KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Język Prusów home

Enchiridion Słownik

abbai oboje ir ?
abbaien oboje ir prêistan ?
abbans obojga pakûnst ?
absergîsnan pilnowania skallîsnan ?
absignasnen pobłogosławiony stêisei ?
absignâtai pobłogosławieni prei aby
ackewijstin jawnym/oczowidnym/oczywistym pro pobaiint aby obawiać się
ackijwistu oczywiście kai aby, żeby, że
ackins oczy, lmn anga=adder albo
ackins oczu lmn adder albo/oraz
Ackis oczy Schlâit ale
adder zaś, jednak neggi ani
adder albo/oraz neggi ani
adlikan prośbę neggi ani
aina warst jeden raz neggi podingausnan ani podziękujący
ainan reisan jeden raz Engels anioł/ aniołowie
ainangeminton jednorodzonego Arcan Arkę
ainangimmusin jednorodzonego er
ainaseilingi samotna/osierocona er aż?
ainassei jedynego biâtwei bać się
Ainassei jedynej sparts labban bardzo dobre
Ainassei gennas wijrs jedynej żony mąż seiti weijsewingi bhe tûlninaiti wans, bądźcie płodni i mnóżcie się
Ainat cały czas/zawsze? seiti poklusmingi bądźcie posłuszne
Ainat garrewingi cały czas/zawsze? gorliwy,żarliwy seiti poklusmai bądźcie posłuszni
ainawârst jeden raz Seîti pomettîwingi bądźcie ulegli
ainawîdai jednakowo, tak samo seiti Bądźcie?
ainawîdai jednakowo ir bez
ainawidiskan jedynej Schlâit bez
Ainawijdei tak jak, jednakowo slâit bez
ainawydan szczęśliwości? Jednosci ? nedeiwiskan bezbożny, bezbożnie
ainesmu jakimś? nigîdingsbaûuns bezwstydny, nieskromny będący
ainontin kogoś wîrst będą
ainontinreisan jednocześnie ? wîrst boûuns ains mensas będą będący jedno ciało
ainontsi jakąś , jakieś Semmai lîsuns będąc schodzący?
ainontsmu komuś boûuns będący
ains ktoś boûuns, boûtuns będący
ains jedynie bousai waix adder powîrps. będący parobek albo wolny
ains antersmu jeden drugiemu seisei będzie
ains antersmu taukinnons astai jeden drugiemu przyrzekliście wîrst będzie
ains ântran jeden drugiego wîrst będzie
akiwijsti oczywiście wîrsti będzie
âlgas zapłaty wîrsti dien wijrinan billîuns będzie ona mężatką , kobietą nazwana
Alkînisquai, kłopotami, troskami wîrst pergûbons będzie przychodzący/przyjdzie
Alkîns trzeźwy wijrst będzie/stanie się
Altari ołtarza wîrstai będziecie
Altars ołtarza wîrstmai będziemy
amsin naród, lud/ narody, ludy wêraui Będziesz?
amsin lud, naród wêraui Enprâbutskan będziesz? W wieczności
andeiânsts przeszkodzona gurijnai biedacy
Anga czy gurîns biedny
anga=adder albo Jmaiti bierzcie
Angstainai rano immaiti bierzcie rozk.
animts, enimts wzięty enimts bierze
ankaitîtai wîrstmai kuszeni bylibyśmy? imlai bierze/brałby?
anlausennien umieraniem immati bierzecie
antars drugi, lp immimai bierzemy
ântersgimsennien powtórnego narodzenia immimai bierzemy, zabieramy
antersmu drugim immats biorąc
Antrâ druga immusis biorący/dostaniecie
Arcan Arkę imma biorę
arrien wołowi Bîskopins Biskupom
arrien tlâku ni stan âustin perrêist wołowi młócącemu nie jego ust przewiązać tawischan bliźniemu
arwi prawda, prawdziwe Tawischen bliźniemu
arwiskai wprawdzie deiwûtai błogo/bosko
arwiskai wprawdzie Deiwutiskai błogosławienie
As ja Deiwûtisku błogosławienie, błogosławieństwo
As Crixtia tien ja chrzczę cię ebsignâsnan błogosławieństwo
as Druwe ja wierzę signai błogosławił, żegnał
as Druwê ja wierzę Deiwuts błogosławiony
As N. imma tin N. mâim prei ainan Salûbin Beggi bo
as polaipinna mien ja rozkazuję sobie Beggi titet stalli peisâton bo tak stoi napisane
as polaipinna mien ja przykazuję sobie Beggi bo, gdyż
As quoi ja chcę Deiwan Boga
as quoi ja chcę Deiwan Boga
as quoi mien walnennint ja chcę mnie/się poprawić/polepszyć Deiwas Boga
as turri ja mam Deiwans Bogów
asmai jestem biâsnan bojaźnią, strachem
Asman, osiem bia boją(się)
asmau jestem Deiwûtiskan boski
asmu jestem deiwû-23/ tiskan boskiej
Asmus ósmy Deiwas schlûsnikai Bożymi sługami
assai jesteś Deiws Bóg
assei jesteś bratrîkai bracia
assei pokûntuns strzegłeś cz.przeszły Brâti bracie
ast jest 3 os lp îmt brać
ast są, 3os lmn driâudai bronili, gromili
ast etnîwings pereit dâuns jest łaskawy przyjść danytworzący/ stworzył kaltzâ brzmią/dźwięczą
ast sien sups pêrstan dâuns jest siebie sam za to dający budê kirscha budują ponad
ast sien sups pêrstan dâuns dał siebie sam za to budê budują?
ast swaisei âlgas werts jest swojej zapłaty warty/godnyi? Kurpi buty, lmn
ast teikûuns jest tworzący, stworzył kurpins buty, obuwie
ast teikûuns jest tworzący/ stworzył bout być
astai jesteście boût być
astai jesteście boût być
astai jesteście bûton być
astin czynie, przedsiewzięciu baûton być, będąc?
astits rzeczywisty boûton być, bywając
astits byłby bout być/ będzie?
Attrâiti odpowiedzcie Peckan bydła
attrâtwei odpowiedzieć Pecku bydło
Aucktairikijskan zwierzchość Pecku swaian pêrdin dâst bydłu swój/jego towar? daje
Aucktimmien zwierzchnikowi baulai byliby
Aucktimmiskan zwierzchności, władzy boûsei byliby ?
audasei tebbei stanie się tobie bei był
Audâsin dziej się bei teikûuns był tworzący/ stworzył
audâst dzieje się îst był, dał?
audâst sien dzieje się astits byłby
audât stać się/zdarzyć/dziać boûsei byłby
augaunimai wygrywamy, przemagamy boûlai byłby, bylibyśmy?
augauuns pozyskał, nabył bêi było
auginneiti dogladajcie, wychowujcie bousei byłoby?
auginnons doglądający, wychowyjący buwinanti bywajcie/mieszkajcie/żyjcie
âûgus, skąpy buwinanti prei ioûsans gennans bywajcie/żyjcie dla waszych żon
auklipts pożyczą? postippin całe
Aulâikings utrzymany/przyzwoity Ainat cały czas/zawsze?
Aulauns umarły Ainat garrewingi cały czas/zawsze? gorliwy,żarliwy
aulausê umarła poquoitîuns chcący?
aulausennien umieraniu quoitê chce 3 os
aulausennien umieraniu quoitâ chce, woli
aulausins umarłych Quoitêti ious chcecie wy = Czy wy chcecie?
Aulausins umarłych Quoitê chcecie/chcą
aulâut umrzeć quoitâmai chcemy
Aulauuns umarły, skonany Quoi tu chcesz ty?
auminius smutni quoi chcę
aumûsnan zmycie quoi chcę
aupaickêmai odstręczali quoi chcę
aupallai znajduje quoitîlaisi chciałbyś
aûpallai wyżądził (od żądać) quoitêti chciejcie
aupallusis, znajdziecie/znaleziony Quoitîlaiti chciejcie, zechciejcie, 2os lmn
Ausaudîsnan bhe skallîsnan wierności i obowiązku lp grênsings chciwy
auschaudê ufa reidei chetnie
auschaudijt ufać reide chętnie
auschaudisinan nadzieję reide chętnie
auschaudisnan wierności/nadzieję/zaufanie geitin chleb
auschaudîtwei. ufać geits chleb
auschaudiwingin zaufany geitin istwe, geitin istwei chleb jeść, jadać
auschaudîwingins zafani, wierni geitien chleba
auschaudîwings pewny geitin chlebem
auschautenîkamans winowajcom lmn gûbans chodzący
âuschautins winy lmn pokûnti chroni
auschpândimai odwodzimy Crixtitwi chrzcić
Ausin złotem Crixteiti chrzcijcie
âusins uszy lmn Crixtits chrzczony, ochrzczony
auskandinnons utopieni, tonący Crixtnix billê. chrzestny mówi
auskandinsnan powódź grzechów?, Cristiâniskas chrześcijanska
auskandinsnan oczyszczeniu Crixtianiskun chrześcijańskiej
auskandinsnan spłynięciu grzechów Crixti chrztów
auskandinsnan zmyciu grzechów crixtisnan chrztu
auskandints utopiony girtwei chwalić
auskiêndlai bhe semmai êilai ??????? ziemsko? Szliby? girrimai chwalimy
austkandinsnan powodzi grzechów ? stai ci lmn
baulai byliby stêimans ci, tym (oni)
baûsei niech będą/niech będzie kermenes ciała
baûsei sen maim niech będzie ze mną kêrmenan ciałem
bausennien miejsce/stanowisko kermenes ciałem, ciałami
bausennien stanom,postaciom, usposobieniu, istocie mensâ esse maian mensan ciało z mojego ciała
baûton być, będąc? tusnan cichy
be, bhe i kermnen ciele, lp
bebbint wydrwić kermeneniskan cielesną
bebillê din nazywa/nazwała go kêrmeneniskan cielesnego
bebinnimai drwimy kermeniskans cielesnych
Beggi bo kermeneniskans cielesnym, rzeczywistym
Beggi bo, gdyż Kêrmeniskai cieleśnie
Beggi titet stalli peisâton bo tak stoi napisane kêrmeneniskan cieleśny/cieleśnie
bêi było kaâubri ciernie
bei był Gulsennin Cierpienie, Ból , udręka
bei teikûuns był tworzący/ stworzył Gulsennien Cierpieniem, Bólem
bhe, be i tien cię
bia boją(się) tien cię
biâsnan bojaźnią, strachem tin cię
biâtwei bać się tien niqueigi prei powiêrpt, cię nikogo dla zaniechać/opuścic
bilîtwei mówić tien cię, ciebie
billa mówi 3 os brendekermnen postâsei ciężkim ciałem pozostaniesz
billâ mówi, 3 os pl Tollin kasmu stas Tols cło, któremu/komu cło
billai mówiłem Ka Deiws emperri sendâuns ast Co Bóg złączył
billâts mówiąc/mówił kan tans bei teikûuns co on był tworzący/ co stworzył
billâts mówiący ka twaiâ Seilisku dâst co twoja myśl daje
billâts powiedział, mówił kas perwans pralieiton wîrst co za was przelana będzie
bille mówi ka co, kto
bille mówi kas du Gîwu bhe Rikawie en Prabutskan co/który ty żyjesz i panujesz na wieczność
billê znaczy, mówi deineniskai codziennie
billi mówi, mówią deinenisku codziennie
billijsnans omówieniem, orzeczeniem deinenisku codziennie
billîsna omówienie deininisku codziennie/powszechnie
billît przyznać deininiskan codzienności
billît Duckti córka
bîllît mówić, powiedzieć duckti córkami lmn
billîton mówiące, znaczące, znaczyć waidleimai czarujemy, wróżymy
billitwei mówić, mawiać? kerdan czas
billîtwei mówić kêrdan czasu
billîuns nazwana smûnint czcić
Bîskopins Biskupom teisint czcić, szanować
Bîtai wieczorem Smuninais czcij, szanuj
bîtas wieczorny paggan czemu? Z jakiego względu
boûlai byłby, bylibyśmy? wrminan czerwone
bousai waix adder powîrps. będący parobek albo wolny dellîkans części/działy
bouse nech będzie weldîsnan część spadku/ schedę
boûse ioûmas etnijwings istnieje wam łaskawy streipstans członki (ciała)
bousei byłoby? smunents człowiek
boûsei byliby ? smunents człowiek
boûsei byłby smûnets człowiek
boûsei niech będzie smunentien człowieka
boûsei poklusman niech będzie posłuszny poprestemmai czujemy
bousennien stanowisku, pozycji poprestemmai en nouson sijran czujemy w naszym sercu
bousenniens Stanowiskach/Pozycjach/powołaniach Ketwirta czwarta
bout być ketwirtin czwartego, w czwartym
bout być/ będzie? Kettwirts czwarty
boût być Anga czy
boût być Druwêse tu czy ty wierzysz?
boûton być, bywając seggîuns czyniący, robiący
boûuns będący seggîûns czyniący, robiący
boûuns, boûtuns będący seggêti czynicie
Brâti bracie seggit czynić
bratrîkai bracia segît czynić
brendekermnen postâsei ciężkim ciałem pozostaniesz segît czynić
brewingi pomagając, popierając tickint czynić, robić
brewinnimai sprzyjamy, wspieramy seggîtna czynić, wypełniać
budê budują? astin czynie, przedsiewzięciu
budê kirscha budują ponad seggêmai czynimy
bûrai z przstrachem, przestraszone. lękliwie seggêmai czynimy, wyrządzamy
burwalkan gospodarstwo, zagrodę, obejście tickinnaiti czyńcie
Burwalkan zagroda seggîtei czyńcie rozk.
bûton być segijtei czyńcie, czynicie
Butsargs domu Stróż skijstan czystej
buttan domu skîstai czysto
buttan dom skîstieskan czystości
Buttan dom Skijstinnons czystość
butte dom, domu dâst da, daje
butti dom dat dać
buwinanti bywajcie/mieszkajcie/żyjcie dât dać
buwinanti prei ioûsans gennans bywajcie/żyjcie dla waszych żon dais daj
Cristiâniskas chrześcijanska daton dając?
Crixteiti chrzcijcie dâuns dający
Crixti chrztów dâuns dający
Crixtianiskun chrześcijańskiej Daiti dajcie
crixtisnan chrztu dâiti dajcie
Crixtits ochrzczony dâiti dajcie
Crixtits chrzczony, ochrzczony dâiti dajcie
Crixtitwi chrzcić Dâiti stans malnijkikans prêmien perêit dajcie dziatkom do mnie przyjść
Crixtnix billê. chrzestny mówi dâiti nûmans kirdît dajcie nam słuchać
dabber jeszcze daiti dajcie, oddajcie
dai daje/dał/dawał 3 os Dâiti dajcie, oddajcie
dai zostawił? dâst daje
dai daje, dał dâst daje
Dâian dar dâst daje 3os
Dâians darami lmn dast daje 3os
Dâians dary dâst sien daje się
dais daj dai daje, dał
daiti dajcie, oddajcie dai daje/dał/dawał 3 os
Daiti dajcie tals dalej
Dâiti dajcie, oddajcie tals gerdant titet dalej powiedzieć więc
dâiti dajcie Tâls dalej, wiecej
dâiti dajcie tâls dalszych
dâiti dajcie ast sien sups pêrstan dâuns dał siebie sam za to
dâiti nûmans kirdît dajcie nam słuchać dâuns ast dał, dający jest
Dâiti stans malnijkikans prêmien perêit dajcie dziatkom do mnie przyjść dâts wîrst dana będzie
Dangon niebo, biernik kogo, co? dâts wirst dane będzie
dangon niebo dâton bhe prolieiton dane/wydane/zdradzone (ciało) i przelana (krew)
dangon niebo dâuns dany
dast daje 3os Dâian dar
dâst daje 3os Dâians darami lmn
dâst daje pîdai darmo/próżno
dâst daje Dâians dary
dâst da, daje dâtwei dawać
dâst sien daje się Pickûls diabeł
dat dać stêisi pickullas diabeł
dât dać pikullis diabła, diabelski
daton dając? Pjckulas diabła, szatana
dâton bhe prolieiton dane/wydane/zdradzone (ciało) i przelana (krew) pickullan diabła/piekła
dâts wirst dane będzie Pikullan diabłu
dâts wîrst dana będzie prei dla
dâtunsi takie lmn Preikawidan mennei Deiws galbse. Dla którego mi Bóg pomaga
dâtwei dawać Stesse paggan dlatego
dâuns dający stesse paggan dlatego
dâuns dający Stessepaggan dlatego
dâuns dany Stessepaggan dlatego
dâuns ast dał, dający jest Stessepaggan dlatego/z tego względu
debijkan wielkim pêrstan dlatego?
debijkun wielki ilgimi, ilgimai dlugo
debîkan wielki ilgi długi, długo
dei pirsdau ? Przed kuilgimai długo, który długo?
deicktan miejscu deinan bhe nacktien dniem i nocą
deicktas ubytek? Dziura? Blizna? Deinâalgenikamans Dniówkowym
deickton trochę, dość ergi do
deickton stały, na stałe? Kawałek? Miejsce?ubytek? Dziura? Blizna? prei do
deicton miejsce prei do
dêigi również prei do
dêigiskan również/równoczesną? prei Markon do Marka, Markowi
Deinâalgenikamans Dniówkowym prêmien do mnie
Deinan dzień, lp prêimans do nas
deinan bhe nacktien dniem i nocą prei tennans do nich
deinans noûson gijwis dziennymnaszym życiem /codziennym prêidins do nich
deineniskai codziennie prei abbans do obojga
deinenisku codziennie prei Pickullien do piekła
deinenisku codziennie prei sîru immati do serca bierzecie
deinennin powszedni, codzienny prêisien do się, do siebie
deininiskan codzienności Prêistan do tego
deininisku codziennie/powszechnie prei do, dla, aby
Deiwan Boga labs dobra
Deiwan Boga labbas dobre
Deiwans Bogów labbiskan dobroci lpoj
Deiwas Boga labbaseggîsnan dobrodziejskich
Deiwas schlûsnikai Bożymi sługami labbasegîsnan dobrodziejstwa
Deiwiskai po bożemu kniêipe dobrodziejstwo
Deiws Bóg kniêipe signassen esse Rickijan dobrodziejstwo pobłogosławione od Pana
deiwû-23/ tiskan boskiej labbaiquoitîsnan dobrowola/ swawola/rozkosz
deiwûtai błogo/bosko labbîngs dobry
Deiwutiskai błogosławienie labbai dobrze
Deiwutiskan pobożności labbai dobrze
Deiwûtiskan boski labban dobrze
Deiwûtisku błogosławienie, błogosławieństwo kîsmingiskai docześnie
Deiwuts błogosławiony auginneiti dogladajcie, wychowujcie
Delli robią auginnons doglądający, wychowyjący
Delli działy, rozdziały ? buttan dom
Delli billîsna robią? Omówienie Buttan dom
Dellijks dział, rozdział, kawałek butti dom
dellîkans części/działy butte dom, domu
Dengenneniskans labbans niebiańskie dobra seiminan, seimijnan domownicy, domownikom
Dengnennis niebiański seimînan domowników
Dengnennissis niebiański buttan domu
Dengniskans labbans niebiańskie dobra Butsargs domu Stróż
dereis widział/patrzył perarwisku doprawdy!
dergê nienawidzi 3os wrans dorosłych
dergêuns nienawidzący sengijdi dosięgasz?
dessimt dziesięć postât dostać/zostać
dessimton dziesięcioro? islaikûuns dostający
Dessîmts dziesiąte islâiku dostajesz
dien ona entênsîts dotknietą/objętą
dijgi także, również serrîpimai dowiadujemy się/ słuchamy
dijgi abbaien również oboje têmpran drogą, cenną
dijlan dziełu, czynowi Antrâ druga
dijlapagaptin, działania? antars drugi, lp
dîlans dziełach, uczynkach. Lmn antersmu drugim
dîlans dziełach, czynach, uczynkach bebinnimai drwimy
dîlans bhe pomijrisnans dziełach i zamiarach garrin drzewa
Dîlinai działa dirbinsnan drżeniem
dîlins uczynkami, dziełami Noseilien Ducha
Dîlnikans robotnikom Noseilien ducha
din jego, go, lp Naseilliwingiskan duchowe
dînckama dziękuję Dûsin duszą
dinckausnan dziekczynieniem Dûsaisurgawingi duszstrzegącym, duszpasterzom
Dînkama dziękuję Dellijks dział, rozdział, kawałek
dinkauimai dziękujemy Dîlinai działa
Dînkausegîsnan Dziekczynienie dijlapagaptin, działania?
Dinkausnan dziękowanie Delli działy, rozdziały ?
Dînkauti dziękujcie malneyks dzieci
dînkauts dziekując/dziekuje.dziekował? 3 os malnijkai dzieci
dins ste mijls Malnijkans dzieci
dirbinsnan drżeniem Malnijkai dzieci lmn
dîrstlan wspaniały/okazały malnijkiku dzieci, lmn
dîseitiskan kłótliwy?, skłonny?, lubiący? Bezmyślny? malnijkans dzieciach
dîseitiskan guntwei kłótliwy?, skłonny?, lubiący? Bezmyślny? Ganić Malneijkans dzieciach lmn
draugiwaldûnen współdziedzice malnijkix dzieciątko
driâudai bronili, gromili malnijkixs dzieciątko
drûcktawingiskan mocny malnijkikai dzieciątkom
drûkta mocno malnijkikans dzieciątkom
Druwe wierzy 3os malnijkiku dzieciątku
druwê wierzę ,1os lp malnikas dziecka/dzieci
Druwê tu wierzysz ty, czy wierzysz ? Malnîku Dziecku
Druwêse tu czy ty wierzysz? weldûnai dziedzicami
druwêtei wierzycie waldûns dziedzictwo
Druwien Wiarę weldîsnan dziedzictwo
druwien wiarę Audâsin dziej się
Druwîngin Noe wierzący Noe audâst dzieje się
druwîngins wierzacych audâst sien dzieje się
Druwis Wiara Dînkausegîsnan Dziekczynienie
druwît wierzyc dinckausnan dziekczynieniem
Duckti córka dînkauts dziekując/dziekuje.dziekował? 3 os
duckti córkami lmn dîlans bhe pomijrisnans dziełach i zamiarach
dûrai twardo? dîlans dziełach, czynach, uczynkach
dûrai postânai twardo pozostają dîlans dziełach, uczynkach. Lmn
Dûsaisurgawingi duszstrzegącym, duszpasterzom dijlan dziełu, czynowi
Dûsin duszą deinans noûson gijwis dziennymnaszym życiem /codziennym
dwibugût watpić, powątpiewać, dziwić się Deinan dzień, lp
dwigubbû, (zweifelt) wątpi, (dwuchybia, dwugubi) Dessîmts dziesiąte
dwigubbus problematyczny,wątpliwy,niepewny dessimton dziesięcioro?
ebsentliuns oznaczyłeś/ naznaczyłeś/ naznaczając dessimt dziesięć
ebsentliuns naznaczony Mêrgan dziewi
ebsgnâdins pobłogosławił Newînts dziewiąty
ebsignâsnan błogosławieństwo Mergu dziewka, służąca
ebsignâts ast pobłogosławiony jest Mergûmans Dziewkom, Służącym
ebsignâuns pobłogosławiący Dinkausnan dziękowanie
êisei idziesz Dînkauti dziękujcie
êit idzie, szło dinkauimai dziękujemy
embaddusisi wetkną? dînckama dziękuję
embaddusisi wsadzić/tkwić? Dînkama dziękuję
emnan imienia lp schan deinan dzisiaj
emnen imieniem lp Euangelistai Ewangeliści lmn
emperbandâsnan, em perbandâsnan na pokuszenie, w pokuszeniu reddewijdikausnan fałszywe świadectwo
emperri złączył/ w parę Reddîweniskan mukinsnan? fałszywemu nauczycielowi
empijrint nawróceni Rettîweniskan mukinsnan fałszywemu nauczycielowi
empijrint estei nawróceni jesteście reddewingi fałszywie
empolijgu podobnie/podług/według reddau, reddan fałszywy
empolijgu równi, jednakowym reddisku fałszywym, lp
emprijki odwrotnie, na odwrót guntwei ganić
emprijki sprzeciw, opór gunnimai ganimy
emprijki waitiaintins na odwrót mówiący quai tennen enwackê gdy one w zachęcie ?
emprijki waitiaintins mówiący Quei gdzie
emprijkin bille przeciw mówię/ sprzeciwiam się kittewidiskai gdzie indziej/w inny sposób/Inaczej?
emprijkin billi przeciwmówisz, sprzeciwiasz się Quei Gdzie/gdy
emprijkisins nawróceni gruntpowîrpun głeboko-wolną/niezgłębioną
emprîkinblli przeciwmówisz, sprzeciwiasz się grunt głęboką
emprîkisentismu współczesnym/dzisiejszym?przytomnym, obecnym gruntan głęboką
emprîkisentismu malnijkikun współczesnym/dzisiejszym?przytomnym, obecnym dzieciątkom gillin głęboki
emprîkistallaê wprzeciwstaje, przeciwstawia się târin głosu
en w kelsâi głoszą 3os lmn
en w kalsîwingiskan głośniej?
en w kaltzîwingiskai głośno/wiernie
en antersmu sklaitinsnan w drugim rozdziale gallû głową
en empijreisku, w sumie, razem, w zebraniu Galwasdellîks, Galwas dellîks główny dział
en Kanxtisku w posłuszeństwie, karności sûndin gniew, sąd, zemsta,?
en kêrdan w czasie, wówczas nertien gniewie
en labbaiquoitîsnan giwa w dobrowoli/ w swawoli/w rozkoszy żyje nierties gniewowi
en noûson w naszym sûndis gniewów
en pansadaumannien w zakończniu, skonaniu? nertien gniewu
en pansdamonnien w końcu wertîngiskan, godność
En pirmannin wpierw stûndicks godzina
En prakâisnan twaise prosnan w pocie twojego oblicza garrewingi gorliwy,żarliwy
en schans Wirdans w te słowa Stûrintickrôms gorliwym, żarliwym
en schlaîtiskai w szczególności burwalkan gospodarstwo, zagrodę, obejście
ên sien w sobie waispattin gospodyni, Pani Domu
en tîrtian deinan w trzeci dzień Reidewaisines gościnny
en Tîrtsmu w trzecim trinie grozi
en twaians rânkans w twoje ręce trênien groźby lp
enbândan nadaremno grîkans grzechów lmn
endeirâ zobaczył/wejrzał/wpatrzył się grijkan grzechu
endirîs wpatrz się, zobacz grîkans grzechy
endirisna wzgląd Grîkans grzechy
endyrîtwei wypatrywać grîkans grzechy lmn
Eneissannien wejście i wyjście grîkai grzechy, grzesznie?
Eneissannien bhe iseisennien wejście i wyjście Grîkenix grzesznik
engaunai rozbudzonymi/ wznieconymi kâupiskan handlem, zakupem
engaunei, wzniecone? Kânxtin hodowla?
Engels anioł/ aniołowie teischin honor
engemmons urodzeni Teisin Honoru
engerdaus wypowiedz, rozk. be, bhe i
engraudijsnan miłosierdzia bhe, be i
engraudîs widzi? stêimans ich
engraudîsnan miłosierdzie tennans ich
engraudîsnan miosierdzie stêimans maldans Warnins ich młodych/małych sił?
engraudîsnan islai-15/ kûuns, Tr75 bke stan pertrincktan steisei ich, lmn
engraudîsnas miłosierdzia êit idzie, szło
enimmans przyjety/zaakceptowany êisei idziesz
enimmewingi miłe/przyjemne Jeis idź
enimmimaisin wziąć się? Jeis preipaus en Packan idź przeto? w pokoju
enimton przyjęty,wzięty seîti idźcie
enimts przyjęte/zaakceptowane/dopuszczone wzięte seîti packawingi idźcie spokojni?
enimts bierze Jeiti idźcie, rozk lmn
enimumne przyjemne tennans im
enkaitîtai zbici, przybici, zaniepokojeni steimans im lmn
Enkasmu w czym, w którym emnan imienia lp
enkausint uzdrowił, uzdrowić ? ênmans imieniem
enkermenints postânai ucieleśniony zostanie emnen imieniem lp
enkêrminints, ucieleśniony? kittewidei inaczej
enkopts pogrzebany, wkopany kittan inny
enkopts pogrzebany, zakopany kittans innych lmn
enkopts zakopany/pogrzebany kittawidin innym
enlaikûmai utrzymujemy boûse ioûmas etnijwings istnieje wam łaskawy
enlaikûmai zatrzymujemy perarwisku istotny, sumienny, najprawdziwszy
enlaipinne nakazuje/przykazuje/przykazuje As ja
enlaipints nakazuje As quoi ja chcę
ênmans imieniem as quoi ja chcę
enmigguns zasypiając as quoi mien walnennint ja chcę mnie/się poprawić/polepszyć
enprâbutskan w wiecznosci As Crixtia tien ja chrzczę cię
Enprâbutskan W wieczności, wiecznie as turri ja mam
ensaddinnons osadzonych? as polaipinna mien ja przykazuję sobie
ensaddinnons osądzonych? as polaipinna mien ja rozkazuję sobie
ensadinsnan ustanowiony as Druwe ja wierzę
ensadinton ustanowione/osadzone as Druwê ja wierzę
ensadints ast ustanowiony jest kaîdi jak
ensai rikijs ? Kâigi massi jak może
ênschan w tej, w tym kaigi jak, jakie, jakimi
ênschien w tej kâigi jak, jako
Enstan kêrdan wtenczas, w ten czas ainontsi jakąś , jakieś
ênstan Nacktien w te noc, tej nocy Kawîdans jakie, które
ênstêimans w tych ainesmu jakimś?
enstesmu w tym Kâigi jako, jako że
ensus noszą? ackewijstin jawnym/oczowidnym/oczywistym
enteikûsna stworzona, stwarza stansubban je, te, lmn
Enteikûsna stworzona/ ułożona/uporządkowana jen=ains jeden
enteikûsnan stworzona/ ułożona/uporządkowana ains ântran jeden drugiego
Enteikûsnans Stworzonych ains antersmu jeden drugiemu
Enteikûton stworzona ains antersmu taukinnons astai jeden drugiemu przyrzekliście
entennêismu w jego aina warst jeden raz
entensîtei zawarte? ainan reisan jeden raz
entênsîts dotknietą/objętą ainawârst jeden raz
enterpen korzyść, korzyścią ainawîdai jednakowo
enterpo sprawia, jest potrzebny, wykorzystuje? ainawîdai jednakowo, tak samo
entickrikai wprawnie ainontinreisan jednocześnie ?
entickrikai bhe wesselingi enmigguns wprawnie i wesoło zasypiając ainangeminton jednorodzonego
enwackê zachecie, zachęca ainangimmusin jednorodzonego
enwackêimai wzywamy ainassei jedynego
enwackêmai tien wołamy cię Ainassei jedynej
enwaidinnons znaczny, doniosły ainawidiskan jedynej
enwaitia wypowiada Ainassei gennas wijrs jedynej żony mąż
enwângiskan w końcu ains jedynie
enwertinnewingi na druga stronę kalsîwingiskan jedynie?
enwissai we wszystkich (przysł jak?) îduns jedzący
epdeiwûtint ubogacić/obożyć/uduchowić îduns esse stesmu garrin jedzący z tego drzewa
epkieckan występek Jdaiti jedzcie
epmêntimai okłamujemy Jdaiti bhe poieiti jedzcie i pijcie
epwarîsnan zwycięstwo îdeiti jedzcie rozk.
epwarrîsnan zwycięstwo îdai bhe poûton jedzenie i picie
er îstai bhe poûton jedzenie i picie
er aż? îdin jedzenie, jedzeniu
er laikûuns otrzymujący, dostajacy Jst jedzenie, jeść
erains każdego, jedynego schiêise jego
Erains każdy stêison jego
erdêrkts otruci/zatruci steison jego
ergi do tennan jego
erkînina wykonane, zrobione tennan jego
erlâiku utrzymuje tennei jego
erlaikût zatrzymac, zachować tennêison jego
erlaikût zatrzymać, utrzymać tennêisan dijlan jego dziełu, czynowi
erlângi wywyższył din jego, go, lp
erlângi podnosi/ wznosi stansubban jego, go, lp
ermîrit wymyślać stesmu jemu
ernaunîsan odnowienia stesmu jemu
ernertimai rozgniewujemy, gniewamy tennijsmu jemu
ernertiuns rozgniewujacy tennen jemu, temu
ernertîuns rozgniewujący stêimans jemu/nam?
erpilninaiti napełniajcie ast jest 3 os lp
erschwâistiuns oświecający ast etnîwings pereit dâuns jest łaskawy przyjść danytworzący/ stworzył
ersinnat rozpoznać ast sien sups pêrstan dâuns jest siebie sam za to dający
ersinnat dast poznać dał ast swaisei âlgas werts jest swojej zapłaty warty/godnyi?
ertreppa naruszają, przekraczają, przestępują ast teikûuns jest tworzący, stworzył
esse o ast teikûuns jest tworzący/ stworzył
esse Deiwan od Boga asmai jestem
esse wijrau imtâ ast z meżczyzny wzięta jest asmau jestem
essei jesteś asmu jestem
essestan o tym assai jesteś
Essestan od tego/przed tym assei jesteś
essestan z tego essei jesteś
essetennan przez siebie astai jesteście
Esteinu od teraz astai jesteście
etbaudinnons wirst wskrzesi, będzie obudzony? astai jesteście
etbaudints obudzony dabber jeszcze
etgimsannien odrodzenie îst jeść
etkumps znowu istwei jeść, jadać
etkûmps znowu ikai jeśli, gdyby
etkûmps znowu ikai jeżeli
etkûmps znowu ikai ious labban seggêti jeżeli wy dobrze czynicie
etlâikusin deickton zatrzymuje się Jordânen Jordan
Etneîwings łaskawa iau już
etnijstin łaskę trinsnan karania
etnijwingisku łaskawie sûndanperschlûsimai, sûndan perschlûsimai karę/osąd zasługujemy
etnijwingisku en noûmans popeckût, łaskawie w nas pielęgnować maitâ karmi
etnijwings łaskawy Kânxtin karność?
etnîstin miłosierdzia lpoj laipinnons kazano
etnîstin łaskę Preddikerins Kaznodziejom
etnîstin łaski erains każdego, jedynego
etnîstin łaskę Erains każdy
etnîstin polaipinton dat bout łaskę rozkazujący dać być/będzie? spagtan kąpiel
etnîstis łask spagtas kąpiel
etnîstislaims łaskawa/łaski pełna spagtun kąpiel
etnîwingiskai łaskawie Spigsnâ kąpiel
Etnîwingiskai pakûnst quoitîlaisi łaskawie.........zechciej Spîgsnan kąpiel (tę)
etnîwings łaskawa kaden kiedy
etnîwings łaskawy kantou kiedy ty
etpwêrpt odpuścić kâidi kiedy, gdy
etskîmai wstajemy Kelkin kielich, w bierniku
etskîsai wstajesz, wstaniesz klantîsnan klątwy, klnięcia, przekleństwa
etskîsnan zmartwychwstanie ? poquelbton klęcząc
etskîuns wstał lassînnuns kładący
etskîuns esse gallan wstał ze zmarłych mêntimai kłamiemy
ettrâi odpowiedzą/odpowiadają Alkînisquai, kłopotami, troskami
Ettrais odpowiedz, rozk. dîseitiskan kłótliwy?, skłonny?, lubiący? Bezmyślny?
etwêre otwierasz dîseitiskan guntwei kłótliwy?, skłonny?, lubiący? Bezmyślny? Ganić
etwerpeis odpuść wijrinan kobietą
etwêrpimai odpuszczamy milijt kochać
etwerpsennien odpuszczeniem milijt kochać
etwerreis otwiera milijt kochać
etwiêrpei odpuszcza ainontin kogoś
etwiêrpons ast odpuszczający jest/odpuscił ainontsmu komuś
etwiêrpt odpuścić russas koni
etwierpton odpuszczone lmn wangan końca
etwinût odwinić, uniewinnić, wytłumaczyć wangan końcem, skonaniem, zgonem
etwiriuns otworzone enterpen korzyść, korzyścią
Euangelion kaulei esse maians kaûlins kości z moich kości
Euangelistai Ewangeliści lmn kijrkin kościół
galbimai pomagamy kîrkin kościół
galbimai pomagamy kaulan kość
Galbsai z pomocą? W imię? ranguns kradnący
galbse pomóż, wesprzyj Rânctwei kraść
galbse pomaga, wspiera krawia krew
galbse w imię ? Z pomocą ? rîkin królestwo, władza
galbse. pomaga kackinnais teinu Prâbutskas Deiwa króluj,sięgaj,podaj? teraz, wieczny Boże
gallan śmierci lp rickawie króluje
gallan śmierć însan krótki
Gallan śmierci krût krótki?
gallintwei zabijac krawian krwi
gallû głową krawian krwią
Galwasdellîks, Galwas dellîks główny dział Scrîsin krzyża
Gannan żony laisken księdze
Gannan żonę Kas sien teinu prîki kto się temu przeciw?
Gannikan żonę kas stesmu wirdan druwe kto temu słowu wierzy
garrewingi gorliwy,żarliwy ains ktoś
garrin drzewa Kawida która
gauuns sprowadzający kawida która
gêide ?(liczą, czekają, ufają?) kawijdsmu której
geijwas życia kawîds który
geitien chleba quai który
geitin chlebem kas ast teikûuns dangon bhe Semmien który jest tworzący niebo i ziemię
geitin chleb kas pogauts ast esse Swintan Noseilin który poczęty jest od Świętego Ducha,
geitin istwe, geitin istwei chleb jeść, jadać kas ast teikûuns który stworzył, który jest stawrzający
geits chleb kas stwi madli który tutaj prosi
gêiwan życia kas który, jaki
geîwans żywych Kawijdan który, które
gemmans urodzony kîsman który?
Gemmons zrodzony kans których
gemmons urodzeni kawîdsu którym
gemmons zrodzony Kawîdai którzy
gemton rodząc Quai którzy
gennâmans żonom lmn quai którzy
gennans żon lmn quai którzy
Gennans żony Quai którzy
Gerbais powtarzaj quoi którzy
Gerbais pomien titet powtarzaj po mnie tak quoi którzy ? Lmn
Gerbaiti powiedzcie quai sien którzy się
gêrbt powiedzieć quai ênwans gewinna którzy w was pracują?
gêrbt powiedzieć quoi warein kirsa din turri którzy władzę nad nim mają
gerdant powiedzieć mukinsnan, kur-mukinsnan kur-nauczyciel
Gerdaus mów, powiedz ankaitîtai wîrstmai kuszeni bylibyśmy?
gewinna en wirdan pracują w słowie? mukinsnan lakcji lp
gîdan wstyd, hańba powargsennien, lamencie/pożałowaniu
giêidi spogladają/patrzą? gêide liczą, czekają, ufają?)
giêidi mają nadzieję ? gîrbin liczba, ilość
gijwan życia amsin lud, naród
gijwan życie smunentiuaus ludzi
gijwan życiu smunentins ludziom, lmn
gijwan bhe aulausennien życiu i umieraniu smûni ludziom/osobom lmn
gijwin życiu smûnenisku enteikûsnan ludzkim stworzeniom
gijwis życiem preitlângus łagodny
gillin głęboki limtwei łamać
ginnewîngiskan przyjacielski Sallûbanlimtwei łamać ślub, cudzołożyć
ginnewings przyjacielski lîmauts łamiąc/łamie/łamał ? 3 os
ginnins przyjaciele lmn lemlai łamie, 3os
ginnis przyjaciele lmn etnîstis łask
ginnis przyjaciele Etneîwings łaskawa
ginniskan przyjaźnią etnîwings łaskawa
gîrbin liczba, ilość etnîstislaims łaskawa/łaski pełna
girrimai chwalimy etnijwingisku łaskawie
girsnan nagradzania etnîwingiskai łaskawie
girsnan opinię etnijwingisku en noûmans popeckût, łaskawie w nas pielęgnować
girsnan pochwały/nagrody Etnîwingiskai pakûnst quoitîlaisi łaskawie.........zechciej
girsnan wangint massi pochwały/nagrody skończyć może etnijwings łaskawy
girtwei chwalić etnîwings łaskawy
giwa żyje etnijstin łaskę
giwa żyje etnîstin łaskę
giwa żyje etnîstin łaskę
giwa żyje etnîstin polaipinton dat bout łaskę rozkazujący dać być/będzie?
giwammai żyjemy etnîstin łaski
giwântei żyjąca lîse łażą, łazi
gîwas życiem, życiami Lastin łożka, lp
giwassi życie lastan łóżka, lp
giwassi żyjący Lukas Łukasz
giwe żyje turei ma
giwei życie turri ma, 3os lp
giwu żyjesz turei ma, miał?
glandewingei spokojnie? Śmiało? turriti macie
glandint ośmielić giêidi mają nadzieję ?
Glands pociecha likuts mały
Grandan Wielki? Salûbin Małżonkę
grêiwakaulin żebro turri mam
grênsings chciwy turrimai mamy
grijkan grzechu Marcus Marek
grîkai grzechy, grzesznie? Markon Marka, Markowi
grîkans grzechy mattei masowo/ w mnogości
grîkans grzechów lmn turri masz 2os pl
grîkans grzechy lmn Matteus, Mateusz
Grîkans grzechy Mûtien Matkę
Grikausna spowiedź z grzechów Wijrai meżowie lmn
Grikaut spowiadać się z grzechów lailîsnan męczarnią, męką
Grikaut spowiadać, wyspowiadać Stinsennien męką
Grîkenix grzesznik wirs mężczyzna
grîkisi zgrzeszyli/zawinili wijrikan mężczyznę
grîmikan pieśń wijrau mężczyzny
grîmikan grîmons pieśń śpiewający Wijrai mężowie
grîmons śpiewający turrîlai miałby
grunt głęboką turîlai miałby?
gruntan głęboką turei miało
gruntpowîrpun głeboko-wolną/niezgłębioną Jsspresennien mianowicie/albowiem/zrozumienie
gûbans chodzący kalbîan miecz
gubas zmów? turît mieć
Gulsennien Cierpieniem, Bólem turrit mieć
Gulsennin Cierpienie, Ból , udręka turrîtwei mieć
gunnimai ganimy deicton miejsce
guntwei ganić bausennien miejsce/stanowisko
gurijnai biedacy deicktan miejscu
gurîns biedny turrîlimai boût mielibyśmy być
Höfftmannin namiestnikowi mensai mieso/ciało
ia prei prusnas polîgun Deiwas teiku tâns tennan tak na oblicza podobieństwo Boga stworzył on jego sirsdau między
iau już mensas mięsa, ciała
îdai bhe poûton jedzenie i picie tussîse pansdau milczy/cichnie potem
îdeiti jedzcie rozk. Mijlas mili lmn
îdin jedzenie, jedzeniu Mijlas ginnis mili przyjaciele
îduns jedzący mijlai miłe, lmn
îduns esse stesmu garrin jedzący z tego drzewa enimmewingi miłe/przyjemne
ikai jeśli, gdyby mijlas miłego
ikai jeżeli mîlinan miłego, miłującego
ikai ious labban seggêti jeżeli wy dobrze czynicie mijlas miłego/miłych
ilgi długi, długo mijlan miłosci
ilgimi, ilgimai dlugo engraudijsnan miłosierdzia
imais przyjmij, weź engraudîsnas miłosierdzia
imlai bierze/brałby? etnîstin miłosierdzia lpoj
imma wziął/bierze 3os engraudîsnan miłosierdzie
imma biorę mijlin miłością
immais weźcie? milijuns ast miłujący jest/miłował
immaiti bierzcie rozk. milijtai miłujcie
immati bierzecie milijti miłujcie
immats biorąc milê miłuje
immats wzięta mijls miły
immats wziął Mijls miły, kochany
immimai bierzemy, zabieramy mijlan miłym. Miłowanym, kochanym
immimai bierzemy engraudîsnan miosierdzie
immusis biorący/dostaniecie Mistran mistrzowi
îmt wziąć maldans Warnins młodych/małych sił?
îmt brać Maldai młodzi lmn
imtâ ast wzięta jest maldaisei młodzi/uczniowie
însan krótki Maldûnin Młodzieży
ioumas wam Perônin Maldûnin Młodzieży Wspólnota
ioumus wam tlâku młócącemu
ious wy mennei mnie
ioûs wy mennei mnie
ioûsans wasze mien mnie
ioûsans waszych lmn mien mnie
ioûsmu waszym tûlninai mnożysz
ir bez tûlninaiti mnóżcie, powiększajcie
ir ? drûkta mocno
ir prêistan ? drûcktawingiskan mocny
is Deiwas wirdan z Bożym słowem warrin mocy, siły
is nautin z potrzebą madli modlę
is polaipînsnan z rozkazu madlitwei modlić się, prosić
is, iz z massi mogę
isarwis wierny, z prawdą mâim moją
iseisennien wyjście maians malnijkans moje dzieci
islâiku dostajesz maians moje, lmn
islaikûuns dostający mennei moje, moim lp
islîuns wylewający maia moje, moja
islîuns ast wylał maian mojej
ismaitint zgubieni, zgubiony maian krawian mojej krwi
ismigê zasnął, usnął maiâsmu mojemu
ispresnâ rozumu Moises Mojżesz
isquendau skąd iûrin morze
isrankeis zbaw iûrin morzu
isrankinna zbawia/wyzwala massi może
isrankît zbawiony massi postât może dostać
isrankîuns zbawiony massimai możemy
isrankîuns ast wybawił massimai. możemy
isspresnân zrozumienie musîngin możliwym
isspressennen zrozumienie, wiedzę, sposób musîlai mógłby?
issprestun dâst zrozumienie da, daje mais mój
issprettîngi zrozumiały Gerdaus mów, powiedz
isstallît ustawać? bille mówi
isstesmu, iz stesmu z niego bille mówi
isstwendan pogalbtou boûlai billa mówi 3 os
îst był, dał? billâ mówi, 3 os pl
îst jeść billi mówi, mówią
îstai bhe poûton jedzenie i picie pogerdawie mówią, głoszą
istwei jeść, jadać billâts mówiąc/mówił
iswinadu, iswindau zewnetrznie, na zewnątrz billîton mówiące, znaczące, znaczyć
iumprawan Marîan Panny Maryi emprijki waitiaintins mówiący
iûrin morzu billâts mówiący
iûrin morze bilîtwei mówić
Jaûs Wijrai wy mężowie billîtwei mówić
Jaûs, Joûs wy waitiât mówić
Jdaiti jedzcie billitwei mówić, mawiać?
Jdaiti bhe poieiti jedzcie i pijcie bîllît mówić, powiedzieć
Jeis idź billai mówiłem
Jeis preipaus en Packan idź przeto? w pokoju Trintawinni mszczący się?
Jeiti idźcie, rozk lmn Mes my
jen=ains jeden mes my
Jesus Christus Seilisku myśl, umysł, zmysł
Jmaiti bierzcie no na
Jordânen Jordan enwertinnewingi na druga stronę
Joûmas wami no ainontsi kaulan na jakąś ???
Jous wy nokan na którego
Jous Wijrai, milijti ioûsans Gennans Wy mężowie miłujcie wasze Żony no mans na nas
Jquoi zmów ? nodins na nich
Jquoi tu zechciej ty, emprijki waitiaintins na odwrót mówiący
Jslâika utrzymanie, udostępnił? emperbandâsnan, em perbandâsnan na pokuszenie, w pokuszeniu
Jsmaitinton Panem? kerscha sien na siebie
Jsrael noschan, no schan na ten
Jsranckîsnan zbawienie Nostan na to
Jsspresennien mianowicie/albowiem/zrozumienie Nostan na to, nadto, ponadto
Jsspressennien rozum, zrozumienie Nostansubban na to, ponieważ
Jssprettîngi zrozumiałe Nostan Na to/ potem
Jst jedzenie, jeść nosemien na ziemi
Jumprawan Panny lp kirscha nad
ka co, kto kirschan nad
Ka Deiws emperri sendâuns ast Co Bóg złączył kirschewans nad wami
ka twaiâ Seilisku dâst co twoja myśl daje enbândan nadaremno
kaâubri ciernie nostans nadto, ponadto
kabîuns skłonny nadruwîsnan nadziei
kackinnais teinu Prâbutskas Deiwa króluj,sięgaj,podaj? teraz, wieczny Boże auschaudisinan nadzieję
kackint ująć/pojąć/chwycić girsnan nagradzania
kaden kiedy uckalângwingiskai najbardziej prosto?
kai że walnennien najlepszego
kai żeby, aby ucka isarwiskai najprawdziwiej
kai aby, żeby, że ucka lângiwingiskai najprościej
kaîdi jak wcka największe
kâidi kiedy, gdy ucka kuslaisin dijlapagaptin, największe słuchanie działania?
kaigi jak, jakie, jakimi palasinsnon nakazów/przykazań
kâigi jak, jako enlaipints nakazuje
Kâigi jako, jako że enlaipinne nakazuje/przykazuje/przykazuje
Kâigi massi jak może perlânkei należy
Kailûstiskun zdrowie mans nam
kâimaluke nawiedza, odwiedza, 3 os noûmans nam
kaimînans sąsiedzi lmn nûmans nam
kalbîan miecz noûmans nami
kalsîwingiskan jedynie? Höfftmannin namiestnikowi
kalsîwingiskan głośniej? erpilninaiti napełniajcie
kaltzâ brzmią/dźwięczą peisaton napisane
kaltzîwingiskai głośno/wiernie peisâton napisane
kan tans bei teikûuns co on był tworzący/ co stworzył Popeisâton napisane
kans których Poskuleis Napominaj/przypominaj
kantou kiedy ty laipinna napominałem, nakazałem, przestrzegałem
kanxta rygor/dyscyplina/posłuszeństwo paskollê napominam, upominam
kanxta posłuszeństwo perarwisku naprawdę, zaprawdę
kânxtai posłusznie, karnie amsin naród, lud/ narody, ludy
kanxtei, kanxtai posłusznie, karnie ertreppa naruszają, przekraczają, przestępują
Kânxtin karność? Mârtin Narzeczonej, Panny Młodej
Kânxtin hodowla? mans nas
kanxtinsna rygorystyczna? noûmas nas
Kanxtisku posłuszeństwie, karności rîpintinton następującą
kariausnan walkę/bójkę sâtuinei nasycasz, sycisz
kârtai przykrymi, przykrzy lmn nûmas nasze
kas który, jaki Nouson naszego
kas ast teikûuns który stworzył, który jest stawrzający noûsesmu naszemu
kas ast teikûuns dangon bhe Semmien który jest tworzący niebo i ziemię noûsons naszych, naszymi, l mn
kas du Gîwu bhe Rikawie en Prabutskan co/który ty żyjesz i panujesz na wieczność noûson naszym
kas perwans pralieiton wîrst co za was przelana będzie pêrgimie naturze
kas pogauts ast esse Swintan Noseilin który poczęty jest od Świętego Ducha, mukinna naucza
Kas sien teinu prîki kto się temu przeciw? Mukinnewingins nauczającym
kas stesmu wirdan druwe kto temu słowu wierzy mukinaiti nauczajcie, rozk 2 lmn
kas stwi madli który tutaj prosi mukinnons nauczał/nauczający
kas swaiau Gannan milê, stas mile sien subban mukinsusin nauczony
Kassin, kasmu stas kasschis podatek, któremu/komu podatek mukinsusin swaian mukinsnan nauczony swojej nauki/lekcji
kaulan kość Mukinewis nauczyciel
kaulei esse maians kaûlins kości z moich kości kâimaluke nawiedza, odwiedza, 3 os
kâupiskan handlem, zakupem empijrint nawróceni
Kawida która emprijkisins nawróceni
kawida która empijrint estei nawróceni jesteście
Kawîdai którzy ebsentliuns naznaczony
Kawîdans jakie, które billîuns nazwana
kawîds który bebillê din nazywa/nazwała go
kawîdsu którym bouse nech będzie
Kawijdan który, które tennans nich
kawijdsmu której ne, ni nie
Kelkin kielich, w bierniku ni emprîkinblli nie przeciwmówisz/ sprzeciwiasz się
kelsâi głoszą 3os lmn ni schlâit isspresnan nie ale zrozumiały = ale nie zrozumiały
kerdan czas nidraudieiti nie brońcie,nie zabraniajcie
kêrdan czasu niturrîlai nie chcieliby
kêrmenan ciałem ni aupallai nie czuje, nie uznaje
kermeneniskan cielesną ni seggîuns nie czyniacy
kêrmeneniskan cielesnego ni dast sien bebbint nie da się wydrwić
kêrmeneniskan cieleśny/cieleśnie ni dât kumpint nie dać przeszkodzić
kermeneniskans cielesnym, rzeczywistym nikai nie jak, aniżeli, niż
kermenes ciałem, ciałami niainâ nie jakaś
kermenes ciała nirîgewings nie kłotliwy, nieswarliwy
Kêrmeniskai cieleśnie niturei nie masz
kermeniskans cielesnych ni massais nie mniej
kermnen ciele, lp nimassi nie może
kerscha sien na siebie nimassi, ni massi nie może
Kettwirts czwarty nimassi isrankît postât nie może zbawiony zostać
Ketwirta czwarta ni pilnan nie pełny
ketwirtin czwartego, w czwartym ni auklipts nie pożyczą?
kijrkin kościół ni pogauni nie przyjmie ?
kîrdeiti słuchajcie, słyszcie ni kurteiti ains ântran nie skracali jeden drugiego
kirdîtwei wysłuchać, słuchać ni ter nie tylko
kîrkin kościół ni isstallît massimai. nie ustawać możemy
kirscha ponad, nad Dengnennis niebiański
kirscha nad Dengnennissis niebiański
kirschan nad Dengenneniskans labbans niebiańskie dobra
kirschewans nad wami Dengniskans labbans niebiańskie dobra
kîsman powodu dangon niebo
kîsman który? dangon niebo
kîsmingiskai docześnie Dangon niebo, biernik kogo, co?
kitawidintunsin sprzeciwienia się/utrudnienia/przeszkodzenia baûsei niech będą/niech będzie
kittan inny boûsei niech będzie
kittans innych lmn boûsei poklusman niech będzie posłuszny
kittawidin innym baûsei sen maim niech będzie ze mną
kittewidei inaczej niquâitings niechcący, nie akceptujący
kittewidiskai gdzie indziej/w inny sposób/Inaczej? niteisîwingins niecnotliwymi/nieczystymi/lubieżnymi
klantemmai przysięgamy, zaklinamy się niskijstints nieczyści
klantîsnan klątwy, klnięcia, przekleństwa nipokûntuns niedogladający
klantîwuns przeklinający niteisîngiskan niehonorowy
klausêmai słuchamy nieteîstis niełasce?, nienazwanie?
Klausieiti słuchajcie niaubillîntis niemowlę/niepełnoletni
Klausijwingin spowiednikiem niebwinûts nienaganny
klausiton słuchający, słuchanie, w biernku lp niebwinûts bûton nienagannym być
klausiuns słuchający dergêuns nienawidzący
klausîwingin wysłuchania/spowiednika? dergê nienawidzi 3os
klumstinai puka niebwinûtei nieobwiniony, niewinny
klumstinaitai pukajcie niseilewingis niepilny
klumstinaitai tijt wîrst ioumus etwiriuns pukajcie więc będzie wam otworzone nipoklusmings nieposłuszny
kniêipe dobrodziejstwo nitickran seggîuns asmai nieprawnie uczyniłem
kniêipe signassen esse Rickijan dobrodziejstwo pobłogosławione od Pana pûdauns niesione/poniesione
krawia krew nikanxts nieskromny
krawian krwią pijst nieść, znosić
krawian krwi nidruwien niewiarę
krût krótki? ni isarwis niewierny/z prawdą
kuilgimai długo, który długo? nidruwîngi niewierzący
kûmpinna przeszkadza, udaremnia nidruwîntin niewierzący, niewierny
kumpint przeszkodzić niwinûton niewinna
kûnti opiekuje, troszczy niwinûtiskau niewinności lp
kûra stworzył, zbudował niainonton nikogo
Kurpi buty, lmn niqueigi nikogo?nigdy?
kurpins buty, obuwie stesmu nim
kurteiti skracali,skracacie, kręcicie Naktin nocy
kuslaisin słuchanie? Nacktien nocy lp
labbai dobrze ensus noszą?
labbai dobrze naunangimsenin nowego narodzenia
labbai waist pocieszać naunagimton nowonarodzonego
labbaiquoitîsnan dobrowola/ swawola/rozkosz nauns nowy
labban dobrze nauns Testaments nowy Testament
labbas dobre naunîngs nowy/nowonawrócony
labbaseggîsnan dobrodziejskich esse o
labbasegîsnan dobrodziejstwa O Deiwe O Boże
labbatîngins pysznym lmn essestan o tym
labbîngs dobry pobaiint obawiać
labbiskan dobroci lpoj pobrandisnan obciążenie
labs dobra pobrendints obciążony
lâiku trzyma , 3os polîkins obdarowujący/użyczający
lâiku trzymał.otrzymał, dostał polijcki obdarzył, obdarowuje
lâikumai trzymamy Laimiskai obficie
lâikumai trzymamy, utrzymujemy laimisku obficie, wystarczajaco
laikût stawiać laimintiskai obficie/wystarczająco
lâikutei dwigubbus trzymać wątpliwy laimiskan obfite
lâikutwei dwigubbus trzymać wątpliwy potaukinton obiecane
lailîsnan męczarnią, męką potaukinnons obiecujący
laimintiskai obficie/wystarczająco potaukinnons obiecujący
Laimiskai obficie potaukinton weldîsnan obiecujący część spadku
laimiskan obfite taukinnons obiecuje, obiecując
laimisku obficie, wystarczajaco preibillîsnâ obietnica
laipinna napominałem, nakazałem, przestrzegałem potaukinsnas obietnice
laipinnans przykazał preibillîsnai obietnice
laipinnons kazano potaukîsnan obietnicę, przyobiecanie
laisken księdze Prosnan kirschewans oblicze
landan pokarm prosnan oblicze, lico
landen pokarm prosnan oblicze, oblicza
Lângiseilingins prostodusznych, naiwnych nowaitiâuns obmawiający
Lângiseiliskan prostotą, prostodusznościa waitiâmai obmawiamy
Lânkinan świąteczny abbai oboje
lasinna położył abbaien oboje
lassînnuns kładący abbans obojga
lastan łóżka, lp sirsdau obok/oprócz
Lastin łożka, lp etbaudints obudzony
laucks pole popeckût ochronić, opiekować się
Laukan pole, rola Crixtits ochrzczony
Laukan pole, rola perpettas waitiâmai Oczerniamy ?
Laukijti szukajcie ackins oczu lmn
Laukijti tijt wîrstai ious aupallusis, szukajcie więc wy będziecie znajdziecie Ackis oczy
laukît szukać ackins oczy, lmn
laustineiti upokorzcie auskandinsnan oczyszczeniu
laustineiti wans upokorzcie was ackijwistu oczywiście
Lâustingins pokornym lmn akiwijsti oczywiście
lâustîngiskan pokorę,pokorność esse Deiwan od Boga
lemlai łamie, 3os Essestan od tego/przed tym
lîgan sąd, potępienie Esteinu od teraz
lîgint sądzić peldîuns odkupił
lijgan potępienie ernaunîsan odnowienia
likuts mały Ettrais odpowiedz, rozk.
lîmauts łamiąc/łamie/łamał ? 3 os ettrâi odpowiedzą/odpowiadają
limtwei łamać Attrâiti odpowiedzcie
lindan ziemi, świata? attrâtwei odpowiedzieć
lîse łażą, łazi etwiêrpei odpuszcza
lîsuns zszedł/ złaził pertengninton odpuszczając
Lûbeniks Ślubnik/Pastor etwiêrpons ast odpuszczający jest/odpuscił
Lûbnigs ślubnik etwêrpimai odpuszczamy
Lukas Łukasz steiset odpuszczenie ?
Maddla prośba etwerpsennien odpuszczeniem
Madlan Pra madlin prośba/modlitwa przed modlitwą etwierpton odpuszczone lmn
madli proszę etpwêrpt odpuścić
madli prosi etwiêrpt odpuścić
madli prosi, modli (się) etwerpeis odpuść
madli modlę etgimsannien odrodzenie
madli tien proszę cie aupaickêmai odstręczali
madlît prosić, modlić etwinût odwinić, uniewinnić, wytłumaczyć
Madliti tijt wîrstai ious immusis, proście więc, będziecie wy biorący perweddâ odwodzi
madlitwei modlić się, prosić auschpândimai odwodzimy
maia moje, moja teckinnimai odwracamy
maian mojej emprijki odwrotnie, na odwrót
maian krawian mojej krwi Tâwan ojca
maians moje, lmn Tâwan ojca
maians malnijkans moje dzieci tâwan ojca
maiâsmu mojemu tawas ojciec
maiggun sen Tâws ojciec
mâim moją Tawiskan ojcowski
mais mój tâwans ojców
maitâ karmi Tawa Ojcze!
maitâsnan pożywienie, pokarm epmêntimai okłamujemy
maitâsnan wyżywienia? Altari ołtarza
maitâtunsin żyli (zgodnie), stosowali się Altars ołtarza
Maldai młodzi lmn billîsna omówienie
maldaisei młodzi/uczniowie billijsnans omówieniem, orzeczeniem
maldaisimans uczniom lmn, młodzieży? Tâns on
maldaisin sądnym/najmłodszym? tans on
maldans Warnins młodych/małych sił? dien ona
Maldûnin Młodzieży tennen oni, one
Malneijkans dzieciach lmn popeckut opiekować, strzec
malneyks dzieci popeckuwi opiekuje ( się)
malnijkai dzieci kûnti opiekuje, troszczy
Malnijkai dzieci lmn surgi opiekuje, troszczy
malnijkans dzieciach girsnan opinię
Malnijkans dzieci popeisauns opisujący, piszący
malnijkikai dzieciątkom pertennîuns opuszczający
malnijkikans dzieciątkom pertennîuns opuszczający, zaniedbujący
malnijkiku dzieci, lmn powiêrpuns opuszczający, zostawiający
malnijkiku dzieciątku ensaddinnons osadzonych?
malnijkix dzieciątko preilîginton osądzający
malnijkixs dzieciątko ensaddinnons osądzonych?
malnikas dziecka/dzieci Asman, osiem
Malnîku Dziecku pansadaumannien ostatnim
mans nas strigli osty
mans nam popaikâ oszuka/oszukuje
Marcus Marek paikemmai oszukujemy
Markon Marka, Markowi glandint ośmielić
mârtan, Panny Młodej erschwâistiuns oświecający
Mârtin Narzeczonej, Panny Młodej poswâigstinai oświetlająco
massi mogę erdêrkts otruci/zatruci
massi może er laikûuns otrzymujący, dostajacy
massi postât może dostać pogaunimai otrzymujemy, dostajemy
massimai możemy etwerreis otwiera
massimai. możemy etwêre otwierasz
mattei masowo/ w mnogości etwiriuns otworzone
Matteus, Mateusz ebsentliuns oznaczyłeś/ naznaczyłeś/ naznaczając
mennei moje, moim lp Asmus ósmy
mennei mnie pominisnan pamięć, pamiątkę
mennei mnie ensai rikijs pan
mensâ esse maian mensan ciało z mojego ciała Rikijs ast polaipinnons Pan nakazał
mensai mieso/ciało Stas Rikijs erlângi swaian Prosnan nowans bhe dâsai ioumas packaien AMEN. Pan podnosi/ wznosi swoje oblicze na was i daje wam pokój. Amen
mensas mięsa, ciała Rikijan Pana
mêntimai kłamiemy Rikijans Panami
Mêrgan dziewi Jsmaitinton Panem?
Mergu dziewka, służąca Supûni pani
Mergûmans Dziewkom, Służącym waispattin pani, (zarządczyni)
Mes my Jumprawan Panny lp
mes my iumprawan Marîan Panny Maryi
mien mnie mârtan, Panny Młodej
mien mnie rikauite panujcie
mijlai miłe, lmn Rikawie panujesz
mijlan miłym. Miłowanym, kochanym Rikijiskai Pańsko
mijlan miłosci rîkin Państwo, królestwo
Mijlas mili lmn Waix parobek, chłopak
mijlas miłego/miłych Waix parobek, chłopak
mijlas miłego Waikan parobka
Mijlas ginnis mili przyjaciele Waikai Parobki, Służący lmn
mijlin miłością Waikammans Parobkom
Mijls miły, kochany Paps pastor
mijls miły auschaudîwings pewny
milê miłuje Piêncts piaty
milijt kochać Piencktâ piąta
milijt kochać pûton picie
milijt kochać Poût picie, pić
milijtai miłujcie poutwei pić
milijti miłujcie Pickullien piekła
milijuns ast miłujący jest/miłował Pickullien piekła
mîlinan miłego, miłującego Penningans pieniądze, lmn
Mistran mistrzowi penningans pieniędzy, lmn
Moises Mojżesz prêipîrstans pierscionki lmn
muisieson większym, większymi Pirmoi pierwsza
mukinaiti nauczajcie, rozk 2 lmn Pirmannin Pierwszej (Księdze)
Mukinewis nauczyciel Pirmonnis pierwszy
mukinna naucza pirwas=pirmois pierwszy
Mukinnewingins nauczającym Pirmonnien pierwszym?
mukinnimai uczymy się,nauczamy grîmikan pieśń
mukinnons nauczał/nauczający grîmikan grîmons pieśń śpiewający
mukinsnan lakcji lp rundijls pijanica
mukînsnan uczącego poieiti pijcie
mukinsnan, kur-mukinsnan kur-nauczyciel poieiti wissai isstesmu pijcie wszyscy z niego
mukinsusin nauczony seilin pilnością
mukinsusin swaian mukinsnan nauczony swojej nauki/lekcji absergîsnan pilnowania
mukint uczyć, nauczać peisai pisał, pisze
mukint uczyć peisâlei pisma lmn
mukint massi uczyć może peisâlin pismo
murrawuns sarkający, narzekający peisâi piszą, lmn
musîlai mógłby? weijsewingi płodni, owocni
musîngin możliwym Deiwiskai po bożemu
Mûtien Matkę po Deiwas nertien po Bożym gniewie
Nacktien nocy lp Preî Ketwirtsmu po czwarte
nâdewisin wzdychaniem Prei Antersmu po drugie
nadruwîsnan nadziei postesmu po jego (myśli)/według
Naktin nocy pomien po mnie
Naseilliwingiskan duchowe pômien po mnie
naunagimton nowonarodzonego Prûsiskai po prusku
naunangimsenin nowego narodzenia prastan po to ?
naunîngs nowy/nowonawrócony Prei Tîrtsmu po trzecie
nauns nowy Prei Tîrtsmu. po trzecie
nauns Testaments nowy Testament posteimans po tych, według tych
nautei potrzebach, lmn pobîtas îdin po wieczerzy, po wieczornym jedzeniu
nautin potrzebą ebsignâuns pobłogosławiący
nautin potrzeba absignâtai pobłogosławieni
nautins potrzebach, lmn ebsgnâdins pobłogosławił
ne, ni nie signassen pobłogosławione
nedeiwiskan bezbożny, bezbożnie absignasnen pobłogosławiony
neggi ani ebsignâts ast pobłogosławiony jest
neggi ani Deiwutiskan pobożności
neggi ani pobanginnons pobudzajacy
neggi podingausnan ani podziękujący tenseiti pobudzajcie
neikaut zmienić Pogirschnan pochwałę
nertien gniewu Pogirrien pochwały lp
nertien gniewie girsnan pochwały/nagrody
Newînts dziewiąty girsnan wangint massi pochwały/nagrody skończyć może
ni ainan żadnej poteikûuns pochwytując/ pojmując/rozumiejąc?
ni auklipts nie pożyczą? prakâisnan pocie, pot
ni aupallai nie czuje, nie uznaje Glands pociecha
ni dast sien bebbint nie da się wydrwić labbai waist pocieszać
ni dât kumpint nie dać przeszkodzić waist pocieszać
ni emprîkinblli nie przeciwmówisz/ sprzeciwiasz się pogauts poczęty
ni isarwis niewierny/z prawdą pogauts ast poczęty jest
ni isstallît massimai. nie ustawać możemy pogauton poczętych/przyjętych
ni kurteiti ains ântran nie skracali jeden drugiego po pod
ni massais nie mniej Po pod
ni pilnan nie pełny po pod
ni pogauni nie przyjmie ? pôstan pô stan pod tą
ni schlâit isspresnan nie ale zrozumiały = ale nie zrozumiały podâst podaje, oddaje
ni seggîuns nie czyniacy podâuns podani, podarowani
ni ter nie tylko Kassin, kasmu stas kasschis podatek, któremu/komu podatek
niainâ żaden pomettewingi. podległą/poddaną
niainâ nie jakaś pomests podległy/uległy
niainonton nikogo subsai podległy?
niaubillîntis niemowlę/niepełnoletni powargewingiskan podłego świata, łez padołu
nidraudieiti nie brońcie,nie zabraniajcie erlângi podnosi/ wznosi
nidruwien niewiarę podingai podobało się
nidruwîngi niewierzący prusnanpolîgon podobieństwo
nidruwîntin niewierzący, niewierny polijgu podobne
niebwinûtei nieobwiniony, niewinny pêrgimnis paggan embaddusisi podobnego względu Natury wsadzić/tkwić?
niebwinûts nienaganny empolijgu podobnie/podług/według
niebwinûts bûton nienagannym być wîngriskan podstępem
nierties gniewowi polaikût podtrzymać
nieteîstis niełasce?, nienazwanie? polâikt podtrzymać, zatrzymać
nigîdingsbaûuns bezwstydny, nieskromny będący polâiku podtrzymuje
nikai nie jak, aniżeli, niż podingan podzięka
nikanxts nieskromny preidînkaut podziękować, dziękować
nimassi nie może podîngan podziękowany, ten, któremu się dziękuje
nimassi isrankît postât nie może zbawiony zostać podîngan podziękujący
nimassi, ni massi nie może podingausnan podziękujący
nipoklusmings nieposłuszny perweckammai pogardzamy
nipokûntuns niedogladający perweckammai pogardzamy
niquâitings niechcący, nie akceptujący winnen pogoda
niqueigi nikogo?nigdy? winna pogodę, pogodnie?
nirîgewings nie kłotliwy, nieswarliwy enkopts pogrzebany, wkopany
niseilewingis niepilny enkopts pogrzebany, zakopany
niskijstints nieczyści landan pokarm
niswintina znieważa/nie swieci landen pokarm
niteisîngiskan niehonorowy waidinna pokazuje/pokazują
niteisîwingins niecnotliwymi/nieczystymi/lubieżnymi Packan pokoju
nitickran seggîuns asmai nieprawnie uczyniłem streipstan pokoleniu
niturei nie masz streipstoos pokoleń, lmn
niturrîlai nie chcieliby preiûlint turrimai pokonać mamy
niwinûtiskau niewinności lp preiûlint pokonać!
niwinûton niewinna lâustîngiskan pokorę,pokorność
no na Lâustingins pokornym lmn
no ainontsi kaulan na jakąś ??? Packe pokój
no mans na nas powartîsnan pokutę
nodins na nich laucks pole
nokan na którego Laukan pole, rola
noschan, no schan na ten Laukan pole, rola
Noseilien Ducha potickinnuns polecający/polecany?
Noseilien ducha walnint polepszyć, zwiększyć wartość
nosemien na ziemi lasinna położył
Nostan na to, nadto, ponadto galbse. pomaga
Nostan Na to/ potem galbse pomaga, wspiera
Nostan na to brewingi pomagając, popierając
nostans nadto, ponadto pogalbton pomagający
Nostansubban na to, ponieważ galbimai pomagamy
noûmans nami galbimai pomagamy
noûmans nam pogalban pomocnika
noûmas nas pogalbenix pomocnika
noûsesmu naszemu galbse pomóż, wesprzyj
Nouson naszego pomîrit pomyśleć?
noûson naszym kirscha ponad, nad
noûsons naszych, naszymi, l mn Stankîsman ponieważ
nowaitiâuns obmawiający stenkijsman ponieważ
nûmans nam Stankîsman ponieważ, jednocześnie ?
nûmas nasze Stankîsman Ponieważ?Jednocześnie?
O Deiwe O Boże Pontio Pilâto Pontio Pilâto
Packan pokoju walnennint poprawić/polepszyć
packawingi spokojni? saddinna posadziła/położyła
Packe pokój saddinna swaian auschaudisinan posadziła/położyła swoją nadzieję
packîwingiskan spokojny spartinno tien posila cię/wzmacnia
pagâr zamiast, obok spartinno, spartinna posila/wzmacnia
paggan ze względu na/dla pospartint posilić
paggan powodu/przyczyny Kanxtisku posłuszeństwie, karności
paggan powodu, przyczyny kanxta posłuszeństwo
paggan czemu? Z jakiego względu poklusmans, boklusmans posłuszne
paggan pomests erkînina poklusmingi posłuszne
paikemmai oszukujemy poklusmingiskan posłuszni
pakûnst ? poklusmai posłusznie
palasinsnon nakazów/przykazań kânxtai posłusznie, karnie
pallaips żądanie, przykazanie kanxtei, kanxtai posłusznie, karnie
Pallaipsîtwei żądać, pożądać poklûsmai posłusznie, posłuchała
pallapsai żądania, przykazania poklusman posłuszny
pallapsitwei żądać, pożądać poklusman posłuszny
pansadaumannien ostatnim postâsei postaniesz, staniesz
pansadaumannien zakończnie, skonanie? perstallê postawia, stawia
pansdau potem seggît postepować, działać, robić
pansdau potem Pastauton poszcząc, poszczenie,post
Pansdau potem Swintinons, poświecajacy
pansdau zuit bouton w końcu niech będzie?, potem syty będący? pansdau potem
Pappans proboszczom pansdau potem
Paps pastor Pansdau potem
pareiîngiskai przyszłościowo postan potem, na to
paskollê napominam, upominam paskulê potępiam/napominam
paskulê potępiam/napominam lijgan potępienie
paskulîton potępienie paskulîton potępienie
Pastauton poszcząc, poszczenie,post nautin potrzeba
pausan przyjęte/zaakceptowane/dopuszczone? nautei potrzebach, lmn
pausan enimts postânai przyjęte/zaakceptowane/dopuszczone wzięte zostanie nautins potrzebach, lmn
Pauson Przyjęci nautin potrzebą
pawargan żal, w bierniku prewerîsnan potrzeby lp
Peckan bydła prewerîngiskan potrzeby/potrzebne
Pecku bydło spartint powalić/przesiłować
Pecku swaian pêrdin dâst bydłu swój/jego towar? daje stûrnawingisku poważnie/szczerze
peisâi piszą, lmn Gerbaiti powiedzcie
peisai pisał, pisze billâts powiedział, mówił
peisâlei pisma lmn gêrbt powiedzieć
peisâlin pismo gêrbt powiedzieć
peisaton napisane gerdant powiedzieć
peisâton napisane turedi powinien
peldîuns odkupił turridi powinno
penningans pieniędzy, lmn turridi sien powinno się
Penningans pieniądze, lmn kîsman powodu
per zaimek kogo,czego? paggan powodu, przyczyny
per têmprai za drogo paggan powodu/przyczyny
Perarwi as gerdawi iûmans zaprawdę ja powiadam wam austkandinsnan powodzi grzechów ?
perarwisku istotny, sumienny, najprawdziwszy perwûkauns powołujący
perarwisku wprawdzie preiwackê powołuje
perarwisku doprawdy! auskandinsnan powódź grzechów?,
perarwisku naprawdę, zaprawdę pogâlbenikan Powspomagającym? naszemu wspomożeniu
perbânda próbuje, kusi perôniskan powszechne
perbânda niainonton próbuje nikogo( jedno przeczenie) perônien Deiwas amsis powszechny Boży lud/naród
perdâisan sprzedaż, towar perônin powszechny, społeczny
perdâsai towarem pl perôniskan powszechny/społeczny?
perdauns sprzedający deinennin powszedni, codzienny
pêrdin towar ? Gerbais powtarzaj
perdwibugûsnan rozpacz Gerbais pomien titet powtarzaj po mnie tak
pereîlai przyszło ântersgimsennien powtórnego narodzenia
perêimai przyjmujemy, przychodzimy? ersinnat dast poznać dał
pereit przychodzi powaidinneiti poznajcie, dowiedzcie się
pereit przyjść posinnâts wîrst poznanym będzie
Perêit przyjdź swâigstan pozorem
perêit przyjdzie postânai pozostają, pozostając?
perêit przyjść postânai pozostaje
perêit przyjść postâsei pozostaniesz, zostaniesz
pêrgimie naturze augauuns pozyskał, nabył
pêrgimmans stworzeniami, lmn poquoitîton pożądane, chciane
pêrgimnis paggan embaddusisi podobnego względu Natury wsadzić/tkwić? poquoitîsnau pożądliwoscią
pergûbans przychodzący? auklipts pożyczą?
pergûbons przychodzacy maitâsnan pożywienie, pokarm
pergûbons wijrst przychodzący będzie, stanie się gewinna en wirdan pracują w słowie?
perkawîdan za co, przez co tickra prawa/prawdziwa
perklantemmai przeklinamy tickran prawą/prawidłową
perklantîsnan przekletym arwi prawda, prawdziwe
perklantîsnan przekleństwo tickars wertîngs prawdziwie/prawdziwy warty/godny
perklantît przekląć, przeklinać tickrômien prawicy, po prawicy
perklantîton przeklętego tickrômiskan prawnym
perklantîts przeklęty/potępiony tickrômiskan prawości
Perklantîts przeklęte tickrômiskan prawości, lp
Perklantîts bouse stas laucks twaise paggan przeklęte niech będzie to pole twojego powodu tickrômien prawy, prawdziwy
perlânkei należy tikrômiskan prawy, prawdziwy
perlânki przynależy, należy ( się) tickars prawym, prawdziwym
perônien wszyscy, wespół, ogół dwigubbus problematyczny,wątpliwy,niepewny
perônien Deiwas amsis powszechny Boży lud/naród Pappans proboszczom
perônin powszechny, społeczny madli prosi
Perônin wszech, obojga płci, społem, pospołu madli prosi, modli (się)
perônin wszystkich, ogół madlît prosić, modlić
Perônin Maldûnin ? Młodzieży uckcelângewingiskai prostodusznie, w prostocie, naiwnie
perôniskan powszechny/społeczny? Lângiseilingins prostodusznych, naiwnych
perôniskan powszechne Lângiseiliskan prostotą, prostodusznościa
peroniskan Crixtiâniskun wszystkie chrześcijaństwo madli proszę
perpettas waitiâmai ? Oczerniamy madli tien proszę cie
perpîdai przyniesli/przyprowadzili Maddla prośba
perpîdai przyprowadzeni Madlan Pra madlin prośba/modlitwa przed modlitwą
perpîsts przyniesione adlikan prośbę
perrêist przewiącać Madliti tijt wîrstai ious immusis, proście więc, będziecie wy biorący
perschlûsisnan przysługi, lp perbânda niainonton próbuje nikogo( jedno przeczenie)
perstalîsnas przedstawionych, przestawionych perbânda próbuje, kusi
perstalle przestają/sprawują? prijki przeciw
perstallê postawia, stawia prîki przeciw
perstallê przestają? Prîki przeciw
pêrstan dlatego? emprijkin bille przeciw mówię/ sprzeciwiam się
persurgaui zaspokaja,zaopatruje prîki przeciw, wobec
pertengginnons wysyłający/posyłajacy prîki przeciw, wobec
pertengninton odpuszczając emprijkin billi przeciwmówisz, sprzeciwiasz się
pertennîuns opuszczający emprîkinblli przeciwmówisz, sprzeciwiasz się
pertennîuns opuszczający, zaniedbujący prêisiks przeciwnik/wróg
pertraûki wypełnił, dopełnił, otoczył prîkan przeciwny, przeciwnego
pertrincktan zatwardziały dei pirsdau Przed
perwaidinsnans przykład/przewodnictwo pirsdau przed
perwans, per wans za was, przez was prei przed
perweckammai pogardzamy pirsdau przed/wobec
perweckammai pogardzamy prêidin przedniego
perweddâ odwodzi prei laikût przedstawiać
perwûkauns powołujący preistattinnimai przedstawiamy
pickullan diabła/piekła preigerbt przedstawić
Pickullien piekła preilaikût przedstawić
Pickullien piekła preilaikût przedstawić, wyjaśnić
Pickûls diabeł perstalîsnas przedstawionych, przestawionych
pîdai darmo/próżno pîdimai przejmujemy
pidimai przenosimy, przywłaszczamy preddikausnan przekazem, kazaniem
pîdimai przejmujemy perklantît przekląć, przeklinać
Piencktâ piąta perklantîsnan przekleństwo
Piêncts piaty perklantîsnan przekletym
pijst nieść, znosić Perklantîts przeklęte
Pikullan diabłu Perklantîts bouse stas laucks twaise paggan przeklęte niech będzie to pole twojego powodu
pikullis diabła, diabelski perklantîton przeklętego
Pippalins pô Dangon ptakami po niebie perklantîts przeklęty/potępiony
pirmannien,en pirmannien w Pierwszej (Księdze) klantîwuns przeklinający
Pirmannin Pierwszej (Księdze) perklantemmai przeklinamy
Pirmoi pierwsza wertemmai przeklinamy
Pirmonnien pierwszym? pralieiton przelana
Pirmonnis pierwszy warein przemocy,władzy
pirschdau wokół pomîrit przemyśleć/pomyśleć
pirsdau przed poaugints postânai przeniesiony/wykrzywiony/żle wychowany? zostanie
pirsdau u, przed, wobec pidimai przenosimy, przywłaszczamy
pirsdau przed/wobec preiwaitiat przerwać, przerywać
Piru wszystkim perstalle przestają/sprawują?
pirwas=pirmois pierwszy perstallê przestają?
Pjckulas diabła, szatana pokuntieis przestrzegaj/zachowaj
po pod kûmpinna przeszkadza, udaremnia
Po pod kumpint przeszkodzić
po pod andeiânsts przeszkodzona
po Deiwas nertien po Bożym gniewie prêistan przeto
poaugints postânai przeniesiony/wykrzywiony/żle wychowany? zostanie preipaus przeto?
pobaiint obawiać perrêist przewiącać
pobanginnons pobudzajacy prawedduns przewiedziony, przeprowadzony
pobîtas îdin po wieczerzy, po wieczornym jedzeniu pra przez
pobrandisnan obciążenie essetennan przez siebie
pobrendints obciążony prastan przez tego, przez to, przeto?
podâst podaje, oddaje pra stan subban przez ten wzgląd
podâuns podani, podarowani prêimans przy nas
podingai podobało się pergûbons przychodzacy
podingan podzięka pergûbons wijrst przychodzący będzie, stanie się
podîngan podziękujący pergûbans przychodzący?
podîngan podziękowany, ten, któremu się dziękuje pereit przychodzi
podingausnan podziękujący preiseggît przyczynić
podruwîsnan w Nadziei/z otuchą/Wiarą preiseggît skellântai ast przyczynić zobowiązani są
pogadint zniszczyć pogattewinlai ainan pijrin przygotowalibyśmy wszyscy
pogalban pomocnika ginnis przyjaciele
pogâlbenikan Powspomagającym? naszemu wspomożeniu ginnins przyjaciele lmn
pogalbenix pomocnika ginnis przyjaciele lmn
pogalbton pomagający ginnewîngiskan przyjacielski
pogalbtou, pogalbton? wspomożeni, pomagający ginnewings przyjacielski
pogattewinlai ainan pijrin przygotowalibyśmy wszyscy ginniskan przyjaźnią
pogâunai przyjmuje perêit przyjdzie
pogauni przyjmie ? Perêit przyjdź
pogaunimai otrzymujemy, dostajemy enimumne przyjemne
pogaût przyjmować/odbierać pogauuns przyjety/nagroda?
pogautei przyjęci enimmans przyjety/zaakceptowany
pogauton poczętych/przyjętych Pauson Przyjęci
pogauts poczęty pogautei przyjęci
pogauts ast poczęty jest enimts przyjęte/zaakceptowane/dopuszczone wzięte
pogauuns ?przyjety/nagroda? pausan enimts postânai przyjęte/zaakceptowane/dopuszczone wzięte zostanie
pogerdawie mówią, głoszą pausan przyjęte/zaakceptowane/dopuszczone?
Pogirrien pochwały lp enimton przyjęty,wzięty
Pogirschnan pochwałę pogauni przyjmie ?
poglabûdins przytulił imais przyjmij, weź
pogûnans pustkowia, wrzosowiska, jałowe ziemie pogaût przyjmować/odbierać
poieiti pijcie pogâunai przyjmuje
poieiti wissai isstesmu pijcie wszyscy z niego perêimai przyjmujemy, przychodzimy?
poklausîmanas słuchane, słyszane pereit przyjść
poklusmai słuchamy perêit przyjść
poklusmai posłusznie perêit przyjść
poklûsmai posłusznie, posłuchała laipinnans przykazał
poklusman posłuszny polaipinsnan przykazujący
poklusman posłuszny polaipinna przykazuję/rozkazuję
poklusmans, boklusmans posłuszne poquelbton przyklękając, klęcząc
poklusmingi posłuszne perwaidinsnans przykład/przewodnictwo
poklusmingiskan posłuszni kârtai przykrymi, przykrzy lmn
pokûnsi strzeże/ chroni perlânki przynależy, należy ( się)
pokûnst strzec perpîsts przyniesione
pokûnti chroni perpîdai przyniesli/przyprowadzili
pokûnti zachowuje/chroni preipîst przynieść
pokuntieis przestrzegaj/zachowaj perpîdai przyprowadzeni
pokûntuns strzegący preigerdawi przyrzeka, obiecuje
polâikt podtrzymać, zatrzymać taukinnons przyrzekający
polâiku podtrzymuje taukinnons astai przyrzekliście, obiecaliście
polâikumai utrzymujemy, zatrzymujemy tankinne tebbe przysięgam tobie, przyrzekam
polaikût podtrzymać klantemmai przysięgamy, zaklinamy się
polaikûts zatrzymać/podtrzymać perschlûsisnan przysługi, lp
polaipinna rozkazuję preischlûsitwei przysłużyć się
polaipinna przykazuję/rozkazuję pereîlai przyszło
polaipinnons rozkazujący pareiîngiskai przyszłościowo
polaipinsnan przykazujący poglabûdins przytulił
polaipînsnan rozkazu waidinnasin przywiedzionych, przyprowadzonych
polaipinton rozkazujący Powackîsna przywołane?
polasînsnan rozdziale billît przyznać
polijcki obdarzył, obdarowuje Posinnimai przyznajemy, modlimy się
polijgu podobne posinna mien przyznaję sie
polijnku zostają, pozostają posinna przyznaję, wyznaję
polîkins obdarowujący/użyczający Pippalins pô Dangon ptakami po niebie
polînka trwa 3os klumstinai puka
pollîgun równymi klumstinaitai pukajcie
pomaitat żywić, utrzymywać, karmić klumstinaitai tijt wîrst ioumus etwiriuns pukajcie więc będzie wam otworzone
pomeston uległa pogûnans pustkowia, wrzosowiska, jałowe ziemie
pomests uległy labbatîngins pysznym lmn
pomests podległy/uległy prâtin radę
pomettewingi. podległą/poddaną tuldîsnan radością
pomettîwingi ulegli Angstainai rano
pomien po mnie rânkans ręce lmn
pômien po mnie rânkan rękę
pomijrisnans zamiarach, lmn segge robi/czyni
pomijrisnans zamiarach Delli robią
pominisnan pamięć, pamiątkę Delli billîsna robią? Omówienie
pomîrit pomyśleć? siggît robić
pomîrit przemyśleć/pomyśleć tickinnimai robimy
Pontio Pilâto Pontio Pilâto Dîlnikans robotnikom
Pontio Pilato prêigimnis rodzaju/podobnym
popaikâ oszuka/oszukuje gemton rodząc
popeckut opiekować, strzec wraisins Rodzicami , lmn
popeckût ochronić, opiekować się wraisins rodzicom, starszym, dorosłym lmn
popeckuwi opiekuje ( się) engaunai rozbudzonymi/ wznieconymi
Popeisâton napisane polasînsnan rozdziale
popeisauns opisujący, piszący sklaitinsnan rozdziale
poprestemmai czujemy ernertiuns rozgniewujacy
poprestemmai en nouson sijran czujemy w naszym sercu ernertîuns rozgniewujący
poquelbton klęcząc ernertimai rozgniewujemy, gniewamy
poquelbton przyklękając, klęcząc polaipînsnan rozkazu
poquoitêts zechciejcie? polaipinnons rozkazujący
poquoitîsnau pożądliwoscią polaipinton rozkazujący
poquoitîton pożądane, chciane polaipinna rozkazuję
poquoitîuns chcący? perdwibugûsnan rozpacz
poseggîwingi uczynnie ersinnat rozpoznać
posinna wyzna, wyznaje Râms roztropny
posinna przyznaję, wyznaję Jsspressennien rozum, zrozumienie
posinna mien przyznaję sie ispresnâ rozumu
posinnâts wîrst poznanym będzie empolijgu równi, jednakowym
Posinnimai przyznajemy, modlimy się dêigi również
Poskuleis Napominaj/przypominaj dijgi abbaien również oboje
poskulêwie ulegają? dêigiskan również/równoczesną?
poskulît sprawować (urząd) pollîgun równymi
pospartint posilić suckans rybami
postâi został 3os cz przeszły kanxta rygor/dyscyplina/posłuszeństwo
postan potem, na to kanxtinsna rygorystyczna?
pôstan pô stan pod tą powijstin rzecz
postanai zostaną poweistins rzeczach
postânai pozostaje astits rzeczywisty
postânai pozostają, pozostając? Römerins Rzymian
postânai został Sacraments sakrament
postânai zostaje/zostanie sups sam
postânai zostanie sups mukinnons sam nauczał
postânimai zostaniemy, zostajemy sups sam, samemu
postâsei pozostaniesz, zostaniesz subban samego
postâsei postaniesz, staniesz sups samego
postât zostać subbsmu samemu
postât dostać/zostać supsei samemu
postât zostać subban Asman, samemu Ósmy?
postâtwei zostać subbai samo
postâtwei zostać, pozostać ainaseilingi samotna/osierocona
postâuns ast. zostający jest/ został/dostał murrawuns sarkający, narzekający
posteimans po tych, według tych ast są, 3os lmn
postesmu po jego (myśli)/według lîgan sąd, potępienie
postippin całe maldaisin sądnym/najmłodszym?
poswâigstinai oświetlająco lîgint sądzić
potaukinnons obiecujący kaimînans sąsiedzi lmn
potaukinnons obiecujący maiggun sen
potaukinsnas obietnice sîras serc lmn
potaukinton obiecane sîru serca
potaukinton weldîsnan obiecujący część spadku sijran sercu
potaukîsnan obietnicę, przyobiecanie sîrisku serdecznie
poteikûuns pochwytując/ pojmując/rozumiejąc? sebbei siebie
potickinnuns polecający/polecany? sebbei quoitîlai siebie chciałby
Poût picie, pić Sîdans siedzący
poutwei pić Sîdons siedzący
Powackîsna przywołane? sien się
powaidinne znaczy, oznajmia sien pogattawint się przygotować
powaidinnei znaczy, oznajmia sien się, siebie
powaidinneiti poznajcie, dowiedzcie się sengidaut sięgnąć
powargewingiskan podłego świata, łez padołu warewingin rânkan silną ręką
powargsennien, lamencie/pożałowaniu spartisku silnie, silny
powartîsnan pokutę sparts silny/silnie
poweistins rzeczach sparts astits prei paskulîton silny/silnie byłby na potępienie
powiêrpt zaniechać/opuścic warrins sił
powiêrptei zaniechujac, zaniechawszy spartin siły lp
powiêrpuns opuszczający, zostawiający Septmas siódmy
powijstin rzecz isquendau skąd
powîrpingin wolną âûgus, skąpy
powîrpingin labbiskan, wolną dobroć kabîuns skłonny
powîrps. wolny wangint skończyć
pra przez kurteiti skracali,skracacie, kręcicie
pra stan subban przez ten wzgląd wirdemmans słowach, lmn
prâbutskan wieczności wirdan słowem, lp
prâbutskan wieczny klausiuns słuchający
prâbutskan wieczności klausiton słuchający, słuchanie, w biernku lp
prâbutskan wieczną Klausieiti słuchajcie
prabutskas wieczni kîrdeiti słuchajcie, słyszcie
Prâbutskas Wieczny klausêmai słuchamy
prakâisnan pocie, pot poklusmai słuchamy
pralieiton przelana poklausîmanas słuchane, słyszane
prastan po to ? kuslaisin słuchanie?
prastan przez tego, przez to, przeto? schlûsinikai sługami lmn
prâtin radę schlûsnikai sługami lmn
prawedduns przewiedziony, przeprowadzony schlûsnikin sługą
prawilts zdradzony, wydany, sprzedany schlusingisku słuzebni, usłużni
preddikausnan przekazem, kazaniem schlusisnas służących
Preddikerins Kaznodziejom schlusien ter ains pirschdau ackins służba jedynie tylko dla/przed oczu
prei do schlusien służbą
prei aby schlûsnikan służebnicą
prei przed schlûsilai służylibyśmy/służąco
prei dla schlusilai służył
prei do schlûsimai służymy
prei do auminius smutni
prei do, dla, aby swaiâsmu supsei sobie samemu
prei abbans do obojga sebbei supsmu en prusnanpolîgon sobie samemu na podobieństwo (oblicza)
Prei Antersmu po drugie sien sups sobie samym, siebie samym
Preî Ketwirtsmu po czwarte prêimans sobie, do siebie
prei laikût przedstawiać auskandinsnan spłynięciu grzechów
prei Markon do Marka, Markowi giêidi spogladają/patrzą?
prei Pickullien do piekła packawingi spokojni?
prei sîru immati do serca bierzecie senpackai spokojnie
prei tennans do nich glandewingei spokojnie? Śmiało?
Prei Tîrtsmu po trzecie packîwingiskan spokojny
Prei Tîrtsmu. po trzecie Grikaut spowiadać się z grzechów
preibillîsnâ obietnica Grikaut spowiadać, wyspowiadać
preibillîsnai obietnice Klausijwingin spowiednikiem
prêidin przedniego Grikausna spowiedź z grzechów
preidînkaut podziękować, dziękować enterpo sprawia, jest potrzebny, wykorzystuje?
prêidins do nich preistallîwingi sprawiedliwe
preigerbt przedstawić poskulît sprawować (urząd)
preigerdawi przyrzeka, obiecuje reckenausnan sprawozdanie, rachunek?
prêigimnis rodzaju/podobnym gauuns sprowadzający
Preikawidan mennei Deiws galbse. Dla którego mi Bóg pomaga emprijki sprzeciw, opór
preilaikût przedstawić sedinna sprzeciwia?
preilaikût przedstawić, wyjaśnić kitawidintunsin sprzeciwienia się/utrudnienia/przeszkodzenia
preilîginton osądzający perdauns sprzedający
prêimans sobie, do siebie perdâisan sprzedaż, towar
prêimans przy nas brewinnimai sprzyjamy, wspieramy
prêimans do nas Sirablan srebrem
preipaus przeto? stallit stać
prêipîrstans pierscionki lmn audât stać się/zdarzyć/dziać
preipîst przynieść trapt stać/ kroczyć/dreptać?
preischlûsitwei przysłużyć się stallêmai stajemy, nastajemy
preiseggît przyczynić deickton stały, na stałe? Kawałek? Miejsce?ubytek? Dziura? Blizna?
preiseggît skellântai ast przyczynić zobowiązani są audasei tebbei stanie się tobie
Prêisicks zły przeciwnik,wróg bausennien stanom,postaciom, usposobieniu, istocie
prêisien do się, do siebie bousenniens Stanowiskach/Pozycjach/powołaniach
prêisiki wrogowi bousennien stanowisku, pozycji
prêisiks przeciwnik/wróg wîrst stań się, bądź
preistallîwingi sprawiedliwe wraisans starsi
Prêistan do tego urs stary
prêistan przeto wremmans starym/starszym/dorosłym
preistattinnimai przedstawiamy laikût stawiać
preitlângus łagodny stwendau stąd
preiûlint pokonać! Stwendau stąd, stamtąd ?
preiûlint turrimai pokonać mamy stallâ stoi
preiwackê powołuje stalle stoi
preiwaitiat przerwać, przerywać stallê stoi
prêmien do mnie stalli stoi
prewerîngiskan potrzeby/potrzebne stallêti pêrdin stoicie za niego/zastępujecie
prewerîsnan potrzeby lp stallîsnan stojacy
prijki przeciw stallê stoją
prîkan przeciwny, przeciwnego stallê stoją
prîki przeciw stânintei stojąc, stojący
Prîki przeciw stâninti stojąc, stojący
prîki przeciw, wobec stallan stołu
prîki przeciw, wobec pokûnst strzec
prîki stans malnijkikans waidinnasin wobez tych dzieciatek przyprowadzonych pokûntuns strzegący
pro pobaiint aby obawiać się assei pokûntuns strzegłeś cz.przeszły
prosnan oblicze, oblicza pokûnsi strzeże/ chroni
prosnan oblicze, lico pêrgimmans stworzeniami, lmn
Prosnan kirschewans oblicze Teikûsnâ stworzeniu
Prûsiskai po prusku Enteikûton stworzona
prusnanpolîgon podobieństwo enteikûsna stworzona, stwarza
pûdauns niesione/poniesione Enteikûsna stworzona/ ułożona/uporządkowana
pûton picie enteikûsnan stworzona/ ułożona/uporządkowana
quai który teikûsnan stworzone
Quai którzy teikûsnan stworzony
quai którzy Enteikûsnans Stworzonych
quai którzy teickut stworzyć
Quai którzy teikû stworzył
quai ênwans gewinna którzy w was pracują? teikûuns stworzył, 3os
Quai niturrîlai ainontin mîlinan adder senskrempû snan, adder steison deicktas, Teikûnus ast stworzył, stawarzający jest
quai sien którzy się kûra stworzył, zbudował
quai tennen enwackê gdy one w zachęcie ? Teîks stwórz, przedstaw
quâitan wolę sausâ, sausai? sucho
Quâits Wola sausai sucho
quâits wola Rûkai suknie, szaty, lmn
Quei Gdzie/gdy stûrnawiskan enimton surowość/powaga
Quei gdzie swâimans swoim
quoi którzy ? Lmn swaimans swoim lmn
quoi chcę swaiâsmu perônien swoim wszystkim
quoi którzy swaian swoim, swym, jego
quoi chcę swaisei swojej
quoi chcę swaiasmu swojemu
Quoi tu chcesz ty? swaiâsmu swym (jego)
quoi warein kirsa din turri którzy władzę nad nim mają Saûnas syna
quoitâ chce, woli Soûnon syna
quoitâmai chcemy zuit syty
quoitê chce 3 os smûnin szacunku, czci
Quoitê chcecie/chcą Teisin szacunku, oceny
quoitêti chciejcie smunentins szanujacych
Quoitêti ious chcecie wy = Czy wy chcecie? schklâitewingiskan szczególnej
quoitîlaisi zechciej schlaîtiskai szczególnie
quoitîlaisi zechciej ainawydan szczęśliwości? Jednosci ?
quoitîlaisi zechciej schkûdan szkodę
quoitîlaisi chciałbyś schkûdan szkody, lp
Quoitîlaiti chciejcie, zechciejcie, 2os lmn uschtai szósta
Râms roztropny uschtai szósta
Rânctwei kraść uschts szósty
ranguns kradnący uschtan szóstym
rânkan rękę laukît szukać
rânkans ręce lmn Laukijti szukajcie
reckenausnan sprawozdanie, rachunek? Laukijti tijt wîrstai ious aupallusis, szukajcie więc wy będziecie znajdziecie
reddau, reddan fałszywy Sallûbiskan skallîsnan Ślub
reddewijdikausnan fałszywe świadectwo Salubiskan Ślubną
reddewingi fałszywie Salaûbaigannan ślubną zonę
reddisku fałszywym, lp sallûban ślubnego, małżonka
Reddîweniskan mukinsnan? fałszywemu nauczycielowi Salûbiskai ślubnie
reide chętnie Lûbnigs ślubnik
reide chętnie Lûbeniks Ślubnik/Pastor
reidei chetnie Sallûbaiwîrins ślubnym mężom
Reidewaisines gościnny Sallûban ślubu
Retenîkan Zbawiciela Gallan śmierci
Rettênikan zbawicielowi gallan śmierci lp
Rettîweniskan mukinsnan fałszywemu nauczycielowi gallan śmierć
rettîwingiskan zbawiennemu, korzystnemu grîmons śpiewający
rickaûsnan władza, państwowość swîtan świat
rickawie króluje Swîtan świat
rikauite panujcie swîtan świata
Rikawie panujesz Lânkinan świąteczny
Rikijan Pana Swintiskan święceniu
Rikijans Panami Swintina święci
Rikijiskai Pańsko Swintai święci lmn
Rikijs ast polaipinnons Pan nakazał Swintint święcić
Rikijwiskan władzę/świetność, wspaniałość Swintai święcie
rîkin królestwo, władza Swintan Arcan Świętą Arkę
rîkin Państwo, królestwo Swintints święte, święcone
rîpaiti ulegajcie Swintina świętość
rîpintinton następującą Swints Paulus święty Paweł
Römerins Rzymian Swints święty, święta
Rûkai suknie, szaty, lmn Swintickens engaunai Świętymi rozbudzonymi/ wznieconymi
rûkans ubranie, odzienie tenna ta, ona
rundijls pijanica Tapali tablice
russas koni stu ......kai tak .... Jak
Sacraments sakrament stu ilgimi kai tu etkumps prei semman postâsei tak długo jak ty znowu na ziemi postaniesz
saddinna posadziła/położyła Ainawijdei tak jak, jednakowo
saddinna swaian auschaudisinan posadziła/położyła swoją nadzieję ia prei prusnas polîgun Deiwas teiku tâns tennan tak na oblicza podobieństwo Boga stworzył on jego
Salaûbaigannan ślubną zonę Tit peisâi tak piszą, lmn
Sâlin ziele, chwast stanssubbans tak samo?
Sallûbaiwîrins ślubnym mężom Titet digi tak, tak samo również
Sallûban ślubu tijt tak, tako
sallûban ślubnego, małżonka Tijt tak, w taki sposób
Sallûbanlimtwei łamać ślub, cudzołożyć titat tak, w taki sposób
Sallûbiskan skallîsnan ? titet tak, w taki sposób
Salûbin Małżonkę titet tak, w taki sposób
Salûbiskai ślubnie titet tak, w taki sposób
Salubiskan Ślubną stawijds taki
sâtuinei nasycasz, sycisz dâtunsi takie lmn
Saûnas syna stawîdas takie lmn
sausâ, sausai? sucho dijgi także, również
sausai sucho stwen tam
schai tu stwen tam
schai wirdai te słowa, lmn schai wirdai te słowa, lmn
schan bhe stwen wtedy i wtedy, tu i tam, kiedyś, gdzieś stai switai te światy
schan deinan dzisiaj stai te, rodzainik określony l mn
schan deinan tego dnia, dzisiaj teinu tedy
schen Naktin tej, tamtej nocy Teinu adder tedy ale, ale wtedy
schiêise jego schan deinan tego dnia, dzisiaj
schiêison tym skan turei niains smunents sklaitint tego ma żaden człowiek rozłączyć
schiêison malnijkikai enimmimaisin stan kîsman tego powodu
schien tu segge tego, takiego
schin madlikan tę/taką prośbę schen Naktin tej, tamtej nocy
schins tych, lmn Steison temu
schis to, ci (oni) Steison polijgu temu podobne
Schis kelks ten kielich stesmu polîgu temu podobne
schisman tym Stesmu empolijgu temu podobnie/według tego
schkellânts zobowiązany teinu temu?
schklâitewingiskan szczególnej stêimans ten
schklâits złą/niegodziwą/zwykłą Schis kelks ten kielich
Schklâits źli, niegodziwi stas ten, on
schklâits deininiskan złej codziennosci stans ten, rodzainik określony l poj
schkûdan szkody, lp stas ten, rodzainik określony l poj
schkûdan szkodę tênti teraz
Schlâit ale tênti teraz
Schlâit bez schin madlikan tę/taką prośbę
schlaîtiskai szczególnie Stawîdan seggîtei prei maian pominisnan To czyńcie dla mojej pamięci/na moją pamiatkę
schlâitiskai zamiast/szczególnie segge to do czego
schlusien służbą Sta ast ni labban to jest nie dobrze
schlusien ter ains pirschdau ackins służba jedynie tylko dla/przed oczu schis to, ci (oni)
schlusilai służył sta to, lp
schlûsilai służylibyśmy/służąco stawijds to, tym właśnie
schlûsimai służymy tebbe tobie
schlusingisku słuzebni, usłużni tebbe tobie
schlûsinikai sługami lmn tebbei tobie
schlusisnas służących tebbei tobie
schlûsnikai sługami lmn pêrdin towar ?
schlûsnikan służebnicą perdâsai towarem pl
schlûsnikin sługą deickton trochę, dość
schpartina umacnia surgaut troszczyć się, kłopotać
Scrijsits ukrzyżowany polînka trwa 3os
Scrîsin krzyża tîrtian trzeci
sebbei siebie Tîrts trzeci
sebbei quoitîlai siebie chciałby Tirti trzecia
sebbei supsmu en prusnanpolîgon sobie samemu na podobieństwo (oblicza) Tîrtsmu trzecie
sedinna sprzeciwia? tîrtan trzeciego, trzecim
segge to do czego tîrtin trzeciego, w trzecim
segge tego, takiego Alkîns trzeźwy
segge robi/czyni lâiku trzyma , 3os
seggêmai czynimy, wyrządzamy lâikutei dwigubbus trzymać wątpliwy
seggêmai czynimy lâikutwei dwigubbus trzymać wątpliwy
seggêsei uczyniłeś lâiku trzymał.otrzymał, dostał
seggêti czynicie lâikumai trzymamy
seggit czynić lâikumai trzymamy, utrzymujemy
seggît postepować, działać, robić schien tu
seggîtei czyńcie rozk. schai tu
seggîtna czynić, wypełniać stwi tutaj
seggîuns czyniący, robiący Stwi tutaj
seggîûns czyniący, robiący dûrai postânai twardo pozostają
segijtei czyńcie, czynicie dûrai twardo?
segisna uczynek twais twoja
segît czynić twaian twoje
segît czynić twaians twoje
seilin pilnością twais malnijks twoje dzieci
seilins zmysły lmn twaias kîrkis twoje kościoły
Seilisku myśl, umysł, zmysł twaisei twoje lmn
seimînan domowników twais twoje lp
seiminan, seimijnan domownicy, domownikom twaisei twojego
seisei będzie twaisei twojego
seiti ? Bądźcie? twaian twojego, twoją
seîti idźcie teikûuns tworzący
seîti packawingi idźcie spokojni? teikûuns tworzący
seiti poklusmai bądźcie posłuszni teckint tworzyć, stworzyć
seiti poklusmingi bądźcie posłuszne twaian twój, twojemu
Seîti pomettîwingi bądźcie ulegli tu ty
seiti weijsewingi bhe tûlninaiti wans, bądźcie płodni i mnóżcie się tu, tou ty
Semmai ziemsko? tu quoitîlaisi ty chsiałbyś, ty zechciej
Semmai lîsuns będąc schodzący? tu prei lastan êisei ty do łóżka idziesz
Semmailisons zstąpiwszy, zjechawszy w dół tu essei ty jesteś
semman ziemię tou asse semmê ty jesteś ziemią
semmien ziemię, biernik kogo, co? tu assai billîuns ty mówiłeś, ty jesteś mówiący
semmien ziemię tou animts assai ty wzięty jesteś
Semmien ziemię toû quoitîlaisi ty zechciej
Semmien ziemię stans tych
sen z stêimans tych
sen z steiseisei tych
sen brendekermnen postâsei z ciężkim ciałem pozostaniesz/ w ciąży steiseisei russas tych koni
sen isspresnân ze zrozumieniem stêimans quoi tennan bia tych, którzy jego boją(się)
sen labbapodingausnan z upodobaniem schins tych, lmn
sen mâim ze mna ter tylko
sen senditmai rânkân ze złożonymi rękami schiêison tym
sen stûrnawiskan enimton z surowością/surowym/poważnym schisman tym
sen toûls billijsnans z więcej omówieniem stawîdans tym, takim , lmn
sen wesliskan z wesołością tûsimtons tysiącach, tysięciorgu
sen wissamans z wszystkimi Tittum Tytusa
senditmai złożony, pirsdau u, przed, wobec
sendraugiwêldnikai współdziedzicznie epdeiwûtint ubogacić/obożyć/uduchowić
sengidaut sięgnąć rûkans ubranie, odzienie
sengijdi dosięgasz? deicktas ubytek? Dziura? Blizna?
sênku z, wraz enkermenints postânai ucieleśniony zostanie
Sênku z tym, z tym że enkêrminints, ucieleśniony?
sênku tans ackijwistu z nim oczywiście mukînsnan uczącego
senpackai spokojnie Teisiskan uczciwośći
senrînka zbiera maldaisimans uczniom lmn, młodzieży?
senrists złączoną mukint uczyć
senskrempûsnan zmarszczonego mukint massi uczyć może
Septmas siódmy mukint uczyć, nauczać
serrîpimai dowiadujemy się/ słuchamy mukinnimai uczymy się,nauczamy
Sîdans siedzący segisna uczynek
Sîdons siedzący seggêsei uczyniłeś
sien się dîlins uczynkami, dziełami
sien się, siebie poseggîwingi uczynnie
sien pogattawint się przygotować auschaudê ufa
sien sups sobie samym, siebie samym auschaudijt ufać
siggît robić auschaudîtwei. ufać
Siggnat żegnać, przeżegnać kackint ująć/pojąć/chwycić
signai błogosławił, żegnał sñndintwti, sundintwei ukarać, osadzic
signassen pobłogosławione Skrîsits ukrzyzowany
Signâts Żegnaj/błogosław Scrijsits ukrzyżowany
sijran sercu poskulêwie ulegają?
Sirablan srebrem rîpaiti ulegajcie
sîras serc lmn pomettîwingi ulegli
sîrisku serdecznie pomeston uległa
sirsdau między pomests uległy
sirsdau obok/oprócz schpartina umacnia
sîru serca aulausê umarła
skallîsnan ? Aulauns umarły
skan turei niains smunents sklaitint tego ma żaden człowiek rozłączyć Aulauuns umarły, skonany
skellântai zobowiązani aulausins umarłych
skellântei zobowiazani Aulausins umarłych
skellants winny Stînons umeczony
skellânts winnym, winnymi Stînons umęczony, cierpiący
skellânts astai winni jesteście anlausennien umieraniem
skijstan czystej aulausennien umieraniu
Skijstinnons czystość aulausennien umieraniu
skîstai czysto aulâut umrzeć
skîstieskan czystości laustineiti upokorzcie
sklaitinsnan rozdziale laustineiti wans upokorzcie was
Skrîsits ukrzyzowany engemmons urodzeni
slâit bez gemmons urodzeni
smûnenisku enteikûsnan ludzkim stworzeniom gemmans urodzony
smunentien człowieka tickrômai usprawiedliwiamy, uprawniamy, uprawomocniamy
smunentins ludziom, lmn ensadinton ustanowione/osadzone
smunentins szanujacych ensadinsnan ustanowiony
smunentiuaus ludzi ensadints ast ustanowiony jest
smunents człowiek isstallît ustawać?
smunents człowiek âusins uszy lmn
smûnets człowiek auskandinnons utopieni, tonący
smûni ludziom/osobom lmn auskandints utopiony
smûnin szacunku, czci Jslâika utrzymanie, udostępnił?
Smuninais czcij, szanuj Aulâikings utrzymany/przyzwoity
smûnint czcić erlâiku utrzymuje
sñndintwti, sundintwei ukarać, osadzic enlaikûmai utrzymujemy
Soûnon syna polâikumai utrzymujemy, zatrzymujemy
spagtan kąpiel enkausint uzdrowił, uzdrowić ?
spagtas kąpiel en w
spagtun kąpiel en w
spartin siły lp en w
spartina wzmacnia/posila en kêrdan w czasie, wówczas
spartinno tien posila cię/wzmacnia Enkasmu w czym, w którym
spartinno, spartinna posila/wzmacnia en labbaiquoitîsnan giwa w dobrowoli/ w swawoli/w rozkoszy żyje
spartint powalić/przesiłować en antersmu sklaitinsnan w drugim rozdziale
spartisku silnie, silny galbse w imię ? Z pomocą ?
sparts silny/silnie Stwi galbse w imię ? Z pomocą ?
sparts astits prei paskulîton silny/silnie byłby na potępienie entennêismu w jego
sparts labban bardzo dobre en pansdamonnien w końcu
Spigsnâ kąpiel enwângiskan w końcu
Spîgsnan (tę) kąpiel pansdau zuit bouton w końcu niech będzie?, potem syty będący?
sta to, lp podruwîsnan w Nadziei/z otuchą/Wiarą
Sta ast ni labban to jest nie dobrze en noûson w naszym
stai te, rodzainik określony l mn pirmannien,en pirmannien w Pierwszej (Księdze)
stai ci lmn En prakâisnan twaise prosnan w pocie twojego oblicza
stai switai te światy en Kanxtisku w posłuszeństwie, karności
stallâ stoi ên sien w sobie
stallan stołu en empijreisku, w sumie, razem, w zebraniu
stalle stoi en schlaîtiskai w szczególności
stallê stoją ênstan Nacktien w te noc, tej nocy
stallê stoją en schans Wirdans w te słowa
stallê stoi ênschien w tej
stallêmai stajemy, nastajemy ênschan w tej, w tym
stallêti pêrdin stoicie za niego/zastępujecie en tîrtian deinan w trzeci dzień
stalli stoi en Tîrtsmu w trzecim
stallîsnan stojacy en twaians rânkans w twoje ręce
stallit stać ênstêimans w tych
stan kîsman tego powodu enstesmu w tym
stânintei stojąc, stojący enprâbutskan w wiecznosci
stâninti stojąc, stojący Enprâbutskan W wieczności, wiecznie
Stankîsman Ponieważ?Jednocześnie? en pansadaumannien w zakończniu, skonaniu?
Stankîsman ponieważ, jednocześnie ? kariausnan walkę/bójkę
Stankîsman ponieważ ioumas wam
stans ten, rodzainik określony l poj ioumus wam
stans tych Joûmas wami
stanssubbans tak samo? werts wart/godny
stansubban jego, go, lp Wertîngs warty, godny, (czcigodny)
stansubban je, te, lmn wans was
stas ten, rodzainik określony l poj ioûsans wasze
stas ten, on steisons grîkans waszych grzechów
Stas Rikijs erlângi swaian Prosnan nowans bhe dâsai ioumas packaien AMEN. Pan podnosi/ wznosi swoje oblicze na was i daje wam pokój. Amen ioûsans waszych lmn
Stawîdan seggîtei prei maian pominisnan To czyńcie dla mojej pamięci/na moją pamiatkę ioûsmu waszym
stawîdans tym, takim , lmn dwibugût watpić, powątpiewać, dziwić się
stawîdas takie lmn dwigubbû, (zweifelt) wątpi, (dwuchybia, dwugubi)
stawijds to, tym właśnie widdewû wdowa
stawijds taki Widdewûmans wdowom lmn
steimans im lmn enwissai we wszystkich (przysł jak?)
stêimans ich Eneissannien wejście i wyjście
stêimans ten Eneissannien bhe iseisennien wejście i wyjście
stêimans jemu/nam? wesselingi wesoło
stêimans tych wesliskan wesołością
stêimans ci, tym (oni) Wessals wesoły
stêimans maldans Warnins ich młodych/małych sił? embaddusisi wetkną?
stêimans quoi tennan bia tych, którzy jego boją(się) immais weźcie?
steisei ich, lmn Druwis Wiara
stêisei ???? Druwien Wiarę
steiseisei tych druwien wiarę
steiseisei russas tych koni engraudîs widzi?
steiset odpuszczenie ? widdai widział, zobaczył
stêisi dereis widział/patrzył
stêisi pickullas diabeł waiditi wiecie
Steison temu prâbutskan wieczną
stêison jego prabutskas wieczni
steison jego prâbutskan wieczności
Steison polijgu temu podobne prâbutskan wieczności
steisons grîkans waszych grzechów prâbutskan wieczny
stenkijsman ponieważ Prâbutskas Wieczny
stesmu jemu Bîtai wieczorem
stesmu jemu bîtas wieczorny
stesmu nim waiditi wiedząc
Stesmu empolijgu temu podobnie/według tego tûlan wiele
stesmu polîgu temu podobne toûlan wiele, liczny
Stesse paggan dlatego debijkun wielki
stesse paggan dlatego debîkan wielki
stessei Grandan Wielki?
stessei Swîtas debijkan wielkim
Stessepaggan dlatego waidimai wiemy
Stessepaggan ztegopowodu Ausaudîsnan bhe skallîsnan wierności i obowiązku lp
Stessepaggan dlatego auschaudisnan wierności/nadzieję/zaufanie
Stessepaggan dlatego/z tego względu isarwis wierny, z prawdą
Stessepaggan z tego względu druwîngins wierzacych
stessepaggan poquoitîton z tyego powodu Druwîngin Noe wierzący Noe
Stînons umęczony, cierpiący druwê wierzę ,1os lp
Stînons umeczony Druwe wierzy 3os
Stinsennien męką druwît wierzyc
streipstan pokoleniu druwêtei wierzycie
streipstans członki (ciała) Druwê tu wierzysz ty, czy wierzysz ?
streipstoos pokoleń, lmn waisei wiesz, znasz, pamiętasz, zapamietałeś
strigli osty Waisse Wiesz/umiesz
stu ......kai tak .... Jak waisnan wieść, opowieść, wiadomość,
stu ilgimi kai tu etkumps prei semman postâsei tak długo jak ty znowu na ziemi postaniesz titet więc
stûndicks godzina Titet więc, tak więc
Stûrintickrôms gorliwym, żarliwym toûls więcej
stûrnawingisku poważnie/szczerze muisieson większym, większymi
stûrnawiskan enimton surowość/powaga wijnan winem
stwen tam skellânts astai winni jesteście
stwen tam skellants winny
stwendau stąd skellânts winnym, winnymi
Stwendau stąd, stamtąd ? auschautenîkamans winowajcom lmn
stwi tutaj âuschautins winy lmn
Stwi tutaj Wâldnikans władców
Stwi galbse w imię ? Z pomocą ? Waldniku władcy
subbai samo rickaûsnan władza, państwowość
subban samego warrin władza, przemoc
subban Asman, samemu Ósmy? Rikijwiskan władzę/świetność, wspaniałość
subbsmu samemu supsai własny, właśnie
subsai podległy? prîki stans malnijkikans waidinnasin wobez tych dzieciatek przyprowadzonych
suckans rybami wnds wodą, lp
sûndanperschlûsimai, sûndan perschlûsimai karę/osąd zasługujemy wndas wodna
sûndin gniew, sąd, zemsta,? wndas spagtan wodna kąpiel
sûndis gniewów wndans wody
sups sam, samemu pirschdau wokół
sups samego Quâits Wola
sups sam quâits wola
sups mukinnons sam nauczał quâitan wolę
supsai własny, właśnie powîrpingin wolną
supsei samemu powîrpingin labbiskan, wolną dobroć
Supûni pani powîrps. wolny
surgaut troszczyć się, kłopotać enwackêmai tien wołamy cię
surgi opiekuje, troszczy arrien wołowi
swaian swoim, swym, jego arrien tlâku ni stan âustin perrêist wołowi młócącemu nie jego ust przewiązać
swaiasmu swojemu weddeis wódź, wiedź
swaiâsmu swym (jego) weddeis wódź, wiedź
swaiâsmu perônien swoim wszystkim endirîs wpatrz się, zobacz
swaiâsmu supsei sobie samemu En pirmannin wpierw
swâigstan pozorem arwiskai wprawdzie
swaimans swoim lmn arwiskai wprawdzie
swâimans swoim perarwisku wprawdzie
swaisei swojej entickrikai wprawnie
Swintai święcie entickrikai bhe wesselingi enmigguns wprawnie i wesoło zasypiając
Swintai święci lmn emprîkistallaê wprzeciwstaje, przeciwstawia się
Swintan Arcan Świętą Arkę prêisiki wrogowi
Swintickens engaunai Świętymi rozbudzonymi/ wznieconymi wartin wrota
Swintina święci wartint wrócić
Swintina świętość embaddusisi wsadzić/tkwić?
swintinninuns wyświęconych wnsei gûbans nadangon wsąpił/chodzący na niebie
Swintinons, poświecajacy etbaudinnons wirst wskrzesi, będzie obudzony?
Swintint święcić dîrstlan wspaniały/okazały
Swintints święte, święcone pogalbtou, pogalbton? wspomożeni, pomagający
Swintiskan święceniu emprîkisentismu współczesnym/dzisiejszym?przytomnym, obecnym
Swints święty, święta emprîkisentismu malnijkikun współczesnym/dzisiejszym?przytomnym, obecnym dzieciątkom
Swints Pauli draugiwaldûnen współdziedzice
Swints Pauli sendraugiwêldnikai współdziedzicznie
Swints Paulus święty Paweł etskîmai wstajemy
swîrins kas nosemmien lîse zwierzamico na ziemi łażą etskîsai wstajesz, wstaniesz
swîtan świat etskîuns wstał
swîtan świata etskîuns esse gallan wstał ze zmarłych
Swîtan świat wnsei wstąpił
tals dalej wnsaigûbons wstępujący
tâls dalszych gîdan wstyd, hańba
Tâls dalej, wiecej Perônin wszech, obojga płci, społem, pospołu
tals gerdant titet dalej powiedzieć więc Wissemusîngin wszechmogącego
tankinne tebbe przysięgam tobie, przyrzekam Wissemusîngis Wszechmogący
Tâns on wissemusîngin wszechmogącym
tans on wissawidiskan wszelkiego
Tapali tablice wissai wszyscy lmn
târin głosu perônien wszyscy, wespół, ogół
taukinnons obiecuje, obiecując wissawidei wszyscy,wszyscy razem
taukinnons przyrzekający wissan wszystką, każdą
taukinnons astai przyrzekliście, obiecaliście wissamans wszystkich
Tawa Ojcze! wissas wszystkich
Tâwan ojca wissans wszystkich, lmn
Tâwan ojca perônin wszystkich, ogół
tâwan ojca peroniskan Crixtiâniskun wszystkie chrześcijaństwo
tâwans ojców wissans wndans wszystkie wody
tawas ojciec Piru wszystkim
tawischan bliźniemu wissai wszystkim
Tawischen bliźniemu wisseimans wszystkim
Tawiskan ojcowski wissamans wszystkimi
Tâws ojciec wissa wszystko, całe
tebbe tobie wissaweidin wszystkowiedzacy
tebbe tobie schan bhe stwen wtedy i wtedy, tu i tam, kiedyś, gdzieś
tebbei tobie Enstan kêrdan wtenczas, w ten czas
tebbei tobie ious wy
teckinnimai odwracamy ioûs wy
teckint tworzyć, stworzyć Jaûs, Joûs wy
teickut stworzyć Jous wy
Teîks stwórz, przedstaw Jaûs Wijrai wy mężowie
teikû stworzył Jous Wijrai, milijti ioûsans Gennans Wy mężowie miłujcie wasze Żony
Teikûnus ast stworzył, stawarzający jest isrankîuns ast wybawił
Teikûsnâ stworzeniu bebbint wydrwić
teikûsnan stworzony augaunimai wygrywamy, przemagamy
teikûsnan stworzone iseisennien wyjście
teikûuns stworzył, 3os erkînina wykonane, zrobione
teikûuns tworzący islîuns ast wylał
teikûuns tworzący islîuns wylewający
teinu temu? weddêdin wyłamana/wywiedziona
teinu tedy weddêdin prêistan wyłamana/wywiedziona z niego
Teinu adder tedy ale, ale wtedy wûkawi wymaga/potrzebuje, wymagają/potrzebują,
teischin honor ermîrit wymyślać
Teisin Honoru endyrîtwei wypatrywać
Teisin szacunku, oceny pertraûki wypełnił, dopełnił, otoczył
teisîngi z czcią, z szacunkiem (przysł, jak?) enwaitia wypowiada
teisîngi z czcią, z szacunkiem, skromnie engerdaus wypowiedz, rozk.
teisint czcić, szanować kirdîtwei wysłuchać, słuchać
Teisiskan uczciwośći klausîwingin wysłuchania/spowiednika?
têmpran drogą, cenną zuit wystarczy
tenna ta, ona epkieckan występek
tennan jego pertengginnons wysyłający/posyłajacy
tennan jego swintinninuns wyświęconych
tennans ich erlângi wywyższył
tennans im posinna wyzna, wyznaje
tennans nich aûpallai wyżądził (od żądać)
tennei jego maitâsnan wyżywienia?
tennêisan dijlan jego dziełu, czynowi nâdewisin wzdychaniem
tennêison jego endirisna wzgląd
tennen oni, one îmt wziąć
tennen jemu, temu enimmimaisin wziąć się?
tennijsmu jemu immats wziął
tenseiti pobudzajcie imma wziął/bierze 3os
tênti teraz immats wzięta
tênti teraz imtâ ast wzięta jest
ter tylko animts, enimts wzięty
tickars prawym, prawdziwym spartina wzmacnia/posila
tickars zwykły/niegodny/zły engaunei, wzniecone?
tickars wertîngs prawdziwie/prawdziwy warty/godny westwei wzywać
tickinnaiti czyńcie enwackêimai wzywamy
tickinnimai robimy is, iz z
tickint czynić, robić sen z
tickra prawa/prawdziwa sen z
tickran prawą/prawidłową is Deiwas wirdan z Bożym słowem
tickrômai usprawiedliwiamy, uprawniamy, uprawomocniamy sen brendekermnen postâsei z ciężkim ciałem pozostaniesz/ w ciąży
tickrômien prawy, prawdziwy teisîngi z czcią, z szacunkiem (przysł, jak?)
tickrômien prawicy, po prawicy teisîngi z czcią, z szacunkiem, skromnie
tickrômiskan prawnym esse wijrau imtâ ast z meżczyzny wzięta jest
tickrômiskan prawości isstesmu, iz stesmu z niego
tickrômiskan prawości, lp sênku tans ackijwistu z nim oczywiście
tien cię, ciebie Galbsai z pomocą? W imię?
tien cię is nautin z potrzebą
tien cię bûrai z przstrachem, przestraszone. lękliwie
tien niqueigi prei powiêrpt, cię nikogo dla zaniechać/opuścic is polaipînsnan z rozkazu
tiênstwei zachęcić? sen stûrnawiskan enimton z surowością/surowym/poważnym
tijt tak, tako essestan z tego
Tijt tak, w taki sposób Stessepaggan z tego względu
tikrômiskan prawy, prawdziwy stessepaggan poquoitîton z tyego powodu
tin cię Sênku z tym, z tym że
tîrtan trzeciego, trzecim sen labbapodingausnan z upodobaniem
Tirti trzecia sen wesliskan z wesołością
tîrtian trzeci sen toûls billijsnans z więcej omówieniem
tîrtin trzeciego, w trzecim sen wissamans z wszystkimi
Tîrts trzeci sênku z, wraz
Tîrtsmu trzecie perkawîdan za co, przez co
Tit peisâi tak piszą, lmn per têmprai za drogo
titat tak, w taki sposób perwans, per wans za was, przez was
titet tak, w taki sposób gallintwei zabijac
titet tak, w taki sposób enwackê zachecie, zachęca
Titet więc, tak więc wackîtwei zachęcić
titet więc tiênstwei zachęcić?
titet tak, w taki sposób pokûnti zachowuje/chroni
Titet digi tak, tak samo również auschaudîwingins zafani, wierni
Tittum Tytusa Burwalkan zagroda
tlâku młócącemu per zaimek kogo,czego?
Tollin kasmu stas Tols cło, któremu/komu cło pansadaumannien zakończnie, skonanie?
tou animts assai ty wzięty jesteś enkopts zakopany/pogrzebany
tou asse semmê ty jesteś ziemią pomijrisnans zamiarach
toû quoitîlaisi ty zechciej pomijrisnans zamiarach, lmn
toûlan wiele, liczny pagâr zamiast, obok
toûls więcej schlâitiskai zamiast/szczególnie
trapt stać/ kroczyć/dreptać? powiêrpt zaniechać/opuścic
trênien groźby lp powiêrptei zaniechujac, zaniechawszy
trinie grozi âlgas zapłaty
trinsnan karania Perarwi as gerdawi iûmans zaprawdę ja powiadam wam
Trintawinni mszczący się? ismigê zasnął, usnął
tu ty persurgaui zaspokaja,zaopatruje
tu assai billîuns ty mówiłeś, ty jesteś mówiący enmigguns zasypiając
tu essei ty jesteś adder zaś, jednak
tu prei lastan êisei ty do łóżka idziesz erlaikût zatrzymac, zachować
tu quoitîlaisi ty chsiałbyś, ty zechciej erlaikût zatrzymać, utrzymać
tu, tou ty polaikûts zatrzymać/podtrzymać
tûlan wiele etlâikusin deickton zatrzymuje się
tuldîsnan radością enlaikûmai zatrzymujemy
tûlninai mnożysz pertrincktan zatwardziały
tûlninaiti mnóżcie, powiększajcie auschaudiwingin zaufany
turedi powinien entensîtei zawarte?
turei ma isrankeis zbaw
turei ma, miał? isrankinna zbawia/wyzwala
turei miało Retenîkan Zbawiciela
turîlai miałby? Rettênikan zbawicielowi
turît mieć Jsranckîsnan zbawienie
turri ma, 3os lp rettîwingiskan zbawiennemu, korzystnemu
turri masz 2os pl isrankît zbawiony
turri mam isrankîuns zbawiony
turridi powinno enkaitîtai zbici, przybici, zaniepokojeni
turridi sien powinno się senrînka zbiera
turrîlai miałby prawilts zdradzony, wydany, sprzedany
turrîlimai boût mielibyśmy być Kailûstiskun zdrowie
turrimai mamy sen mâim ze mna
turrit mieć paggan ze względu na/dla
turriti macie sen senditmai rânkân ze złożonymi rękami
turrîtwei mieć sen isspresnân ze zrozumieniem
tûsimtons tysiącach, tysięciorgu quoitîlaisi zechciej
tusnan cichy quoitîlaisi zechciej
tussîse pansdau milczy/cichnie potem quoitîlaisi zechciej
twaian twojego, twoją Jquoi tu zechciej ty,
twaian twój, twojemu poquoitêts zechciejcie?
twaian twoje iswinadu, iswindau zewnetrznie, na zewnątrz
twaians twoje grîkisi zgrzeszyli/zawinili
twaias kîrkis twoje kościoły ismaitint zgubieni, zgubiony
twais twoje lp Sâlin ziele, chwast
twais twoja lindan ziemi, świata?
twais malnijks twoje dzieci semman ziemię
twaisei twojego semmien ziemię
twaisei twojego Semmien ziemię
twaisei twoje lmn Semmien ziemię
ucka isarwiskai najprawdziwiej semmien ziemię, biernik kogo, co?
ucka kuslaisin dijlapagaptin, największe słuchanie działania? Semmai ziemsko?
ucka lângiwingiskai najprościej auskiêndlai bhe semmai êilai ziemsko? Szliby?
uckalângwingiskai najbardziej prosto? schklâits złą/niegodziwą/zwykłą
uckcelângewingiskai prostodusznie, w prostocie, naiwnie senrists złączoną
urs stary emperri złączył/ w parę
uschtai szósta wargan złego
uschtai szósta schklâits deininiskan złej codziennosci
uschtan szóstym wargan zło, niebezpieczeństwo
uschts szósty wargê zło, żal?
wackîtwei zachęcić warguseggîentins złoczyńców
waidimai wiemy Ausin złotem
waidinna pokazuje/pokazują senditmai złożony,
waidinnasin przywiedzionych, przyprowadzonych Prêisicks zły przeciwnik,wróg
waiditi wiedząc wargs Prêisicks zły przeciwnik,wróg
waiditi wiecie wargasmu złym, lp
waidleimai czarujemy, wróżymy senskrempûsnan zmarszczonego
Waikai Parobki, Służący lmn etskîsnan zmartwychwstanie ?
Waikammans Parobkom neikaut zmienić
Waikan parobka Jquoi zmów ?
waisei wiesz, znasz, pamiętasz, zapamietałeś gubas zmów?
waisnan wieść, opowieść, wiadomość, aumûsnan zmycie
waispattin pani, (zarządczyni) auskandinsnan zmyciu grzechów
waispattin gospodyni, Pani Domu seilins zmysły lmn
Waisse Wiesz/umiesz enwaidinnons znaczny, doniosły
waist pocieszać billê znaczy, mówi
waitiâmai obmawiamy powaidinne znaczy, oznajmia
waitiât mówić powaidinnei znaczy, oznajmia
Waix parobek, chłopak aupallai znajduje
Waix parobek, chłopak aupallusis, znajdziecie/znaleziony
Wâldnikans władców niswintina znieważa/nie swieci
Waldniku władcy pogadint zniszczyć
waldûns dziedzictwo etkumps znowu
walnennien najlepszego etkûmps znowu
walnennint poprawić/polepszyć etkûmps znowu
walnint polepszyć, zwiększyć wartość etkûmps znowu
wangan końca endeirâ zobaczył/wejrzał/wpatrzył się
wangan końcem, skonaniem, zgonem skellântei zobowiazani
wangint skończyć skellântai zobowiązani
wans was schkellânts zobowiązany
warein przemocy,władzy postât zostać
warewingin rânkan silną ręką postât zostać
wargan złego postâtwei zostać
wargan zło, niebezpieczeństwo postâtwei zostać, pozostać
wargasmu złym, lp polijnku zostają, pozostają
wargê zło, żal? postâuns ast. zostający jest/ został/dostał
wargê mien żali mnie, pobudza do żalu postânai zostaje/zostanie
wargs Prêisicks zły przeciwnik,wróg postânai został
wargu źle postâi został 3os cz przeszły
warguseggîentins złoczyńców postanai zostaną
warrin mocy, siły postânai zostanie
warrin władza, przemoc postânimai zostaniemy, zostajemy
warrins sił dai zostawił?
wartin wrota Gemmons zrodzony
wartinna sin zwraca się gemmons zrodzony
wartint wrócić Jssprettîngi zrozumiałe
wcka największe issprettîngi zrozumiały
weddêdin wyłamana/wywiedziona isspresnân zrozumienie
weddêdin prêistan wyłamana/wywiedziona z niego issprestun dâst zrozumienie da, daje
weddeis wódź, wiedź isspressennen zrozumienie, wiedzę, sposób
weddeis wódź, wiedź Semmailisons zstąpiwszy, zjechawszy w dół
weijsewingi płodni, owocni lîsuns zszedł/ złaził
weldîsnan dziedzictwo Stessepaggan ztegopowodu
weldîsnan część spadku/ schedę swîrins kas nosemmien lîse zwierzamico na ziemi łażą
weldûnai dziedzicami Aucktimmien zwierzchnikowi
wêraui Będziesz? Aucktimmiskan zwierzchności, władzy
wêraui Enprâbutskan będziesz? W wieczności Aucktairikijskan zwierzchość
wertemmai przeklinamy wartinna sin zwraca się
wertîngiskan, godność epwarîsnan zwycięstwo
Wertîngs warty, godny, (czcigodny) epwarrîsnan zwycięstwo
werts wart/godny tickars zwykły/niegodny/zły
wesliskan wesołością wargu źle
Wessals wesoły Schklâits źli, niegodziwi
wesselingi wesoło niainâ żaden
westwei wzywać ni ainan żadnej
widdai widział, zobaczył pawargan żal, w bierniku
widdewû wdowa wargê mien żali mnie, pobudza do żalu
Widdewûmans wdowom lmn Pallaipsîtwei żądać, pożądać
wijnan winem pallapsitwei żądać, pożądać
Wijrai meżowie lmn pallapsai żądania, przykazania
Wijrai mężowie pallaips żądanie, przykazanie
wijrau mężczyzny kai że
wijrikan mężczyznę grêiwakaulin żebro
wijrinan kobietą kai żeby, aby
wijrst będzie/stanie się Siggnat żegnać, przeżegnać
wîngriskan podstępem Signâts Żegnaj/błogosław
winna pogodę, pogodnie? gennans żon lmn
winnen pogoda Gannan żonę
wirdan słowem, lp Gannikan żonę
wirdemmans słowach, lmn gennâmans żonom lmn
wirs mężczyzna Gannan żony
wîrst stań się, bądź Gennans żony
wîrst będzie geijwas życia
wîrst będzie gijwan życia
wîrst będą gêiwan życia
wîrst boûuns ains mensas będą będący jedno ciało gijwan życie
wîrst pergûbons będzie przychodzący/przyjdzie giwassi życie
wîrstai będziecie giwei życie
wîrsti będzie gijwis życiem
wîrsti dien wijrinan billîuns będzie ona mężatką , kobietą nazwana gîwas życiem, życiami
wîrstmai będziemy gijwan życiu
wissa wszystko, całe gijwin życiu
wissai wszystkim gijwan bhe aulausennien życiu i umieraniu
wissai wszyscy lmn giwântei żyjąca
wissamans wszystkich giwassi żyjący
wissamans wszystkimi giwa żyje
wissan wszystką, każdą giwa żyje
wissans wszystkich, lmn giwa żyje
wissans wndans wszystkie wody giwa żyje
wissas wszystkich giwe żyje
wissaweidin wszystkowiedzacy giwammai żyjemy
wissawidei wszyscy,wszyscy razem giwu żyjesz
wissawidiskan wszelkiego maitâtunsin żyli (zgodnie), stosowali się
wisseimans wszystkim pomaitat żywić, utrzymywać, karmić
Wissemusîngin wszechmogącego geîwans żywych
wissemusîngin wszechmogącym As N. imma tin N. mâim prei ainan Salûbin
Wissemusîngis Wszechmogący billît
wndans wody dins ste mijls
wndas wodna engraudîsnan islai-15/ kûuns, Tr75 bke stan pertrincktan
wndas spagtan wodna kąpiel Euangelion
wnds wodą, lp isstwendan pogalbtou boûlai
wnsaigûbons wstępujący Jesus Christus
wnsei wstąpił Jsrael
wnsei gûbans nadangon wsąpił/chodzący na niebie kas swaiau Gannan milê, stas mile sien subban
wraisans starsi paggan pomests erkînina
wraisins Rodzicami , lmn Pontio Pilato
wraisins rodzicom, starszym, dorosłym lmn Quai niturrîlai ainontin mîlinan adder senskrempû snan, adder steison deicktas,
wrans dorosłych schiêison malnijkikai enimmimaisin
wremmans starym/starszym/dorosłym stêisi
wrminan czerwone stessei
wûkawi wymaga/potrzebuje, wymagają/potrzebują, stessei Swîtas
zuit syty Swints Pauli
zuit wystarczy Swints Pauli

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony