KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Historia Eseje Listy

Militaryzm


Temat poruszony pod tym tytułem dotyczy ciekawego w historii Europy zagadnienia, że europejczycy nie atakowali niemieckiego terytorium, natomiast Niemcy czaili się budując swoją militarną moc, czekając na dogodną chwilę, osłabienia sąsiadów żeby przypuścić na nich militarny atak. Nie jest to naród któremu można przypisać rycerskość czy też odwagę.
Przymioty Niemców to fałsz, hipokryzja, obłuda, zdrada, buta, brak poczucia wyrządzania krzywd, brak poczucia człowieczeństwa, grabieże i dużo jeszcze takich przymiotów można by im przypisać. W słabości cechuje ich potulność, przykładem niech będą Niemcy Wschodnie. Byli bardzo dobrymi zwolennikami Hitlera, a wkrótce stali się bardzo dobrymi zwolennikami komunizmu. Tylko stanowczość i silna ręka jest dla nich przekonywująca.

Wraz z podbojem Prusów w XIII wieku i jego pełną aprobatą przez chrześcijańską Europę, rozpoczął się okres budowania germańskiego militaryzmu. Działo się to za sprawą niemieckiego zakonu pod emblematem czarnego krzyża. Całą ideę Chrześcijaństwa tego zakonu, najlepiej określił w XVI wieku w swojej poezji Andrzej Krzycki, arcybiskup gnieżnieński. Istnieją trzy krzyże, czerwony na którym ukrzyżowany został Chrystus. Biały krzyż na którym wisiał łotr obok Chrystusa błagający o wybaczenie grzechów. Czarny krzyż na którym wisiał łotr blużniący Bogu - ten właśnie krzyż miał na swoim płaszczu zakon niemieckich rycerzy.
Zakon ten, został powołany dla bezpieczeństwa pielgrzymujących do Świętej Ziemi, grobu Chrystusa, i już tam sprzeniewierzył się chrześcijańskim zasadom.Pod koniec XII wieku zakon został zmuszony do opuszczenia Palestyny, a pod koniec XIII Syrię, żeby w roku 1290 założyć swoją siedzibę w Wenecji.Założenia zasad wynikających z reguł zakonnych o cnocie ubóstwa i skromności nie miały nic wspólnego z niemieckim zakonem, jeszcze bardziej stało się to widocznym kiedy w 1230 roku zakon przybył do Prus.

Bez wątpienia kiedy zakon został założony i póżniej też, pozostawał militarną rękojmią papieży, a co za tym, miał również poparcie wszystkich chrześcijańskich monarchi Europy. W związku z tym posiadał niezliczone materialne nadania w całej Europie. Zakonowi brakowało militarnej siedziby w której lokalna zniewolona i pozbawiona swoich społecznych struktur ludność, potrzebna była do utrzymania i obsługi zakonu. W związku z tym kolonizatorzy po podboju Prus zaczęli budowę feudalnego państwa zakonnego. To jednak nie zadowoliło niemieckich rycerzy zakonu, zrodziła się nieuleczalna choroba tej europejskiej nacji trwająca przez stulecia i do dziś, polityka “Drang nach Osten”. Celem jej był podbój następnych ludów zamieszkujących Bałtyk, czyli Litwę, Łotwę i Estonię. Dla przytoczenia danych i faktów o zakonie i niemieckim militaryzmie najprościej będzie ująć to chronologicznie.

1189/90
Założenie zakonu krzyżackiego (zakon Rycerzy Szpitala N.M.P. Domu Niemieckiego w Jerozolimie).

1211
Zakon krzyżacki osadzony w Siedmiogrodzie-Węgry.

1225
Wypędzenie krzyżaków z Siedmiogrodu.

1226
Krzyżak Konrad von Landsberg z towarzyszem przybywa do Polski; budowa gródka Vogelsang.

1228
Nadanie krzyżakom Ziemi Chełmińskiej na prawach lennych.

1230
Krzyżacy zabiegają u papieża o zatwierdzenie sfałszowanych nadań.

1230
Początek podboju Prus.

1232
Podbój Prus.

1242
Pierwsze powstanie Prusów. Konflikt zakonu z polskim księciem Pomorza Świętopełkiem.

1252-1254
Początek zbrojnego konfliktu z Litwą.1260
Drugie powstanie Prusów.

1283
Zakończenie podboju Prus.

1308
Zdradzieckie opanowanie Gdańska przez zakon.

1309
Całe Pomorze Gdańskie w rękach zakonu.
1309
Przeniesienie stolicy Zakonu z Wenecji do Malborka.

1327
Początek wojny polsko-krzyżackiej.

1328 -1329
Wyprawy Zakonu i Jana króla czeskiego na Litwę.

1329
Zakon grabi i pustoszy północne Kujawy; okupuje Ziemię Dobrzyńską.

1330
Nowy napad zakonu na Kujawy i Wielkopolskę.1331
Dwa napady zakonu w głąb Polski.

1331
Bitwa pod Płowcami z królem Władysławem Łokietkiem.

1332
Opanowanie całych Kujaw przez zakon.

II-ga połowa XIV wieku
Zbrojne wypady zakonu na Litwę.Walki o Żmudż.

1397
Rycerstwo prusko-polskie na Ziemi Chełmińskiej zakłada Towarzystwo Jaszczurcze dla obrony przed bezprawiem zakonu.1409
Rozpoczęcie wojny polsko- krzyżackiej

15 XVII. 1410
Wielka Bitwa pod Grunwaldem i rozbicie zakonu wraz z jego europejskimi posiłkami przez króla Polski Władysława Jagiełłę.

W tej chronologii należy się mała przerwa dla krótkiej charakterystyki poczyniań zakonu niemieckiego. Dotychczasowe ich działania polegały na obłudzie, hipokryzji, fałszowaniu dokumentów, wymyślnych mordów z największym okrucieństwem, ciągłych podbojów, i ponad wszystko brakiem jakiegokolwiek poszanowania człowieczeństwa. Niemiecki zakon nie miał nic wspólnego z rycerskim kunsztem i jego kodem postępowania.
Klęska zakonu w bitwie pod Grunwaldem jak również ciągłe podboje, napady na sąsiadów zniszczyły zakon gospodarczo, ale nie na tyle żeby utracił swoją egzystencję w Prusach. Poparcie papiestwa chociaż zaczęło ulegać zmianie to ciągle ich prawna obecność była uznawana. W związku z zaistniałą, nie korzystną sytuacją dla zakonu, rodowita Pruska ludność jeszcze bardziej była wykorzystywana i ciemiężona. Na przełomie wieków XIV i XV Prusy stały się już niemieckimi Prusami i ich władztwo wprost wygłaszało o kulturowej i językowej wspólnocie z Niemcami.
Po bitwie pod Grunwaldem sytuacja w Prusach była cały czas rozwojowa, zakon został zmuszony do zwrotu ziem zagrabionych Polsce, ale nie znaczyło to, że zrezygnował ze swojej zaborczej polityki.

1414
“Wojna głodowa” między Polską i Litwą a zakonem.

1419
“Wojna odwrotowa” między Polską i Litwą a zakonem.

1422
Wojna między Polską i Litwą a zakonem.

1431
Najazd zakonu na Wielkopolskę i Kujawy.

1435
Klęska zakonu na Inflantach w bitwie pod Wiłkomierzem.

1454 -1466
Wojna Trzynastoletnia.
Korona Polska wraz z rycerstwem prusko-polskim toczy wojnę o ziemie zagrabione przez zakon.


Pomimo przegrywanych decydujących bitew i prób przeniesienia zakonu na terytorium do walk z Turcją, dyplomatyczne manewry z papiestwem i wzrastające związki z Niemcami utrwalały ich obecność na terytorium Prus. W roku 1496 w tajemnicy powzięli decyzję w celu ratowania swojej obecności nad Bałtykiem, umocnienia związku z Niemcami, poprzez oddanie godności wielkiego mistrza w ręce księcia Fryderyka saskiego z rodziny Wettinów. Ze stroną Polską trwały nieustannie przeciągane negocjacie, jednocześnie przygotowując się do wojny. Przygotowania do wojny również prowadzone były na terenie Niemiec.

1519-1521
Wojna wielkiego mistrza zakonu Albrechta z Polską.

W Prusach zakonu rozpoczął się proces laicyzacji czyli przeobrażenia z duchownego zwierzchnictwa na terytorialne świeckie księstwo. Wprowadzając równocześnie ideologię reformatorską, ewangelicką wiążącą zakon jeszcze bardziej z Rzeszą niemiecką.Moment potulności zakonu i krzywoprzysięstwo królowi Polski.

1525
Hołd Pruski - złożenie królowi Polski przysięgi poddaństwa zakonu.

1619
Od tego roku elektorem Prus jest Jerzy Wilhelm - Zjednoczył Prusy Książęce z Brandenburgią.

1640 - 1688

Syn Jerzego Wilhelma, Fryderyk Wilhelm zaczął budować absolutyzm w Brandenburgi i Prusach. Podstawą nowego systemu były podatki, stała armia i sojusz z obszarniczą szlachtą ziemiańską-junkrami. Powstała stała Tajna Rada, która zajmowała się wojskiem, polityką zagraniczną i finansami oraz Główny Komisariat Wojny.

1656
Prusy zawiązały sojusz z królem Szwecji Karolem Gustawem X. Podczas szwedzkiego najazdu na Polskę czynnie wsparły Gustawa X.

Rok 1701 królem Prus ogłosił się Fryderyk I. Królestwo Pruskie trwało od 1701 do 1918 roku a w rzeczywistości było królestwem niemieckim, stanowiącym od roku 1871 2/3 całego imperium niemieckiego, biorąc swą nazwę od starożytnych Prusów nie mających nic wspólnego z Germaństwem. Rozpoczął się okres budowania wielkiego prusackiego militaryzmu. Mówiło się, że “armia posiada własne państwo”. Porażka Szwecji w Wielkiej Wojnie Północy 1700 - 1721 dała Prusom kontrolę nad południowym Bałtykiem. Był to również okres umocnienia się obszarniczej prusackiej arystokracji, bazy militaryzmu prusackiego tzw. junkrów którzy rządzili armią.

Rok 1740 królem Prus został Fryderyk II.

1740 - 1742
Pierwsza wojna z Austrią o kontrolę Śląska.

1745
Druga wojna z Austrią o opanowanie Śląska.1756 - 1763
Trzecia wojna z Austrią i włączenie Śląska do Prus.

1772
Pod sugestią króla Prus Fryderyka II wspólnie z Rosją i Austrią dokonują I-go rozbioru Polski. Rosję nie trzeba było długo przekonywać, ponieważ prusaczka ze Szczecina rządziła Rosją, caryca Katarzyna II.

1793
Drugi rozbiór PolskiPolska, bez skrupułow “wyrzucona” z Europy.

1795
Trzeci rozbiór Polski. Przez następne 125 lat Polska wymazana została z mapy Europy.

Austria z dynastią Habsburgów miała zwierzchnictwo nad całością niemieckich prowincji. Nastąpił konflikt polityki Prus z Austrią, chodziło o pozbawienie austriackiej hegemonii nad niemieckimi prowincjami i przejęcie jej przez prusaków.
Promotorem i prowokatorem tej polityki był Otto von Bismarck.1864
Wojna z Danią o Schleswig Holstein.1866
Wojna pomiędzy Austrią i Prusami celem zdobycia kontroli Prus nad niemieckimi prowincjami.

Zamiarem wywołania wojny Franko - Pruskiej było całkowite zjednoczenie Niemiec. Głównym prowokatorem tej polityki był Otto von Bismarck. Wygrana wojna z Francją przyczyniła się do całkowitego zjednoczenia Niemiec, wynikiem czego było powstanie potęgi militarnej junkrów prusackich w Europie.1870 - 1871
Wojna Franko - Pruska.


Mapa wydrukowana w 1912 roku w Berlinie

1914
I-sza Wojna Światowa

Austro - Węgierskie imperium Habsburgów wypowiada wojnę Rosji. Prawie natychmiast Niemcy wypowiadają wojnę Francji. Po raz pierwszy Niemcy używają środków masowej zagłady, śmiertelny trujący gaz. Niemcy przejęli incjatywę na wszystkich frontach Europy. Dopiero, militarna interwncja USA doprowadziła do klęski militaryzmu niemieckiego. Dzięki Traktatowi Wersalskiemu 26 lipca 1919 roku Polska i inne kraje Europy Środkowej wyswobodziły się z pod germańskiego jarzma.Tak przez Niemców prowadzona była propaganda plebiscytu.

1920
Niemcy fałszują plebiscyt o sporne z Polską terytorium Prus i Śląska.

1938
Celem zjednoczenia germańskich ludów zajęcie Austrii.

1939
Okupacja Czech
01.IX.1939
II - ga Wojna Światowa.

Brutalna napaść militaryzmu niemieckiego na Polskę rozpoczęła nową wojnę światową, według starego hasła “Drang nach Osten”. Nastąpił nowy rozbiór Polski a przez następne pięć lat cała Europa była w ogniu najbardziej bestialskiej wojny wywołanej przez opętanych Niemców pod hasłem “Deutchland uber alles”.


Eksterminacja ludzi odbywała się w sposób masowy, dokładnie jak się działo to 700 lat wcześniej podczas podboju rdzennego ludu Prusów. Militarna interwencja USA ponownie doprowadziła do klęski niemieckiego militaryzmu i położyła kres niemieckiej maszynie śmierci.
Nie jest to wykład historii, a tylko chronologiczne przedstawienie biegu wypadków przez ostatnie 700 lat w których głównymi aktorami byli opętani Niemcy.

CO DALEJ ??????

Zdobyczne chorągwie grunwaldzkie z Wawelu w rękach hitlerowskich Niemców. Konrad Adenauer honorowy członek zakonu rok 1957.

Powyższa chronologia jest oparta na historycznych faktach. Natomiast sama historia pisana jest według politycznych potrzeb, przez historyków o politycznych opcjach, w potrzebie dla swojego społeczeństwa, w każdym kraju historia jest przekłamaną, a już szczególności w Niemczech. Dlatego nie mamy historii prawdziwych zapisów i rzetelnej jej analizy.
Naród który śpiewał “ Deutchland uber alles” poniósł w II-giej Wojnie Światowej sromotną klęskę i upokorzenie. Nie był do tego przygotowany, zwycięstwo miało być pewne. Dla niemieckich polityków był to problem trudny do rozwiązania. Zwykle w kryzysach znajdują się politycy którzy potrafią wyjść z ideą dla poderwania narodu z takiego marazmu. Politykiem takim był Konrad Adenauer, ale jak powyżej widać , on też tkwił głęboko w tradycjach zakonu, który poprzez stulecia dawał początek do serii zbrodniczych wojen, germanizacji, eksterminacji narodów Europy.


Hasło czy też lep, które Konrad Adenauer puścił Europejczykom, to stworzenie Unii Europejskiej. Bardzo szczytna idea, gdyby nie to, że pokonani powoli ale systematycznie zaczynają realizować politykę “niemieckiej racji stanu”. Powyższa chronologia wydarzeń dobitnie udowadnia, jaka jest to racja. Z wielką, jak zawsze, systematycznością, bardzo cierpliwie i nie ważne jak długo będzie to trwało, Niemcy dążą do jej realizacji. Coraz bardziej staje się widocznym, że nie ma u nich żadnej pokory za bestialstwa które dokonali w Europie.
Bez sprzeciwu hołdowali politykę i zbrodnie Hitlera, dzisiaj poczuwają się do narodu pokrzywdzonego. “ Uber alles” jest jak najbardziej aktualne.
Polska jest krajem numer jeden, który stoi Niemcom na przeszkodzie do swoich na zawsze imperialnych dążeń. Jest dostrzegalnym, że Polska, przez ostatnie dwadzieścia lat post komunizmu, jak również jej bytu w Unii Europejskiej, sygnalizuje nie dotrwania Kultury Polskiej do końca XXI wieku.
Obecna IV Niemiecka Rzesza nadal tkwi w swojej tradycyjnej racji stanu, i jest w pełni przygotowana do wykorzystania odpowiedniego momentu do realizacji niemieckiej “racji stanu”.
W momencie osłabienia pozycji światowej USA a co z tym idzie w Europie też, kryzys i wywołanie chaosu w Unii Europejskiej, będzie idealną chwilą dla Niemców do wystąpienia ze wszystkich sojuszy czy też europejskich traktatów. Pytanie tylko, kiedy?
Resztę to już proszę sobie dopowiedzieć.
Polską politykę zagraniczną nie cechuje Polska Racja Stanu.
Świat żyje polityką, a Polska miłością. Mamy w tej chwili rok 2009.

Sławomir Klec Pilewski

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony