KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< HERBY PRUSÓW i SPIS home

Herbarz Pruski

    Pod tym tytułem rozpoczynamy spis potomków Prusów, którzy szukając schronienia w ocaleniu swojego życia i rodzin przed germańską eksterminacją zbiegli na tereny obecnej Polski z rdzennego terytorium Prus. W Polsce z biegiem lat asymilowali się i wrośli w polskie społeczeństwo – z czasem zatracając i zapominając o swoich korzeniach narodowych. Dziś obserwujemy niesłychany wzrost zainteresowania swoimi korzeniami, pochodzeniem i historią rodową. Spis nie jest celem wykazanie nobilitacji szlacheckiej tego czy innego rodu. Nobilitacja szlachecka wśród Prusów była nie znana, w społeczeństwie nie było klasowości. Nie było szlachty, mieszczaństwa, chłopów – odwrotnie niż to było w tzw. krajach chrześcijańskich. Prusowie byli ludźmi wolnymi i właśnie wolność stanowiła sens pruskości. Gdyby nie dokonane przez chrześcijańskich Europejczyków fizycznego i mentalnego unicestwienie Prusów – ustrój społeczno polityczny byłby dziś wzorem dla całego świata. Dowodem na to jak można żyć bez polityki posługując się prawami natury, przyzwoitości moralnej, etyki i wielu innymi zasadami elementarnej uczciwości. Niestety to wszystko nie było pisane i dziś odtwarzanie jakichkolwiek informacji o Prusach wymaga benedyktyńskiej pracy i otwartego umysłu.
    Spis Prusów będzie uzupełniany Prusami nieherbowymi, których jest więcej niż herbowych: jeśli bowiem przyjąć istniejące ówcześnie proporcje społeczne gdzie 10% ludności było szlachtą to i dla Prusów owa proporcja winna być stosowana - czyli jeśli 10% spośród herbowych było Prusami to i wśród nieherbowych było ich proporcjonalnie tyle samo.
    W Polsce mamy około 20 tysięcy nazwisk herbowych - w tym, aktualna wiedza pozwala nam stwierdzić, że jest ponad 2000 pruskich rodów, a więc z tego porównania wynika, iż 10% polskiego społeczeństwa jest potomkami Prusów. I jak dalej wynika z prostej matematyki i poza wszelką wątpliwością należy przyjąć, że w Rzeczpospolitej Polskiej żyje około 4.000.000 potomków Prusów. A inaczej, biorąc 10% herbowych to jest około 400 000 dodając 10% pozostałej nie herbowej ludności, to na to samo wychodzi mamy dzisiaj około 4 000 000 potomków Prusów w polskiej społeczności.
    Rozpoczynając od przeglądu herbarzy, które mają doniosłe, specjalne znaczenie ze względu na spis pruskich nazwisk - celem nie było ich szlachectwo, Prusom nobilitacja była niepotrzebna. Spis jest nie tylko dowodem o obecności pruskiego etnosu wśród polskiego społeczeństwa, ale również, że Prusowie nie wyginęli, pomimo, że historia już ich skasowała wśród żyjących. Bardzo dużo pruskich rodów jest ukrytych w typowych polskich herbach, przy danym nazwisku występuje kilka innych herbów a herb Prus jest z najstarszą datą, z dużym prawdopodobieństwem herb Prus jest oryginałem przynależnym do tego nazwiska. W ten sposób powstawały nowe rody tracąc więzi ze swoimi protoplastami.     Z różnych przyczyn Prusowie przyjmowali lub zamieniali herb Prus na inne herby. Istniała duża swoboda i dowolność zamiany herbów. Typowym przykładem są rodowcy familii Kostecki wywodzący się od Prusa Kostki. Najstarszy ich herb jest Prus II, ale później wskutek różnego przebiegu dziejów weszli w inne herby i z czasem pogubili się w swojej tożsamości oraz pruskimi korzeniami. Łączyło się to zwykle z terytorialnym przemieszczaniem rodu,bogatym ożenkiem z rodem bez męskiego potomka, zaniedbaniami i wieloma innymi przyczynami.
Informacje zostały zaczerpnięte z polskich herbarzy:

Jan Karol Dachnowski - HERBARZ szlachty Prus Królewskich z XVII wieku 1634

Piotr Małachowski - Zbiór nazwisk szlachty 1805

Kasper Niesiecki - Herbarz Polski 1845

Seweryn Uruski - RODZINA Herbarz szlachty polskiej 1904

Stanisław Kostka Teodor Aleksander Chrząśński - Tablice odmian herbowych 1909

Wiktor Wittyg - Nieznana szlachta polska i jej herby

Polska encyklopedia szlachecka 1935

Tadeusz Gajl - Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku 2007 z tego herbarza w większości są wzięte ilustracje herbów.

Ze szczególną uwagą i troskliwością będzie badane wydawnictwo z roku 1927 “Rody Ziem Pruskich” zestawione przez Józefa Krzepela które w tym spisie nie wzięte zostało pod uwagę ze względu na dużą liczbę polskich osadników szczególnie w części zachodniej Prus szczególnie po wojnie Trzynastoletniej.


Wielkiej liczbie herbów w licznych rodach sprzyjał Statut Kazimierza.
Statut Kazimierza W. z r. 1347 orzekł, iż za życia ojca syn nie może pieczętować się inną, niż ojciec jego, pieczęcią; to się znaczy, iż po śmierci ojca mógł herb odmienić. Jakoż do czasów Kazimierza W. tylko syn najstarszy dziedziczył herb ojcowski w nienaruszonym kształcie, każdy zaś z młodszych synów musiał herb ojcowski dla siebie odmienić.
Wypływało to z przyczyny bardzo praktycznej.
Gdy bowiem większość rycerzy pisać nie umiała a znaki ich i pieczęcie miały znaczenie ich podpisów, chodziło o to, żeby takowe między sobą odróżniać.Andrzejowski


Baworowski


Bebrykowicz


Berkowicz


Białoskórski


Blank


Belina odm.


Biała


Biała odm.


Białynia


Białynia odm.


Brochwicz


Brochwicz II


Brochwicz III


Bronisław


Bysiński


Cackowski


Chodasiewicz


Cholewa


Chomąto


Chrapek


Czarnecki I


Czarnecki II


Czarnecki III


Czarnecki IV


Czarnysz


Cyro


Dąb


Dąb odm.


Dąbrowa


Doliwa Pruska


Dołęga


Dołmat


Drogomir


Elzanowski


Gąsowski


Gliszczyński


Gnadkowski


Gozdawa


Husarzewski


Husarzewski II


Isajkowski


Jabłonowski


Jacyna


Jakowiecki


Janina


Janina odm.


Janowski I


Janowski II


Jasieńczyk


Jastrzębiec


Jelita


Jezierski


Junosza


Klec


Klobar


Kobyliński


Kopycki


Korycki


Kos odm.


Kościerza odm.


Kozłowski


Krzywda odm.


Krzyżanowski III


Kulikowski


Kuszaba Pruska


Lehndorf


Leliwa odm.


Linkiewicz


Lis


Lubicz odm.


Lusin


Łabędź


Machwicz


Malski


Milkowski


Misiewski


Mroziński


Mścigniew


Nałęcz Prus


Niezgoda odm.


Nieczuja


Nieczuja Ostrzew


Nieczuja Pruska


Niewiadomski


Odwaga


Ogończyk


Oksza


Opacki


Otwarte Kosy


Orle Nogi


Ostoja Pruska


Ostrzew odm.


Ostrzew Płonący


Palmowski


Panna


Pfeilsdorf


Pielesz odm.


Piotuch


Piotuch odm.


Piszczański


Pobóg odm.


Podjaski


Pomian


Poraj odm.


Porembiński


Pawęza


Pół Podkowy


Prawdzic


Pustoszyński


Radecki


Radomski


Radwan


Rawicz


Reszka


Reytan


Rodzianko


Rokotowski


Rola


Rywocki


Sas Pruski


Skowroński


Skarga


Sławęcin


Smoluchowski


Sobieski


Stawecki I


Stawecki II


Stradomski


Stucki


Sulima


Świeńczyc


Świniarski


Szczepański


Szeliga odm.


Sydorok


Syrokomla odm.


Ślepowron odm.


Tarnawa odm.


Tępa podkowa odm.


Tojpin


Topacz Pruska


Topacz Pruska odm. 1


Topacz Pruska odm. 2


Topacz Pruska odm. 3


Traczobroń


Trzaska


Turbia


Turzyński


Waga


Wąż


Warepski


Wichulski


Wieczwiński I


Wieczwiński II


Wieniawa odm.


Więckowski


Wiśniewski


Wojciechowicz


Wolność


Wolski I


Wolski II


Złota Wolność


Zagłoba (Zagroba)


ALFABETYCZNA LISTA NAZWISK DO HERBARZA PRUSKIEGO

Sprawa rezygnacji z Prawa Pruskiego pod wpływem dyskryminacji, w żródłach jest ciekawy dokument dotyczący tej sprawy. Szlachta polska przez dłuższy czas zaskarżała przynależność Prusów do szlachty, odmawiała im udziału w rokach ziemskich i poniżała na różne sposoby. Pod wpływem tego król Kazimierz Wielki wydał dekret, który zezwalał na rezygnację z herbu i nazwiska a przywilej szlachecki przenieść na inny czysto polski herb i dokonać zmiany nazwiska na " bardziej polskie”. Kazimierz Wielki nie stanął więc w obronie Prusów ale wydał dekret ułatwiający im wynaradawianie się i w ten sposób poparł dalszą polonizacje rodów pruskich. Pomimo tego na ziemi Korony pozostawali wolnymi, o czym mowy nie było dla Prusów pozostających pod niemieckim jarzmem. To jest wytłumaczeniem występowania takich samych pruskich nazwisk w różnych herbach.
"...Statut Kazimierza Wielkiego z 1347 orzekł, iż za życia ojca syn nie może pieczętować sie inną niż jego ojciec pieczęcią, to znaczy, iż po śmierci ojca mógł herb odmienić.
Jakoż od czasów Kazimiesza Wielkiego tylko syn najstarszy dziedziczył herb ojcowski w nienaruszonym kształcie, każdy zaś z młodszych synów mógł herb ojcowski dla siebie odmienić..." Dekrety Kazimierza Wlk.

Prusowie chcący poprawić swój często trudny los poddawali się temu i rezygnowali z Prawa Pruskiego (ius Prussitharum)  i stawali sie... Polakami.PO NAZWISKU PODANA NAZWA HERBU


Amsel Kos odm.
Andrzejowski Andrzejowski
Andrzejowski Pół Podkowy
Andruchowicz Doliwa Pruska
Andruszewicz Doliwa Pruska
Antuszewicz Krzywda
Agustynowski Ogończyk
Badowski Doliwa Pruska
Balcerowicz Doliwa Pruska
Bajkowski Krzywda
Baworowski Własny
Barcikowski Jasieńczyk
Bądkowski Zagłoba (Zagroba)
Bebrykowicz Bebrykowicz
Bekesz Topacz Pruski odm.1
Berkowicz Ostrzew odm.
Bereznicki Sas Pruski
Berith Doliwa Pruska
Białobłocki Białynia
Białobłocki Janina
Białobrodzki Janina
Białochowski Cholewa
Białoskórski Dąbrowa
Bidzieński Janina
Bidziński Janina
Biedrzycki Gozdawa
Biedrzyński Gozdawa
Bielecki Janina
Bielowski Janina
Bieniewski Leliwa
Bieniewski Sas Pruski
Biesiadzki Jelita
Biskupski Dąb
Bieniącki Doliwa Pruska
Blank Blank
Błotnicki Doliwa Pruska
Błudnicki Topacz Pruska
Bobrownicki Doliwa Pruska
Bigdański Doliwa Pruska
Bochliński Chomąto
Bodywił Sulima
Bodwił Sulima
Bogatko Pomian
Bogucki Krzywda
Bogurski Ogończyk
Bogwił Dąbrowa
Bolimiński Chomąto
Bordziłowski Białynia
Borkowski Lubicz odm.
Borkowski Krzywda
Borna Doliwa Pruska
Borowiecki Cholewa
Boruchowski Doliwa Pruska
Borzewski Lubicz
Borzynowski Topacz Pruski
Borzywoj Tępa Podkowa odm.
Branicki Janina
Branwicki Janina
Brzeziński Doliwa Pruska
Brodecki Tępa Podkowa odm.
Brochocki - Prawdzic
Broszkowski Brochwicz II
Bruliński Rola
Bryszkowski Brochwicz
Brzezicki Tępa Podkowa odm.
Brzozowski Gozdawa
Bucki Jasieńczyk
Buchwalski Chomąto
Buchwałdzki Chomąto
Buchwicz Radwan
Budwił Sulima
Budywił Sulima
Bułhak Syrokomla
Bydłowski Topacz Pruski
Bysiński Bysiński
Cackowski Cackowski
Cebulka Nieczuja
Chalczynowski Topacz Pruska
Chaliński Pomian
Chalknowski Topacz Pruska
Chamski Jastrzębiec
Chanowski Doliwa Pruska
Chwalczniewski Topacz Pruska
Chełstowski - Jastrzębiec
Chludziński Cholewa
Chmielewski Gozdawa
Chodasiewicz Chodasiewicz
Cholewa Cholewa
Cholewiński Cholewa
Cholewski Cholewa
Chołodecki Doliwa Pruska
Chrapek Chrapek
Chrząstkowski Krzywda
Chmura Krzywda
Chunowski Janina odm
Ciarnowski Cholewa
Czarnowski Cholewa
Ciborowski Kościesza
Ciborski Jastrzębiec
Ciechocewski Kuszaba Pruska
Ciecholewski Ogończyk
Ciecholewski Kuszaba Pruska
Ciecholewski Chomąto
Ciecholewski Doliwa Pruska
Ciecierski Ślepowron
Cikowski Szeliga
Cieleski Doliwa Pruska
Ciemierzyński Doliwa Pruska
Czadliński Chomąto
Czapiewski Pielesz
Czarnecki Czarnecki I
Czarnecki Czarnecki II
Czarnecki Czarnecki III
Czarnecki Czarnecki IV
Czarnocki Krzywda
Czarnowski Cholewa
Czarnysz Czarnysz
Czarny (Zawisza) Sulima
Czindalski Doliwa Pruska
Czołchański Sas
Cygenberg Chomąto
Cym Ogończyk
Cyro Cyro
Damięcki Dąbrowa
Danczykiewicz Janina
Daniewicz Doliwa Pruska
Danowski Sławęcin
Danowski Krzywda
Daszewski Mścigniew
Dąbrowski Panna
Dawidowicz Topacz Pruska
Dembiński Ostrzew odm.
Dembowicz Krzywda
Dębiński Doliwa Pruska
Dębołęcki Prawdzic
Dier Doliwa Pruska
Dobiesz Doliwa Pruska
Dobrot Doliwa Pruska
Dobrowolski Doliwa Pruska
Dobrucki Doliwa Pruska
Doktorek Tępa Podkowa odm.
Doliwa Doliwa Pruska
Dołmat Dołmat
Domaniewski Biała
Drabsth Doliwa Pruska
Drauszwicz Pielesz odm.
Drobot Doliwa Pruska
Drywa Brochwicz II
Duchna Ślepowron
Duniewicz Doliwa Pruska
Dzieczeński Doliwa Pruska
Dziedzina Trzaska
Dziendziel Białynia
Dzik Doliwa Pruska
Dybowski Lubicz odm.
Dymowski Tępa Podkowa
Dymski Tępa Podkowa
Elzanowski Elzanowski
Eynarowicz Białynia
Falkowski Doliwa Pruska
Frącki Nieczuja odm.
Friebe Nieczuja
Gaboński Janina
Ganglowski Leliwa
Garczyński Sas Pruski
Gardecki Jacyna
Gągławski Leliwa
Gąsowski Gąsowski
Gederwoch Topacz Pruski
Gedrojc Topacz Pruski
Gezek Doliwa Pruska
Gierałtowski Tępa Podkowa
Glaznocki Otwarte Kosy
Gliński Sas Pruski
Gliszczyński Gliszczyński
Głazejewski Doliwa Pruska
Głazowski Doliwa Pruska
Głębocki Lubicz odm.
Głębocki Doliwa Pruska
Gnadkowski Gnadkowski
Gogoliński Junosza odm.
Gogoliński Sas Pruski
Goliński Sas Pruski
Gołembiewski Prawdzic
Gołębiewski Prawdzic
Gołembiowski Gozdawa
Gołębiewski Gozdawa
Gołębiowski Gozdawa
Gołkowski Jastrzębiec
Gołocki Pielesz odm.
Gołocki Jastrzębiec
Gołubicki Janina
Gołyński Prawdzic
Gojski Doliwa Pruska
Gonsecki Doliwa Pruska
Gorowski Prawdzic
Gorzuchowski Doliwa Pruska
Gorzycki Doliwa Pruska
Goski Krzywda
Gostyński Sas Pruski
Gościński Doliwa Pruska
Gozdowski Doliwa Pruska
Gozdzecki Doliwa Pruska
Gozdzki Doliwa Pruska
Gozimirski Doliwa Pruska
Górski Doliwa Pruska
Graban Brochwicz
Grabowski Pomian
Grajewski Doliwa Pruska
Graniewski Doliwa Pruska
Grochowski Kuszaba Pruska
Grodzicki Topacz Pruski
Grotkowski Ogończyk
Grzymułtowski Nieczuja
Guliński Janina
Gustkowski Machwicz
Gut Sas Pruski
Gut Ślepowron
Guta Sas Pruski
Gutta Ślepowron
Gutkowski Tępa Podkowa odm.
Gutt Sas pruski
Guzowski Doliwa Pruska
Halknowski Topacz Pruska
Holcznowski Topacz Pruski
Hołubicki Janina
Hołubowicz Janina
Husarzewski Husarzewski
Husarzewski II Husarzewski II
Imielski Nieczuja
Iraszewski Doliwa Pruska
Iruszewicz Doliwa Pruska
Isajkowski Isajkowski
Izeńkowski Dołmat
Iskra Topacz Pruski
Jabłonowski Jabłonowski
Jabłonowski Prawdzic
Jackiewicz Jacyna
Jacyna Jacyna
Jakowiecki Jakowiecki
Jamiołkowski Doliwa Pruska
Janczewski Tępa Podkowa odm.
Janik Janina
Janikowski Janina
Janiszewski Tępa Podkowa odm.
Janowski Janina
Janowski Janowski I
Janowski Janowski II
Jaroszewski Janina
Janski Doliwa Pruska
Jawicki Janina
Jaworski Sas Pruski
Jeleński Kozłowski
Jelitko Doliwa Pruska
Jemielski Nieczuja
Jemiołkowski Doliwa Pruska
Jezierski Jezierski
Josiewski Ślepowron
Jurecki Nałęcz Prus
Kabok Ślepowron
Kadłubski Doliwa Pruska
Kadłubicki Doliwa Pruska
Kalęczyński Ślepowron
Kalkstein Kos
Kałdowski Pobóg odm.
Kałowski Jelita
Kamieński Rola
Kamiński Jastrzębiec
Kamocki Jelita
Kański Janina
Karbowski Sas Pruski
Karwosiecki Lubicz
Kaszewski Janina
Kęsowski Poraj
Kęssowski Poraj
Kętrzyński Junosza odm.
Kiedrowski Sas Pruski
Kierzkowski Krzywda
Kieszkowski Krzywda
Kikul Drogomir
Kikuł Drogomir
Kikoł Drogomir
Kitnowski Cholewa
Kleczkowski Doliwa Pruska
Klec Klec
Klęczkowski Cholewa
Klobar Klobar
Klichowski Doliwa Pruska
Kłoczowski Doliwa Pruska
Knibawski Chomąto
Knot Doliwa Pruska
Kobylański Lubicz odm.
Kobyliński Krzywda
Kobyliński Kobyliński
Kobylski Pobóg odm.
Kociubiński Białynia
Kogkowski Topacz Pruska
Kojadzki Prawdzic
Komocki Ślepowron
Konarski - Jastrzębiec
Konojadzki Prawdzic
Konopacki Odwaga
Konopiński Leliwa odm.
Kopacz Doliwa Pruska
Kopicki Topacz Pruska
Kopycki Kopycki
Kopyciński Topacz Pruska
Korczewski Świeńczyc
Korycki Korycki
Kosiński Doliwa Pruska
Kosacki Kos
Koss Kos
Kossacki Prawdzic
Kossak Kos
Kossak Ślepowron
Kostka Dąbrowa
Kostrzesza Kościerza
Kośniński Lis
Koszelewski Prawdzic
Koszczyc Doliwa Pruska
Koszelewski Prawdzic
Koszembar Doliwa Pruska
Kot Doliwa Pruska
Kotuliński Topacz Pruski
Kownacki Ślepowron
Kozłowski Kozłowski
Kozłowski Jastrzębiec
Kożuchowski Doliwa Pruska
Krasnodębski Pobóg odm.
Krupski Topacz Pruski
Kruszecki Doliwa Pruska
Kruszewski Prawdzic
Kruszyński Prawdzic
Kruszyński Pobóg
Krzczonowicz Szeliga
Krzybawski Chomąto
Krzykoski Orle Nogi
Krzysztallowicz Turbia
Krzyształowicz Turbia
Krzyżanowski Krzyżanowski III
Krypski Topacz Pruski
Kszczonowicz Szeliga odm.
Kublicki Piotuch
Kublicki Piotuch odm.
Kukliński Prawdzić
Kulik Drogomir
Kulikowski Kulikowski
Kurp Ślepowron
Kurpiewski Ślepowron
Kurzewski Topacz Pruski
Kużniecow Bronisław
Kwasek Janina
Kwos Nieczuja
Langenau Doliwa Pruska
Lehndorf Lehndorf
Leśniewski Doliwa Pruska
Lędzki Janina
Linkiewicz Linkiewicz
Lipski Doliwa Pruska
Lissowski Nałęcz-Prus
Lubieński Doliwa Pruska
Lubowidzki Topacz Pruska
Ludwikowski Ogończyk
Lukocki Prawdzic
Lutko Doliwa Pruska
Lutoborski Tępa Podkowa odm.
Luziański Lusin
Łaskawski Nieczuja Pruska
Ławrynowicz Białynia
Łazeński Krzywda
Łazowski Krzywda
Łodygowski Ogończyk
Łopatacki Tarnawa odm.
Łukomski Doliwa Pruska
Łupianka Ślepowron
Łuwczycki Topacz Pruski
Łyszkowski Doliwa Pruska
Machczyński Machwicz
Machowicz Nieczuja-Ostrzew
Machwicz Doliwa Pruska
Mackiewicz Lubicz odm.
Malski Malski
Meleniewski Topacz Pruski
Męczyński Rawicz
Mgowski Lehndorf
Miedżwiecki Topacz Pruski
Mieński Rola
Mierzejewski Szeliga
Milewski Doliwa Pruska
Miłkowski Miłkowski
Miłosławski Doliwa Pruska
Mirski Białynia odm.
Misiewski Misiewski
Mleczko Doliwa Pruska
Mocarski Pielesz odm.
Modliński Tępa Podkowa odm.
Mogilnicki Dołęga
Mokowski Trzaska
Moniuszko Krzywda odm.
Moraczewski Doliwa Pruska
Mortęski Orle Nogi
Mosiewicz Topacz Pruska odm. 2
Mroziński Mroziński
Mszaniecki Sas Pruski
Mszczuj Janina
Murawski Dąbrowa
Naczko Doliwa Pruska
Nadłętowski Nieczuja
Nagolski Wichulski
Nahojowski Krzywda
Nakowicki Łabędź
Napolski Niezgoda odm.
Narajowski Janina
Naszyniec Doliwa Pruska
Natko Doliwa Pruska
Nawoy Topacz Pruska
Necewicz Janina
Niedrowski Brochwicz
Niemski Białynia
Nienałtowski Nałęcz
Niewiadomski Niewiadomski
Nogatcki Otwarte Kosy
Noswicki Doliwa Pruska
Nowomiejski Doliwa Pruska
Ochimowski Doliwa Pruska
Olbiecki Janina
Olbiński Janina
Olszbak Janina
Olszowski Otwarte Kosy
Olszyński Doliwa Pruska
Onoszkowicz Jacyna
Onyszkiewicz Jacyna
Opacki Opacki
Opocki Janina
Orłowski Chomąto odm.
Orzelski Brochwicz
Osłowski Kos
Ostrowicki Doliwa Pruska
Osłowski Kos odm.
Ostrowski Tępa Podkowa odm.
Palmowski Palmowski
Pampowski Gozdawa
Paszek Doliwa Pruska
Pełka Janina
Pępowski Gozdawa
Piasecki Janina
Piec Kuszaba Pruska
Pieczewski Kuszaba Pruska
Piędzicki Topacz Pruska
Piotrowicz Syrokomla odm.
Pilawski Jastrzębiec
Pilecki Łabędź
Pilewski Pfeilsdorf
Pilsudski Koscierza odm.
Pisulski Krzywda
Piszczański Piszczański
Plastwig Kos odm.
Pluszwic Kos odm.
Podjaski Podjaski
Podlewski Doliwa Pruska
Podlodowski Janina
Pogłodowski Janina
Pogorzelski Krzywda
Pokutyński Sas Pruski
Poleski Krzywda
Polewski Krzywda
Porembiński Porembiński
Poszliński Lubicz odm.
Potocki Janina
Porzecki Doliwa Pruska
Potrykowski Drogomir
Powęski Pawęza
Prądzyński Elzanowski
Preitsch Prawdzic
Preuss Leliwa
Preuss Pomian
Preycz Prawdzic
Preyss Jastrzębiec
Proszyński Ogończyk
Prucheński Dołęga
Prusiecki Wieniawa odm.
Prusieński Rawicz
Prusimski Nałęcz Prus
Prusinowski Pobóg odm.
Prusinowski Sas Pruski
Prusiński Ogończyk
Prusiński Rawicz
Pruski Dołęga
Pruski Jastrzębiec
Pruski Leliwa
Pruski Prawdzic
Pruski Rola
Pruski Szeliga
Pruszak Leliwa
Pruszak Pielesz
Pruszakiewicz Pielesz
Pruszek Rola
Pruszyński Ogończyk
Przekuleja Doliwa Pruska
Przedpełski Jastrzębiec
Przezwocki Janina
Przyłuski Tępa Podkowa odm.
Pszonka Janina
Puchalski Ślepowron
Pułaski Pomian
Puławski Ślepowron
Purzycki Doliwa Pruska
Putoszyński Putoszyński
Raciniewski Kuszaba Pruska
Radecki Radecki
Radecki Doliwa Pruska
Radomiński Cholewa
Radomiński Ogończyk
Radomski Radomski
Radoszewski Sas Pruski
Ramocki Ślepowron
Reszkowski Reszka
Reytan Reytan
Rodzianko Rodzianko
Rojek Krzywda
Rokitnicki Prawdzic
Romocki Prawdzic
Romocki Ślepowron
Rokotowski Rokotowski
Rożdrazewski Doliwa Pruska
Rożycki Doliwa Pruska
Rumocki Ślepowron
Rzeczycki Janina
Rzepecki Białynia
Rzeszowski Doliwa Pruska
Rzewuski Krzywda
Rzezeński Janina
Rzęczkowski Kos odm.
Rychter Pół Podkowy
Rykalski Doliwa Pruska
Rykowski Doliwa Pruska
Ryński Jastrzębiec
Rywocki Rywocki
Sadkowski Doliwa Pruska
Sadliński Chomąto
Sarnowski Ślepowron odm.
Sasin Jastrzębiec odm.
Sańkowski Krzywda
Sawiński Doliwa Pruska
Sękowski Prawdzic
Seńko Dołmat
Seńkowicz Dołmat
Siciński Doliwa Pruska
Siegroth Topacz Pruska
Sielnicki Doliwa Pruska
Siemakowski Doliwa Pruska
Silnicki Doliwa Pruska
Siromski Ślepowron
Skarbek Doliwa Pruska
Skarga Skarga
Skawiński Doliwa Pruska
Skąpski Doliwa Pruska
Skłodowski Jastrzębiec
Skłodowski Dołęga
Skolimowski Ostrzew Płonący
Skolimowski Lubicz
Skowroński Tępa Podkowa odm.
Skowroński Skowroński
Skrodzki Ślepowron
Skrzypkowski Sławęcin
Skrzyszewski Jastrzębiec
Skrzyszewski Ostoja Pruska
Skulimowski Lubicz
Slaski Krzywda
Slesiński Doliwa Pruska
Slawikau Topacz Pruska
Słuchocki Jasieńczyk
Smarzewski vel Smardzewski Zagłoba
Smoliński Doliwa Pruska
Smoliński Zagłoba
Smoluchowski Smoluchowski
Smosarski Janina
Sobieski Janina
Sobieski Sobieski
Sobieszczko Cholewa
Sobocki Doliwa Pruska
Soboliński Ślepowron
Sobowski Tępa Podkowa odm.
Soczycki Krzywda
Sokołowski Doliwa Pruska
Somnicz Sas Pruski
Soszycki Krzywda odm.
Spandowski Ślepowron
Sreczkowski Doliwa Pruska
Sroczkowski Topacz Pruska
Srokowski Janina
Starzyński Doliwa Pruska
Stawecki Stawecki I
Stawecki Stawecki II
Stawski Tępa Podkowa odm.
Stąpczewski Doliwa Pruska
Stępczyński Doliwa Pruska
Stępski Doliwa Pruska
Stoiński Janina
Stoliński Kos odm.
Stradomski Stradomski
Strawiński Doliwa Pruska
Stroński Doliwa Pruska
Strusiński Szeliga
Strzałkowski Prawdzic
Strzeszowski Janina
Stucki Stucki
Suchodolski Janina
Suchostrzycki Chomąto
Sulewski Pomian
Sułkowski Białynia
Sumowski Prawdzic
Sumowski Jastrzębiec
Suski Doliwa Pruska
Synowiecki Reytan
Szańkowski Krzywda
Szaszorski Topacz Pruska
Szczepański Szczepański
Szczepankowski Wieniawa odm.
Szczepanowski Wieniawa odm.
Szczepkowski Jastrzębiec
Szczytnowski Jastrzębiec
Szczudłowski Sas Pruski
Szczupliński Panna
Szczurowski Jasieńczyk
Szczytski Doliwa Pruska
Szeronos Sławęcin
Szewiński Dąb
Szomański Jastrzębiec
Szumański Jastrzębiec
Szumborski Lubicz
Szumkowski Kościesza
Szygrod Topacz Pruska
Szymański Wolność
Szymborski Lubicz
Szymborski Nałęcz
Szymoński Złota Wolność
Szyniewski Reytan
Swiniarski Swiniarski
Święcicki Krzywda
Sydorok Sydorok
Syruc Doliwa Pruska
Targoń Kościesza
Targoński Kościesza
Teuto Doliwa Pruska
Tesmer Sas Pruski
Tłubicki Jastrzębiec
Tomkiewicz Topacz Pruska
Topiński Tojpin
Topoliński Chomąto
Tortiłowicz Nieczuja
Traczewicz Traczobroń
Truchelski Dołęga
Trupelski Dołęga
Truszkowski Trzaska
Trzaskowski Trzaska
Trząskowski Trzaska
Trzebski Nieczuja Pruska
Trzecki Doliwa Pruska
Trzetrzewiński Podkowa Tępa odm.
Turzyński Turzyński
Tyszka Trzaska
Ugoski Ślepowron
Umiński Cholewa
Unieszkowski Janina
Urbanowicz Łabędź
Urzazowski Janina
Urzanowski Janina
Waga Jastrzębiec
Waga Waga
Warepski Warepski
Waszmutowski Janina
Wąż Ślepowron
Wążkowski Wąż
Węglowski Krzywda
Wężyk Jastrzębiec
Wichulski Wichulski
Wieczwiński Wieczwiński I
Wieczwinski Wieczwiński II
Wiernek Janina
Wierzbicki Ślepowron
Wiebrznięta Janina
Więckowski Więckowski
Wilczek Białynia
Wilkęski Ślepowron
Zagrobski Zagłoba
Wilkowski Kos odm.
Wilkowski Ślepowron
Wiśniewski Wiśniewski
Witosławski Prawdzic
Włodek Nieczuja
Włodkowski Doliwa Pruska
Wojanowski Leliwa odm.
Wojciechowicz Wojciechowicz
Wojcikiewicz Białynia
Wolicki Janina
Wolski Wolski
Wolski Wolski I
Wolski Doliwa Pruska
Woyszym Janina
Wroczeński Sławęcin
Wróblewski Krzywda
Wrzaznowski Janina
Wrzebski Doliwa Pruska
Wsbinek Wieczwiński II
Wulkowski Chomąto
Występ Topacz Pruska
Zabierzowski Ostoja Pruska
Zabłocki Tępa Podkowa odm.
Zaborowski Ostoja Pruska
Zacharzewski Doliwa Pruska
Zaduski Janina
Zagrobski Zagłoba
Zakrzewski Doliwa Pruska
Zalchocki Doliwa Pruska
Zaleski Chomąto
Zalewski Chomąto
Załęcki Doliwa Pruska
Załęski Doliwa Pruska
Zambrzyca Kościesza
Zambrzycki Kościesza
Zawadzicki Janina
Zawieprzsk Janina
Zawisza (Czarny) Sulima
Zbiluta Janina
Zegartowski Topacz Pruska odm. 3
Zembrzuski Doliwa Pruska
Zengwirski Pobóg odm.
Zerzyński Janina
Zgorzelski Krzywda
Zielecki Doliwa Pruska
Zieleżnicki Ślepowron
Złotarzewski Tępa Podkowa
Znaniecki Krzywda
Zrzelski Ogończyk
Zuchta Brochwicz II
Zulicki Janina
Zyżniewski Białynia
Żelsławski Dąb odm.
Żmijewski Ślepowron
Żmijewski Jastrzębiec
Żukowski Lubicz
Żuroch Sas Pruski
Żydowski Doliwa PruskaMAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony