KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


PILEWSCY SAGA
Grzegorz Białuński
RÓD PRUSA KLECA
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
Aneks I

PUBLIKACJE
Aneks II

<< Historia Eseje Listy

POLSKA POMIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM

Tak już jest, że od wieków Europa jest nieustannie targana ciągłymi wojnami przez formację społeczną której przypisać można wszystko co najgorsze. Nieustanie wywołuje, prowadzi lub prowokuje krwawe wojny. Tą wyjątkową społeczną formacją w zachodniej Europie są Niemcy. Trudno jest znaleść jakąkolwiek odpowiedż czy tłumaczenie dlaczego od stuleci tak się dzieje, że wywołują zbrodnicze wojny połączone z ludobójstwem nie będąc przez nikogo atakowanym. Tak jak to było ze Słowianami Połabskimi a póżniej przez ponad pół wieku ze starożytnym ludem Prusów w XIII wieku.

Bezgraniczne okrócieństwa, ludobójstwa, zniewolenia, a w Europie ciągła gospodarcza odbudowa i ciągła narodów europejskich odnowa swojej tożsamości. Ten ogrom niemieckich zbrodni pozostaje nie należycie osądzony ani ukarany aby w końcu powstrzymać tych zbrodniarzy. Jedynie co, to tak jak to się stało po II-giej wojnie, zrobiono sąd poszczególnym, wybranym zbrodniarzom. Zupełnie nie biorąc pod uwagę zbrodniczość, złodziejstwa całej niemieckiej społeczności dokonanej w całej Europie. Na domiar złego, temu genetycznie zbrodniczemu narodowi pozwala się na decydowanie i ustanawianie europejskiego ładu w którym ustanowiają porządek dla swoich korzyści. Takich to praw bezwzględnie i natychmiast powinni być pozbawieni. Historia ich zbrodniczości powinna obowiązkowo być nauczana od najmłodszego wieku w niemieckich szkołach. Tak nie jest. Bez posiadania takiej wiedzy, Niemiec nie powinien być dopuszczony do dalszego procesu edukacji, i nie tylko, nie dopuszczać na jakiekolwiek kierownicze stanowiska. Taki porządek powinien być ściśle i z pełną surowością przestrzegany, żeby nigdy z ich pamięci i świadomości nie zniknęły czy uległy zapomnieniu lub przedawnieniu dokonane zbrodnie. Ideologia hitleryzmu jest u nich tak głęboko zakorzeniona, że nie ma takiego sposobu nawet medycznie żeby ją wyplenić, jest to społeczność opętana wszystkimi niegodziwościami i genetycznie obdarzona takimi cechami.
W Europie nie są oni w osamotnieniu, od paru wieków wykształcił się drugi taki potwór jakim jest Rosja, która bez partnerstwa z Niemcami niewiele potrafi. Samodzielna ich agresja zwykle kończy się klęską. Ale, zdarza się, że pomiędzy tymi zbrodniarzami dochodzi do zbrojnej rywalizacji. Z obu stron jest ona bardzo krwawa i nie przebierają w środkach, ale koniec końców wracają do zgody i jak gdyby nigdy nic nie było wszystko zaczynają od początku. Jest to typowe zachowanie występujące wśród zbrodniarzy. Wszystko miało swój początek od momentu kiedy w Rosji zjawiła się Niemka i weszła w koligacje z póżniejszym carem Rosji. Katarzyna II Aleksiejewna Wielka, w rosyjskim Екатерина II Алексеевна; urodzona jako Zofia Fryderyka Augusta, w niemieckim Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst (ur. 2 maja 1729 w Szczecinie, zm. 17 listopada 1796 w Petersburgu w toalecie ) – żona wielkiego księcia, później cara rosyjskiego Piotra III. Po zamachu stanu, samodzielna cesarzowa Rosji w latach 1762–1796.

Od tego momentu rozpoczął się flirt i rozgorzała miłość pomiędzy tymi dwoma zbrodniarzami na nieszczęście dla Europy.
Rok 1701 królem Prus ogłosił się Fryderyk I. Królestwo Pruskie trwało od 1701 do 1918 roku a w rzeczywistości było królestwem niemieckim, stanowiącym od roku 1871 2/3 całego imperium niemieckiego, biorąc swą nazwę od Starożytnych Prusów nie mających nic wspólnego z Germaństwem. Rozpoczął się okres budowania wielkiego prusackiego militaryzmu. Mówiło się, że “armia posiada własne państwo”.


W 1740 roku Fryderyk II staje się królem Prus i rozpoczyna w latach od 1740 do1763 wojny z Austrią o opanowanie Śląska i włączenie do Prus.

Rozzuchwalone niemieckie Prusactwo mając na tronie w Rosji Niemkę zaplanowało wspólnie i dokonało w 1772 roku rozbióru polskiej Korony który trwał do 1795 roku.
Zapominać nie wolno, że również pomogła temu polska hołota liberum veto i targowica, którą taką dzisiaj również można zaobserwować. Tak się rozpoczął rosyjski imperialistyczny zamordyzm. Zaczęła się rodzić wielikaja rosija w której do dziś człowiek znaczy tyle co bydle a u drugiego zaczęła się rodzić nadzwyczajna rasa. Jednym i drugim trzeba przyznać, bez żadnych wątpliwości są oni genetycznymi mordercami, kompletnie zdziczałymi bestiami. Ich społeczeństwa nadzwyczaj prymitywne i podatne na wykonywanie zła, poddające się psychopatycznym umysłowo chorym władcom.
Na przestrzeni kilku ostatnich wieków w ich kazamatach pozostają niezmienne prawidła polityki do bezwzględnego wykorzystania ludzkiego materiału. Pozostaje tylko kwestia czasu, kto i kiedy będzie pierwszym w wykorzystaniu takich w Europie okoliczności. Po wojnach napoleońskich terytorium Europy na Kongresie wiedeńskim w latach 1814-1815 zostało ukształtowane dla zabezpieczenia stabilizacji dla zwycięskich mocarstw. Ksiestwo Warszawskie podporządkowane Napoleonowi powstałe w latach 1807-1815 zostało rozwiązane. Tymi mocarstwami były Austria, Prusy i Rosja, podczas których władzy wiele europejskich narodów na długie lata znowu zostały pozbawione wolności, samostanowienia, zachamowania rozwoju. Tego zaplanowanego spokoju nie udawało się im nieprzerwanie utrzymywać i miały miejsce zbrojne wydarzenia w których zniewolona ludność udział musiała wziąć.


Rok 1864 wojna z Danią o Schleswig-Holstein


Rok 1866 wojna z Austrią w celu kontroli Prus nad niemieckimi prowincjami


W latach 1870-1871 wojna Franko-Pruska Ottona von Bismarcka w celu całkowitego zjednoczenia Niemiec. Wynikiem wygrania było całkowite zjednoczenie Niemiec i powstanie potęgi militarnej junkrów prusackich w Europie.

Otto von Bismarck w celu utrzymania statusu zniewolenia narodów w 1873 roku doprowadza do sojuszu Austrii, Prus i Rosji.

Taki stan rzeczy utrzymał się w Europie do wybuchu I-szej wojny światowej trwającej od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 roku. Austro - Węgierskie imperium Habsburgów wypowiada wojnę Rosji. Prawie natychmiast Niemcy wypowiadają wojnę Francji. Po raz pierwszy Niemcy używają środków masowej zagłady, śmiertelnie trujący gaz i przejęli incjatywę na wszystkich frontach Europy. Dopiero, militarna interwncja USA doprowadziła do klęski militaryzmu niemieckiego. Dzięki Traktatowi Wersalskiemu 26 lipca 1919 roku Polska i inne kraje Europy Środkowej wyswobodziły się z pod germańskiego jarzma. Zginęło 14 milionów ludzi. Od wojen napoleońskich był to największy i bardzo krwawy konflikt. 1 sierpnia 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. Z miejsca wystąpiły w Rosji anty niemieckie zamieszki, niszczono wszystko co miało związek z niemieckością. Podczas przystąpienia Rosji do wojny ujawniła się jej wielka słabości. Klęski ponoszone doprowadziły do bolszewickiej rewolucji przeciwko carskiemu Rosyjskiemu Imperium przy bardzo dużej inicjatywie i finansowym udziale Niemców.
Wywiad niemiecki już w 1915 za zgodą cesarza Wilhelma II wdrożył tajny program „rewolucjonizacji i insurekcjonizacji”– jego praktyczną realizacją zajmował się wydział III b niemieckiego Sztabu Generalnego. Celem programu było, poprzez aktywne wspieranie działalności bolszewików wymierzonej w carat, wewnętrzne osłabienie Imperium Rosyjskiego i jego armii, a po zwycięskiej rewolucji wyeliminowanie Rosji z wojny, co ułatwić miało zwycięstwo Niemiec na froncie zachodnim. Z kolei przemysł niemiecki miał uzyskać dostęp do bogactw naturalnych Rosji i jej zasobów gospodarczych. (wikipedia)

Przewrót nastąpił 6/7 listopada 1917 roku a Rosja z carskiej tyranii przeszła do jeszcze bardziej krwiożerczej bolszewickiej tyranii. W rezultacie Austro-Węgry z Niemcami poniosły klęskę i w środkowo południowej Europie wiele narodów odzyskało niepodległość.
Wkrótce nieposkromiona Bolszewickiej Rosji armia chciała zapanować nad Europą a być może, że bezgranicznie zacofana chciała graniczyć z bardziej technicznie zaawansowanymi Niemcami. Na drodze do połączenia tych dwóch potworów stanęło młode Polskie państwo. W dniach 13–25 sierpnia 1920 roku stoczona została wielka bitwa pomiędzy liczną bolszewicką Armią Czerwoną a armią Wojska Polskiego, zgrupowaną nad Wisłą. Rosjanie sromotnie pokonani, musieli wrócić w swoje granice. Należy przypomnieć, że przed tą 18-tą bitwą decydującą o losach świata nastąpiło w Polsce 7 maja 1920 roku uznanie państwa Ukrainy.
16 kwietnia 1922 roku podczas trwania w Rapallo gospodarczej światowej konferencji niespodziewanie z inicjatywy czerwonej Moskwy doszło do nawiązania stosunków dyplomatycznych z Rzeszą niemiecką. W Berlinie 31 stycznia 1023 nastąpiła ratyfikacja dokumentów. W myśl ich:

wzajemna rezygnacja z jakichkolwiek roszczeń z tytułu poniesionych kosztów wojennych i odszkodowań wojennych z okresu 1914–1918 i powojennego;

uregulowanie prawne wszystkich kontrowersji wynikających z okresu I wojny światowej;

przywrócenie dyplomatycznych i konsularnych stosunków między Rzeszą Niemiecką i Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką.


W nowej rzeczywistości “Niemcy zobowiązały się do zaopatrzenia Rosjan w broń, amunicję, rozbudowanie radzieckiego przemysłu zbrojeniowego przez specjalistów niemieckich oraz udzielenie wysokich kredytów na zbrojenia w zamian za udostępnienie Niemcom radzieckich poligonów zlokalizowanych nad rzeką Wołgą i Kamą dla zakazanych traktatem wersalskim rodzajów broni pancernych, lotniczych i gazowych. Oba kraje wymieniały także między sobą wojskowych wykładowców”.

Stara miłość nie rdzewieje, traktat został poszerzony układem berlińskim w 1926 roku. Był on jeszcze przedłużany w latach 1931 i 1933.

Traktat w Rapallo powinien był zerwać resztę łusek z oczu – porozumienie rosyjsko-niemieckie zaszło tak daleko, że jest nie tylko faktem dokonanym, wspartym na doskonałą znajomość interesów stron obu, ale co więcej faktem nie do odrobienia. Istnieje sprzysiężenie rosyjsko-niemiecko-litewskie (...), skierowane przeciwko Polsce, Józef Piłsudski na posiedzeniu Rady Gabinetowej 5 czerwca 1922 roku..

Następstwem Traktatu w Rapallo był 23 sierpnia 1939 roku pakt Ribbentrop Mołotow ogłoszony paktem o nie agresji a w rzeczywistości w tajnych jego załącznikach było rozczłonkowanie środkowo wschodniej Europy. 1 września 1939 efektem tego paktu była napaść Niemców na młode polskie państwo , a 17 września 1939 roku w sukurs przyszła im rosyjska dzicz. To był wybuch II-giej wojny światowej w której zginęło około 100 milionów ludzi. Dzieło Niemców i Rosjan. Nie sposób wymienić ilość różnego rodzaju makabrycznych popełnionych w Europie zbrodni, przez obydwie bandycko złodziejskie nacje. Bycie nimi dla człowieczeństwa na zawsze pozostaje hańbą. Czy dzisiaj można sobie wyobrazić, że w komorach gazowano ludzi żeby następnie ich spalać. Kosekwencje poniesione przez Niemców nie były adekwatne, za miliony ludzkich żyć było kilkanaście wyroków śmierci, przykro powiedzieć, ale śmiechu warta jest taka sprawiedliwość. Eksterminacja ludzi odbywała się w sposób masowy, podobnie jak to się działo 700 lat wcześniej ze Starożytnymi Prusami, ale już z niemiecką techniką bardziej usprawnioną.

?


Niemcy i Rosjanie przestrzegają takie same prawidłaZdobyczne grunwaldzkie chorągwie skradzione z Wawelu przez hitlerowskich Niemców. Konrad Adenauer honorowy członek zakonu krzyżackiego rok 1957. Występuje z krzyżem chrześcijańskim należącym do bandytów niemieckich zakonników którzy na Starożytnych Prusach dopuścili się ludobójstwa. Ten zbrodniczy symbol występuje do dziś na niemieckich samolotach i czołgach.

Drugi ze zbrodniarzy, Rosjanie, uniknęli poniesienia jakichkolwiek konsekwencji za dokonanie barbarzyńskich mordów na ludzkości. Przechodzi ludzką wyobrażnię, która z tych dziczy, dokonywała większe nie wyobrażalne, nieludzkie zbrodnie. Taki jeden indywidualny akt zbrodni nie mówiąc o zbiorowych mordach. Strażnicy zesłańców na Syberii grywali w karty, przegrany wybranemu z tłumu zesłańcowi musiał obciąć głowę. Ale, to nie wszystko, środkowa Europa w tym szczególnie Polska poniosła olbrzymie szkody i wojenne straty, nie znalazła się jednak wśród zwycięzców oraz była bez powojennej pomocy w odbudowie. Na dodatek Polskę po 5 latach okupacji i germańskich mordów, alianci bez jej zgody zostawili w łapach komunizmu, była to zdrada i przez następne 45 lat Polska pozostawała w objęciach rosyjskiej brutalnej niewoli. Wniosek, że tym światem rządzą chorzy dyktatorzy, psychopaci z finansistami którzy dla zysków utrzymują pierwszych przy władzy. Jedni i drudzy nie są zainteresowani wartością ludzkiego życia. Może kiedyś zaistnieje prawdziwa demokracja która niedopuści do tych zdziczałych struktur a pieniądz będzie wyłącznie dla użytku do ludzkich potrzeb.
Tak jak rozpada się każda zgnilizna tak w końcu rozpadł się rosyjski komunistyczny Związek Radziecki a państwa Europy środkowo wschodniej wyswobodziły się spod opresji tyranii rosyjskiej. Rozpoczęły odbudowywać swoją gospodarkę i tożsamość. Wydawało się, że Europa wreszcie odpocznie i pozostanie bez jakichkolwiek zakłóceń, zapanuje sielankowy spokój. Jak mylne, złudne i naiwne oczekiwanie, wystarczy spojrzeć na poniższe zdięcia.

Zupełnie poszło w zapomnienie wielowiekowe zauroczenie Niemców i Rosji i ich imperialne zakusy. Pomimo obalenia berlińskiego muru, wśród Niemców zostawili Rosjanie wysoko postawionych nielegałów. Przy ich uczestnictwie i korupcji rozwijał się plan rozkładu czy rozpadu Europy. Niemiecki rosyjski agent a po nim agentka oboje byli pełniącymi urząd kanclerza mieli z Putinem przygotowany nowy ład w Europie. Kanclerz po zakończeniu urzędu uchodzi z Niemiec do Rosji i tam już na gorąco w Moskwie bez obaw jakichkolwiek podsłuchów wspólnie uzgadniają szczegóły wszystkich planów mając do pomocy w Berlinie kanclerz agentkę.

Nie inaczej i podobnie było w Polsce jeden premier jeżdził po pieniądze do Moskwy, drugi pod wpływem Niemców był człowiekiem Moskwy. Katastrofa lotnicza w Smoleńsku była pierwszym rosyjskim aktem do realizacji nowego z Niemcami planu w sparaliżowaniu Polski.

Funkcje pomiędzy barbarzyńcami zostały podzielone. Niemcy miały zapanować nad Europą poprzez rosyjską energię i Brukselę, rozbić jej jedność i wprowadzić finansowe uzależnienie, zniewolenie. Rolą Rosji miało być odbudowanie Związeku Radzieckiego z priorytetem opanowania Ukrainy. W rezultacie miało powstać super niemiecko-rosyjskie mocarstwo od Lizbony po Władywostok.
Niemcy Amerykanów nie kochają i dali na to wiele dowodów, dążyli do zlikwidowania ich obecności w Europie a NATO zastąpić europejską armią. To by dopiero było, Wermacht z GRU trzymał by wszystkich za mordę tak jak to było za komuny. Polskę głównego przeciwnika miłostek Niemców z Rosją, zaczęto bezczelnie z Brukseli szantażować. Dawne postanowienie nic o was bez was poszło do lamusa a w Brukseli w nowym ładzie neutralizowano Polskę. Tak długo jak Unia Europejska będzie kontrolowana przez Niemców będzie tylko pozorem Uni. W tym procesie rodzima hołota liberum veto, targowica bierze bardzo czynny udział z niemieckimi mediami i Berlinem, siejąc fałszywą propagandę. Barbarzyńcy nie zapłacili jeszcze odszkodowań za zniszczenia II-giej wojny światowej a już zaczęli planować następną.

Kiedy świat zaczął grzmieć co się dzieje to było już po wszystkim, Nordstream 2 został skończony, a na Ukrainie Rosjanie rozpoczęli brutalną agresję niczym nie różniącą się od tej Niemców w II-giej Wojnie Światowej. Rozmowy w celu zapobiegawczym wojnie nic nie dały. Umowa pomiędzy Rosją i Niemcami została zakonspirowana do najwyższego stopnia do tak jak to wcześniej jeszcze nie było, ale pomimo tej szczelności szydło wyszło z worka. Całym porządkiem w Niemczech, ale już z Moskwy, zarządzał były kanclerz Schroeder. Niewątpliwie chodziło o plan podporządkowania Europy w łapy Rosji i Niemców. Były kanclerz z całą dobraną sobie sitwą służył Putinowi i nie tylko do Berlina, ale również do Brukseli wysyłał dyspozycje. Z Brukseli szedł atak na paraliżowanie Polski. Dla kamuflażu, usunięcia podejrzeń wspólpracy Niemców z Rosją przed agresją na Ukrainę co niektóre niemieckie inicjatywy w Moskwie zostały zamknięte, prostacki manewr. Ale, i tak bez wątpliwości, Niemcy w Europie to rosyjska agentura na powstanie Euroazji od Lisbony do Władywostoku pod kontrolą Rosji i Niemców. Przedwczesna inwazja Rosji na Ukrainę wprowadziła w zakłopotanie nowego kanclerza Niemiec. Człowiek Schroedera, zachowanie jego, jak wysyłka hełmów na Ukrainę wprawiła świat w rozbawienie, ujawniła nie tylko zakłopotanie, ale paniką, niemiecką rozpacz, co dalej robić, plany tak skrupulatnie sporządzone zaczęły się walić jak berliński mur. Ani Putin ani Schroeder tego wariantu nie przewidzieli, że Ukraina postawi ich pod ścianę. Niemcy zlikwidowali atomowe elektrownie, żeby całą Europę przygotować na pobory rosyjskiego gazu z Nordstream 2, co miało być początkiem kontroli Europy przez rosyjską energią. Czy ta kompromitacja Niemców jest do odrobienia? Chyba nie i na to nie wolno im pozwolić. Chociaż miał to być blitzkrieg, Rosja za wcześnie rozpoczęła swoją agresję, Najpierw miało nastąpić uruchomienie Nordstream 2 i byli bliscy, a dopiero póżniej atak na Ukrainę. Wszystko poszło nie tak, miało swój falstart. Europa wymusiła na osaczonych Niemcach zaniechania rury gazowej a Rosja dostaje baty od Ukraińców, popełniając przy tym zbrodnie przeciw ludzkości za które przyjdzie jej w Hadze odpowiadać. Prezydent USA oznajmia Putina za zbrodniarza a kanclerz Niemiec prowadzi sobie z nim rozmowy, po to żeby dyskutować jakie są możliwości wydostania się z tej patowej już bez wyjścia sytuacji. Niemców nie wolno bezkarnymi zostawić. Tak samo jak Rosję należy postawić pod Trybunał w Hadze. Powinni zostać pozbawieni jakiegokolwiek decydującego głosu o europejskiej przyszłości. Pod żadnym pretekstem nie wolno dać im wiary, na nic, ponieważ wszystko co robią to tylko dla swoich własnych interesów, korzyści a szczególnie przeciwko Polsce. Tak być nie może, żeby po tylu niemieckich zbrodniach można było im jeszcze zaufać. Bez zabawy w dyplomację, w pysk i z hukiem po głowie mają służyć Europie w posłuszeństwie. Jest to dla Niemców najlepsza i jedyna medycyna, nie biorąc pod uwagę ostrej rady Churchilla co 50 lat bombardowania Niemiec. Nie ma żadnego przepraszam, płacić za wyrządzone straty i szkody wojenne. Nic więcej dodać, nic ująć. Germaństwo od czasów pogromu Słowian połabskich było i jest dla Polski wrogim państwem, nigdy się nie pogodzili ze zmianą granic po II-giej wojnie światowej na słowiańskie granice. Nigdy nie będzie przyjażni z Niemcami. Sądzili, że przy związku z Rosją nie tylko wrócą w stare granice, ale cała Polska będzie pomiędzy nimi a Rosją granicą. Dla tego narodu należą się słowa najwyższej pogardy i brak jakiegokolwiek człowieczeństwa poszanowania. Jeśli chodzi o Ruskich to dwa słowa prymitywna dzicz, która nigdy nie była wolna, demokracja jest im nieznana. Dla zmian u nich potrzebne są pokolenia. Władza Putina i Łukaszenki jest u schyłku, nie znają oni chwili zakończenia swojego tyraństwa. Sankcje trwać powinny tak długo aż do chwili prawdziwej demokratyzacji w Rosji. W związku z tym, najwyższy czas żeby Polska, Ukraina z Białorusią, bez warcholstwa utworzyli twardą, żelazną autonomiczną federację dla rozdzielenia Niemców i Rosję tych dwóch potworów. Żeby takie sytuacje już nigdy się nie powtórzyły. Zło ma to do siebie, że się regeneruję i raz na zawsze trzeba z tym skończyć. Rosjanie muszą opuścić Region Kaliningradzki, dosyć rosyjskiego terroru i niemieckich mrzonek. Nazwą stolicy będzie stara pruska nazwa Tuvangste. Nowa sytuacja stworzy szereg pytań. Zanim to się stanie trzeba zdawać sobie sprawę, że jedynym krajem z którym to terytorium będzie wolne jest konfederacja z Polską.
Wahającym się decydentom postawmy pytania. Kto i na jakiej podstawie zabrał Prusom prawo posiadania swojej ziemi ? Kto płaci za fałszowanie Prusów historii ? W czyim interesie działają instytuty naukowe w szerzeniu fałszu ? Czy podatnik wie, że jego pieniądze są marnotrawione na pseudonaukę ? Malownicza ziemia Prusów, czyją ziemią jest ? Dla kogo amnezja i propaganda historyków jest przeznaczona ? Ciemnych mas. Szczerze, Prusowie przyglądają się z politowaniem jak na ich ziemi odbyła się wymiana ludności i to dla nich tworzy się nową historię. Robią to wszystko naukowcy z tytułami w imię nowoczesnej nauki a lud staje się coraz głupszy i nie nadaje się do stworzenia jakiejkolwiek nowej historii. Żyją na ziemi nie znając jej przeszłości. Nie ma u nich żadnej wiedzy żeby uszanować kulturę Starożytnych Prusów, ani rewitalizować symbolikę Prusów. A takie wymogi kultury obecnie są w cywilizowanym świecie. Dawno już temu Prusowie znależli ostoję swojej wolności i przynależności w różnych częściach świata i tam wraz z rodziną pielęgnują swoją wolność. Z politowaniem przyglądają się jak niemieckie plugastwo shańbiło im ziemię. Nie ma nic innego z czego można być bardziej dumnym jak mieć przynależność do niepokonanych Starożytnych Pruskich.
MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony