PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


FILM

Nekrologi

KAZIMIERZ PILEWSKI - WIELCE ZASŁUŻONY DLA RODU PILEWSKICH ORAZ BARDZO AKTYWNY DZIAŁACZ PRUSÓW. WSPÓŁORGANIZATOR DWÓCH ZJAZDÓW
RODU PILEWSKICH. TO DZIĘKI JEGO ORGANIZACYJNEJ SPRAWNOŚCI I KU ZADOWOLENIU WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW, ZJAZDY BYŁY SUKCESEM. NASTĘPSTWEM BYŁO JEGO AKTYWNE WŁĄCZENIE SIĘ DO REAKTYWIZYCJI WIEDZY O PRUSACH W CELU REWITALIZACJI HISTORII O NASZYM NARODZIE. AKTYWNY WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH PRUSÓW. RÓWNIEŻ UCZESTNICZYŁ W FINANSOWYCH DOTACJACH NA RZECZ PRUSÓW. PRZY JEGO WKŁADZIE POWSTAŁ MONUMENT W FORMIE KOPCA KAMIENNEGO NA PRZEDPOLU GRUNWALDU, KU CZCI CHORĄGWI CHEŁMIŃSKIEJ PRUSKIEGO RYCERSTWA. CHORĄGIEW CHEŁMIŃSKA W BITWIE POD GRUNWALDEM PRZECHYLIŁA SZALĘ ZWYCIĘSTWA NA KORZYŚĆ KRÓLA JAGIEŁŁY.

KAZIMIERZU, BRAKUJE CIEBIE WŚRÓD NAS. CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI. PRUSOWIE

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony