KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
<< Pruskie Rody Potomkowie home

S K O L I M O W S C Y            

    Poniższy epizod historii rodu Skolimowskich i historii Prusów świadczy dobitnie o świadomej tożsamości rycerstwa pruskiego.
Sam fakt odmowy rycerstwa w uczestniczeniu razem z Krzyżakami w wojnie przeciwko Koronie Polskiej, świadczy, że byli oni zjednoczeniu przeciw Krzyżakom. Skolimowscy pieczętowali się herbem Ostrzew płonący. Gdyby nie uległy zniszczeniu pieczęcie przy akcie założycielskim Związku Jaszczurczego dowiedzielibyśmy się, że ród Skolimów był wśród rycerstwa założycieli Związku i samo przez się dowodem że uczestniczyli w Chorągwi Chełmińskiej pod Grunwaldem. Sprawa Skolimów była preludium przed wojną Trzynastoletnią. Zaciętość z jaką toczyli prawny bój z Krzyżakami stało się oczywistym, że nie mogli spodziewać się nic innego jak okrutnej zemsty ich strony. Przed nią ród uszedł, ród przemieścił się i jak to zwykle bywało zmieniał swoje herby. Ród Skolimów pochodził z Pomezanii. Są potomkami zachodnich Prusów Gotów-Gepidów, czyli proto-Celtów.
Herb Ostrzew płonący jest herbem Skolimowskich.

    Według Wikipedii: Skolimów - dawne miasto na Mazowszu, od 1952 roku dzielnica Skolimowa-Konstancina, zaś obecnie (od 1969 roku) - Konstancina-Jeziorny. Pierwsze wzmianki o Skolimowie pojawiają się w zapisach historycznych w 1407 roku wraz z imieniem Jacusa ze Skolimowa, protoplasty rodu, który władał tym terenem aż do XVI w. Najprawdopodobniej na terenach leżących na północnym brzegu Jeziory (obecnie Jeziorki) z nadania książąt mazowieckich osiedli rycerze z Prus, uciekający przed wojną między Koroną a Zakonem krzyżackim tworząc osadę Skolimowo (Scolymowo). W XVII wieku Skolimów przeszedł na własność dziedziców Obór. Ród Skolimowskich rozpierzchł się po Rzeczpospolitej i dzisiaj nazwisko jest w posiadaniu około 1200 osób i bez wątpienia potomków Prusów.

Skolimowscy (do pobrania)Sławomir Klec-Pilewski

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL