KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Historia Eseje Listy

Jam jest AZ władca czasu
Znam i daję wam rezy i czerty
Pismo to skarb bezcenny
Trudźcie się chętnie Ziemianie
Władania atramentem czerwonym i niebieskim
Upodobanie w nim mają rozumni ludzie
Przenikajcie Wszechświat pojmujcie Go i ogarniajcie
Nieście SŁOWO z przekonaniem
Wiedza to własność fortuna największa- DAR BOŻY
Poszukującym wiedzy
Otworzę podwoje Niebbios
AZ jesm Boh zsyłający losy

 
L.p Litera
Polska
Litera
Głago
Nazwa Przesłanie Wartość
Liczbowa
1 A AZ Az- Anu, Apsu Bóg Najwyższy po dokonaniu dzieła samostworzenia 1
2 B BUKI Bogów stworzył i w Niebbiosach Gwiaździstych ponad chmurami osadził 2
3 V VIDI Viedzę o nich zapisał w Wiedach jako niezmienne i stałe Prawa Boże 3
4 G GLAGOLI Gdzie zmaterializował Myśl Bożą, czyli Swoją i utrwalił ją po wszeczasy Rezami i Czertami 4
5 D DOBRO Dobra myśl przetworzona na materię w Świętych Znakach rezonuje tworząc Dobroć która 5
6 E EST Erygowała utworzeniem porządku panującego we Wszechświecie i wtedy 6
7 Ż ŻYWITE Życie, w wielości postaci zesłał na Naszą Ziemię 7
8 Dz ZELO Dzieło Swoje zwieńczył stworzeniem człowieka wywyższając owego nadał mu w posiadanie 8
9 Z ZJEMLA Ziemię Naszą żywicielkę i przystań w wędrówce Dusz Naszych dla wzrastania 9
10 i i i INIT IIInicjatywa związku z Niebbiosami Gwiaździstymi jest również dziełem Bożym 10
11 YYY IMIA INITI YYYmionami zostały nazwane wezwania Imienia Bożego 10
12 i i IŻE II jest on z Nami od zawsze do zawsze, słucha wołania Naszego 10
13 YY IMIA IŻEII YYmię swoje posiada, wzywany usłyszy Nas i ukaże Moc Swoją 10
14 I ISTOK Istota Boża jest kluczem do wiedy, otwierającej drzwi Niebbios 20
15 Y IMIA ISTOKA Ymionami własnymi wszystko nazywa, na wszystko dając jasne słowo 20
16 DŻI DERW Dzierżawcami wiedzy i ciała nie posiadaczami jesteśmy na Naszej Ziemii 30
17 K KAKO Kako(jako) dzieci Boże Bogopodobni wspierani przez Bogów 40
18 L LJUDE Ludzie (ljude) z radością i oddaniem uprawiający ziemię rękoma swymi 50
19 M MYSLITE Myślący (myslite) o prawach Bożych i rozumiejących Wszechświat 60
20 N NASZ Naszą dzierżawą jest świat Ziemskiej Materii 70
21 NG NGA Naszą własnością jest Świat Wielkiego Ducha 70
22 O ON(NA) On Weles rozdziela Duszę z Ciałem Bóg Nawii, czym daje Nam 80
23 P POKOJ Pokój (pokoj) podstawę wiedzy i wiary przez 90
24 R RCI Modlitwę (rci) czczącą Niebbiosa Gwiaździste 100
25 S SLOWO Słowem skrzydlatym wyrażaną w harmonii z Niebbiosami 200
26 T TWRDO Twardo – pewnie , tak twierdzimy i wierzymy 300
27 U UK Ufając wiedzy o świecie widzialnym Ziemskim (wiedzy podstawowej) 400
28 U OUK Ufając wiedzy o świecie niewidzialnym Duchowym (wiedzy oświeconej) 400
29 F(PFE) FITA Fascynującej Przy-Rodzie obecności Bożej we wszystkich istotach czujących 500
30 F FRT Fascynującym Wszech –Świecie z biegiem Niebios Gwiaździstych 500
31 CH Chor Chor-Koro- Serce i jako Iskra Boża to pozazmysłowe osiągnięcie mądrości Serca -Najwyższej Mądrości 600
32 H HLM Hlawa-(głowa) jest drogą poznania rozumnego, szukanie Boga rozumem 600
33 OT OD Od szlachetnych przodków w Domu i w Rodzie otrzymujemy wiedę-wiedzę o 700
34 NI- Ń NIJA Niewidzialnym świecie Boga Nyjii przenikającego, wypełniającego przestrzeń Wszechświata 800
35 C CIJA(CI) Celem wejrzenia Bożego zaś jest kraina Nasza Sarmacyja Lodomeryja 900
36 CZ CZRIEWO Czas od Zesłania Św. Ducha płodowi w łonie Mamy , po czas kiedy 1000
37 SZ SZA Szara lub Jasna śmierć nie zakończy żywota Naszego Szado 2000
38 SZCZ SZTA Szczyty wiedzy zdobywamy pod Tarczą Słońca i Dyskiem Księżyca 3000
39 - SZI Jako Kobieta. Znaki literowe bez dźwięczne stosowane jako spacje bądź zmiękczające czy utwardzające wymowę 4000
40 - IMIA Jako Mężczyzna 5000
41 JA JAĆ Jawja jest dzisiaj Naszą Niwą, stąpamy po niej dla Karmy 6000
42 JO JEŻ / JOŻ Jożem rzekł; jako Bóg Niebbios Gwiaździstych, to jest prawda Moja Boga Najwyższego Daję Wam także sekretne wołania Mojego Imienia zapisane Rezami rezonansowymi Wielkiej i Małej Szimmy 7000
43 JUŻE(JUS) IĘ wołanie w trenach (mantra) 8000
44 JE(JĘ) ESTE JĘ wołanie w psalmach (mantra ) 8000
45 JUS IĄ wołanie w hymnach (mantra) 8000
46 UO JĄ wołania w inwokacjach (mantra) 8000
47 Ę EDO Ę wołanie w pieśniach (mantra) 9000
48 Ą ODO Ą wołanie w odach Szukanie Boga dźwiękiem rezonansowym (mantra) 9000
49 W IŻICA To droga do poznania niemierzalnej ilości form życia biologicznego i duchowego ukrytego przed złym okiem 10000

Opracowanie merytoryczne Teresa Śmiejak-Mrozińska i Tadeusz Mroziński Opracowanie graficzne Artur Tadeusz Mroziński

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony