KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Kultura home

MAZUREK - WĄTEK PRUSKIEGO FOLKLORU

Już w XIV wieku nie określano rdzennych mieszkańców Prus jako Prusów, a tylko sporadycznie byli wymieniani. Rdzenna, zniewolona ludność Pruska była służbą nie tylko dla Krzyżaków,ale również biskupów. Natomiast na terenach Królestwa Polskiego, spolonizowani Prusowie, posiadają takie same prawa jak Polacy.
Zamożniejsi, emigrowali i odnależli się na odleglejszych terenach Królestwa. Biedota, przemieszcza się na tereny rdzenne Polski, z dala od wpływów Krzyżackich.
Prusy, poprzez zbrodniczą działalność krzyżacką, zostały bardzo wyludnione. Ludność niemiecka była zachęcana i uprzywilejowana do kolonizowania wyludnionych Prus. Krzyżacy także akceptowali osadnictwo polskie.
W dużej mierze wykorzystali tę możliwość Prusowie. Ze spolonizowanymi nazwiskami, wracali na ojczystą ziemię, na prawach polskich osadników. Ludność ta dostała nową tożsamość. Określano ich jako Mazurów, i od tego czasu Prusowie zupełnie przestali istnieć.

Wraz z ucieczką do Królestwa, Prusowie przynieśli ze sobą wiele kultowych obyczajów. W Polsce można jeszcze dzisiaj znależć ślady po tym ludzie.

Wielkiemu geniuszowi i kompozytorowi Fryderykowi Chopinie, Prusowie zawdzięczają iż do światowego dziedzictwa muzyki, wprowadzone zostały wątki ich umiłowania do zabaw i tańców.
Dzięki podróżom Fryderyka Chopina na północne Mazowsze, czyli pogranicze Prus, miał on kontakt z folklorem tej ziemi.
>

Dla zilustrowania podróży Fryderyka Chopina, przedstawiam dwie mapki wraz z opisem miejsc przez niego odwiedzanych.
Obecność młodego Chopina na jego pierwszych wakacjach, odnotowana jest w Szafarni. Majątku Dziewanowskich, skąd udaje się na zwiedzanie okolicy, zamku w Golubiu-Dobrzynie, odwiedza Ugoszcz i Toruń. Podczas tego pobytu poznaje wieś Obrowo. Jest obecny na dożynkach w których biorą udział inne wsie jak Obory, Bochemiec, Rodzone, Dulnik, Rętowiny i Płonne.
W roku 1825 i 1827 był w Turznie koło Torunia. Zrobił wycieczkę do Gdańska. Około Lipca 1827 przebywa w Kowalewie, skąd podróżuje do Płocka.

Pomimo tego, iż są to czasy germańskiej opresji, pobyt na ziemi Dobrzyńskiej pozostał głęboko w pamięci Fryderyka. W roku 1830 wyjeżdża do Francji, i tam jego wspomnienia powracają. Komponuje Mazurka As-dur op.41 nr 3.
Mazur, jako utwór muzyczny,powstał wyłącznie, dzięki geniuszowi Chopina. Kompozytorami następnych Mazurków to; S. Moniuszko - Mazur z opery Halka, W.Osmański -Biały Mazur, K. Szymanowski - Mazurek C- dur op.50 nr1.

Bez wątpienia jakaś forma muzyczna musiała być wzięta z dawnych obrzędów ludowych. Mazur stał się bardzo popularnym tańcem towarzyskim i trafił na salony, a wywodził się z tradycji kultowych potomków Prusów.


MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony