyczne, żyjącego potomka rodu. Również materiały archiwalne pozwalają to potwierdzić. Skłodo, czy Ausklode było popularnym imieniem wśród Prusów. Część rodziny Skłodowskich używała przydomku Windyki. Windyk był synem Obizora, księcia pruskiego, od którego wywodzą się Nienałtowscy. Gniazda obu Rodów: Skłody i Nienałty sąsiadują ze sobą, mają wspólną historię. Zostały założone po zwycięstwie grunwaldzkim. Zasiedlili je potomkowie pruskich rycerzy, którzy zbiegli z Prus przed agresją krzyżacką. Początkowo, po 1243 zasiedlali ziemię między Czerskiem, Grójcem, a Tarczynem. Po grunwaldzkiej wiktorii, korzystając z przywilejów książąt mazowieckich, przenieśli się do ziemi nurskiej zakładając między innymi Skłody i Nienałty.
Skłodowscy zostali wylegitymowani przez Heroldię Królestwa Polskiego. Przedstawili fałszywy wywód bezpotomnego Seweryna Skłodowskiego, dziedzica Rząśnika. Przypisano im herb Dołęga. Praktyką Heroldii było przypisywanie rodzinie nieznanego herbu, herbu rodziny o zbliżonym lub identycznym nazwisku. Skłodowskim przypisano herb Dołęga, którym pieczętowali się Sklotowscy. Inna część rodu Skłodowskich wywiodła się również od fałszywego przodka herbu Jastrzębiec. Prawdziwy herb Skłodowskich pozostaje nieznany choć prawdopodobnie byli herbu Prus. Podobna sytuacja miała miejsce u Nienałtowskich, którym przypisano herb Nałęcz, podczas, gdy w 1500 był to herb Prus.

Wywód przodków Marii Skłodowskiej:
Jan Sklodowski-Paluch de Sklody-Piotrowice
+przed 1726
        I
Jakub +przed 1759
1740 Kunegunda Godlewska
        I
Jan *1743 +1803
Barbara Nowakowska
        I
Urban *1771 +przed 1832
Malgorzata Rykaczewska  
      I
Jozef *1804 +1882
1832 Salomea Sagtynska
        I Wladyslaw *1832 +1902 1860 Marianna Boguska        
I
Maria-Salomea *1867 +1934
1895 Piotr Curie

Trautman. Słownik imion Prusów.

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony