KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Język Prusów home

SKALVYNAS – TOLKEMITA

    Parę tygodni temu przez schorowanego byłego członka Stowarzyszenia Tolkemita zostałem zaproszony do Berlina w celu odebrania książek dotyczących Prusów. Podróż do Berlina zrekompensowana została bardzo wartościowymi pozycjami. Chociaż językiem Prusów nie zajmuję się, to w pierwszym rzędzie zwróciłem uwagę na słownik pruskiego języka spisanego przez Prusa Gunthera Krafta - Skalvynasa. Autor słownika, pracę nad nim rozpoczął już od wczesnych lat powojennych około 1948 roku. Był osobą wśród Prusów znaną i jego otoczenie stanowili starzy Prusowie wśród których w różnym stopniu przetrwała wiedza pruskiej mowy. Po za tym korzystał ze wszystkich znanych pisanych żródeł. Za życia poza słownikiem napisał również gramatykę języka pruskiego którą również posiadam. Z zawodu był nauczycielem. I to jemu należy przypisać rekonstrukcję współczesnego języka Prusów. Słownik jego przedstawia się imponująco, posiada około 9400 słów. Trudno mnie wyrazić o nim jakąś opinię, ale trzeba zaakceptować, biorąc pod uwagę, że za jego życia żyło jeszcze dużo starych Prusów posiadających słownictwa jakąś wiedzę. Obstawali oni przy swojej tożsamości a więc również byli przy jakiejś zachowanej formie językowej. Sam Słownik wydrukowany jest tanią techniką i nie sądzę, że więcej ich jak około 100 egzemplarzy nie ma.    Skalvynas jest również autorem wielu pruskich opowiadań, które posiadam i są one napisane w języku pruskim i niemieckim.
    Kontynuatorem pracy po Skalvynasie nad jęzkiem Prusów został na Litwie prof. Vytautas Mażulis, którego pruska gramatyka różni się od Skalvynasa i też jest w moim posiadaniu. Rekonstrukcja języka pruskiego należy do tych dwóch autorów, ale z największym wkładem Skalvynasa, który był w kontakcie ze starymi Prusami posługującymi się w jakimś stopniu mową pruską, dzisiaj już nie znaną. Mażulisowi zarzuca się wpływ języka litewskiego. Starzy Prusowie z którymi utrzymuję kontakt jak jeden mąż twierdzą autentyczność języka Skalvynasa którym płynnie mówił. Twierdzą oni również, że Litwini język swój posiadają dzięki Prusom. Z odkryciem druku Litwini przy pomocy Prusów korzystali z drukarni w Królewcu. Inni “twórcy” języka pruskiego są plagiatem tych dwóch.

    W Polsce mamy dwie przeciwne sobie wersje pruskiego języka i na dokładkę zwalczające siebie.

    Inną wartościową pozycją dla językoznawców którą otrzymałem jest “Die Preussische Sprache” autorstwa Dr. Ericha Bernekera a wydaną w Strassburgu w roku 1896.

    Większość publikacji Stowarzyszenia Tolkemita jest w moim posiadaniu. Samo Stowarzyszenie Tolkemita jest dzisiaj kontrolowane przez niemieckie ziomkostwo i niemieckie służby. Większość z założycieli już nie żyje albo nie wstaje z łóżka. Od roku 1985 orientacja tego Stowarzyszenia zmieniła się na ziomkowstwo i mało albo nic nie ma wspólnego z Prusami. Doznali szoku kiedy dowiedzieli się, że w Polsce powstało Stowarzyszenie Prus. Dwukrotnie złożyli mnie wizytę, najpierw adjutant prezesa a póżniej razem z samym prezesem. Była to wywiadownia. Ci dwaj panowie w tajemnicy uczestniczyli razem z włoskim profesorem językoznawcą języków bałtyckich w tajnych archiwach Watykanu. Generalnie są oni głosicielami opinii, że Polacy powinni opuścić ziemię Warmińską-Mazurską a ci co pozostaną będą użyci do pracy. Wśród Polaków znana dla mnie jest opinia, że Tolkemita jest pozytywną organizacją i łączona jest ze światem nauki. Takiego charakteru już nie posiada.
    Wśród otrzymanej literatury na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Pretoriusza “Prussia vetus” z 1681 roku, wydana w 2006 roku na Litwie w języku niemieckim i litewskim w ilości 1000 egzemplarzy. Nie posiadam czwartego tomu. Pozycja ta jest owiana tajemnicą, podobno jako jedyny egzemplarz był w posiadaniu tylko u Niemców a niewiadomego pochodzenia jest ten który odnalazł się na Litwie.

    Wszystkie wymienione i inne pozycje są u mnie na przechowywaniu mogą być udostępnione tylko dla wiarygodnych badaczy dziedzictwa Prusów.

    W gronie naszym nie mamy germanisty a mamy dużo ciekawych publikacji. Gdyby społecznie chciał i znalazł się ochotnik germanista żeby uczestniczyć z nami w dalszym odkrywaniu wiedzy o Prusach serdecznie zapraszamy.

Pobierz Słownik Niemiecko-Pruski (pdf)

Sławomir Klec Pilewski Lipiec 2016

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony