Prusowie - Forum

http://Prusowie.pl/forum/
Home Forum PRUSOWIE.PL PRUSOWIE.PL - english version

Forum - Pruskie Nazwiska

Zmień Kolejność Postów
007
Temat: Pruskie Nazwiska 22-02-2010 nr 007
Letas Palmaitis

Niestety, tego nie badałem.

Niestety, tego nie badałem. Ale wiem, że Prussen, Prußen jest nowa tradycja, wcześniej pisano tylko Preussen, Preußen, Prutzen.

006
Temat: Pruskie Nazwiska 21-02-2010 nr 006
Leszek Windak

Do Letas Palmaitis

Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy, chciałem zapytać się, kiedy był pierwszy zapis Preuss- z "eu". W niemieckim jest też rozróżnienie Preuss- i Pruss- tak jak w polskim Prusak i Prus.

LW

005
Temat: Pruskie Nazwiska 21-02-2010 nr 005
Letas Palmaitis

Do: Leszek Windak

Nie ma znaczenia, co jest starszej, Preuss lub Preussen. Według derywacji to musiało być tym samym czasem. Chyba można mówić, co jest najstarszej w języku polskim, czy Prus, czy Prusy?
Faktem jest, że nawet w XI w. Adam Bremeński pisze po łacińsku Pruzi, Pruzzi, a odtąd te formy wszedły błędnie i do niemieckiego: Prutzen.
Pruzen = [prus-] pochodzi z pruskiego. Myślę, że preuß- też pochodzi z pruskiego (sambijskiego).
-mix-

004
Temat: Pruskie Nazwiska 21-02-2010 nr 004
Leszek Windak

Do: Letas Palmaitis

Bardzo ciekawe, ale jaki jest najstarszy zapis słowa „Preuss” lub „Preussen””?

Leszek Windak

003
Temat: Pruskie Nazwiska 21-02-2010 nr 003
Maciej Piegat

Do: Letas Palmaitis

Bardziej chodziło mi o niezłomność Prusów, Preussów - którzy po roku 1945 nie uciekli z Niemcami i zostali w polskich Prusach, nie zmienili nazwisk, później na pewno wiele wycierpieli od ludności napływajacej z kresów wschodnich.
Ale przetrwali wszystko.
I na mapie jest ich najwięcej dokładnie na terenie pradawnej pruskiej Pomezanii. to nie sa jedyne nazwiska Prus czy Prusinowski
to jest link www.herby.com.pl
na tej stronie jest do kliknięcia :
"Słownika Nazwisk Współcześnie w Polsce Używanych", możemy sprawdzić jakie są nazwiska zaczynajace się od Prus... i gdzie ci ludzie mieszkają.
Katija Ebstein turri debikan talente bet as ne wajdi : sta ast polka anga marsze.
seriskai

Mattis

002
Temat: Pruskie Nazwiska 21-02-2010 nr 002
Letas Palmaitis

Do: Maciej Piegat


Prusinowski jest późne polskie nazwisko dla tych, którzy pochodzili z Prus (to nie oznaczy, że wszyscy od nich byli genetycznymi Prusami).

Jestem prusysta, ale do dzisiaj jeszcze nie mam pojęcia, odkąd pochodzi "eu" w niemieckim Preuss. Zrozumiałe, że to pochodzi nie od fonetyki niemieckiej!
Po niemiecku od początku pisano Pruzia, Pruscia, Pruszia, i podobno temu, gdzie "z, sc" itd. - sposób przedstawienia spółgłoski [s] pomiędzy samogłoskami (inaczej wychodziło by [z]!). Później sami Niemcy zrobili z takiego napisu swoją afrykatę [ts], ale tak nie było na początku (por. pierwsze napisy Rusi: Ruscia, Ruzia, Ruzzia itd.).
Dlatego istotne niemieckie zniekształcanie wyrazu "Prusowie" jest Prutzen, żadne Preussen!
Preussen pochodzi nie z niemieckiego, ale z pruskiego!
Dzisiaj nie mogę sobie wyobrazić inaczej niż "eu" pojawiło się zamiast długiego "u" na terenie Sambii: musiałoby być *prousai / *prausai po sambijsku!
Ale bardzo bardzo jest ciekawe, że nie ma takiego precedentu w zabytkach, tylko napisanie długiego "u"! Co to oznaczy? Ja nie wiem.
Ja boję się mówić takie wielkie głupstwo i erezję, że:
R w *pr'ausai < *pr'uusai było miękkim!
Wa wtedy byłby naprawde dyftong eu, istotny eu, któryj dałby w wymowie niemieckiej niemiecki "oj", t.j. [oe]!
Wtedy językoznawcom trzeba rewizować wszystkie etymologii tego wyrazu!
Co dotyczy do Prusinowskich, tego można zapomiętać jak nie mającego żadnego znaczenia dla udowodnienia pruskości. Ci ludzi pochodzą z Prus, ale z Prus mogli pochodzić też Polacy, Niemcy, Litwini, Holendrzy, Szwajcarzy, Francuzi, Żydzi i nawet Rosjanie starowiercy. Zrozumię, że możliwość pojawienia wśród nich osób pruskiego pochodzenia musiałaby być większa niż holanderskiego, ale w pryncypu to nie ma znaczenia.


001
Temat: Pruskie Nazwiska 21-02-2010 nr 001
Maciej Piegat

Laban deinan Prusai,

Laban deinan Prusai,
Pruskie nazwiska , spisane w krzyżackich kronikach też dają jakąś wiedzę .
Bardzo ciekawie wyglądają wyniki jeżeli w najpopularniejszej wyszukiwarce nazwisk występujących w Polsce wpiszemy
Prus, rozproszone po całej Polsce
Prusinowski - też
Ale coś zupełnie niepojętego się dzieje gdy wpiszemy po niemiecku
Preuss,
albo Preus.
To jest Pomezania sprzed 800 lat !
Pruski gen przetrwania,
bo to znaczy że Prusowie w męskiej linii nie dali się zabić i wysiedlić, aż do dzisiaj.
podaję link.
www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/prusinowski.html
do braci Prusów z Litwy i Łotwy mam pytanie
Czy podobny internetowy adres jest również w języku litewskim i łotewskim ?
Anga empolijgan internetan adrese ast dijgi en lietuwiskan be latwieskan bille ?

senteisai
Mattis

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW FORUM
MODERATOR FORUM
Sławek Klec Pilewski

Zamieszczanie postów

Osoby pragnącę zabrać głos w dyskusji, proszone są o nadsyłanie tekstów na adres: prus@prusowie.pl

FORUM English

Correspondency in English Language accepted.
prus@prusowie.pl


Początek Strony

mail: prus@prusowie.pl