PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


FILM

Wprowadzenie

Od czasu zniknięcia Prusów z “ewidencji” Europy, innymi słowy holokaustu - eksterminacji dokonanej 700 lat temu - potomkowie Prusów wraz z ich sympatykami rozpoczynają pokojową krucjatę o przywrócenie pamięci o Prusach wśród narodów Europy.

Kontakty z potomkami i sympatykami Prusów odbywają się poprzez stronę internetową, która pokazała jak szerokie i wielkie jest w Polsce i na świecie zainteresowanie nieznaną dotychczas historią Prusów, jak również ich losami jednego z najstarszych ludów Europy. Zadaniem Stowarzyszenia Prus jest popularyzowanie, rewitalizacja wszystkiego co dotyczy naszego Narodu, publikacje kolei losów Prusów, prastarej historii oraz ich kultury.

Wydawało się, że zwrócenie się z tymi postulatami do władz Europy, w tym Polski, pozwoli na przełamanie wielowiekowego milczenia o Prusach. Próby nie powiodły się i wszystko wskazuje, że nie tą drogą należy iść.

Struktury organizacyjne Prusów postawiły sobie za cel dążenie w realizowaniu rozpoczętych projektów w trybie bardziej zdecydowanym. Dotychczasowe pojedyncze działania udowadniają, że aby cokolwiek uzyskać we współczesnym świecie, należy uruchomić zbiorowy wysiłek.

Osiągnięcie celu jest możliwe tylko wtedy, kiedy uzyskamy liczne wsparcie, a zgłaszanie członkowstwa w Stowarzyszeniu Prus można uzyskać drogą mailową wyrażając wsparcie dla powyższych celów. Jesteśmy narodem Prusów rozproszonym i wielokrotnie zagubionym w swojej tożsamości, a na powrót do niej dla wielu potrzeba czasu.

Członkostwo Stowarzyszenia Prus jest członkowstwem honorowym nie składkowym, jeśli jej członkowie uznają za konieczność posiadanie dokumentu takiej przynależności, zajmiemy się postanowieniem przez Was zgłoszonym.

Przyjdzie czas, że w ONZ zgłosimy naszą narodowość, co będzie równoznaczne z posiadaniem pruskiej tożsamości w świetle międzynarodowym.

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie Prus nie są zbiórkami a tylko indywidualnymi przedsięwzięciami członków, jak to było z napisaniem i wydaniem krótkiej historii Prusów “Gdzie jesteście, Prusai?”, czy pomnika na przedpolu Grunwaldu ku chwale Chorągwi Chełmińskiej.

Każdy może być członkiem, potomek Prusów, jak również sympatyk posiadający zasadniczą wiedzę i świadomość idei Prawdy o Prusach.

Strona internetowa http://www.prusowie.pl należy do Prusów. Działaczy na obecną chwilę mamy w kilku częściach świata, którzy mają na celu nie tylko szerzenie świadomości Pruskiej, jednoczenie się jej, ale też indywidualne Prusów wsparcie.

Korespondencja z zapytaniami może również być w języku angielskim, prosimy ją kierować na adres prus@prusowie.pl

Zarząd Stowarzyszenia Prus Grudzień 2009

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony