KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Mapy

Mapa

Mapa Nr. 1
”BAŁTOWIE - PÓŁNOCNI SĄSIEDZI SŁOWIAN“ ( V wiek p.n.e. do XIII - XIV wieku) Opracowanie map: Teresa Dąbrowska i Łucja Okulicz
Północno-wschodnia Europa około III wieku p.n.e. Ludy i kultury archeologiczne.

Mapa

Mapa Nr. 1 A
Mapa Pomponiusza Mela z około 44 roku naszej ery

Mapa

Mapa Nr. 1 B
Mapa Venceslao Grodecio z 1570 roku

Mapa

Mapa Nr. 2
MAPA BAŁTÓW I ICH WCZESNYCH ŚLADÓW ORAZ KULTUR.
Kultury i skupienia osadnicze plemion bałtyjskich w II - V wieku.

Mapa

Mapa Nr. 3
MAPA POKAZUJĄCA WCZESNĄ WĘDRÓWKĘ LUDÓW

Mapa

Mapa Nr. 4
MAPA POKAZUJE NAJWCZEŚNIEJSZĄ WZMIANKĘ NAZEWNICTWA PRUS 200-CIE LAT PRZED NASZĄ ERĄ OBECNE TERYTORIUM TURCJI.

Mapa

Mapa Nr. 5
MAPA FIŃSKA POKAZUJĄCA ZALUDNIENIE TEJ CZĘŚCI EUROPY OKOŁO 400-GO ROKU NASZEJ ERY PRZED PRZYBYCIEM SŁOWIAN. POKAZUJE OBECNOŚĆ PRUSÓW I GOTÓW.

Mapa

Mapa Nr. 6
ARCHEOLOGICZNE STANOWISKA I ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA PRZYPISANA BAŁTOM
Plemiona zachodniobałtyjskie i letto-litewskie w V - VIII wieku.

Mapa

Mapa Nr. 7
MAPA LUDÓW BAŁTYJSKICH W SŁOWIAŃSKIM SĄSIEDZTWIE
Podziały plemienne Bałtów zachodnich i wschodnich w XII - XIII wieku.

Mapa

Mapa Nr. 8
MAPA POKAZUJĄCA ARCHEOLOGICZNE PRUSÓW OSIEDLA POMIĘDZY V-X WIEKIEM NASZEJ ERY.

Mapa

Mapa Nr. 9
MAPA GEOGRAFICZNA TERYTORIUM PRUSÓW.

Mapa

Mapa Nr. 10
MAPA ZE STAROŻYTNYMI ODNIESIENIAMI DO PRUSÓW.

Mapa

Mapa Nr. 11
MAPA WSKAZUJĄCA NA PROWINCJE PRUSÓW

Mapa

Mapa Nr. 12
MAPA BAŁTYCKICH HANDLOWYCH SZLAKÓW ORAZ ICH PORTÓW. TRUSO I WISKIAUTY TO PORTY PRUSÓW. IX wiek. Mapa wykonana przez A.Bitner- Wróblewska.

Mapa

Mapa Nr. 13
PODZIAL PRUS PRZED PODBOJEM NA PRZELOMIE XII i XIII WIEKU
według H. Lowmianskiego:
1- granice Prus
2- przypuszczalne granice plemion;
3- granice krain;
4- ośrodek włości

Mapa

Mapa Nr. 14
GRANICA POMORSKO-KRZYŻACKA W LATACH 1231-1253:

Mapa

Mapa Nr. 15
PODBÓJ PRUS W XIII w:

Mapa

Mapa Nr. 16
MAPA POKAZUJE ROZMIESZCZENIE JADŻWIĘGÓW.

Mapa

Mapa Nr. 17
PRUSY PO PODBOJU. PRABUTY TO BYŁA ZIEMIA RESII KTÓREJ MIESZKAŃCY W ROKU 1235 STOCZYLI KRWAWĄ BITWĘ Z KRZYŻAKAMI I POLSKIMI POSIŁKAMI

Mapa

Mapa Nr. 18
MAPA PO WOJNIE TRZYNASTOLETNIEJ POKAZUJE PODZIAŁ PRUS ROK 1466.

Mapa

Mapa Nr. 19
PONIŻSZA MAPA PRUS PRZEDSTAWIA STAN SYTUACJI PO POKOJU TORUŃSKIM, (ROK1466), DO I- ego ROZBIORU POLSKI W ROKU 1972. UTWORZONO, NALEŻĄCE DO POLSKI PRUSY KRÓLEWSKIE, OBEJMUJĄCE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, MALBORSKIE, CHEŁMIŃSKIE ORAZ PROWINCJĘ WARMII. DO KRZYŻAKÓW NALEŻAŁY PRUSY KSIĄŻĘCE, PODZIELONE NA TRZY OBWODY: SAMBIĘ, NATANGIĘ I GÓRNE PRUSY Z SIEDZIBĄ W KRÓLEWCU. Mapki pochodzą z “Warmia i Mazury w rozwoju dziejowym” OBN im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Mapa

Mapa Nr. 20
PODCZAS I-EGO ROZBIORU POLSKI GERMAŃSKIE PRUSY KSIĄŻĘCE ZAGARNĘŁY PRUSY KRÓLEWSKIE. W II-IM ROZBIORZE WŁĄCZYŁY GDAŃSK I TORUŃ.

Mapa

Mapa Nr. 21
WOJNA PROWADZONA W LATACH 1806-1815 POMIĘDZY FRANCJĄ (wspomaganą przez Polskę) A PRUSAMI GERMAŃSKIMI I ROSJĄ, ZAKOŃCZYŁA SIĘ UTWORZENIEM KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO.

Mapa

Mapa Nr. 22
KLĘSKA NAPOLEONA W ROKU 1815 POWODUJE UPADEK KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO I POWSTANIE W JEGO MIEJSCE KRÓLESTWA POLSKIEGO POD ROSYJSKĄ OKUPACJĄ.

Mapa

Mapa Nr. 23
NASTĄPIŁ PODZIAŁ NA PRUSY WSCHODNIE I PRUSY ZACHODNIE.

Mapa

Mapa Nr. 24
KLĘSKA GERMAŃSKICH PRUS W ROKU 1918. POLSKA ODZYSKUJE NIEPODLEGŁŚĆ WRAZ Z 62% TERYTORIUM PRUS ZACHODNICH.

Mapa

Mapa Nr. 25
LITWA W ROKU 1923 ZAJMUJE KŁAJPEDĘ. DNIA 22 MARCA 1939 HITLER ZAJMUJE KŁAJPEDĘ I WCIELA JĄ DO PRUS WSCHODNICH

Mapa

Mapa Nr. 26
MAPA PODZIELONYCH PRUS OKOŁO XVII WIEKU

Mapa

Mapa Nr. 27
MAPA PRUS Z ROKU 1886

Mapa

Mapa Nr. 28
MAPA PRUS Z ROKU 1886

Mapa

Mapa Nr. 29
MAPA PRUS PO II-giej WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Mapa

Mapa Nr. 30
Mapa z końca XII wieku i początku XIII wieku.

Mapa

Mapa Nr. 31
Różne granice

Powiększenie - Kliknij zdjęcie

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony