Prusowie - Forum

http://Prusowie.pl/forum/
Home Forum PRUSOWIE.PL PRUSOWIE.PL - english version

Forum - Apel do Parlamentu Europejskiego

Zmień kolejność postów
4
Temat: APEL DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 09-09-2009 nr 4
Letas Palmaitis

Dziękuję.

Wszystkim tak zapropagowana w głowach ta przeklęta "demokracja", że już i sami myślą, że to jest jakaś niebieska utopia. Ale dlaczego istotna teokracja byłaby niedobra? Istotna - to nie jest władza kapłanów, ale władza samego BGa według Jego Zakonu (będzie to Starego Testamentu, Prawa Kościelnego lub Szariatu).
Mówią o Chrześcijaństwie, ale praktyczne są ateistami, widzącymi życie tylko tutaj na ziemi. Dla wierzących to życie ma nie więcej znazenia niż egzamen do wieczności. Ale co oznaczają dla wieczności wielcy budownicy wielkich mocarstw, państw czy te same państwa z mocarstwami? Nic. Dlatego widzę, że tylko Otton III z jego Cesarstwem-Kościołem był jedynym istotnym chrześcijaninem. I że tak szybko zmarł - wielkie pytanie, że nie został zatrucony przez jakich patriotów idiotów.

Letas

3
Temat: APEL DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 08-09-2009 nr 3
Sławomir Klec-Pilewski

Szanowny Panie Leszku,

Odpowiem Panu na punkty:
1. Ludzie, byli, są i będą mordowani. Tylko metody się zmieniają . Tego nikt nie zatrzyma. Wiara w demokrację jest dla ludzi nieświadomych tego co się dzieje.
2. Unia Europejska gdyby grzeszyła inteligencją, powinna przyjąć mój Apel i sprawa by się rozmyła. Ludzie znajdujący się tam, są po prostu lokajami rządzących światem organizacji. Nie spodziewam się żadnych rozwiązań, ale wkrótce będzie ciąg dalszy.
3. Najwybitniejszy człowiek od narodzin Chrystusa, człowiek o wszechstronnej wiedzy i wiary w człowieczeństwo, Ojciec Święty Jan Paweł II, dlaczego, spędził kilka godzin medytując na jeziorze Wigry.?? Napewno nie myślał wyłącznie o spływach kajakowych.
4. Bolesław Chrobry był wybitnym politykiem w tworzeniu Polski. Chrobremu brakowało patrona Polski i katedry w Gnieżnie. Swięty Wojciech złamał prawo na Prusach, głosząc, że jest z misją od Chrobrego, który usilnie próbował podbić Prusów. Bolesław Chrobry doskonale zdawał sobie sprawę, iż biskup Wojciech z kilkoma towarzyszami nie zdoła nawrócić Prusów na chrześcijaństwo. W tym okresie czasu, prawie cała Polska tkwiła w pogaństwie. Św. Wojciech przed wejściem do Prus przez kilka dni chrzcił Gdańszczan. Myślę, że te komentarze są wymowne.

Sławomir Klec-Pilewski

2
Temat: APEL DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 07-09-2009 nr 2
Mikkels

Dziękuję, bardzo ciekawe.

Chciałbym rozprzestrzenić wśród innych, ale nie mam czasu (jak i uczęstniczyć w forum), dlatego posyłam tylko do tych, których w momencie przypominam. Jeśli Pan Leszek ma rację, wtedy muszę zmienić swój idealistyczny pogląd na Chrobrego. Myślalem, że był istotnym chrześcijaninem i razem z Ottonem III marzył o chrześcijanizacji poganów, tylko ten przeklęty Henryk II zrdadził Chrystusa, zaczęł wojnę przeciwko chrześcijanom Polakom, zgubił robotę Otona III a zaraz i istotnę teokratyczne chrześcijaństwo w Europie (wynikiem była zmiana Cesarstwa Rzymśkiego ogólno- chrześcijańskiego na Cesarstwo Norodu Niemieckiego, a dalej już poszli Luther > Herder > Hitler). Wychodzi, że jedynym Chrześcijaninem był tylko Oton III, a wszystkie inni byli biesami.

Pozdrawiam,
Mikkels

1
Temat: APEL DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 07-09-2009 nr 1
Leszek Windak

Panie Sławomirze

pisałem Panu kiedyś, że jestem pod wielkim wrażeniem wielce niepoprawnie politycznego „Apelu do parlamentu europejskiego”. Wrażenia są trzy:
1 ból i żal za ludźmi, których wymordowano w bestialski sposób w imię bóstwa pieniądza, w nienawiści do ludzkiej wolności pod przykrywką krucjat
2 wielkiego milczenia tego badziewia politycznego tj. unii europejskiej – ich nie interesują ludzie, ich uczucia, idei sprawiedliwości tylko KASA!
3 Wielkiego Nieobecnego Sprawcy nieszczęść plemion pruskich:
- Bolesław Chrobry miał ochotę poszerzyć swoje księstwo o Prusy, ale bez powodzenia. W tych czasach księstwa, królestwa słowiańskie są bardzo aktywne militarnie. Chodzi o podbój w imię chrystianizacji ziem pruskich. Znalazł się wypędzony z Pragi biskup Wojciech - nie lubiany za wyniosłość, pychę, brak wyrozumiałości na ułomności ludzkie. Biskup Wojciech był osobą wysoko postawioną (Sławnikowice z Przemyślidami walczyli o prymat w Czechach), znał papieża i cesarza Ottona. Niespełniony w Pradze, ambitny ponad miarę chciał zostać misjonarzem Prusów. Chrobry wykorzystał jego osobę pierwszorzędnie, gdyby udał się chrzest Prusów, Polska była sponsorem wyprawy i do niej należą prawa do kraju Prusów. Biskup Wojciech wobec Prusów okazał lekceważenie praw pruskich: pomimo zakazu pobytu na ziemiach pruskich, przybył do Prusów po raz drugi i skończył wg ich praw: śmiercią. Zostało to wykorzystane przez Chrobrego: Wojciech został świętym, patronem Polski, dobry biskup został zabity przez podłych, wrednych pogan. To Święty Wojciech stał się przyczynkiem i sztandarem walki z Prusami. Proszę zapytać się dzisiaj, kogokolwiek z Polaków o Prusów, co odpowiedzą : poganie, zabili św. Wojciecha. Reklama na wojnę pierwszorzędna. Napady książąt piastowskich na pogranicze polsko-pruskie spowodowały eskalację wzajemnych rabunków. Piastowie nie dali sobie rady z Prusami i znaleźli sobie (wypróbowane w Siedmiogrodzie) narzędzie - miecz w postaci Zakonu Krzyżackiego. Ten miecz okazał się być katowskim dla ludności pruskiej, a stał się też obosiecznym dla Sprawcy - Wynajmującego kata. Książęta Piastowscy wydatnie wspierali Krzyżaków nadaniami, pieniędzmi i siłami wojskowymi w okresie grabieży i mordów na plemionach pruskich i jaćwieskich. Nie tylko Niemcy poprzez Zakon Krzyżacki, ale i Polacy poprzez drużyny rycerskie swych książąt mają krew Prusów na swych rękach. Jestem Polakiem i ciężko w ten sposób pisać o naszej historii, ale czy skłamałem?

Leszek Windak

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW FORUM
MODERATOR FORUM
Sławek Klec Pilewski

Zamieszczanie postów

Osoby pragnącę zabrać głos w dyskusji, proszone są o nadsyłanie tekstów na adres: prus@prusowie.pl

FORUM English

Correspondency in English Language accepted.
prus@prusowie.pl


Początek Strony

mail: prus@prusowie.pl