Prusowie - Forum

http://Prusowie.pl/forum/
Home Forum PRUSOWIE.PL PRUSOWIE.PL - english version

Forum - Towarzystwo Jaszczurcze

Zmień kolejność postów
006
Temat: Towarzystwo Jaszczurcze 07-04-2010 nr 006
Sławek

Powstanie Towarzystwa Jaszczurczego


Akt założenia Towarzystwa Jaszczurczego,wystawiony przez Mikołaja i Hanusza Ryńskich oraz Fryderyka i Mikołaja Kitnowskich

-25.II.1397-

Niech będzie wiadomo wszystkim obecnym i przyszłym,którzy ten list ogladać albo czytać będą, że my czterej, Mikołaj i Hanusz z Ryńska bracia, Fryderyk i Mikołaj z Kitnowa, także bracia,uradziliśmy i zgodziliśmy się, że Towarzystwo obmyśliliśmy i utworzyliśmy w ten sposób, że my czterej poprzednio wymienieni i wszyscy, którzy do tego Towarzystwa przystąpić mają, jeden drugiemu pomoże w potrzebnych uczciwych sprawach , osoba i majątkiem, tak jak to uczynić wolno, bez żadnej niewierności, fałszu, zdrady oraz wszelkiej innej przykrości , które by się czyniło jawnie lub tajnie, samemu albo przez innych ludzi , przeciwko komukolwiek, (kto) dokucza, dręczy, gnębi albo krzywdę czyni czy to jest na ciele, na honorze czy na mieniu, nam,albo jednemu z naszych (który) jest uprzednio wymienionym Towarzystwie, jednakże wyjąwszy przede wszystkim zwierzchność , ponadto jeszcze (wyjąwszy) krewnych po mieczu, tak że jeżeli ktoś z krewnych jednego z nas obrazi albo ukrzywdzi w wymienionych wyżej sprawach, jako to na ciele, honorze lub mieniu, aby żaden ze stowarzyszonych w tym nie działa, lecz żeby milczał, aż sprawa sie ułoży  lub jeden drugiemu miedzy krewnymi, których sprawa obchodzi ,w tej rzeczy uczynił sprawiedliwość .

Także naradziliśmy się, czybyśmy Bogu,naszemu Panu , prawdzie usłużyli, jakkolwiek by to było, jakby Bóg nas natknął, jak czterej najstarsi z Towarzystwa urządza albo zrobią, w tym inni powinni być powolni; albo jeżeli ktoś z naszego Towarzystwa przez plagę Boża albo przez inne sprawy zubożał , co czterej najstarsi wybrani temu uczynią dobrego, to powinni wszyscy inni uznać.

Także my czterej wymienieni uradziliśmy dotrzymywać przepisane artykuły, całkiem, stale i stanowczo z wiernością i honorem, bez żadnego podstępu i sprzeciwu; jeżeli ktoś w Towarzystwie czyniłby temu, albo działał, albo wyjawiłby nasza tajemnice, albo przyczyniłby się, że zostanie przedtem ujawniona , gdyby został o tym przekonany, to powinien on zostać wyrzucony i wypchnięty z Towarzystwa i zdala byc trzymany, bez wiary i trzci jako przekonany złoczyńca.

To Towarzystwo bowiem utworzyliśmy naszemu Panu na chwale i służbę, naszym prawym dziedzicom ku czci i nam samym na pożytek i wygodę.

Znakiem wymienionego Towarzystwa ma być jaszczurka.

Na utrwalenie i umocnienie wymienionego poprzednio Towarzystwa, ażeby ono zupełnie i całkowicie było utrzymane z wpisanymi artykułami, kazaliśmy ten niniejszy list napisać, z naszymi przywieszonymi pieczęciami, który był dany…w roku 1397, w dniu św. Apostoła św. Macieja(25 II).

Także chcemy , żeby ci wszyscy , którzy przystąpią do Towarzystwa, swoje pieczęci przywiesili do listu.  

Pozdrawiam,
Sławek

005
Temat: Towarzystwo Jaszczurcze 29-10-2009 nr 005
Letas Palmaitis

Dziękuję Panie Leszku!

Jeśliby było łatwo, nie byłoby problemu. Cieszam się, że jednak mamy robotników.

Pozdrawiam,
Letas

004
Temat: Towarzystwo Jaszczurcze 29-10-2009 nr 004
Leszek Windak

Szanowny Panie Letasie!

Nie jest tak łatwo zebrać i sklasyfikować szlachtę pruską.
Po pierwsze szlachta pruska weszła w skład szlachty polskiej, niemieckiej i litewskiej.
Po drugie: wiele z tych rodzin zapomniało o korzeniach pruskich, wiele z tych rodzin utraciło szlachectwo.
Brakuje opracowań typu: słowników historyczno-geograficznych dawnych ziem pruskich i pełnych herbarzy.
Brakuje opublikowanych źródeł lub źródła są w archiwach rosyjskich, niemieckich , polskich, krzyżackich w Wiedniu.
Pewnym krokiem było opublikowanie „Rodów Ziem Pruskich” autorstwa Józefa Krzepeli.
Obecnie najlepiej zorientowanym naukowcem zajmującym się rodami pruskimi jest pan G. Białuński, oraz kilku panów z uniwersytetu toruńskiego.
Pan Sławomir też zapewne dużo wie na te tematy lub wie z kim najlepiej rozmawiać, względnie współpracować.

Z poważaniem, Leszek Windak

003
Temat: Towarzystwo Jaszczurcze 27-10-2009 nr 003
Letas Palmaitis

Dziękuję,

jak już odpowiedziałem p. Leszkowi, bardzo ważno zebrać i sklasyfikować wszystko o szlachcie pruskiej.

Letas

002
Temat: Towarzystwo Jaszczurcze 27-10-2009 nr 002
Sławek

W okresie Bitwy pod Grunwaldem,

W okresie Bitwy pod Grunwaldem, występuje członek Towarzystwa Jaszczurczego Jan Dąbrowski vel Jan Szczupliński w chorągwi chełmińskiej.
On razem z Ginterem Dylewskim i Fryderykiem Kitnowskim, także Prusowie, ocaleli przed krzyżackim pościgiem dzięki azylowi w Polsce. Gen. Jan Henryk Dąbrowski jest potomkiem tego rodu. Spokrewnieni byli z Ryńskimi, Kitnowskimi i Pilewskimi.
Pierwsza wzmianka istnieje u Dusburga w roku 1271 o rycerzu Cippel z gródka szczuplińskiego. Żródła krzyżackie wymieniają Jaszczurkowca Albrechta von Czippelyn być może krewnego Dąbrowskich.

Sławomir Klec Pilewski

001
Temat: Towarzystwo Jaszczurcze 27-10-2009 nr 001
Leszek Windak

Panie Letasie!

Co do Damerowe, to oczywiście ma Pan rację: jest to niemiecki zapis nazwy „Dąbrowa”. Popełniłem błąd: pomyliłem Dąbrówkę Chełmińską z Dąbrową  Szlachecką, jedno i drugie Damerau.

  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich  

  „Dąbrowa Szlachecka pod Radzyniem pow. Grudziącki (Nauszuty 1293). Za Krzyżaków właściciele tutejsi zobowiązani byli pełnić służbę wojenną konno ze zbroją (Platendienst)> W XV w miał tę wieś rycerz jaszczurczego związku Mikołaj z Dąbrówki.”  

  Karol Górski w "Studiach i szkicach z dziejów państwa krzyżackiego, Olsztyn 1986, s. 11  

"Dąbrowscy herbu Virgo Violata, z których pochodził Jan Henryk Dąbrowski, byli Prusami.  Posiadali oni w XV wieku Dąbrówkę Szlachecką i Szczuplinki.  Herb ich przedstawia godło niepolskie, a wieś Dąbrówka jeszcze w XIV wieku nazywała się Nauschutten." [od imienia pruskiego Nauschute (może Nawsut) występującego w XIII wieku ].  

  Hektor v.  Damerau, ojciec Mikołaja w 1410 pod Grunwaldem zapewne walczył w zbroi lekkiej (platen) tj. typowej dla Prusów.  

Z poważaniem,
Leszek Windak

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW FORUM
MODERATOR FORUM
Sławek Klec Pilewski

Zamieszczanie postów

Osoby pragnącę zabrać głos w dyskusji, proszone są o nadsyłanie tekstów na adres: prus@prusowie.pl

FORUM English

Correspondency in English Language accepted.
prus@prusowie.pl


Początek Strony

mail: prus@prusowie.pl