KONTAKT

MAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Licznik


Z I E M I A    P R U S Ó W
TERRA INCOGNITA - ZIEMIA NIEZNANA
HERKUS MONTE

Sympatykom dziejów o Prusach chcę obwieścić, że wkrótce będzie na ukończeniu powieść o Herkusie Monte. Odnoszę wrażenie, że będzie to perła w twórczości o Prusach. Poniżej zamieszczam autora zapowiedż. "Herkus Monte- niemal mityczny i zupełnie zapomniany bohater pruskiego plemienia Natangów, który przez kilkanaście lat stawiał skuteczny opór nie tylko potędze zakonu krzyżackiego, ale i siłom zachodnioeuropejskiego rycerstwa powraca dziś na kartach aktualnie powstającej powieści, która jest również publikowana w odcinkach na profilu tematycznym. Jeśli bliskie są ci wartości o które walczył Herkus, a więc bezkompromisowość, honor i rycerskość polub profil i przyczyń się do promocji bohatera, który przez swoje czyny zasłużył na miejsce w zbiorowej pamięci. Link do profilu znajdziesz poniżej:
Herkus Monte (więcej...)

PUBLIKACJE
Grzegorz Białuński
PUBLIKACJE
PUBLIKACJE
S O S
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Potomkowie Prusów
GENEALOGIA  RODÓW PRUSKICH

    W feudalnej Polsce nie więcej niż 10% ludności było wolnymi, i wśród nich Prusowie żeby nie ulec zniewoleniu ogłosili swój status jako wolnych ludzi pod zawołaniem Prus. Statut ten był honorowany i nie kwestionowany – nigdy Prusowie nie musieli przeprowadzać „dowodu szlachectwa” – już sam herb Prus znaczył wolny, czyli tak jak wolny polski szlachcic.
    W heraldycznym ustalaniu rycerstwa pruskiego dotyczącego herbu PRUS wielką pomocą jest praca Jadwigi Chwalibińskiej ”RÓD PRUSÓW w wiekach średnich”. Dla zrozumienia tego tematu należy przytoczyć fragment tej pracy. ”Stopniowe, coraz częstsze publikowanie zapisek sądowych i heraldycznych z terenu publikowanie zapisek sądowych i heraldycznych z terenu Mazowsza wykazało, że wśród niezmierzonej masy drobnych rodów szlacheckich mazowieckich spotyka się rycerzy o cudzoziemskich imionach, którzy pozwani o nieszlachetne pochodzenie, lub zaczepieni w swych prawach rycerskich, powoływali się na jakieś iura Prussorum. Określali je jako ius Pruthenicum, ius Prussitharum, ius Prusskye lub Pruschow prawo, a siebie nazywali Prusovye, Prusy, Pruschy, Pruteni ”.
    Herbem Prus, Prusowie sami siebie ogłosili i nikt obcy im jego nie nadał a Polska heraldyka nie miała wyboru w jego akceptacji.
    Od jak dawna stał się on symbolem Prusów jest dyskusyjnym zagadnieniem, ale poniższy cytat z herbarza jest wielce mówiącym;

Fenomenem pozostaje fakt, że herb Prus i nazwisko Prus, również jemu pochodne, tak licznie występują w Polskiej heraldyce, ma to swoje znaczenie, ponieważ heraldyka należy do nauk historycznych. Często spotykamy nazwiska dwuczłonowe, z pierwszym członem nazwiska występuje przed nim nazwa herbu Prus. Samo nazwisko Prus występuje w Polsce około 7000 razy, a od XIV wieku herbem Prus legitymuje się około 1000 oddzielnych rodów. W obu przypadkach jest to etniczna nazwa eksterminowanego w XIII wieku pruskiego ludu. Nigdzie nie spotykamy takiej niezwykłość, żeby bez więzów rodzinnych, rody pochodzące z różnego etnosu, rozdzieleni terytorialnie, w taki sposób posiadali wspólną tożsamość. Fakt ten nie tylko u historyków jest niezauważalny ale i lekceważony. Przyczyna jest oczywista, w przeciwnym przypadku należałoby uznać, że Prusowie żyją i mają się dobrze.W Polskiej terminologii nazwisk i herbów, nazwisko pod wezwaniem Prus stało się po blisko 700-et latach faktem niezauważalnym. Tak dalece niezauważalnym, że na pytanie skąd się to wzięło większość posiadaczy tych znamion nie potrafi dać odpowiedzi. Jest to zjawisko niezwykłe aby odmienna grupa etniczna, zadomowiona przez blisko siedem stuleci wśród polskiej kultury, tak wyraziście podkreślała swoją tożsamość, poprzez używanie nazwy , określającej lud z którego pochodzi. Jak to się stało i dlaczego, że Prusowie (czytaj: ludzie noszący nazwisko Prus i jego pochodne) nie zmienili tego nazwiska na polsko pochodne ?
Ten fenomen nie doczekał się do tej pory solidnego opracowania, analizy i skomentowania jego niezwykłości zaistnienia i to prawdopodobnie na skalę światową - aby po wyniszczonym, wymordowanym ludzie, pozostał powszechnie używany herb i nazwisko.
Do tej pory nie było takiej możliwości, żeby podjąć działania w kierunku odrodzenia świadomości o narodzie Prusów, uwidocznienia kultury i prawdziwej historii tego narodu. Ta możliwość wystąpiła w dobie technologicznego postępu, w powszechności internetu i dzięki niemu - udostępniona została wiedza o Prusach dotychczas zupełnie nie znana.
Pisanie o Pruskim etnosie posiadania herbu Prus, nazwiska Prus (i pochodnych) dociera w sposób szczególny do świadomości czytelników - prawie wszystkich charakteryzuje snobizm, bowiem taka wiedza daje im poczucie nobilitacji - wszak stają się “herbowymi”.
Powyższe stwierdzenie nie jest zupełnie zgodne z prawdą, gdyż posiadanie herbu Prus dopiero z podkreśleniem tożsamości bycia potomkiem Prusów staje się dopiero tą wartością, a bez niej “znaczy tyle co Ignacy” , chociaż wznieca powszechną zadumę i sensację: gdzie, co, co to jest i jacy Prusowie ?
Natomiast wśród wszystkich istnieje tylko jedna świadomość, jestem Polakiem. Przy pytaniu kto to jest Polak, następuje kompletna cisza i to też o czymś świadczy. Ci którzy wiedzieli, niestety w imię polskiego patriotyzmu ginęli w walce z okupantami, w Powstaniu Warszawskim i na wielu jeszcze innych frontach, lub opuścili kraj. Oni wiedzieli dlaczego są Polakami i nie tylko potrafili określić swoją tożsamość narodową, ale również charakterystyczne wartości tego narodu.
Polska dla Prusów w swoim wielowiekowym liberalizmie była ostoją biologicznego przetrwania i w polskim tyglu wielu narodów Prusowie przetrwali. Należymy do obszaru kultury polskiej, której na przestrzeni wieków – my Prusowie - broniliśmy, i nie tylko. Mamy w niej swoją własną kontrybucję. We współczesnej Polsce, i nie tylko, możemy spotkać wiele znakomitych osobowości o rodowodzie Prusów w: sporcie, biznesie, finansach, nauce, sztuce i każdej innej dziedzinie życia społecznego. Jesteśmy w tym wielonarodowym tyglu razem z innymi polskimi obywatelami, ale tak jak inne narody my też powinniśmy podkreślać naszą Prusów tożsamość. Wielokulturowość dzisiaj jest już normalnością.
Pytaniem jest, dlaczego inne narody sygnalizują swoją tożsamość i obecność - a nas Prusów nie ma. Czy nie chcemy a może się wstydzimy - tylko czego?
Historia i kultura Prusów jest starszą od Polski słowiańskiej tylko o minimum tysiąc lat, a sami Prusowie byli już znani u starożytnych historyków z handlowymi szlakami antycznego świata.
To wszystko mało, obecna Europa mówi o swojej demokracji, a 800-et lat temu z podbojem Prus, po Grecji zniszczono u nas drugą w historii Europy demokrację - prawdziwą i wprost idealną, bo bez biurokracji i korupcji .
Nadrzędną wartością dla Prusów była odpowiedzialność, rodzina i wolność - i to dlatego nigdy nie ociągaliśmy się, kiedy przychodziło bronić niepodległości Polski.
Nie było wśród Prusów żebraków. Mieli Prusowie swoje prawo – niepisane, ale obowiązywało rzetelniej niż obecne pisane polskie – bo wszyscy byli traktowani jednakowo. Nie znali i nie stosowali Prusowie immunitetów. Nie potrzebowali Prusowie Ministerstwa Sprawiedliwości, ani sędziów, ani sądów z ich biurokracją, korupcją i administracją – a sprawiedliwość była. Na spotkania Prus przychodził ze swoją żoną, mężczyzna ponosił podwójną karę za pobicie kobiety. Lud ciężko pracujący, wierzeń było wiele, na każde była uroczystość. Czy nie jest to dowodem wielkiego bogactwa kultury duchowej ?
Prusowie byli najzamożniejszymi ludźmi w tej części Europy. Wszyscy chcieli ich grabić – ze wschodu Rusini, z północy – Wikingowie, z południa – Polacy, z zachodu – cała solidarna reszta Europy.
Czy dzisiejsi “herbowi” poza formalno-tytularnym szlachectwem wiedzą coś o tym więcej, że to wszyscy Prusowie, a nie tylko herbowi byli szlachtą ? Wszyscy oni byli wolnymi ludźmi, a nie tylko ci z nich, którzy zdążyli z określeniem i nazwaniem przynależności do herbu Prus.
Herbem Prus, Prusowie sami siebie ogłosili i nikt obcy im jego nie nadał a Polska heraldyka nie miała wyboru w jego akceptacji.
Z przykrością stwierdzamy, że zwracając się wielokrotnie do potomków herbu Prus o pomoc w odrodzeniu kultury i wsparcia Prusów zalega cisza – takie to jest owo współczesne szlachectwo i nobilitacja. Prusowie przedkrzyżaccy nie potrzebowali pieniędzy – byli samowystarczalni, bo wystarczało im to co dawała natura – wystarczało, bo potrafili dary natury wykorzystywać. A dawała (i dziś też daje) wystarczająco wiele, aby ówczesna przeciętna wieku wieku Prusa było o 10 lat dłuższa niż reszty Europejczyków. Obce pieniądze były w ich posiadaniu, ale nie używali ich. Co to był za naród, skoro na wieki przed wynalezieniem lodówki posiadali wiedzę o zamrażaniu i potrafił z niej korzystać przez całe gorące lato. Jak to się działo, że Prusowie do śmierci posiadali własne zęby.
Dziś skromnie na kilka milionów szacujemy obecność potomków Prusów wśród Polaków – jak to trafnie zauważył Wacław Potocki w jednej ze swoich fraszek:“Niepodobna dowcipem ani piórem kusem wyrazić:
jak wiele się szlachty pisze Prusem”
.


Co drugi mieszkaniec północnego Mazowsza i Kujaw jest potomkiem Prusów. Ludność określana Mazurami (czyli - inaczej polscy osiedleńcy na germańskich Prusach) - to w większości już spolszczeni Prusowie.
Ten mały lud w ucieczce przed germańskimi mordami i tyranią szukając schronienia, uzyskał azyl i akceptację etnicznej odmienności w granicach Królestwa Polskiego i na Litwie. W przeciwieństwie w okupowanej przez Niemcy ich ziemi, przez wieki pozostawali niewolnikami.
Dowodem tej akceptacji jest pozostanie przy etnicznym określeniu swojego pochodzenia. Z jednej strony jest to nazwisko Prus, a z drugiej przy przyjęciu polskich nazwisk - herb Prus w heraldyce. Podobnego zjawiska nie znajdziemy w żadnym innym kraju, a już na pewno nie u Niemców, gdzie germanizacja jest do dzisiaj na czasie.
Drugą niezwykłością tego zjawiska jest, jeśli nawet przyjmiemy, że część tych nazwisk była nadana, to pozostawanie przy nich, może świadczyć o wielkim kulcie, przywiązaniu, pielęgnacji tradycji i wiedzy o Prusach. Śmiało można określić ten fenomen mianem kultury Prusów.
Obecnie obserwujemy nowe zjawisko. Na terenie byłej ziemi Prusów (czyli w obecnym województwie warmińsko-mazurskim) po raz pierwszy w granicach Polski rośnie wśród jej mieszkańców zainteresowanie historią i kulturą Prusów. Oni są współczesnymi Prusami i mają do tego prawo, kultura czyni człowieka i zalicza jego do danej ziemi. Jak to pięknie napisał pewien Prus o polskim nazwisku:Nieważne gdzie mieszkasz ani kim byli twoi rodzice,
czy jesteś Pomezaninem, Bartem, Warmiakiem czy Sasinem
jeśli wychowała i utworzyła ciebie ta pruska ziemia i ją uznajesz za swoją ojczyznę - jesteś Prusem.

Przedstawiciele nazwiska Prus jak również i herbu Prus są rozdzieleni terytorialnie i tworzą oddzielne grupy rodowe bez więzów krwi. Nie może więc być mowy, że siedem wieków temu był spisek, w utożsamianiu przynależności, czy też ustalaniu wspólnych celów lub założeń.
Trzeba jednak jasno i dobitnie powiedzieć: szlachectwo, nobilitację czy indygenat otrzymywali nasi pradziadowie – polscy, litewscy, ruscy, ukraińscy i innych nacji, ale nigdy Prusowie. Dlaczego ? Bo Prus osiedlając się w Polsce nie musiał, nie stawał się herbowym szlachetką – pozostawał wolnym człowiekiem i jedynie dla odróżnienia od niewolnych i pospolitych bezzagrodowych szlachciur pieczętował sią herbem Prus albo przyjmował nazwisko Prus czy pochodne. Wiadomo było (nieważne herbem czy nazwiskiem), że Prus to więcej niż herbowy szlachetka – bo Prus to wolny, odpowiedzialny i samodzielny człowiek, który nikomu nie służy, nie wyciera pańskich klamek, nie chwyta pod kolana wielmożów. Po prostu – Prus. On nie musiał przeprowadzać dowodu szlachectwa, wywodzić swojej genealogii, przywoływać zasług przodków – bo to Prus. To dziś nazywa się marką – wartością samą w sobie i dla siebie samej. Jakże żałośne staje się dzisiejsze “herbowanie” Prusem I, II czy III – będące wartością dla tych, którzy sami siebie cenić nie potrafią. Prawdziwemu Prusowi wystarczyło “as ama Pruss” – “Ja jestem Prusem” i zastępowało to pierścień herbowy, wywód szlachectwa, zasługi przodków. A dziś zakompleksieni potomkowie prawdziwych Prusów szukają genealogii, herbów – zamiast szanować i cenić siebie samych: Prusów.
Obecne odrodzenie się Prusów i tak jak to było przed wiekami Prusowie gromadzą się bez kompleksów pod herbem Prus IV i mają odwagę powiedzieć “Jestem Prusem” i nie potrzebują szlachectwa, bo ważniejsza jest tożsamość. Wieki temu ustanowienie herbu Prus było dziełem Prusów, nie polskiej heraldyki i jak pisze Prus,”Bardzo dobitnym potwierdzeniem chrześcijaństwa Sołunskiego Prusów, jest obecność we wszystkich herbach krzyża Sołuńskiego okaleczonego,
zapewne w celu podkreślenia tragizmu dziejów.”


Tak jest również dzisiaj, Prusowie którzy stulecia temu nie zdążyli w podkreśleniu tej tożsamości i dzisiaj wkraczają w nasze szeregi wkraczają pod godłem herbu Prus IV.
Na zakończenie wspomnę, że intencja która kryje się w tych wszystkich zmaganiach o tematyce pruskiej jest jedna: przywrócenie Europie pamięci o Prusach, innymi słowy odrodzenie ich kultury i ich prawdziwej historii.
W heraldycznym ustalaniu rycerstwa pruskiego wielką pomoc może stanowić praca Jadwigi Chwalibińskiej ”RÓD PRUSÓW w wiekach średnich” dotyczącą herbu PRUS. Przytoczyć należy fragment tej pracy Jadwigi Chwalibińskiej. ”Stopniowe, coraz częstsze publikowanie zapisek sądowych i heraldycznych z terenu Mazowsza wykazało, że wśród niezmierzonej masy drobnych rodów szlacheckich mazowieckich spotyka się rycerzy o cudzoziemskich imionach, którzy pozwani o nieszlachetne pochodzenie, lub zaczepieni w swych prawach rycerskich, powoływali się na jakieś iura Prussorum. Określali je jako ius Pruthenicum, ius Prussitharum, ius Prusskye lub Pruschow prawo, a siebie nazywali Prusovye, Prusy, Pruschy, Pruteni ”.
Być może, że przyjdzie chwila dla Prusów, kiedy ich potomkowie będą mogli czcić i ucztować pamięć o swoich przodkach, a zmartwychwstali starożytni Grecy, Spartanie i Ateńczycy nie tylko będą klaskać, ale też chylić będą czoła Prusom za ich męstwo w obronie człowieczeństwa. Czas leczy rany, pamięć ulega zatarciu, ale prawda w końcu zawsze wychodzi na wierzch – demony grasują, ale Bóg zawsze ma ostatnie słowo.
ROZMIESZCZENIE RODU PRUSÓW W POLSCE OKRESU ŚREDNIOWIECZA
RODY HERBU PRUS I , II , III
z pracy mgr Jadwigi Chwalibińskiej “Ród Prusów w wiekach średnich”NAZWISKA HERBU PRUS I

Prus I

Albrychowicz, Litwa
Andrzejewski
Andrzejowski
Bałdowski
Balowicz
Bednarski, gn. Bednarów, woj. ruskie
Bereźnicki, woj. podlaskie
Białochowski, gn. Białochowo, woj.
chełmińskie
Białoszewski vel Białyszewski
Biedrzych
Biesiadecki vel Biesiadowski
Biestrzykowski, gn. Biestrzykowice, woj. sieradzkie
Bluszczyński
Bogusławski, Bogusławice, woj. łęczyckie
Bogurski
Bolączki
Boniecki
Bońkowski, woj. kijowskie
Borowski, gn. Borowo, woj. mazowieckie
Brzeski
Brzeziński – wymienieni pod h. Prus 3
Brzyński vel Brzeń ski, Prusy
Bugajski
Butwiłowicz vel Butwił
Bystroń
Bystram
Budka vel Budek
Chladowski
Chocewicz
Chodasiewicz vel Chodaszewicz
Chomętowski, gn. Chomętowo, woj. mazowieckie
Chwałkowski, gn. Chwałkowo, woj. Chrzanowski, gn. Chrzanowo, woj. mazowieckie
Chrzczonowski Cianowski, Cianowice, woj. krakowskie
Ciągliński
Cieszym
Cieszymowski
Czaczkowski
Czarnecki
Cygański, gn. Cygany, woj. łęczyckie
Cytowicz, powiat lidzki
Dawidowicz
Dąbrowski (jednego poch z Frankowskimi), gn. Dąbrowa, woj. podlaskie
Długojewski, gn. Dł ugojewo, woj. sandomirskie
Dobrocieski, gn. Dobrociesz, woj. krakowskie
Dobraczyński
Dołmat
Dorohiński
Drogot
Drotkiewicz, Litwa, herb odm. Drozdowski, gn. Drozdy, woj. mazowieckie
Druszkowski, gn. Druszków, woj. krakowskie
Dworski, woj. Cheł miń skie
Dymitrowski, gn. Dymitrów, woj. krakowskie
Dzierliński
Dzierżek, woj. krakowskie, woj. mazowieckie
Falęcki
Fastowicz
Frankowski, gn. Franki, woj. podlaskie
Fricz
Frycowski
Frykowski
Gałecki, Gałki, woj. mazowieckie
Garlicki, gn. Garlica, woj. krakowskie
Gawłowicki
Gębicki, woj. krakowskie
Gliśniewski
Gładkowski vel Gładowski
Głowacki, gn. Głowaczewice, woj. sieradzkie
Głuszyński
Goleń
Goły vel Goly
Gonowski
Gorski vel Górski
Gostyński
Goworowski, gn. Goworowo, woj. mazowieckie
Górny
Górski, gn. Górskie - Ponikł y Stok, woj. mazowieckie
Gnida
Gniewiewski, gn. Gniewiewice, woj. mazowieckie
Grabkowski
Grochowarski vel Grochowalski, gn. Grochowarsko, woj. mazowieckie
Grodecki, gn. Gródek, woj. krakowskie
Grot (poch od Wieczfiń skich), gn. Grotki, woj. mazowieckie
Grzybowski
Grzymisławski, gn. Grzymisł awice, woj. poznańskie
Grzymułktowski
Guda
Gumowski, woj. sandomirskie
Gunicki, gn. Gunice, woj. kaliskie
Gurkowski, piotrkowski
Hladowicki, Litwa
Hurba
Hurkowski, woj. kijowskie
Husarzewski, nob 1676, herb odm.
Irenkowski
Isajkowski-Dołmat vel Izaykowski, gn. Isajki, woj. kijowskie, herb odm.
Izenkowski
Jabłonowski (poch od Krzyżewskich), gn. Jabłonowo, woj. podlaskie
Jabł oszewski
Jakowicki
Jakowiecki
Janowski, gn. Janowo, woj. mazowieckie
Jaras
Jaroszewicz-Kwaczyń ski, woj. witebskie
Jaszczewski
Jerzmanowski, gn. Jerzmanowice, woj. krakowskie
Jeżewski vel Jeżowski (poch od Krakowiań skich), gn. Jeżewice, woj. mazowieckie
Juchna
Juchnowski, woj. podolskie
Julewski, woj. mazowieckie
Jurecki
Juszkiewicz
Kaczkowski, gn. Kaczkowice, woj. krakowskie
Kączkowski
Kamiń ski
Kamocki, gn. Kamocin, woj. sieradzkie
Kełpsz
Kierdwanowski, gn. Kierdwanowice, woj. podolskie
Kiwalski
Klecki, woj. pomorski
Klicki, gn. Klicz, woj. Mazowiecki
Kliczkowski, gn. Kliczkowy, woj. mazowieckie
Kliks
Klimontowski
Klimuntowski
Klobar, gn. Minery-Klobara, woj. sandomierskie, nob 1552
Kobierski, gn. Kobierzyn, woj. sandomirskie
Kobieski
Kobiewski
Kobyliński, gn. Kobylin, woj. podlaskie
Kołomyjski, gn. Kołomyja, woj. podlaskie
Komorowski
Kondracki, gn. Kondradziec, woj. płockie
Korcicki
Kordek
Korgowd
Koronacki
Korowicki
Korulski
Kotulski
Korycki, gn. Korytnica, woj. mazowieckie
Kowalewski, gn. Kowalów, woj. mazowieckie
Kowalowski
Koźliński
Kniaziołucki
Krasnosielski, gn. Krasnosielce, woj. bracławskie
Krasnowiecki
Krępiński, gn. Krę pna, woj. krakowskie
Krzyszkowski, woj. krakowskie
Krzywokulski
Krzyżakowski
Krzyżanowski
Krzyżewski, gn. Krzyż ewo, woj. podlaskie
Kumelski, woj. podlaskie
Kurczyński
Kurowicki, gn. Kurowice, woj. podlaskie
Kuszlejko
Kwaczyński
Kyczyński, gn. Kicznia, woj. krakowskie
Lechowiec
Lisicki, gn. Lisice, woj. rawskie
Lisowski, woj. krakowskie, herb odm.
Lubiatowski
Łaski, gn. Łaś -Toczyłowo, woj. mazowieckie
Łaszkowski
Łatkiewicz vel Łatkowicz
Łatyński
Łącki (poch od Jerzmanowskich), gn. Łąki, woj. krakowskie
Łąka
Łątkiewicz, gn. Łą tka, woj. krakowskie
Łososiń ski, gn. Ł ososina, woj. krakowskie
Łunkiewicz, gn. Ł unkiewskie, Litwa
Maciński, woj. poznań skie
Markold
Michalczewski, gn. Michalczowa, woj. krakowskie
Michalewicz
Mierzwiński
Miłkowski, gn. Miłkowa Wielka, nob. 1782, herb odm.
Miszewski
Mitkiewicz, gn. Mitkaycie, Żmudź
Mniszewski, gn. Mniska Wieś , woj. rawskie
Mocarski
Mokrzewski
Monasterski
Morelowski, gn. Morele, woj. rawskie
Motowidło, Litwa
Mroczek, gn. Mroczkowo, woj. mazowieckie
Mruk
Mścichowski
Myk
Nadolski
Nejman
Niedziałkowski
Niedzielski
Niedziński
Nidziński, gn. Nidzino, woj. mazowieckie
Niedzielski, woj. sieradzkie
Nielepiec, gn. Nielepice, woj. krakowskie
Nielipowicz
Niemczynowicz
Niemczynowski
Niewiadomski-Piotuch, gn. Niewiadoma, woj. podlaskie,
Noniewicz, powiat lidzki
Noreyko
Nosakowski vel Nossakowski
Obrycki, gn. Obryte, woj. mazowieckie
Ogilba
Ogrodzieński, gn. Ogrodzieniec, woj. mazowieckie
Ogrodziński
Olszewski
Onacz
Mayno vel Maynota
Opacki (poch od Powsińskich), gn. Opacz Wielki,
Opalenicki vel Opalenicki
Opolski, gn. Opole, woj. lubelskie
Orło
Ormiński vel Ormień ski
Orzeł
Orzest
Orzypies
Ordyłowski
Ossowski, gn. Ossowo, woj. pomorskie
Ostrowski, gn. Ostrów, woj. sieradzkie
Otocki, gn. Otocznia, woj. pł ockie
Otto
Padkowski vel Patkowski, gn. Padkowice, woj. podlaskie
Pajewski, gn. Pajewo, woj. mazowieckie
Pakosz
Patocki, Kałuszyno-Patok, woj. mazowieckie
Pawęski-Skarga, herb odm.
Pecner
Petrusiewicz vel Petrusewicz
Petryczyn
Pielgrzymowski, gn. Pielgrzymowice, woj. krakowskie
Pieszczański
Pietrusewicz
Pikuz
Pilski
Piotrowski, gn. Piotrowice, woj. krakowskie
Piotuch
Piszczański, herb odm.
Piszczatowski
Plich
Pliski
Płocki
Płoniański
Płonka
Płonowski
Płoński, gn. Pł onki, woj. podlaskie
Płoski
Płowski
Podleski, gn. Podlesie, woj. rawskie
Polikowski
Polkowski vel Polikowski
Połomski
Porębiński
Potoczyński
Powsiński, gn. Powsinek, woj. mazowieckie
Preis
Preyss
Prus vel Pruss
Prusakowski
Prusewicz
Pruskowski
Pruszanowski
Pruszewski
Przechodzki
Przechowski
Przewłocki, Przewłoka, woj. podlaskie
Przewski, woj. mazowieckie
Przeździecki, gn. Przezdziecko, woj. mazowieckie
Puryszka vel Puryszko
Purzycki
Puzyrowicz
Raciborowski, gn. Raciborowice, woj. krakowskie
Raczkowski, gn. Raczykowo, woj. mazowieckie
Radecki, herb odm.
Radwański, gn. Radwanowice, woj. krakowskie
Radziątkowski, gn. Radziątków, woj. sieradzkie
Radziecki, gn. Radzięcin, woj. lubelskie
Rakowski (poch od Powsiń skich), gn. Rakowiec,
Raszpiński
Reszka
Reszkowski
Reymer
Riwotcki
Robkowski
Rodowicz, gn. Rodowce, Litwa
Rodzianko
Rokotowski, gn. Rokotów, woj. rawskie
Rosochacki
Różanka
Rubinkowski
Rudnicki, gn. Rudniki, woj. krakowskie
Rudawski
Rudowski, gn. Rudowo, woj. mazowieckie
Rudzianko
Rudziński
Rukał a vel Rukalicz
Ruwski
Rzeszek
Rywocki
Sas
Skotnicki
Skarzeszowski, gn. Karzeszowo, woj. krakowskie
Skowron
Skowroński
Skrodzki, gn. Skroda, woj. mazowieckie
Sławek
Słupski, gn. Słupsk, woj. , krakowskie
Smolikowski vel Smulikowski
Smorawski vel Szmorawski
Snarowski vel Snorowski
Sobiecki
Sochaczewski
Spinek vel Spineczki
Stefan
Stępkowski, woj. pł ockie
Stradomski, gn. Stradomka, woj. krakowskie, herb odm.
Strowski
Strzałkowski
Strzelecki (poch od Dobrocieskich), gn. Strzelce,
Strzępiński vel Strzempiński, gn. Strzępiń , woj. poznańskie
Studziński (poch od Słubickich), gn. Studzieniec,
Studzieński
Studziński
Suszewski
Sudwa
Swarocki (poch od Sł ubickich), woj. rawskie
Szamowski, gn. Szamowo, woj. sieradzkie
Szarzyń ski
Szczepanowski, gn. Szczepanowo, woj. krakowskie
Szczepeciński
Szczycieński
Szepeciński vel Szepeczyński
Szorc
Szumańczewski vel Szumańczowski, gn. Szumańczowo, woj. krakowskie
Szumańczewski vel Szumańczowski, gn. Szumańczowo, woj. krakowskie
Szybalski
Śledż
Slepczyc, Litwa
Ślepikowski vel Ślepkowski
Świder
Świerczyński (poch od Słubickich), gn. Świerczyn, woj. mazowieckie
Tabaszowski, gn. Tabaszowa, woj. krakowskie
Tobaszowski
Tolstecki vel Toł stecki
Trębicki vel Trembecki vel Trembicki, gn. Trą bki,
Truskawki
Trzępiński
Turkowski
Turzyński, herb odm.
Urbanowski
Werecki
Wieczorek
Więckowski, gn. Więcki, woj. sieradzkie
Wierzbicki, gn. Wierzbica, woj. krakowskie
Wirzbięta
Wiewiórowski vel Wiewiorowski
Wilkoszowski
Windyk vel Wittyg, gn. Windyki, woj. mazowieckie
Wiskałła
Wiśniewski vel Wiśniowski, gn.
Wiśniów, woj. lubelskie
Włost
Wokulski
Woliński
Wolski, woj. krakowskie, herb odm.
Wołkowiński
Wrzępski, gn. Wrzępia, woj. krakowski
Wspinek
Wysłobocki
Zadzimirski
Zagorowski, gn. Zagorowa, woj. krakowskie
Zagórowski
Zajączek
Zajączkowski, woj. Chełmińskie
Zajkowski vel Zaykowski
Załęski (poch od Sł ubickich), gn. Załęże, woj. mazowieckie
Zbierzyński vel Zbirzyński
Zdrodowski
Zegadło vel Żegadł o
Żabka
Żochowski
Żukowski, gn. Żukowo Wielkie, woj. płockie
Żurakowski vel Zurakowski, gn. Żuraki

NAZWISKA HERB PRUS II

Prus II

Bandowski
Baworowski, gn. Baworów, woj. podolskie
Bawor
Będkowski vel Bandkowski (poch od Wspinków), gn. Bę dkowo, woj. sieradzkie
Bielejewski
Bielowski, gn. Bieł owice, woj. łęczyckie
Blichowski (poch od Sł ubickich), gn. Blichowo, woj. pł ockie
Biał yszewski (jednego poch z Miszewskimi), gn. Biał yszewo, woj. płockie
Chłopicki, gn. Chł opice, woj. bełzkie, herb odm.
Chojnacki
Chomętowski, gn. Chomę towo, woj. mazowieckie
Czohodorfd
Damecki
Damięcki
Danielecki (von Dammeke), gn. Dana, woj. pomorskie
Daniecki, gn. Danowo, woj. mazowieckie
Dawidowski, gn. Dawidów, woj. ruskie, herb odm.
Dębowski, gn. Dę bowo, woj. ruskie Dłużniewski
Dowejko, powiat lidzki
Faszcz, gn. Faszczyce, woj. rawskie
Faszczewski (poch od Faszczów), gn. Faszcze, woj. podlaskie
Filonienko
Gąsowski, gn. Gą ski, woj. mazowieckie; gn. Gąsówka, woj.podlaskie
Gulach
Glinojecki vel Glinowiecki, gn. Glinojeck, woj. pł ockie
Glinowiecki
Gloger ziemia łomżyńska
Głuchowski, gn. Głuchówek, woj. rawskie
Głuchowski-Gleich, gn. Głuchowo, woj. cheł miń skie, herb odm.
Gołąb
Gościszowski
Grabowski
Grochowalski, gn. Grochowalsk, woj. mazowieckie
Grodzieński, gn. Grodzień , woj. płockie
Grzybowski, gn. Grzybowo, woj. mazowieckie
Grzybiński, przyd Windeck (Windyk)
Gunthek
Jezierski, gn. Jezierzyce, woj. rawskie, herb odm.
Jeżewski, gn. Jeż ewice, woj. mazowieckie
Kalnochwotski
Kamocki, gn. Kamocin, woj. sieradzkie
Kanafocki vel Kanafojski
Karniski, gn. Karniszyn, woj. pł ockie
Katlewski, gn. Katlewo, woj. chełmińskie
Kletni
Klukowski, woj. sieradzkie
Kobyliński, gn. Kobylino-Pieniążki, woj. podlaskie
Korowicki
Kosiński, gn. Kosiny, woj. płockie
Kostecki, gn. Kostki Mał e, woj. sandomierskie
Koysza
Krzystałowicz
Krzyształowicz
Krzyształowski
Kuklinski
Kula
Kulicz
Kurowicki
Lisicki, gn. Lisice, woj. rawskie
Lubecki vel Ł ubecki (poch od Płomiańskich), gn. Łubki, woj. płockie
Lubiatowski, gn. Lubiatów, woj. sieradzkie, herb odm. Łażniewski
Łażniowski
Łażniewski
Makowski, gn. Makowo, woj. podlaskie
Małachowski, gn. Małochowo, woj. mazowieckie
Mikuł owicz
Miszewski vel Misiewski (poch. od Białyszewskich), gn. Miszewo, woj. płockie
Miszkiel
Mizgier
Mitarnowski
Moszczyński (poch. od Wspinków), gn. Moszczenica, woj. sieradzkie
Myślęcki
Nakwaski, gn. Nakwasin, woj. mazowieckie
Niewierski, gn. Niewierz, woj. inowrocławskie
Nowomiejski
Obrębski, gn. Obręb, woj. mazowieckie
Olszowski, gn. Olszowa, woj. łęczyckie, herb odm.
Orpinowski vel Orpiński
Orpinowski
Orpiński
Orzeszkowski, woj. pł ockie
Osowiński
Ossowiński, woj. podlaskie
Otto
Petrellewicz
Pieniążek
Płomiań ski, gn. Płomiany, woj. brzesko-kujawskie
Preczkowski vel Pręczkowski, woj. inowrocławskie
Pruski
Radomiński
Radziątkowski
Radziecki
Rogusławski
Rosoł owski
Rudowski, gn. Rudowo-Prusy, woj. mazowieckie
Samicki, herb odm.
Segnic, nob 1669
Siodłowski, gn. Siodłków, woj. sieradzkie
Skotnicki (poch od Wspinków), gn. Skotniki, woj. sieradzkie
Spytek
Strzemieczny, gn. Strzemieczno, woj. mazowieckie
Strzałkowski
Stypiński
Szczyciński (poch od Miszewskich), gn. Szczytno, woj. płocki
Szczutowski
Sułostowicz
Świętochowski, gn. Świętochowo, woj. mazowieckie
Tobaczyński
Urbanowski
Ważanka vel Spytek
Wieczwiński, gn. Wieczwnia, woj. płockie
Więckowski
Windacki, przyd Windak, gn. Windak, woj. chełmińskie
Wisłocki
Wodzyński, gn. Wodzyn Mały, woj. sieradzkie
Wołowski, gn. Wołowa, woj. płockie
Wspinek vel Spinek, woj. sieradzkie
Zaborowski, gn. Zaborowo, woj. płockie
Zacharski, gn. Zacharza, woj. sieradzkie
Zglinicki, gn. Zglinice, woj. płockie
Żyrowski, gn.

NAZWISKA HERBU PRUS III

Prus III

Andrzejewski
Andrzejowski
Augustowski
Bacewicz, woj. kowieńskie
Balicki, potw. szlach 1512
Bełdycki, gn. Bełdyki, woj. mazowieckie
Biernacki
Bissiński
Blanck vel Blank, nob 1790
Bobrowski, gn. Bobrowce, woj. rawskie
Bogdański, gn. Bogdanowo, woj. mazowieckie
Broszkowski, gn. Broszkowo, woj. mazowieckie
Broszkowiecki
Broszowiecki
Brzeziński (poch. od Wspinków), gn. Brzeziny, woj. sieradzkie
Brzezieński
Budzyna
Byszewski, gn. Byszewice, woj. rawskie
Byszyński-Jakiel, gn. Byszyna, woj. mazowieckie
Byszyński
Chładkowski
Chomentowski
Chomętowski, gn. Chomętowo, woj. płockie
Chrzanowski, gn. Chrzanowice, woj. sieradzkie
Citowicz
Cwietowicz
Cytowicz
Czarnecki, gn. Czarnocin, woj. krakowskie, herb odm.
Czarnicki
Czarnowieński 
Czarowieński, gn. Czarowiany, woj. sieradzkie
Czepurkowski
Czyrski, powiat lidzki
Danicz
Dawidowski-Budzyna, gn. Dawidów, woj. krakowskie   
Dłużniewski (poch. od Jarnutowskich), gn. Dłużniewo, woj. płockie    
Dobrzyniecki vel Dobrzynicki, woj. mazowieckie    
Duchnicz    
Falęcki (poch. od Żochowskich), gn. Falęcin, woj. mazowieckie    
Giżycki    
Glaznocki vel Głaznocki, gn. Glaznoty, woj. chełmińskie, herb odm.
Glaznowski
Głowacki     
Głuchowski, gn. Głuchów, woj. mazowieckie
Gniewiński    
Gościański, gn. Gościańczyce, woj. mazowieckie    
Gościencki    
Gościeniewicz   
Gościszewski, gn. Gościeszyce, woj. mazowieckie   
Gościewicz    
Groblewski    
Grzybowski    
Jabłonowski, gn. Jabłonowo Brodnickie, woj. chełmińskie 
Jarnutowski vel Jarnułtowski vel Jaruntowski (poch. od Łomżskich), gn. Jarnuty, woj.  mazowieckie
Jarontowski    
Jaromirski (poch. od Stuckich), gn. Jaromierz, Prusy
Jezierski, gn. Jeziorna, woj. mazowieckie   
Karmanowski, gn. Karmanowice, woj. krakowskie    
Karmiński       
Karniski vel Karniński (poch. od Wieczwińskich), gn. Karniszyn, woj. płockie    
Kierekes
Kobyliński, gn. Kobylino, woj. rawskie    
Kobylski   
Kodzioł   
Kordzikowski   
Korewicki vel Korowicki   
Kota    
Kowalewski, gn. Kowalewice, woj. sieradzkie    
Kowaliński
Krakowiański (krewni Jeżewskich), gn. Krakowiany, woj. mazowieckie
Krakowieński    
Krakowiński
Kreczmar vel Kreczmer  
Kruszewski (poch. od Jeżewskich), gn. Kruszewo, woj. mazowieckie  
Kutasiewicz  
Krzemiński, gn. Krzemieniec, woj. ruskie
Krzemieński
Kublicki-Piotuch, gn. Kublice, Pomorze     
Kurowicki, vel Kurewicki gn. Kurowice, woj. podlaskie
Lankuna   
Latyński vel Łatyński    
Łankuna (poch. od Łomżskich)   
Łankunicz    
Łazarz
Łomski   
Łomżski vel Łomżyński, gn. Stara Łomża, woj. mazowieckie    
Łomżyński   
Łosowski, vel Łossowski gn. Łosewo, woj. mazowieckie   
Łowczewski (poch. od Napiórkowskich), gn. Łowczewo, woj. mazowieckie  
Macki
Magdaleński, gn. Magdaleniec, Prusy    
Manowski (poch. od Jeżewskich), gn. Many, woj. mazowieckie   
Mikuliński
Miński (poch. od Gościańskich), gn. Mińsk, woj. mazowieckie    
Miądzki
Mlącki (poch. od Powsińskich), gn. Mlądz, woj. mazowieckie  
Młądzki  
Młocki, woj. mazowieckie    
Młyński, gn. Młyńsk   
Mnichowski
Morozowicz       
Mroczek, gn. Mroczki, woj. podlaskie     
Mroczkowski, gn. Mroczki-Kamionka, woj. podlaskie  
Mroziński    
Mrozowicki vel Mrozowiecki, Mrozowski, gn. Mrozowice, woj. krakowskie    
Nagolski    
Napierkiewicz vel Napierkowski    
Napierka    
Napióra     
Napora     
Napiórkowski, vel Napiorkowski  gn. Napiórki, woj. mazowieckie     
Niedziałkowski vel Niedzielski, gn. Niedziałki, woj. mazowieckie     
Niewiński    
Nogatski, gn. Nogat, woj. chełmińskie    
Ogrodziński vel Ogrodzieński, gn. Ogrodzieniec, woj. mazowieckie    
Ojrzanowski, gn. Ojrzanów, woj. mazowieckie     
Okęcki, gn. Okęcie, woj. mazowieckie     
Opacki, gn. Opacz Mały, woj. mazowieckie    
Ossowiecki
Ossowiński vel Osowiński, gn. Ossowno, woj. mazowiecki     
Petrulewicz    
Pietuch
Piottuch vel Piotuch     
Piórko vel Pirko     
Pisanka-Kodziełł, vel Pisanko gn. Pisanki, woj. podlaskie     
Pisanka
Pisanko
Plewiński    
Podleski vel Podlewski, woj. rawskie     
Preuss    
Pręczkowski, gn. Pręczki, woj. brzesko-kujawskie
Prosewski 
Prossewski
Prószewski, vel Proszewski woj. rawskie   
Proszewski  
Prusiecki, gn. Prusiecko, woj. sieradzkie     
Pruski, gn. Prusy, woj. chełmińskie
Pruszkowski vel Pruskowski     
Przechadzki vel Przechadzka    
Przechalski    
Puchalski     
Puzewski  
Pużewski 
Pysanka
Pysznicki    
Radulski (poch. od Łomżskich), gn. Radule, woj. mazowieckie   
Rawski, gn. Rawa   
Rosochacki, vel Rossochacki gn. Rosochate-Nartułty, woj. mazowieckie    
Rozenbark    
Rudkowski 
Rudzeński    
Rudzieński   
Rudziński vel Rudzieński (poch. od Gościańskich), gn. Rudno, woj. mazowieckie    
Rzeczkowski, gn. Rzeczkowo, woj. rawskie   
Rzętkowski    
Słucki    
Sobor    
Strękowski (poch. od Łomżskich), gn. Strękowo, woj. mazowieckie   
Stucki, gn. Studa, woj. chełmińskie  
Stuczki  
Studski  
Studziński, gn. Studzianki, woj. rawskie    
Studzki
Sugowdż
Tomicki vel Tomikowski, Tomiki, woj. rawskie   
Tomicki
Tymiński (poch. od Łomżskich), gn. Tymianka, woj. mazowieckie   
Tomikowski
Uciąski, gn. Uciąchy, woj. rawskie   
Ważyński (poch. od Jarnutowskich), Ważyny, woj. płockie   
Wibulski
Wichulski
Wiczfiński
Wieczwiński vel Wiczfiński gn. Wieczwnia, woj. płockie 
Wieczyński
Wiećfiński
Wiećwiński
Wieczfiński
Wiecfiński
Wietwiński vel Witwiński  
Wietwiński
Więckowski  
Witwiński
Wiwolski
Wotowski
Wyczfiński   
Wrotnowski, gn. Wrotnów, woj. rawskie 
Wyczfiński
Zaborowski
Zaleski (poch. od Ojrzanowskich), gn. Zalesie, woj. mazowieckie   
Załęski, gn. Załęże, woj. mazowieckie 
Zamieński (poch. od Gościańskich), gn. Zamienie, woj. mazowieckie    
Zdrodowski, gn. Zdrody, woj. podlaskie    
Zdroikowski   
Zdziewoj.ski, woj. sandomierski   
Zglinicki, gn. Zglinice, woj. płockie   
Zglenicki
Zieliński vel Zieleński, gn. Zielonki, woj. płockie   
Zuchorski vel Żuchorski  
Żochowski vel Żuchowski, gn. Żochowo, woj. płockie   
Żukowski, gn. Żukowo, woj. płockieMAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony