PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


FILM

DEKLARACJA NARODU PRUSÓW

LUD PRUSÓW NARÓD w ROZPROSZENIU
popiera
Deklarację ONZ o Prawach Rdzennej Ludności

która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rezolucją 61/295 z dnia 13 września 2007 roku.
My, rdzenna ludność Prusowie, witamy i wspieramy Deklaracje ONZ Praw Rdzennych Ludzi
Uznajemy, że Zgromadzenie Ogólne, kierując się celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, i pozostając w dobrej wierze, że każde Państwo wykona zobowiązania przyjęte zgodnie z Kartą.

My Rdzenny Naród Prusów uznajemy i wspieramy
Organizację Narodów Zjednoczonych w:


My Rdzenny Naród Prusów uznajemy, wspieramy, i dziękujemy ONZ za Deklarację Praw Rdzennych Ludów.The English Atlas Poland, vol. I Oxford MDCLXXX

Mapa XVII wieku nadal pokazuje używaną starożytną nazwę "Aestiae"
dla ziemi Prusów.
Preambuła;
Do wszystkich państw, społeczeństw i osób indywidualnych, których ta prezentacja dotyczy,
My Rdzenny Naród Prusów autochtoniczny, szlachetny Lud Południowego Bałtyku uznajemy i wspieramy ONZ, która uroczyście ogłosiła Deklarację ONZ w sprawie praw Ludów Rdzennych, jako najwyższy cel który ma być realizowany w duchu partnerstwa i wzajemnego poszanowania. Dlatego też, w tym samym duchu i wprowadzeniu przestrzegania tą proklamację przyjęliśmy, Deklaracje Narodów Zjednoczonych o prawach Ludności Rdzennej jako podstawę do żądania i deklarowania naszej Rdzennej Suwerenności i Narodowości, oraz wszystkich praw, przywilejów przysługujących w ramach narodów Deklaracji ONZ o Prawach Ludności Rdzennej do świata Boga Stwórcy wszystkich rzeczy, On potwierdza nasze braterstwo i narodowości, z Jego wolą i błogosławieństwa istniejemy.


Prowincje Pruskiego Ludu

Deklarujemy, że bez względu na naszą przynależność geograficzną, ludu, wiary czy polityczną jesteśmy zjednoczeni jako jeden naród przez jednego Boga Wszechmogącego. Jesteśmy rdzenną ludnością Prusów: Pomezanie, Pogezanie, Sasini, Galindowie, Warmiacy, Bartowie, Natangowie, Sambowie, Nadrovowie, Skalvasi, Sudovianie. Zjednoczyliśmy się jako ludzie, aby utworzyć jednolity i wolny naród rodzimego Ludu Prusów na mocy Boga o nazwie "autochtoniczny Naród Prusów i przez krótką nazwą "Prusowie ". Oto prawda, że "ziemia Prusów" oznacza rdzenny naród Ludów Pruskich i prowincji "Prusai Regio" oznacza jednolity naród rdzennych Ludów Pruskich, ludów, plemion, księstw i prowincji gruntów Prusów w geograficznym regionie Południowego Bałtyku. "Prusów ziemia" oznacza rdzenne autochtoniczne Prusów utworzenie ciała i krwi przez Boga mężczyzny, kobiety, dziecka - odnosząc się do historycznej i geograficznej ziemi Prusai Terra.
My, Rdzenne Ludy Prusów potwierdzają, że jesteśmy jednym z najstarszych ludów autochtonicznych na świecie, a nasz wkład w rozwój ludzkości, jest wyjątkowy, jeśli tylko wymienić takie nazwiska, jak Mikołaj Kopernik i Maria Skłodowska-Curie. Historię naszych ludzi można prześledzić od narodzin cywilizacji w północno-wschodniej Europy z przed Anno Domino, rzeczowy dowód, który można znaleźć na całym tym terytorium, zdobyły uznanie Światowego Dziedzictwa. Nasze Ludy, nasze etniczne i tradycyjne zwyczaje, nasze rytuały, kultura i język Pruskiego etnosu wyłoniły się w jego terytorium w ciągu ostatnich tysiącleciach przed historią prawa i pozaprawną pamięcią. Terra Prusów - autochtoniczne i historyczne terytorium ojczyzny Ludu Prusów znajduje się na obszarze: od zachodu - na wschód od dolnej rzeki Wisły, na wschodzie - na zachód od rzeki Niemen, na północy od Bałtyku i na południu od terytorium Mazowsza.
Obecne Prusów ziemia jest tzw. Warmia i Mazury w Polsce, Obwód Kaliningradzki oddany dla Związku Radzieckiego pod administrację, w Kłajpedzie na Litwie i Białorusi na obszarze Grodno. Obejmuje ona jedenaście prowincji Prusów.
Najstarsze etno-genetyczne źródła Pruskiego etnosu odnoszą się do, Sarmatów, Gotów Ugro-Finów, kultura archeologiczna pochodząca z III wieku pne. do XIII wieku Anno Domino. Przez tysiąclecia - od XIX wieku pne do XIII wieku ne - Rdzenny Starożytny Lud Prusów Ludzie Południowego Bałtyku został zjednoczony przez granicę jednego kraju autonomicznie. Etnonim Gothiscandia, Aestia, Galindia, Sudovia, Sarmatia to kolejne tytuły dla Pruskiego etnosu na początku naszych czasów. Znane były te pojęcia starożytnym historykom I wieku AD Tacyta, Ptolemeusza i Gota Cassiodorusa z VI wieku AD. Jednocześnie Prusai etnonim wystąpił po X wieku, mógł pochodzić od sanskryckiego słowa purusah oznaczający ludzi.
Starożytne Prusy bardzo dobrze znane były dla starożytnego świata islamu, starożytnej Grecji i Cesarstwa Rzymskiego jako handlowców specjalnego żółtego bursztynu. Starożytni Grecy nazywali go słowem elektron, od którego pochodzi obecne określenie elektryczności.
Ich szlaki bursztynowe były skierowane do starożytnej południowej Europy i na Bliski Wschód w kierunku drogą do Morza Czarnego. Lud Prusów bardzo aktywny w handlu wewnątrz basenu Morza Bałtyckiego, w tej działalności posiadali flotę żeglarską oraz dwa porty Truso i Wiskiauten, które były otwarte w wolnym handlu z innymi narodami Bałtyku.
W IX wieku założyli centrum handlu z starożytnym rosyjskim mieście Novogorod ich obecność udokumentowana tam nazwaniem ulicy "Pruskiej ulicy" istniejącej do dnia dzisiejszego. Ostatnie archeologiczne odkrycie grawerowanego kamienia z trójzębem w pobliżu portu Wiskiaten, z VII - VIII wieku, zdecydowanie może sugerować, że Prusowie aktywnie uczestniczyli w tworzeniu państwa rosyjskiego w Kijowie. Od XI wieku do początku XII wieku, na przestrzeni 200 lat, czternastu polskich monarchów próbowało ujarzmić Prusów przez ciągłe najazdy.
Dzielnie broniąc swojej ziemi, wolności, rodzin nie mogli się tego spodziewać, że wkrótce będą musieli stoczyć walkę z całą Europą pod niemieckim kierownictwem. W 1234 Prusowie pod dowództwem Księcia Resii w sile 4000-cy stanęli na przeciw 20 000-cy zbrojnych rycerzy niemieckich i książąt polskich. W bardzo długiej, krwawej bitwie, wszyscy Pruscy wojownicy z ziemi Resia zginęli. To był początek podboju trwający 53 lat w najbardziej okrutnej walce, jaką Europa widziała, kończącej się na ludobójstwie Ludu Prusów, prowadzonej pod ścisłym dowództwem niemieckiego Krzyżackiego Zakonu Rycerzy z czarnym krzyżem. Ten czarny krzyż nadal pozostaje w niemieckich siłach zbrojnych a ich politycy dumnie ubierają się w płaszcz z czarnym krzyżem.
Do niemieckiego podboju rzucili się na pomoc europejscy królowie, książęta, rycerze szukający chwały w zabijaniu bezbronnych Prusów, jak również wszyscy przestępcy w zawodzie rycerstwa.
Około 200 000 mieszkańców Pruskiej ziemi broniło swoich etnicznych granic przeciwko całej Europie i po ponad pół wieku walki, nie mogąc oprzeć się potędze zjednoczonej Europy Lud Prusów choć pokonany nigdy się nie poddał.
Nasi bohaterowie, największy z nich wszystkich to Herkus Monte inni Glappo, Auctume, Linka, Pipin, Divan-Klekine, Glande w historii Europy dzierżą do dziś palmę pierwszeństwa największych bojowników o wolność. Walczyli o przetrwanie Ludu Prusów, a do dnia dzisiejszego nie mamy okazji do świętowania ich chwały i bohaterstwa całego pruskiego narodu. Teraz upłynęło 800 lat od utraty naszej ziemi, tożsamości, kultury, dziedzictwa, -wszystkiego. Zjednoczona Europa oficjalnie deklarują nam: “nie ma Was” i stale handluje naszą ziemią.
Niemiecki Zakon podczas ludobójstwa Pruskiej ludności wyniszczył nas całkowicie, nasze struktury społeczne, pozostawiając pozostałą populację około 40% w warunkach poniżej standardów ludzkości, bez etnicznych przywódców. Na gruzach Prusów ziemi, Niemcy od wieków budowali swoje barbarzyńskie moce. Skradziono nam imię naszych ludzi, nazwę Prusy. Dwie wojny światowe, a przez kilkanaście wieków tuzin innych wojen, Niemcy prowadzili politykę militaryzmu, stale pod skradzioną nazwą naszego Narodu. W XIII i XIV wieku wielu Prusów dla uratowanie życia, powyżej 10% ich populacji, znalazło azyl w Polsce i ziemiach ościennych.
Prof. Jadwiga Chwalibinska w swojej pracy wykazała rozmiar rozproszenia Prusów w obecnych granicach Polski. Prusowie z ich zasadami wolności i jedności, zebrali się pod herbem Prus I, II, III, i nie było to pokazanie ich szlacheckiego pochodzenia, ale symbolika pozostania wolnymi ludźmi. Polska już wtedy będąca monarchią feudalną, gdzie nie każdy był wolnym, niełatwo było zaakceptować przybyszy wolnymi ludźmi. Takie struktury społeczne były nieznane między Prusami. Zatem rody Prusów i nawet niekoniecznie z więzami krwi gromadzili się pod herbem Prus. To, w heraldyce polskiej jest największym pod względem liczby, numeracji Pruskich rodów nazwisk, teraz staje się źródłem tożsamości Prusów. Prześledzić można ponad 700 nazwisk rodów Prusów. Podsumowując - teraz to co najmniej 500 000 osób. Prusów populację w Polsce szacuje się na kilku milionów.
 
Fryderyk Chopin skomponował swoje słynne Mazurki. Jako młody geniusz spędzał swoje letnie wakacje w obrębie niewielkiej populacji Prusów na północnym Mazowszu i byłej Prusów ziemi. Podczas celebracji zbiorów rolnych, dożynek, był świadkiem i zachwycony niepowtarzalnym folklorem. Będąc w Paryżu, Fryderyk Chopin dedykował te niezapomniane chwile z ludem Prusów kompozycją znanych na świecie Mazurków.


Mapa Polski wskazująca rozproszenie Ludu Prusów w XIV wieku


Północno-wschodnia część Polski Mazowsze ma dzielnicę znaną jako Kurpie, to jest w prostej linii poza byłą ziemią Prusów, jej ludność wywodzi się od uciekinierów z Prus ich nazwa wywodzi się z języka Prusów. Przez wieki utrzymywali niezwykle urokliwy folklor w tańcu i śpiewie. Jej mieszkańcy, Kurpie - Prusowie, nie mając nic wspólnego z sąsiadami, utrzymywali osobistą wolność przez wieki nie podlegając feudalnemu prawu Polski. Ich budowa domów i ozdoby, sztuka różnią się od sąsiadów. Wszystko to pomaga w odbudowie naszej kultury i dziedzictwa Narodu Prusów.
Prusowie będąc bez pomocy finansowej prywatnym staraniami, wydają w języku polskim pierwszą w skrócie historię Narodu Prusów pt. "Gdzie jesteś, Prusai? " autora L. Niekrasza, a także zajmują się wznoszeniem pomników pamięci bohaterstwa Prusów. Archeologiczne zabytki znalezione na terenie ziemi Prusów, ich rozproszone po całej Europie i przechowywane bez należytej opieki, często w piwnicach, materialne dowody są kradzione i rozpadają się, jak to miało miejsce ze zniszczonymi dokumentami z Kaliningradu. Wiele zniknęło bez wiedzy ich miejsca.
Ostatnich Prusów żyjących na ziemi ojczystej Prusy, lokalizowanej w ramach obecnego regionu Kaliningrad, w roku 1948 popełniono na nich przez radzieckich administratorów przestępstwo ludobójstwa. Rodowici Niemcy w panice opuścili ziemię Prusów przed nadchodzącą Czerwoną Armią. Rdzenni Prusowie pozostali na swojej ziemi, wierząc, że ostateczna wolność od Niemców nadeszła do Sowietów.
Zamiast wolności, morderstwa, gwałt, i nowy terror został nałożony na nich przez ZSRR a tych, którzy ocaleli z tych wszystkich okrucieństw deportowano na Syberię, do Kazachstanu, a pozostałą resztę do Niemiec Wschodnich. Traktowano ich w podobny sposób, jak niemieckich zbrodniarzy wojennych, a nikt nie chciał ich słuchać. Wszystko to działo się w 1946 i 1948 roku. Któż na dzień dzisiejszy wie, że w czerwcu 1934 roku to oni powstali przeciwko Hitlerowi w Królewcu. Ostatni Prusowie w liczbie około 200 000 z ojczystej ziemi zostali brutalnie usunięci, a w puste miejsce sprowadzono Sowietów. To był ostatni akt ludobójstwa popełnionym na Narodzie Prusów.
Na dzień dzisiejszy w Niemczech odmawia się im uznania za mniejszość etniczną - cóż można się tylko domyślać, że jest obawa przyznania się do ludobójstwa w XIII wieku, które było kontynuowano przez 700 lat niemieckiej obecności na ziemi Prusów.
Autorka książki "Między Wschodem a Zachodem", opublikowanego w Wielkiej Brytanii w 1995 r., wybitna pisarka Anne Applebaum - pisze w swoim wprowadzeniu na stronie XII: "W XIII wieku Krzyżacy zakończyli pierwszy regionu holokaust, niszcząc rdzennych mieszkańców Prusów zastępując ich z Niemcami".
Aby położyć kres wielu wieków ciągłego ludobójstwa i odwrócić Prusów nieludzki los, powstaje konieczność, aby Świat powstrzymał wszystkie te okrucieństwa i pomógł ożywić powstanie naszego Narodu. Obecnie ziemia niczyja zwana “Obwód Kaliningradzki” jest Prusów ziemią jej ich losu i jej przyszłość powinna być związana z Narodem Prusów. Obecna administracja tej ziemi jest już przedawniona.
Nasza własność Regio Prusai ziemia jest od niepamiętnych czasów. My tradycyjni właściciele, pierwszy lud tej ziemi - Prusowie nigdy dobrowolnie nie zawarliśmy umowy z innymi narodami lub ludźmi do oddania jej lub sprzedaży - dobrowolnie ani pod przymusem - naszej Prusów ziemi. Nasza ziemia jest częścią istoty Narodu Prusów. Tak długo, jak co najmniej jeden Prus zapełni planetę, ziemia ta "ziemia Prusów" należeć będzie do rdzennej ludności Prusów. Wszystko to pięknie podane w Karcie Narodów Zjednoczonych i jako Lud Prusów nigdy nie będziemy negować jej Artykułów.

Istotą człowieka jego starożytne prawo, że ciało i krew człowieka zostały przydzielone przez Boga do narodów i języka. "Naród Prusów" jest dziełem Boga, Koronowany ręką Boga i udzielone powiernictwo na ziemi Prusów przez Niego. Dowodem tej godności jest uznanie przez wszystkie narody Bogu, że jesteśmy autochtonicznym Narodem Morza Południowego Bałtyku. "My Prusowie" według prawa Bożego jesteśmy prawnymi opiekunami ziemi Regio Prusów i tak było od niepamiętnych czasów. Autochtonizm - nasz Święty boski mandat jest świadectwem naszego dziedzictwa, potwierdzeniem naszej reguły "Boga, ziemia Prusów". Jego wolą Naród Prusów powstał Suwerennym Narodem Autochtonicznym. Regio Prusów z nieograniczonym niezbywalnym i niezdobycia prawa i wolności jako Lud i Naród. Ponieśliśmy okrutne koleje losu: Prusowie nie znali spokoju od wieków.
Zostaliśmy siłą wyparci z własnej ziemi, a wraz z upływem czasu, zapisy naszej egzystencji są stopniowo eliminowane i niszczone. Nasze groby są obrabowane i zniszczone przez buldożery, wybetonowane nad i zalane wodą. Nasze relikwie, święci i święte miejsca, nasze kości i artefakty splądrowane, skradzione i nielegalnie ukryte w zbiorach za granicą i zagranicznych muzeach. Nasi ludzie są w obliczu wymarcia. Nasza krew powoli przerzedzana, w asymilacji ze społecznością międzynarodową. Jesteśmy ludźmi, którzy tracą swoją tożsamość, nazwiska, głos i naród. W świetle tej tragedii zebrani z całego świata w celu przypomnienia i potwierdzenia międzynarodowej wspólnoty narodów i ludzi świata, o naszym istnieniu, aby żądać i domagać się naszej niezależności i suwerenności jako rdzennej ludności szukającej spokoju , repatriacja, pojednanie, traktatu, i rekompensaty. Wzięliśmy naszą przyszłość w nasze ręce umieszczamy nasze nogi solidnie na drodze do samostanowienia jako jeden Autochtoniczny Rdzenny Naród Prusów.
Prosimy, ONZ, UE, Rosję i wspólnotę międzynarodową Narodów do przestrzegania i obrony praw, które są uprawnione dla nas w ramach ONZ w Karcie Praw Człowieka i Deklaracji Praw Rdzennej Ludności, wszystkich innych praw międzynarodowych, instrumentach, umowach, pełnomocnictwach, oświadczeniach i traktatach szanujących suwerenności i praw Ludności Rdzennej i Narodów, Ludzi i Praw człowieka.
Z tym wszystkim skonkludujemy, że naród Prusów nie zniknął z historii Europy, lub z powierzchni, a więc już teraz deklaruje: Lud Prusów przestał ukrywać swoje istnienie, nadal żyje i będzie dochodził należnego mu miejsca w Europie.

Niniejszym ogłaszamy odrodzenie potomków i spadkobierców trzynastowiecznej Północnej Atlantydy - Bałtyckiego Narodu Ludu Prusów.Ostatnie archeologiczne wykopaliska z II-III wieku naszej ery. Weklice


Portrety cesarzy Rzymu
Marek Aureliusz, Verus Lucius


Misa terrasigillata-glina

Bransoletki-złoto

Kociołek-brąz

Pucharek scyphos

Paciorki-złoto

Klamerka-złoto

DEKLARACJA

My Rdzenny Naród Prusów:

Artykuł 1

... mamy prawo do korzystania w pełni, zbiorowego lub jako osoby, z wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności uznanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i międzynarodowych praw człowieka.

Artykuł 2

... jesteśmy wolni i równi dla wszystkich innych narodów i ludzi i mamy prawo być wolni od wszelkiego rodzaju dyskryminacji, w ramach wykonywania swoich praw, w szczególności, na podstawie naszego rdzennego pochodzenia lub tożsamości.

Artykuł 3

... mamy prawo do samostanowienia. Na mocy tego prawa swobodnie określamy nasz status polityczny i swobodnie realizujemy nasz gospodarczy, społeczny i kulturalny rozwój.

Artykuł 4

... wykonując nasze prawo do samostanowienia, prawo do autonomii i samorządności w kwestiach dotyczących naszych wewnętrznych i lokalnych spraw, a także sposoby i środki na finansowanie naszych autonomicznych funkcji.

Artykuł 5

... mamy prawo do zachowania i wzmocnienia naszych odrębnych politycznie, prawnie, ekonomicznie, społecznie i kulturalnie instytucji, zachowując nasze prawo do uczestniczenia w pełni, jeśli tak zdecydujemy, w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym życiu Państwa.

Artykuł 6

... Osoby Prusów mają prawo do obywatelstwa i narodowości.

Artykuł 7

... 1. Rdzenni Prusowie indywidualnie mają prawo do życia, fizycznej i psychicznej integralności, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.

   2. Ludność Rdzenna Prusów ma zbiorowe prawo do życia w wolności, pokoju i bezpieczeństwie, jako odrębny Lud i nie są poddawane żadnemu akcie ludobójstwa lub innego aktu przemocy, w tym wymuszenie usunięcia dzieci członków grupy do innej grupy.

Artykuł 8

... 1. mamy prawo nie być poddanymi przymusowej asymilacji lub zniszczenia naszej kultury.
   2. wymagamy w ramach ONZ Deklaracji Praw Ludów Rdzennych, że Państwo zapewni nam skuteczne mechanizmy zapobiegania i zadośćuczynienia za:
(a) Każde działanie, które ma na celu lub pociąga za sobą pozbawienie nas naszej integralności jako odrębnego narodu, lub z naszych wartości kulturowych i tożsamości etnicznych;
 (b) Każde działanie, które ma na celu lub pociąga za sobą pozbawienie nas z naszych ziem, terytoriów i zasobów;
 (c) Każda forma przymusowego przenoszenia ludności, które ma na celu lub skutek jest naruszenie lub podważenie któregokolwiek z naszych praw;
 (d) Każda forma przymusowej asymilacji i integracji;  (e) Każda forma propagandy w celu promowania lub nakłaniania do rasowej lub etnicznej dyskryminacji skierowanej przeciwko nam.

Artykuł 9

... jednostki mają prawo należeć do rdzennej społeczności czy narodu, zgodnie z tradycją i zwyczajami Rdzennej Ludności Prusów. Bez dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju mogącego wynikać z korzystania z tego prawa.

Artykuł 10

... nie może być siłą usunięty z naszych ziem i terytoriów. Nie będzie przeniesienia które odbywa się bezwolnie, przed, i w świadomej zgody Rdzennych Prusów oraz po umowie o sprawiedliwe i uczciwe odszkodowania , w miarę możliwości, z możliwością zwrotu.

Artykuł 11

... 1. mamy prawo do wykonywania i ożywiania naszej kultury tradycji i obyczajów. Obejmuje to prawo do zachowania, ochrony i rozwoju w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości manifestowania naszych kultur, np. archeologicznych i zabytków, artefaktów, wzorów, uroczystości, technologii i wizualnej i sztuki sceniczne i literatury.

   2. wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo musi zapewnić zadośćuczynienie przez skuteczne mechanizmy, które mogą obejmować zwrot, opracowany we współpracy z ludnością rdzenną, w odniesieniu do naszej kultury, intelektualnej, religijnej i duchowej podjęte własności wolne, przed i bez naszej świadomej zgody, lub z naruszeniem naszych praw, tradycji i zwyczajów.

Artykuł 12

... 1. mamy prawo do manifestowania, praktyki, rozwijać i uczyć nasze duchowe i religijne tradycje, zwyczaje i obrzędy, prawo do zachowania, ochrony i dostępu w prywatność na naszych stronach religijnych i kulturowych, prawo do stosowania i kontroli nad nasze ceremonialne przedmioty, oraz prawo do repatriacji naszych ludzkich szczątków.

    2. My Rdzenna Ludność Prusów z Prusów ziemi, wymagamy w ramach ONZ Deklaracji Praw Rdzennych Ludów, że Państwo ma na celu umożliwienie dostępu i / lub repatriacji ceremonialnych obiektów i szczątków ludzkich w naszym posiadaniu uczciwego, przejrzystego i skutecznego mechanizmu opracowanego z Rdzennymi Prusami z ziemi Prusów.

Artykuł 13

... 1. mamy prawo do rewitalizacji, użycia, rozwijania i przekazywania przyszłym pokoleniom naszą historię, języki, tradycje ustne, filozofie, systemy zapisu i literatury, i do wyznaczenia i zachowania swoich własnych nazw dla wspólnot, miejsc i osób.

     2. My, Prusowie Ludzie z Prusów ziemi, żądamy, że w ramach deklaracji ONZ w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo podejmie skuteczne środki w celu zapewnienia, że prawo to jest chronione, a także w celu zapewnienia, że Rdzenni mieszkańcy Prusowie ziemi Prusów mogą zrozumieć i być rozumiani politycznie, prawnie i administracyjnie, w razie potrzeby poprzez świadczenie interpretacji lub innych odpowiednich środków.

Artykuł 14

.... 1. mamy prawo do zakładania i kontrolować nasze systemy edukacyjne i instytucje edukacyjne w naszym własnym języku, w sposób odpowiedni do naszych kulturalnych metod nauczania i uczenia się.

   2. My Rdzenny Lud Prusów z ziemi Prusów i indywidualnie, zwłaszcza dzieci, mają prawo do wszystkich poziomów i form kształcenia w Państwie, bez dyskryminacji.

  3. My Rdzenny Lud Prusów ziemi Prusów, które w ramach ONZ Deklaracji Praw Ludów Rdzennych, które Państwo to, w połączeniu z naszym Rdzennym Ludem Prusów, podejmie skuteczne środki w celu dla Rdzennych Prusów i osób, zwłaszcza dzieci, w tym mieszkających poza naszymi wspólnotami, aby mieć dostęp, gdy jest to możliwe, do nauki w naszej własnej kulturze i pod warunkiem w naszym ojczystym języku.

Artykuł 15

... 1. mamy prawo do godności i różnorodności naszej kultury, tradycji, historii i aspiracji, które są odpowiednio odzwierciedlone w edukacji i informacji publicznej.

   2. My Rdzenny Lud Prusów z ziemi Prusów, żądamy w ramach ONZ Deklaracji Praw Rdzennych Ludów, że Państwo podejmie skuteczne środki, w porozumieniu i współpracy z Rdzennymi Prusami, zwalczanie uprzedzeń i wyeliminowania dyskryminacji i promowanie tolerancji, zrozumienie i dobre stosunki między Rdzennymi Prusami i wszystkich innych grup społecznych.

Artykuł 16

... 1. mamy prawo do tworzenia własnych mediów w naszych własnym języku i mieć dostęp do wszystkich form w nierodzimych mediach bez dyskryminacji.

  2. wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo podejmie skuteczne środki w celu zapewnienia, że w państwowych mediach będzie należycie uwzględniana rodzima Prusów różnorodność kulturowa. Że Państwo, bez uszczerbku dla zapewnienia pełnej swobody wypowiedzi, powinno zachęcać media w rękach prywatnych do odzwierciedlania Prusów różnorodności kulturowej.

Artykuł 17

... 1. i osoby fizyczne mają prawo do korzystania w pełni z wszystkich praw ustanowionych na mocy obowiązującego międzynarodowego i krajowego prawa pracy.

  2. wymagamy, że w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Ludów Rdzennych, że Państwo w porozumieniu i w współpracy z Rdzennymi Prusami i przedstawicielami podejmie szczególne środki w celu ochrony ludności Rdzennej dzieci Prusów przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego, biorąc pod uwagę naszą specjalną wrażliwość i znaczenie edukacji dla naszej inicjacji.

    3. My, Rdzenni Prusowie z ziemi Prusów i osoby prywatne mają prawo nie podlegać żadnej dyskryminacji warunków pracy oraz, między innymi, zatrudnienia i wynagrodzenia.

Artykuł 18

... wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludu Rdzennego mają prawo do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach, które mają wpływ na nasze prawa, przez przedstawicieli wybranych przez siebie zgodnie z naszymi procedurami, jak również do utrzymania i rozwoju naszych rdzennych Prusów instytucji decyzyjnych.

Artykuł 19

... wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo konsultuje się i współpracuje ze sobą w dobrej wierze z Rdzenną Ludnością Prusów poprzez własne instytucje przedstawicielskie, w celu uzyskania naszej wolnej, uprzedniej i świadomej zgody przed przyjęciem i wdrażaniem prawnych lub administracyjnych środków, które mogą mieć wpływ na ich rdzennych mieszkańców Prusów.

Artykuł 20

... 1. mamy prawo do zachowania i rozwijania naszych politycznych, gospodarczych i społecznych, systemów lub instytucji, aby być bezpiecznymi w korzystaniu z naszych własnych środków utrzymania i rozwoju, oraz do zaangażowania się swobodnie we wszystkich naszych tradycyjnych i innych rodzajach działalności gospodarczej.

2. Rdzenny Lud Prusów pozbawiony środków do życia i rozwoju przysługuje sprawiedliwe zadośćuczynienie.

Artykuł 21

... 1. mamy prawo, bez dyskryminacji, do poprawy naszych warunków gospodarczych i społecznych, w tym, między innymi, w zakresie edukacji, zatrudnienia, kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, bezpieczeństwa, mieszkalnictwa, warunków sanitarnych, opieki zdrowotnej i społecznej.

  2. wymagamy w ramach ONZ Deklaracji Praw Ludu Rdzennego, że Państwo podejmie skuteczne środki, gdzie stosowne, specjalne środki dla zapewnienia ciągłej poprawy naszych warunków gospodarczych i społecznych. Szczególną uwagę zwraca się na prawa i szczególnych potrzeb Rdzennych Prusów starszych, kobiet, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych.

Artykuł 22

... 1. Szczególną uwagę zwraca się na prawa i szczególnych potrzeb Rdzennych Prusów starszych, kobiet, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych w życiu niniejszej Deklaracji.

   2. wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo podejmie środki, w związku z Rdzennym Ludem Prusów, w celu zapewnienia, że rdzenne kobiety Prusów i dzieci korzystają z pełnej ochrony i zabezpieczenia przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji.

Artykuły 23

... Rdzenny Lud Prusów ma prawo do ustalenia i opracowania priorytetów i strategii wykonywania naszego prawa do rozwoju. W szczególności, Lud Rdzenny ma prawo do aktywnego udziału w opracowywaniu i określaniu zdrowia, mieszkalnictwa i innych funkcji gospodarczych i społecznych, które ich dotyczą oraz, tak dalece jak to możliwe, w celu administrowania takich programów poprzez własne instytucje.

Artykuł 24

... 1. mamy prawo do naszych tradycyjnych leków i utrzymanie naszych praktyk zdrowotnych, w tym ochrony naszych żywotnych roślin leczniczych, zwierząt i minerałów. My, Rdzenna Ludność Prusów z ziemi Prusów i osób, które mają prawo do wglądu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do wszystkich usług socjalnych i zdrowotnych.

  2. i osoby mają takie samo prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego. My Rdzenna Ludność Prusów ziemi Prusów wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo podejmie niezbędne kroki w celu stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa.

Artykuł 25

... mamy prawo do zachowania i wzmocnienia naszego wyróżniającego duchową więź z naszą własnością lub w inny sposób tradycyjnie zajmowane i wykorzystywane grunty, obszarów wód i mórz przybrzeżnych i innych zasobów oraz utrzymania naszych obowiązków wobec przyszłych pokoleń w tym zakresie.

Artykuł 26

... 1. mamy prawo do ziem, terytoriów i zasobów które tradycyjnie należących do nas, przejętych lub wykorzystywanych w inny sposób lub nabytych.

  2. My Rdzenna Ludność Prusów ziemi Prusów ma prawo do władania, używania, rozwijania i kontrolowania ziemi, terytoriów i zasobów, które posiadamy w związku z tradycyjną własnością lub innych tradycji wykorzystania, jak również te, które mamy inaczej nabytych.

 3. My Rdzenna Ludność Prusów ziemi Prusów wymagamy że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo przekazuje prawne uznanie i ochronę tych ziem, terytoriów i zasobów. Takie uznanie jest prowadzone z poszanowaniem obyczajów, tradycjami i systemami własności gruntów ludności Rdzennej Prusów.

Artykuł 27

... wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo powinno ustanowić i wdrożyć, w połączeniu z Rdzennym Ludem Prusów, uczciwego, niezależnego, bezstronnego, otwartego i przejrzystego procesu, przy właściwym uwzględnieniu przepisów prawa Rdzennej Ludności Prusów, tradycje, zwyczaje i systemy dzierżawy gruntu, do rozpoznania i rozstrzygnięcia o prawach ludności rdzennej Prusów dotyczących naszych ziem, terytoriów, oraz zasobów, w tym tych, które tradycyjnie były własnością lub w inny sposób zajmują lub są używane. Rdzenny Lud Prusów ma prawo do uczestniczenia w tym procesie.

Artykuł 28

... 1. mamy prawo do odszkodowania, poprzez które mogą obejmować zwrot lub, gdy nie jest to możliwe, wystarczy, sprawiedliwe i sprawiedliwego odszkodowania, dla ziem, terytoriów i zasobów, które mamy tradycyjnie, będących własnością lub w inny sposób zajmowane lub używane, a które były skonfiskowane, podjęte, zajęty, używane lub uszkodzone bez naszej woli, przed, i świadomej zgody.

  2. Chyba że inaczej swobodnie uzgodnione przez Rdzennych Prusów, Osób Prusów, odszkodowanie ma postać ziemi, terytoriów i zasobów równych w jakości, wielkości i stanu prawnego lub rekompensaty pieniężnej lub innego właściwego zadośćuczynienia.

Artykuł 29

... 1. Ludność Rdzenna Prusów ma prawo do zachowania i ochrony środowiska oraz zdolności produkcyjnych naszych ziem, terytoriów i zasobów. My Rdzenna Ludność Prusów ziemi Prusów wymagamy, że w ramach ONZ Deklaracji Praw Ludów Rdzennych, Państwo ustanawia i wdraża programy pomocowe dla Rdzennej Ludności Prusów takiego zachowania i ochrony, bez dyskryminacji.

   2. wymagamy, że w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Ludów Rdzennych, Państwo podejmie skuteczne środki w celu zapewnienia, że nie będzie przechowywania lub składowania materiałów niebezpiecznych w krajach lub terytoriach Ludności Rdzennej Prusów bez naszej woli, przed i zgłoszonej zgody.

   3. wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo ma również podjąć skuteczne środki w celu zapewnienia, w miarę potrzeby, że programy do monitorowania, utrzymania i przywracania zdrowia Rdzennym Prusom, a opracowane i wdrożone przez Ludzi dotkniętych przez takie materiały, zostały należycie wdrożone.

Artykuł 30

... 1. Działania wojskowe nie odbywają się w krajach lub terytoriach Ludności Rdzennej Prusów, chyba że uzasadniają odpowiedniego interesu publicznego lub w inny sposób uzgodniony z dowolnie lub wymaganym przez rdzennych mieszkańców zainteresowanych.

   2. wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo podejmie się skutecznych konsultacji z Rdzenną Ludnością Prusów, poprzez odpowiednie procedury, w szczególności za pośrednictwem naszych instytucji przedstawicielskich, przed użyciem naszej ziemi i terytorium do działań wojskowych.

Artykuł 31

... 1. mamy prawo do utrzymania, kontroli, ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego, wiedzy tradycyjnej i tradycyjnych form wyrazu kulturowego, a także przejawów naszych nauk, technologii i kultury, w tym ludzkich i zasobów genetycznych, nasion, leków, znajomość właściwości fauny i flory, ustnej tradycji, literatury, wzorów, sportowe i tradycyjne gry i wizualne i wykonywaniu sztuki. Mamy również prawo do utrzymania, kontroli, ochrony i rozwoju naszej własności intelektualnej nad takim dziedzictwem kulturowym, wiedzy tradycyjnej i tradycyjnych form wyrazu kulturowego.

   2. W połączeniu z Rdzennymi Prusami, Państwo podejmie skuteczne środki w celu uznania i ochrony korzystanie z tych praw.

Artykuły 32

... 1 My, Rdzenna Ludność Prusów ziemi Prusów mamy prawo do ustalenia i opracowania priorytetów i strategii rozwoju lub użytkowania naszych ziem i terytoriów i innych zasobów. 2. żądamy, że w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Ludów Rdzennych, że Państwo konsultuje się i współpracuje ze sobą w dobrej wierze z Rdzenną Ludnością Prusów poprzez nasze własne instytucje przedstawicielskie, w celu uzyskania naszego i świadomej zgody przed zatwierdzeniem każdego projektu wpływającego na nasze ziemie i terytoria i inne zasoby, w szczególności w związku z rozwojem, wykorzystania lub eksploatacji minerałów, wody i innych zasobów.

   3. wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo zapewni skuteczne mechanizmy sprawiedliwe i uczciwe zadośćuczynienie za jakiekolwiek takie działania i odpowiednie środki są podejmowane w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, gospodarczego, społecznego, kulturalnego lub duchowego wpływu.

Artykuł 33

 ... 1. mamy prawo do określenia własnej tożsamości lub przynależności, zgodnie z naszymi zwyczajami i tradycjami. To nie ma naruszać prawa Rdzennych osób Prusów uzyskania obywatelstwa Państwa, w którym żyjemy.

    2. My Rdzenni Prusowie Ludu Prusów mamy prawo do określania struktury i wybrać członkostwo naszych instytucji, zgodnie z własnymi procedurami.

Artykuły 34

... mamy prawo do promowania, rozwoju i utrzymania naszych struktur instytucjonalnych i nasze specyficzne obyczaje, duchowość, tradycje, procedur, praktyk i, w przypadkach, w których istnieją systemy, prawne lub obyczajowe, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka.

Artykuły 35

... mamy prawo do określenia zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób do naszych wspólnot.

Artykuł 36

... 1. w szczególności te, podzielone przez granice międzynarodowe, mają prawo do zachowania i rozwijania kontaktów, relacji i współpracy, w tym działań na rzecz duchowego, kulturowych, politycznych, gospodarczych i społecznych celów, z naszymi własnymi członkami, jak i z innymi narodami graniczącymi.

   2. wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo, w porozumieniu i współpracy z Rdzenną Ludnością Prusów, podejmie skuteczne środki w celu ułatwienia wykonywania i zapewnienia realizacji tego prawa.

Artykuł 37

... 1. mamy prawo do uznania, przestrzegania i egzekwowania umów, porozumień i innych konstruktywnych ustaleń zawartych z Państwem lub naszych następców Państwo uhonoruje i zrealizuje takich umów, porozumień i innych konstruktywnych porozumień.

   2. Nic w niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako zmniejszenie lub wyeliminowanie prawa Ludności Rdzennej Prusów zawartych w traktatach, umowach i innych uzgodnień konstrukcyjnych.

Artykuł 38

... wymagamy, że w Deklaracji Narodów Zjednoczonych w sprawie Praw Ludów Rdzennych, że Państwo w porozumieniu i współpracy z rdzenną ludnością, podejmuje odpowiednie środki, w tym środki prawne, aby osiągnąć finały tej Deklaracji.

Artykuł 39

... mamy prawo do dostępu do pomocy finansowej i technicznej od Państwa i poprzez współpracę międzynarodową, do korzystania z praw zawartych w niniejszej Deklaracji.

Artykuł 40

... mamy prawo do dostępu i szybkiej decyzji poprzez sprawiedliwe i uczciwe procedury rozwiązywania konfliktów i sporów z tym Państwem lub innymi podmiotami, a także do skutecznych środków prawnych w odniesieniu do wszystkich naruszeń naszych praw indywidualnych i zbiorowych. Taka decyzja pozwoli należycie rozważyć zwyczajów, tradycji, zasad i systemów prawnych Rdzennej Prusów Ludności i międzynarodowych praw człowieka.

Artykuł 41

... przyjmujemy i dziękujemy z wielką pokorą organom wyspecjalizowanych agend systemu Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzyrządowych, które powinny przyczynić się do pełnej realizacji postanowień niniejszej Deklaracji poprzez mobilizację, między innymi, współpracy finansowej i pomocy technicznej. Sposoby i środki zapewnienia udziału ludności autochtonicznej oraz Rdzennych Prusów w kwestiach wpływających które powinny im zostać ustanowione.

Artykuł 42

... uznajemy, z szacunkiem do Narodów Zjednoczonych, jej organów, w tym Stałego Forum ds. Ludów Rdzennych oraz wyspecjalizowanych agencji, w tym też na poziomie krajowym, a Państwo będzie propagowało z poszanowaniem i pełnego stosowania postanowień niniejszej Deklaracji, i śledzenie skuteczności niniejszego oświadczenia.

Artykuł 43

... Realizacja praw zawartych stanowi minimalne standardy dotyczące przetrwania, godności i dobrobytu ludności rdzennej Prusów świata.

Artykuł 44

... Wszystkie prawa i wolności uznane w niniejszym dokumencie są jednakowo gwarantowane obu płci Rdzennych Prusów i osób prywatnych.

Artykuł 45

... Nic w niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako zmniejszenie lub wygaszenia prawa Rdzennej Ludności Prusów mają obecnie lub mogą nabywać w przyszłości.

Artykuł 46

... 1. Nic w niniejszej Deklaracji nie może być interpretowane jako przyznanie jakiemukolwiek Państwu, ludzie, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania jakiejkolwiek działalności lub dokonywania jakiegokolwiek czynu niezgodnego z Kartą Narodów Zjednoczonych, lub traktować jako zezwolenie lub zachęcanie do wszelkich działań, które mogłyby podzielić lub pogarszać, w całości lub w części, integralności terytorialnej lub politycznej jedności Państw suwerennych i niezależnych.

  2. Wykonywanie praw wymienionych w niniejszej Deklaracji, praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich będzie respektowane. Wykonywanie praw wymienionych w niniejszej Deklaracji podlega jedynie takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo i zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka. Wszelkie tego typu ograniczenia powinny być niedyskryminujące i niezbędne wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności innych osób oraz dla uczynienia zadość słusznym i najbardziej przekonujące wymogów demokratycznego społeczeństwa.

3. Postanowienia zawarte w niniejszej Deklaracji może być interpretowane zgodnie z zasadami sprawiedliwości, demokracji i poszanowania praw człowieka, równości, niedyskryminacji, dobre rządy, i dobrej wiary.
S. Klec Pilewski
Grudzień 2012


MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony