KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


LicznikSŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW


TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA

NIEZNANA, ZAKAZANA HISTORIA EUROPY


SPIS ROZDZIAŁÓW
Z numerem strony

I.   Wstęp 1
II.   Przedmowa 2
III.   Kim byli Prusowie 8
IV.   Potomkowie Prusów, Kurpie 19
V.   Pruska archeologia, handel i wyroby 21
VI.   Prawo i religijne wierzenia Prusów 41
VII.   Sposób życia Prusów 45
VII.   Kim byli Prusowie w historii europejskiej kultury 47
IX.   Niepokorni Prusowie-potęga na Bałtyku i na lądzie 52
X.   Bitwa o Resję-podbój Prus 62
XI.   Pierwsze Prusów powstanie 1242-1249 71
XII.   Sytuacja przed drugim Prusów powstaniem 76
XIII.   Drugie Prusów powstanie 1260-1274 83
XIV.   Kontynuacja Prus podboju 1274-1283 89
XV.   Europa handluje niewolnikami-Prusami 92
XVI.   III-cie Prusów powstanie 1397-1466 94
XVII.   Towarzystwo Jaszczurcze 96
XVIII.   Przygotowania do bitwy 99
XIX.   15 lipca 1410 Bitwa pod Grunwaldem. 102
XX.   Chorągiew Chełmińska 112
XXI.   Po bitwie 117
XXII.   Związek Pruski 120
XXIII.   Wojna Trzynastoletnia 1454-1466 123
XXIV.   Przymusowe wysiedlenia 132
XXV.   Pruscy “wypędzeni” 133
XXVI.   Prusowie-poddani Krzyżaccy i Prus Książęcych. 133
XXVII.   Zanik Prusów 138
XXVIII.   Spis Prusów-herbowych. 139
XXIX.   Herb Prus 140
XXX.   Herb Prus I, II, III 145
XXXI.   Herb Prus I 149
XXXII.   Herb Prus II 155
XXXIII.   Herb Prus III 157
XXXIV.   Nazwiska pruskich rodów o nieustalonych herbach 160
XXXV.   Prusowie z odmianami hrebów 164
XXXVI.   Herbarz 171
XXXVII.   Dodatkowa lista 185
XXXVIII.   Kurpiowie 186
XXXIV.   Kurpiowskie herby- znaki bartne Prusów 191
XL.   Kurpiowscy potomkowie Prusów 193
XLI.   Czy prawda przeciwko prawdzie ? 198
XLII.   Legenda założenia Kijowa i Rusi Kijowskiej 202
XLIII.   Czy głuchych można przekonać ? 212
XLIV.   Lepiej być krzywdzonym niż krzywdzącym. 216
XLV.   Kultura kontra cywilizacja 220
XLVI.   Pruskie “Ojcze Nasz” Tawa Nouson 224
XLVII.   Wybitni Prusowie 227
XLVIII.   Historia biskupa Wojciecha 230
XLIX.   Inne Towarzystwo Jaszczurcze i Bitwa podGrunwaldem 237
L.   Kalendarium 240
LI.   Riposta Prusa-Szlachcie Polskiej 259
LII.   Konfederacja Prusów 271
LIII.   Kamienie od neolitu do średniowiecza 280
LIV.   Kamienna broń Staropruskich wojów 284
LV.   Zakończenie 289

PUBLIKACJE

Mapy

Mapa

Mapa Nr. 1
”BAŁTOWIE - PÓŁNOCNI SĄSIEDZI SŁOWIAN“ ( V wiek p.n.e. do XIII - XIV wieku) Opracowanie map: Teresa Dąbrowska i Łucja Okulicz
Północno-wschodnia Europa około III wieku p.n.e. Ludy i kultury archeologiczne.

Mapa

Mapa Nr. 1 A
Mapa Pomponiusza Mela z około 44 roku naszej ery

Mapa

Mapa Nr. 1 B
Mapa Venceslao Grodecio z 1570 roku

Mapa

Mapa Nr. 2
MAPA BAŁTÓW I ICH WCZESNYCH ŚLADÓW ORAZ KULTUR.
Kultury i skupienia osadnicze plemion bałtyjskich w II - V wieku.

Mapa

Mapa Nr. 3
MAPA POKAZUJĄCA WCZESNĄ WĘDRÓWKĘ LUDÓW

Mapa

Mapa Nr. 4
MAPA POKAZUJE NAJWCZEŚNIEJSZĄ WZMIANKĘ NAZEWNICTWA PRUS 200-CIE LAT PRZED NASZĄ ERĄ OBECNE TERYTORIUM TURCJI.

Mapa

Mapa Nr. 5
MAPA FIŃSKA POKAZUJĄCA ZALUDNIENIE TEJ CZĘŚCI EUROPY OKOŁO 400-GO ROKU NASZEJ ERY PRZED PRZYBYCIEM SŁOWIAN. POKAZUJE OBECNOŚĆ PRUSÓW I GOTÓW.

Mapa

Mapa Nr. 6
ARCHEOLOGICZNE STANOWISKA I ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZYPISANA BAŁTOM
Plemiona zachodniobałtyjskie i letto-litewskie w V - VIII wieku.

Mapa

Mapa Nr. 7
MAPA LUDÓW BAŁTYJSKICH W SŁOWIAŃSKIM SĄSIEDZTWIE
Podziały plemienne Bałtów zachodnich i wschodnich w XII - XIII wieku.

Mapa

Mapa Nr. 8
MAPA POKAZUJĄCA ARCHEOLOGICZNE PRUSÓW OSIEDLA POMIĘDZY V-X WIEKIEM NASZEJ ERY.

Mapa

Mapa Nr. 9
MAPA GEOGRAFICZNA TERYTORIUM PRUSÓW.

Mapa

Mapa Nr. 10
MAPA ZE STAROŻYTNYMI ODNIESIENIAMI DO PRUSÓW.

Mapa

Mapa Nr. 11
MAPA WSKAZUJĄCA NA PROWINCJE PRUSÓW

Mapa

Mapa Nr. 12
MAPA BAŁTYCKICH HANDLOWYCH SZLAKÓW ORAZ ICH PORTÓW. TRUSO I WISKIAUTY TO PORTY PRUSÓW. IX wiek. Mapa wykonana przez A.Bitner- Wróblewska.

Mapa

Mapa Nr. 13
PODZIAL PRUS PRZED PODBOJEM NA PRZELOMIE XII i XIII WIEKU
według H. Lowmianskiego:
1- granice Prus
2- przypuszczalne granice plemion;
3- granice krain;
4- ośrodek włości

Mapa

Mapa Nr. 14
GRANICA POMORSKO-KRZYŻACKA W LATACH 1231-1253:

Mapa

Mapa Nr. 15
PODBÓJ PRUS W XIII w:

Mapa

Mapa Nr. 16
MAPA POKAZUJE ROZMIESZCZENIE JADŻWIĘGÓW.

Mapa

Mapa Nr. 17
PRUSY PO PODBOJU. PRABUTY TO BYŁA ZIEMIA RESII KTÓREJ MIESZKAŃCY W ROKU 1235 STOCZYLI KRWAWĄ BITWĘ Z KRZYŻAKAMI I POLSKIMI POSIŁKAMI

Mapa

Mapa Nr. 18
MAPA PO WOJNIE TRZYNASTOLETNIEJ POKAZUJE PODZIAŁ PRUS ROK 1466.

Mapa

Mapa Nr. 19
PONIŻSZA MAPA PRUS PRZEDSTAWIA STAN SYTUACJI PO POKOJU TORUŃSKIM, (ROK1466), DO I- ego ROZBIORU POLSKI W ROKU 1972. UTWORZONO, NALEŻĄCE DO POLSKI PRUSY KRÓLEWSKIE, OBEJMUJĄCE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, MALBORSKIE, CHEŁMIŃSKIE ORAZ PROWINCJĘ WARMII. DO KRZYŻAKÓW NALEŻAŁY PRUSY KSIĄŻĘCE, PODZIELONE NA TRZY OBWODY: SAMBIĘ, NATANGIĘ I GÓRNE PRUSY Z SIEDZIBĄ W KRÓLEWCU. Mapki pochodzą z “Warmia i Mazury w rozwoju dziejowym” OBN im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Mapa

Mapa Nr. 20
PODCZAS I-EGO ROZBIORU POLSKI GERMAŃSKIE PRUSY KSIĄŻĘCE ZAGARNĘŁY PRUSY KRÓLEWSKIE. W II-IM ROZBIORZE WŁĄCZYŁY GDAŃSK I TORUŃ.

Mapa

Mapa Nr. 21
WOJNA PROWADZONA W LATACH 1806-1815 POMIĘDZY FRANCJĄ (wspomaganą przez Polskę) A PRUSAMI GERMAŃSKIMI I ROSJĄ, ZAKOŃCZYŁA SIĘ UTWORZENIEM KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO.

Mapa

Mapa Nr. 22
KLĘSKA NAPOLEONA W ROKU 1815 POWODUJE UPADEK KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO I POWSTANIE W JEGO MIEJSCE KRÓLESTWA POLSKIEGO POD ROSYJSKĄ OKUPACJĄ.

Mapa

Mapa Nr. 23
NASTĄPIŁ PODZIAŁ NA PRUSY WSCHODNIE I PRUSY ZACHODNIE.

Mapa

Mapa Nr. 24
KLĘSKA GERMAŃSKICH PRUS W ROKU 1918. POLSKA ODZYSKUJE NIEPODLEGŁŚĆ WRAZ Z 62% TERYTORIUM PRUS ZACHODNICH.

Mapa

Mapa Nr. 25
LITWA W ROKU 1923 ZAJMUJE KŁAJPEDĘ. DNIA 22 MARCA 1939 HITLER ZAJMUJE KŁAJPEDĘ I WCIELA JĄ DO PRUS WSCHODNICH

Mapa

Mapa Nr. 26
MAPA PODZIELONYCH PRUS OKOŁO XVII WIEKU

Mapa

Mapa Nr. 27
MAPA PRUS Z ROKU 1886

Mapa

Mapa Nr. 28
MAPA PRUS Z ROKU 1886

Mapa

Mapa Nr. 29
MAPA PRUS PO II-giej WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Mapa

Mapa Nr. 30
Mapa z końca XII wieku i początku XIII wieku.

Mapa

Mapa Nr. 31
Różne granice

Mapa

Mapa Nr. 32
Prusy Królewskie po Hołdzie Pruskim - 17 wiek.

Powiększenie - Kliknij zdjęcie

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony