KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Pruskie Rody Potomkowie home

S K O L I M O W S C Y            

    Poniższy epizod historii rodu Skolimowskich i historii Prusów świadczy dobitnie o świadomej tożsamości rycerstwa pruskiego.
Sam fakt odmowy rycerstwa w uczestniczeniu razem z Krzyżakami w wojnie przeciwko Koronie Polskiej, świadczy, że byli oni zjednoczeniu przeciw Krzyżakom. Skolimowscy pieczętowali się herbem Ostrzew płonący. Gdyby nie uległy zniszczeniu pieczęcie przy akcie założycielskim Związku Jaszczurczego dowiedzielibyśmy się, że ród Skolimów był wśród rycerstwa założycieli Związku i samo przez się dowodem że uczestniczyli w Chorągwi Chełmińskiej pod Grunwaldem. Sprawa Skolimów była preludium przed wojną Trzynastoletnią. Zaciętość z jaką toczyli prawny bój z Krzyżakami stało się oczywistym, że nie mogli spodziewać się nic innego jak okrutnej zemsty ich strony. Przed nią ród uszedł, ród przemieścił się i jak to zwykle bywało zmieniał swoje herby. Ród Skolimów pochodził z Pomezanii. Są potomkami zachodnich Prusów Gotów-Gepidów, czyli proto-Celtów.
Herb Ostrzew płonący jest herbem Skolimowskich.

    Według Wikipedii: Skolimów - dawne miasto na Mazowszu, od 1952 roku dzielnica Skolimowa-Konstancina, zaś obecnie (od 1969 roku) - Konstancina-Jeziorny. Pierwsze wzmianki o Skolimowie pojawiają się w zapisach historycznych w 1407 roku wraz z imieniem Jacusa ze Skolimowa, protoplasty rodu, który władał tym terenem aż do XVI w. Najprawdopodobniej na terenach leżących na północnym brzegu Jeziory (obecnie Jeziorki) z nadania książąt mazowieckich osiedli rycerze z Prus, uciekający przed wojną między Koroną a Zakonem krzyżackim tworząc osadę Skolimowo (Scolymowo). W XVII wieku Skolimów przeszedł na własność dziedziców Obór. Ród Skolimowskich rozpierzchł się po Rzeczpospolitej i dzisiaj nazwisko jest w posiadaniu około 1200 osób i bez wątpienia potomków Prusów.

Skolimowscy (do pobrania)Sławomir Klec-Pilewski

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL