KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Kultura home

Archeologia - Narzędzia


Powyższe i poniższe archeologiczne znaleziska pochodzą z nad jeziora Wulpińskiego w pobliżu Dorotowa i wykopane są z jednego miejsca. Podarowane zostały przez Przyjaciela z lat szkolnych Mirka Jerozolimskiego. Lokalizacja znaleziska jest mi bardzo dobrze znana.

Trójkątny kształt kamienia z piaskowca. Kamień o tej strukturze jest nie spotykany na Warmi i Mazurach. Lewy bok o wymiarze 10,5 cm, w porównaniu z innymi bokami wskazuje na ewidentne zużycie. Pozostałe dwa boki mogły być wrośnięte w korzeń drzewa lub konar, a napewno to znalezisko oprawione było w drzewie. Regularność boków wskazuje, że jest to narzędzie i wykonał to człowiek na własny użytek. Jest pytanie z jakiej jest epoki, skąd przywędrowało i czy są podobne znaleziska. Być może archeolodzy będą mogli powiedzieć dużo więcej na ten temat i ewentualnie określić do jakiej kultury to znalezisko mogło należeć.


Podobny eksponat do poprzedniego, i także z piaskowca. Różni się od pierwszego tym, że lewy bok jest ostry. Ostrze nie jest w środku, lecz przy dolnej płaszczyżnie kamienia. Mógł być używany do garbowania skóry czy też do rąbania mięsa.


Kamień pochodzenia granitowego. Lewy bok ewidentnie używany i tępy. Regularność kształtu kamienia wskazuje również na to, że to wykopalisko należało do człowieka i wykonane zostało na jego ówczesne potrzeby.

Wykopaliska za skansenem w Olsztynku
Dzięki uprzejmości archeologa dr. Mirosława Hoffmana na wzgórzu za skansenem w Olsztynku
zwiedzono wykopaliska póżnego okresu żelaza III-IV wiek przed naszą erą.


KURHAN ZE SKRZYNIĄ KAMIENNĄ III - IV WIEK pne. Z REJONU SAMBII


Żarno z okresu neolitu używane od 4000 lat przed naszą erą do wczesnego średniowiecza

Chciałbym zwrócić uwagę na możliwość wielo zadaniowej czynności tego tak nazwanego żarna. Przedewszystkim jest ono uszkodzone widoczne poprzez niekompletność niecki.
Palce wskazują nacięcie w niecce i jeśli dodalibyśmy brakującą część żarna to to nacięcie znajdowałoby się w środku niecki.
Wielo zadaniowość polegałaby nie tylko na młeniu zboża na mąkę, ale również na przygotowywaniu chleba, placków a przy tym struktura kamienna gwarantowała higienę przez łatwą zmywalność kamienia. Niewykluczone, że również służyło do przygotowywaniu, członkowania mięsa zanim spoczęło na rożniu.
W patroszeniu ptactwa i ryb napewno żarno to mogło służyć. Nadmiar płynu czy też woda używana podczas mycia mogła być usuwana przez boczne nacięcie w kamieniu. Zwróćmy też uwagę na kunszt wykonawcy, symetria owalu jak również wgłębienie niecki wykonano z wielką doskonałością.

Sławomir Klec Pilewski


Ciekawostka

Gockie groby odkryto w Weklicach PAP | 2011-11-14 10:06:00

Kilkanaście pochówków ciałopalnych i szkieletowych z pierwszych wieków naszej ery przebadali archeolodzy w Weklicach (woj. warmińsko-mazurskie). Archeolodzy wiążą cmentarzysko ze społecznością kultury wielbarskiej, która jest identyfikowana z ludem Gotów.
Ekspedycją kierowała Magdalena Natuniewicz-Sekuła z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica. Archeolodzy skupili się na poszukiwaniach południowej i wschodniej krawędzi cmentarzyska. Jednak nie udało się ustalić jego zasięgu, gdyż badacze ciągle natrafiają na kolejne groby. "Głównie są to pochówki szkieletowe, w których kości są niestety bardzo źle zachowane. Zbadaliśmy też kilka grobów ciałopalnych, gdzie spopielonych zmarłych złożono albo wprost do zagłębienia w ziemi, albo w naczyniachceramicznych" - powiedziała kierowniczka badań. W tym roku obok grobów badacze znaleźli relikty osady średniowiecznej, która została założona na obszarze nekropolii już w IX wieku. Działalność ludzi w tym okresie przyczyniła się do destrukcji grobów. Współczesna orka dokonała ostatecznych zniszczeń.

O znacznej destrukcji stanowiska poświadcza fakt, że we wszystkich warstwach zalegających nad grobami odkryto bez kontekstu kilkadziesiąt przedmiotów ze stopów miedzi, srebra, złota, żelaza, szkła i bursztynu "Mimo złego stanu zachowania mogił, dokonaliśmy interesujących odkryć. W dwóch grobach szkieletowych znaleźliśmy ostrogi wykonane z brązu, wiązane z wyposażeniem gockiego wojownika.

To niezmiernie rzadkie znalezisko w inwentarzu kultury wielbarskiej" - uważa Natuniewicz-Sekuła. Ponadto jednemu z pochówków towarzyszył rzadki w tym kręgu kulturowym złoty wisiorek kulisty zdobiony filigranem i granulacją. Badania sfinansował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na mocy umowy z Fundacją Monumenta Archaeologica Barbarica w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wcześniejszych badaniach w Weklicach można poczytać na oficjalnej stronie internetowej projektu:
www.iaepan.edu.pl/weklice (PAP)

Pruska lalka wykopana z torfowiska w Redykajnach koło Olsztyna. Wysokość 190 mm Szerokość w barach 80 mm. Wiek i gatunek drzewa nie znany.

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony