STAROŻYTNY RÓD PRUSÓW
PRAWDA I PAMIĘĆ

K L U B     P R U S A

KLUB PRUSA - Złota Księga Prusów, składać będzie się z nazwisk osób które przez swoje oświadczenie zgłaszą konieczność rewitalizacji Narodu Prusów. W Waszych rękach jest twarde i nieustępliwe dążenie do wszystkich praw samostanowienia, jakie daje Rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2007 roku , o wartościach dla rdzennych narodowości.
Kontakt: PRUS@PRUSOWIE.PL
English version001
nr 001

Witam w KLUBIE PRUSA, jako członka STOWARZYSZENIA PRUS

Dążenie do PRAWDY i PAMIĘCI o Prusach w żadnych okolicznościach nie może pozostać nie ujawnione dla obecnego i przyszłych pokoleń. W szczególności dotyczy to Europy.
10.04.2010
Polska
Sławomir Klec Pilewski

002
nr 002
Szanowny Panie,

W pełni popieram kampanię prowadzoną przez Stowarzyszenie Prus w uznaniu i odnowie praw dla rdzennych ludzi pochodzących z Prus.

Pozdrawiam
17.04.2010
Bahrain
Chris Prus

nr 003
Prezydent Stowarzyszenia PRUS

Szanowny Panie od przeszło 60 lat jestem mieszkańcem Świętej Warmii.Od pierwszych chwil ziemia ta urzekła mnie niesamowitym pięknem unikalnej przyrody, wspaniałym,zróżnicowanym krajobrazem a przede wszystkim tragiczną jej historią.

Dlatego też w pełni popieram inicjatywę przekazywania obecnym i przyszłym pokoleniom prawdy o tragicznych losach pierwotnych gospodarzy Tej Ziemi.
21.04.2010
Polska
Stanisław J. Świeboda-Kwieciński

nr 004

Chciałabym tylko powiedzieć, że ja również przyłączam się do tego Apelu skierowanego do Europejskiego Parlamentu. Popieram ten Apel o wydanie historii o Prusach i ustanowienie muzeum Prusów na koszt Europy. Wydaje mi się, że łatwo nie będzie i zapewne pojawią się trudności na tej drodze. Choć zawsze trzeba mieć wiarę i nadzieję, że się uda. Napewno w większej grupie byłoby łatwiej, oczywiście możecie liczyć na moje poparcie.

28.04.2010
Polska
Beata Zalewska

nr 005

Prusowie zasługują, by o nich pamiętać.
29.04.2010
Polska
Grzegorz Krupiński

nr 006

Fałsz, zakłamanie i 700 letnia ucieczka przed ujawnieniem prawdy o Starożytnych Prusach, zapytuję z jakich powodów i czy historyków europejskich nobilituje takie zachowanie?
01.05.2010
Polska
Jan Pilewski

nr 007

Eksterminacja Starożytnych Prusów i zagarnięcie ich terytorium oraz przywłaszczenie nazwy narodu jest faktem powszechnie nie znanym. Pamięć o prawdziwych Prusach i ich męstwie zasługuje na uhonorowanie przez dzisiejszą Europę, niezależnie jak trudna do tego będzie droga.
03.05.2010
Anglia
Michał Kulczykowski

nr 008

MÓJ DROGI SŁAWOMIRZE PILEWSKI
W zadumie przestudiowałem Twoją stronę dedykowaną historii Prusów. Poza historyczną zawartością, jej zwięzłość, ciągłość i bogactwo, jest dowodem bez jakiejkolwiek wątpliwości, że ponad wszystko ludzkim pragnieniem jest PRZYNALEŻNOŚĆ.
Chciałbym posiadać Twoją dedykację i zaangażowanie i to jeszcze w tak wielkiej sprawie. Z pewnością wielu doceni Twój wysiłek.

Wielki praca!
05.05.2010
Londyn ANGLIA
C.J. SENFT

nr 009

PRUSOWIE ZASŁUGUJĄ NA PAMIĘĆ.
05.05.2010
Anglia
Jack de Duleba

nr 010

Popieram w zupełności apel do Parlamentu Europejskiego w przedmiocie utworzenia muzeum Prusów. Jest to inicjatywa godna wspierania i usilnych starań o końcowy efekt materialny. Składam też niniejszym akces do Stowarzyszenia i Klubu Prusów w Polsce.
Panie Sławomirze - powinno z tego wyjść coś interesującego.Pozdrawiam serdecznie z mokrego dziś Wrocławia.
06.05.2010
Polska
Radosław S. Czarnecki

nr 011

Zachowajmy pamięć o Prusach. Grupa etniczna bardzo przyjaznego sąsiadom narodu. Prusowie nie prowadzili wojen a jednak byli eksterminowani przez sąsiadów, którzy pod pozorem wprowadzania wiary niszczyli ten naród. Wielu potomków dumnych Prusów żyje w Polsce do dzisiaj. Pomóżmy im zachować swoją tożsamość.
Pomóżmy zachować pamięć o ich przodkach, o ich korzeniach.

Stanisław Leszek Pieniążek,
Honorowy Członek Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego

Będę wdzięczny kolegom za przyjęcie mojej skromnej osoby do Klubu Prusa
09.05.2010
Polska
Stanisław Leszek Pieniążek,

nr 012

W całej historii świata i jak daleko sięga pamięć, większość ludzkości była pionkiem w rękach władców świata - polityków i magnaterii - byliśmy i jesteśmy tylko pionkami. Kraje zostały podzielone, splądrowane, tylko dla własnych egoistycznych celów - przejęcie gruntów, gospodarek i innych.
Prusy są tu bardzo trafnym przykładem, gdy wiemy, że niemieckie Prusy w 19 wieku obejmowały Niemcy, Polskę, etniczne Prusy, Danię, a dziś niemieckie Prusy zniknęły, termin ten używany jest tylko jako historyczna nazwa. Nic więcej!
Mam w sercu głęboką wiarę, iż nadszedł czas na odkłamanie tej Historii.
Bravo dla Sławka Pilewskiego za walkę o sprawiedliwość i ustalenie jej niewygodnych faktów!
Powodzenia i Szczęść Boże,
Georges Chamchoum,
Reżyser filmowy, Hollywood, California,

06.07.2010
USA
Georges Chamchoum

nr 013

Szanowny Panie,
jest Pan twórcą ważnej inicjatywy społecznej dotyczącej przywrócenia właściwej pamięci i historii Prusów - jednego z najstarszych ludów Europy.
07.09.2010
Polska
Maciej Wiśniowski

nr 014

Monsieur Pilewski,

j'estime qu'il est tout à fait légitime de parler des peuples baltes et plus particulièrement des Pruthènes et des Yadzwingues en raison de leur histoire tragique.
Votre site est très intéressant à tout point de vue d'autant plus qu'il rétablit certaines vérités historiques. Pour ces raisons vous pouvez compter sur mon soutien et mes encouragements.

Amicalement
Zaborowski Stanislas ( France )

Panie Pilewski
Sądzę, że jest całkowicie słuszne mówienie o ludach bałtyjskich, w tym nade wszystko o Prusach i Jaćwięgach, a to ze względu na ich tragiczne dzieje. Pańska postawa jest bardzo ciekawa (cenna) z każdego punktu widzenia tym bardziej, że zmierza ona do odtworzenia pewnych wartości historycznych. Z tych względów może Pan liczyć na moje poparcie i moją zachętę.

Z wyrazami przyjaźni,
08.09.2010
Francja
Stanislas Zaborowski

nr 015

Szanowny Panie,
Dziękuję za Twoją stronę. Mój ród Wisniewskich jest z Prus i ucieszyło mnie czytanie Twoich tekstów.
Wysyłam Tobie szybko krótką notkę, to wszystko jest bardzo interesujące.
Szczerze
Christopher
15.09.2010
USA
Christopher Wisniewski

nr 016

Witam

Jak widać z korespondencji na Pańskiej stronie włodarze regionu to swoisty ciemnolud.
Wyjdzie na to, że chce Pan uczynić zamach na stosunki polsko - niemieckie aczkolwiek jak wiemy obydwoje Prusowie z Niemcami nic wspólnego nie mieli.
W pełni popieram Pan starania o utworzenie muzeum Prusów, ba uważam że winien powstać skansen który uświadomiłby nie tylko Polakom kim byli Prusowie.

Uważam, że pomysł Pana jest pomysłem doskonałym i będę go rozpowszechniał w miarę moich mozliwości.

Pozdrawiam
Jarosław Menape
23.10.2010
Polska
Jarosław Menape

nr 017

Bardzo dziękuję za odpowiedź. To Co pan robi jest ważne i potrzebne dzięki pana stronie poznałam bliżej historie Prus, której wcześniej nie rozumiałam.
17.12.2010
Polska
Anna Mścichowska

nr 018

Bardzo serdecznie witam Pana.

Chciałbym wyrazić wdzięczność, że ktoś zechciał zająć się tym tematem. Sam jestem w prostej lini potomkiem rodu Pisanków herbu Prus trzy, inaczej Nagody lub Wilczekosy. Z chęcią wymienię z Panem parę uwag, a może wniosę nieco do badawczych zainteresowań Pana w tej kwesti.

Pozdrawiam Mirek
16.02.2011
Polska
MIROSŁAW KOZŁOWSKI

nr 019

Szanowni Państwo,

z wielką radością odkryłem stronę na której odkryłem, że istnieje stowarzyszenie Prus.
Jestem zainteresowany wsparciem tej ciekawej w moim przekonaniu inicjatywy i z miejsca składam deklarację wstąpienia do tego stowarzyszenia oraz świadczenie pomocy w miarę swoich możliwości.
30.03.2011
Polska
Tomasz Waśniewski

nr 021

Drogi Sławomirze

Deportacja ocalałych potomków Prusów z ich prawowitej ziemi ( OBŁAŚĆ KALININGRAD) zaczynając z dniem 12 grudnia 1948 roku i dalej NIE MOŻE być pojęta, czy to będzie na Wschodzie czy na Zachodzie ! Tego rodzaju akcja, NIE POSIADA ŻADNEGO USPRAWIEDLIWIENIA !!!
06.04.2011
Niemcy
Manfred Kaireit

nr 022

Szanowny Panie,

Niniejszym składam wniosek o formalne wpisanie członkowstwa do Klubu Prus .
12. 04.2011
Niemcy
Werner h. Szur Zurek-Namiot

nr 023

Mój Drogi Sławku,

Słowem wstępu, pozwól mi z całego serca przekazać słowa uznania za Twój niesamowity wysiłek, jaki włożyłeś w "Sprawę Prusów", którą obszernie przedstawiłeś na licznych stronach Stowarzyszenia Prus, imponującej stronie internetowej stworzonej przez Ciebie.

Chcąc skomentować Twój wysiłek, który jest mocno skierowany do władz Polski i Unii Europejskiej dla uznania prawdziwej historii i obecnej egzystencji potomków Starożytnych Prusów, sądzę, że istnieje potrzeba kontynuowania nacisku na nich aż do skutku.

Mogę tylko przypuszczać, że ilość pieniądzy, energii, czasu i wysiłku który dedykowałeś dla "naszej wspólnej sprawy" jest kolosalnych proporcji, dlatego publicznie i osobiście wyrażam Tobie wdzięczność jako w prostej linii potomek Starożytnych Prusów.

Gdyby nie Twoja odważna aktywność, nie poznałbym historii moich przodków ani też faktu o konspiracji Stolicy Chrześcijańskiej z Zakonem Krzyżackim żeby unicestwić Prusów, ponieważ byli wolnymi od tyranii ludźmi, nie jak ich sąsiedzi, dając w ten sposób "zły przykład" tym, którzy żyli w opresji.

Historia jeszcze raz powtórzyła swój cykl, teraz w formie totalitarnej Unii Europejskiej, dlatego kluczowym jest, żeby historia Starożytnych Prusów stała się wiedzą publiczną, tak żebyśmy uniknęli następnych czarnych wieków.

Przodkowie moi przysparzają mi poczucie dumy, szczególnie to dziedzictwo poczucia wolności, przyrzekam moje wsparcie dla wysiłku Twojego w naszej wspólnej sprawie.

Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia i potwierdzam także członkostwo Klubu.
17.04.2011
Australia
Jerry Prus-Butwiłowicz
Prawnik międzynarodowy

nr 024

Drogi Sławomirze

Najpierw muszę Tobie pogratulować za bardzo dobrze ułożoną i cudowną stronę.
Dziękuję za Twoją odpowiedż i zaproszenie do Klubu Prus.
Jako reprezentant herbu Prus I, moja żona herbu Prus II i Prus III, z wielkim uznaniem doceniamy ilość czasu i zasobów włożonych w tą cudowną stronę.
Jest ona dla nas bardzo wartościowym źródłem pomocy w naszych długich wędrówkach do odnalezienia i zrozumienia naszych przodków .
Z nadzieją, że będziemy się komunikować dla wiedzy i zrozumienia tej ważnej części historii.

Serdeczne pozdrowienia
Alan Mruk z żoną Darlene Pruski-Mruk

22.05.2011
USA
Alan Mruk z żoną Darlene Pruski-Mruk

nr 025

W roku 1945 wraz z zakończeniem II Wojny światowej Prusy, na mocy Traktatu Poczdamskiego, zostają podzielone pomiędzy Polskę i Związek Radziecki, a po jego rozpadzie również pomiędzy Litwę, Łotwę i Rosję. W tych granicach kraina ta znajduje się do dnia dzisiejszego.
Wiadomo że nie wszystkim to pasowało powstanie nowego panstwa dlatego przemilczano tą kwestje. Moim zdaniem nadszedł odpowiedni czas by zintegrowac pozostałych tu ludzi pochodzenia Pruskiego.

Stworzenie stowarzyszenia ruchu autonomii Prus dało by Stawarzyszeniu nowe mozliwości miedzy innymi prawo wyboru do sejmu swojego delegata co gwarantuje ustawa.
„ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 zwalnia komitety wyborcze utworzone przez organizacje mniejszości narodowych z wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego”

pozdrawiam i wspieram wszystkich fanów tego Stowarzyszenia myslę że możemy wiecej
25.05.2011
Polska
Ryszard Predel

nr 026

Prusy, Warmia czy Mazury, ta szczególna ziemia wiele imion ma.
20. 06. 2011
Polska
Wiesław Kubiak

nr 027

Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości (Antoni Kępiński).
Szanowny Panie Sławomirze!

Z radością i wdzięcznością przyjęłam Pańskie zaproszenie do Klubu Prusa. Myślę, że moi przodkowie, herbu Prus I, byliby dumni z faktu, że staram się zachować pamięć o nich i o ich dokonaniach. Nie bez powodu wybrałam jako motto cytat Antoniego Kępińskiego. Przecież to na nas spoczywa odpowiedzialność za to, by przyszłość nie była pustą kartą w naszych dziejach, a dla ciągłości naszej historii, powinniśmy zachować również pamięć o naszych przodkach, by móc ją przekazać następnym pokoleniom.

Sami kiedyś będziemy przodkami…

Współczesna wiedza o historii i kulturze Prusów jest wciąż niewielka, często spaczona, dlatego w pełni popieram Pańską działalność i zaangażowanie, które są godne podziwu i szacunku. Pańska strona jest cennym źródłem informacji, powinna stanowić pomoc dydaktyczną w szkołach na lekcjach historii. Przywróćmy wspólnie prawdziwą pamięć o naszych przodkach!

Pozdrawiam serdecznie:

Aranka Małkiewicz
26. 06. 2011
Polska
Aranka Małkiewicz

nr 028

Z serdecznymi pozdrowieniami za waszą cenną pracę. Trzymajcie się Prusowie.

Linda Brownsey
28. 07. 2011
Australia
Linda Brownsey

nr 029

Szanowny Panie Sławomirze,

Przede wszystkim proszę przyjąć moje ogromne gratulacje za podjęcie tak pięknej idei jaką jest wskrzeszenie wielkiej cywilizacji Prusów. Portal jest dobrym i rzetelnym źródłem informacji, a zamieszczone w nim materiały dają zupełnie nowe światło na całą złożoną problematykę. Jeszcze raz wielkie dzięki za cały ten trud jakiego się Pan podjął.
Mieszkam w Suchaczu, gdzie pełno jest różnych śladów pozostawionych przez ludzi od dawien dawna tu mieszkających. Mamy tu grodziska, święte miejsca, wały obronne itp. Zostały utrwalone w wielu dokumentach jakie pozostawili niemieccy (!) archeolodzy, historycy i terenoznawcy (np. Robert Dorr czy Carl Pudor). Dzięki ich pracy mamy właśnie możliwość badania tych miejsc na obszarze Wysoczyzny Elbląskiej. To jeden z programów historycznych jakie realizujemy w ramach stowarzyszenia "Suchacz TAKA Wieś"
(http://www.suchacz.eu). Myślę, że pod Pana okiem uda się nam wnieść może co nieco do całej idei i pokazać dzieje wspaniałego pruskiego ludu.

Serdecznie pozdrawiam,

Sylwester Jarkiewicz
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia
Suchacz TAKA Wieś

www.suchacz.eu
09. 08. 2011
Polska
Sylwester Jarkiewicz

nr 030

Piszę do Pana, ponieważ planuję napisanie książki beletrystycznej, której akcja rozgrywa współcześnie na Mazurach a jednym z wątków byłyby wierzenia religijne starożytnych Prusów. Bardzo zainteresowała mnie Pana strona, uważam, że jest niezwykle wciągająca i motywująca do dalszego poznawania cywilizacji Prusów. Niestety akurat w kwestii wierzeń religijnych i duchowości nie znalazłem na niej zbyt wielu informacji. Czy mógłby Pan polecić mi może jakieś wiarygodne źródła stanowiące kompilacje wiedzy do tej pory zgromadzonej na ten temat? Byłbym bardzo wdzięczny.

Pozdrawiam serdecznie,

Mikołaj Wróblewski
19. 08. 2011
Polska
Mikołaj Wróblewski

nr 031

Spodobał mi się wygląd pańskiej strony a szczególnie jej zasobność w informacje na temat Prus. Nie znalazłem tam jednak informacji na temat konfliktów polsko-pruskich.Szczególnie tych z 12 wieku. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby poruszył Pan ten temat na swojej stronie internetowej. (Jeśli to Ja przeoczyłem ten temat prosił bym o link z tymi informacjami). Z góry dziękuję i pozdrawiam!
29. 08. 2011
Polska
Radosław Szostek

nr 032

Szanowny Panie,

Oglądam Pana stronę i znajduję ciekawe informacje.
Przesyłam Panu też ciekawostki, ktore może się Panu przydadzą cyt. " ...Prusowie mówili językiem sarmackim i alańskim, jakim gada Litwa ,mieszanina tych dwoch...."
29. 08. 2011
Isabella Jaxa

nr 033

Narodu pruskiego nikt nie chce już odbudować. Powinniśmy raczej utworzyć coś w rodzaju "związku rodów", specyficznej grupy etnicznej. Gdyby nie Wy, nigdy bym nie poznał swego pochodzenia. Inni również muszą poznać prawdę.
14.09. 2011
Polska
Dawid Prus

nr 035

Szanowni Prusowie,

Na Waszą stronę i działalność trafiłem już jakiś czas temu, w związku z żywym zainteresowaniem tematyką Prus i Prusów.
Nie chcąc obojętnie przechodzić obok tak cennej inicjatywy, zwracam się z zapytaniem o sposoby przystąpienia do Stowarzyszenia. Będę wdzięczny o wszelką pomoc.

Pozostający z poważaniem Konrad Barwiński
27.11.2011
Polska
Konrad Barwiński

nr 036

Niech się wreszcie ukaże jakaś poważna publikacja i niech Polacy przestaną Prusy mylić z Niemcami....
30.11.2011
Polska
Violetta Pruska

nr 037
01.12.2011
Polska
Piotr Drogosz

nr 038

Mój dziadek Polak, z pruskim nazwiskiem Chocewicz, urodził się prawdopodobnie pomiędzy 1880 - 1890. Jego los jest mnie nieznany , bo Moja babcia rozwiodła się z nim w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Zmarły ojciec mawiał, że ma krewnych w Polsce.
Jedyne, co wiemy, to brat mojego dziadka Aleksandra mieszkał w Zachodniej Ukrainie (Wołyń).
Informacje o Prusach są bardzo interesujące.
W czasach sowieckich, służyłem jako wojskowy w obwodzie kaliningradzkim (Gusiew - Gumbinnen).
To miło wiedzieć, że jest federacja Prusów, która walczy o przywrócenie sprawiedliwości dziejowej.

Z poważaniem, Aleksandr. Ukraina, Dniepropietrowsk
10.12.2011
Ukraina
Aleksander Chocewicz

nr 039

Szanowny Panie

Chciałbym podziękować za utrzymanie tak perfekcyjnej historii w tym manipulowanym świecie.
Zdaję sobie z ogromu pracy ktorą Pan włożył w opracowaniu tej strony - jest naprawdę wspaniała.

Życzę powodzenia oraz Szczęśliwych Świąt.
16.12.2011
Niemcy
Eduard Klimek

nr 040

Dziękuję za zainteresowanie, i Twoją wspaniałą stronę. Z zadowoleniem dołączę się z odpowiednimi informacjami.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Marcelo Pilewski
31.01.2012
Izrael
Marcelo Pilewski

nr 041

Witam Państwa.

Przepraszam, że niepokoję. Jestem z pochodzenia Polakiem i nie zajmuje się historią zawodowo, ale muszę przyznać, że bardzo mnie zainteresowała Państwa narodowość i kultura.
Informacje na Państwa stronie internetowej wyjaśniają wiele rzeczy związanych z pochodzeniem Państwa prawdziwego narodu.
Chciałbym również złożyć głębokie wyrazy szacunku i współczucia dla Państwa cywilizacji, że tyle wycierpieliście między innymi przez nieroztropną decyzję polskich władców, dawnych czasów, którzy w dużej mierze przyczynili się do zniewolenia Prus przez Krzyżaków, za co sami potem dostali odpowiednią zapłatę.

Chciałbym życzyć Państwu odbudowy waszego pięknego dorobku kulturowo-cywilizacyjnego oraz uzyskania statusu prawdziwych niepodległych Prus na rdzennych ziemiach.

Pozdrawiam Serdecznie,
Filip Majewski
06 02 2012
Filip Majewski

nr 042

Pan Sławomir Klec Pilewski,

Jestem pełen podziwu dla Pańskiej działalności dotyczącej ocalenia od zapomnienia historii Prusów. W pełni popieram Państwa działania, jednocześnie proszę o umieszczenie mnie na liście wsparcia.

Serdecznie Pozdrawiam!
18.02.2012
Polska
Zbigniew Stanisław Prus JanowskiMAIL: PRUS@PRUSOWIE.PL


Początek Strony