KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


LicznikSŁAWOMIR KLEC PILEWSKI
ZIEMIA PRUSÓW


TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA

NIEZNANA, ZAKAZANA HISTORIA EUROPY


SPIS ROZDZIAŁÓW
Z numerem strony

I.   Wstęp 1
II.   Przedmowa 2
III.   Kim byli Prusowie 8
IV.   Potomkowie Prusów, Kurpie 19
V.   Pruska archeologia, handel i wyroby 21
VI.   Prawo i religijne wierzenia Prusów 41
VII.   Sposób życia Prusów 45
VII.   Kim byli Prusowie w historii europejskiej kultury 47
IX.   Niepokorni Prusowie-potęga na Bałtyku i na lądzie 52
X.   Bitwa o Resję-podbój Prus 62
XI.   Pierwsze Prusów powstanie 1242-1249 71
XII.   Sytuacja przed drugim Prusów powstaniem 76
XIII.   Drugie Prusów powstanie 1260-1274 83
XIV.   Kontynuacja Prus podboju 1274-1283 89
XV.   Europa handluje niewolnikami-Prusami 92
XVI.   III-cie Prusów powstanie 1397-1466 94
XVII.   Towarzystwo Jaszczurcze 96
XVIII.   Przygotowania do bitwy 99
XIX.   15 lipca 1410 Bitwa pod Grunwaldem. 102
XX.   Chorągiew Chełmińska 112
XXI.   Po bitwie 117
XXII.   Związek Pruski 120
XXIII.   Wojna Trzynastoletnia 1454-1466 123
XXIV.   Przymusowe wysiedlenia 132
XXV.   Pruscy “wypędzeni” 133
XXVI.   Prusowie-poddani Krzyżaccy i Prus Książęcych. 133
XXVII.   Zanik Prusów 138
XXVIII.   Spis Prusów-herbowych. 139
XXIX.   Herb Prus 140
XXX.   Herb Prus I, II, III 145
XXXI.   Herb Prus I 149
XXXII.   Herb Prus II 155
XXXIII.   Herb Prus III 157
XXXIV.   Nazwiska pruskich rodów o nieustalonych herbach 160
XXXV.   Prusowie z odmianami hrebów 164
XXXVI.   Herbarz 171
XXXVII.   Dodatkowa lista 185
XXXVIII.   Kurpiowie 186
XXXIV.   Kurpiowskie herby- znaki bartne Prusów 191
XL.   Kurpiowscy potomkowie Prusów 193
XLI.   Czy prawda przeciwko prawdzie ? 198
XLII.   Legenda założenia Kijowa i Rusi Kijowskiej 202
XLIII.   Czy głuchych można przekonać ? 212
XLIV.   Lepiej być krzywdzonym niż krzywdzącym. 216
XLV.   Kultura kontra cywilizacja 220
XLVI.   Pruskie “Ojcze Nasz” Tawa Nouson 224
XLVII.   Wybitni Prusowie 227
XLVIII.   Historia biskupa Wojciecha 230
XLIX.   Inne Towarzystwo Jaszczurcze i Bitwa podGrunwaldem 237
L.   Kalendarium 240
LI.   Riposta Prusa-Szlachcie Polskiej 259
LII.   Konfederacja Prusów 271
LIII.   Kamienie od neolitu do średniowiecza 280
LIV.   Kamienna broń Staropruskich wojów 284
LV.   Zakończenie 289

PUBLIKACJE

HANDEL NIEWOLNIKAMI - NIEMCY i RZYM

Wertując Piotra z Dusburga krzyżackiego kronikarza, czyta się bez zdziwienia, że podczas podboju mordowano pruskich mężczyzn zdolnych do walki. U Niemców było to i jest standardem. Natomiast, liczne branie w niewolę kobiet i dzieci, i jakie były ich póżniejsze losy nigdzie jakiejkolwiek wzmianki nie znajdziemy, pozostawało to zawsze zagadką.


Wydana w Szwajcarii praca Pani Julii Dimitrowej i przetłumaczony jeden z akapitów, rzucił światło co tak naprawdę mogło się dziać z nimi.
Oto cytat:


“Nazwa Prusy jest w roku 965 udokumentowana przez andaluzyjskiego handlarza niewolnikami Ibrahima bem Jakuba. Był on wysłany przez Kalifa Kordoby do niemieckiego cesarza Ottona. Otton był jednym z najważniejszych europejskich dystrybutorów towaru (niewolników) stąd jego atrybut Wielki.
Kordoba, miasto Wizygotów była wtedy już od dawna przez Maurów zniszczona.
Ibrahim miał za zadanie zrobić rozeznanie rynku i zapotrzebowania w środkowej Europie. W tym celu odwiedził Pragę, jeden z najważniejszych europejskich centrów handlu niewolnikami. O Pradze informuje Josef Schranil w książce “Prehistoria Czech i Moraw”: “Uprowadzone kobiety i dzieci były w Pradze jako niewolnicy sprzedawani do Bagdadu albo Kordoby. W Pradze było nawet Centrum Kastrowania żeby z chłopców eunuchów zrobić”.
Charles Verlinden specjalista od historii gospodarki i od historii niewolnictwa pisze: “oprócz Pragi również Verdun było centrum kastracji niewolników. Verdun było prawdziwą fabryką eunuchów którzy z wielkim zyskiem sprzedawani byli do Hiszpanii.
Również w XII wieku Cyril i Metody informuje o sprzedaży duchownych i diakonów (nie katolickich) żydowskim handlarzom niewolników. W związku z tą lukratywną współpracą chrześcijan, żydów i islamistów przy polowaniu i handlu białymi niewolnikami w średniowieczu (jedni dostarczali, drudzy kastrowali, trzeci sprzedawali) zawołał sławny francuski historyk Chelbel: “ Jaka piękna współpraca monoteistów” “.

nr xxx


.

Osiedla Prusów nie były bronione, Krzyżacy w zbrojnych ekspedycjach okrążali mieszkańców, urządzając łapanki, mężczyzn w sile wieku mordowano, starców zostawiano na głodową śmierć a kobiety i dzieci były brane do niewoli. Do tej pory nikt nie zadbał o wiedzę, nie potrafił wyjaśnić jakie były ich losy. W rzeczywistości, trafiali na rynek handlu niewolnikami.
Ani król Czech, ani różni niemieccy arystokraci nie przyjeżdżali na podbój Prus na tzw. “frajerstwo”. Jeśli z góry za uczestnictwo nie otrzymywali zapłaty, to w wydzielonym regionie mogli polować na niewolników. Jak poczytamy kronikę Dusburga możemy zrozumieć jak to wyglądało. W pierwszej fazie Prusów podboju Krzyżacy robili tylko czystki, mordowano wszystkich, żeby wokół budowanych twierdz nic im nie zagrażało. Przy tym rabowali wszystko co miało wartość, resztę wraz z domostwem puszczano z dymem.
Zachowanie typowo niemieckie.


Żeby nie były to tylko gołe słowa, z powyższej kroniki czytelnik znajdzie poniżej cytaty świadczące jacy to “chrześcijanie” zajmowali się nawracaniem. Wśród Krzyżaków byli bandyci, również całe drużyny bandytów do “nawracania” były zatrudnione.
Jeden z poniższych cytatów mówi o grupie 40-ioro dzieci nawróconych na “chrześcijaństwo”. Perfidia, dzieci bez matek były gotowe do transportu. Krzyżacy nie prowadzili ochronek, ani szkoły “chrześcijaństwa” w pruskim języku. Z dużą pewnością były zadbane, żeby na aukcji w Wenecji uzyskać dobrą cenę. Nie mamy wiedzy o ich matkach, czy zostały nawrócone na “chrześcijaństwo”, prawdopodobnie już ich tam nie było.
To wszystko, jest jawnym barbarzyństwem, tym bardziej strasznym, że pod nadzorem “chrześcijańskiego” Rzymu czyli papieży. Nie ma tu pytania, czy było to według Boskich praw. Boga w Rzymie nie było. Były tam prawa szatańskie. Dzisiejszy Watykan nie ma odwagi do czegokolwiek przyznania się. Nawet do tego, że w roku 1216 Prusowie przyjęli chrześcijaństwo. Żadna modlitwa ani spowiedż nie wybaczy tych zbrodni dokonanych przez Niemców ani tym którzy temu dopingowali. Boża sprawiedliwość nie uznaje bezmyślnego bałwochwalstwa. Przyjmowanie różnego pokroju rycerzy bandytów, uczono ich tylko Ojcze Nasz, odpuszczano wszystkie grzechy, byle by przybyli i tępili Prusów. Pierwszy, poniższy cytat jest pełen hipokryzji o Legacie, odnosi się do czasów Świetopełka księcia gdańskiego, który przeciwstawił się Krzyżakom. Germański wpływ na Rzym był totalny, dlatego za zbrodnię, Prusów ludobójstwa, winą obarczeni są Niemcy i ówczesny pseudo chrześcijański Rzym.


Skąd u Krzyżaków kobiety i dzieci. Byli to uwolnieni niewolnicy. Świętopełk uwolnił ich z niewoli a germaństwo nie mogąc jemu darować strat obciążyli go braniem niewolników. Książe gdański atakował w tym czasie wyłącznie Krzyżaków.

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony